Anda di halaman 1dari 37

Institut Penilaian Negara (INSPEN)

Oleh :
M.N. Hafiza
JPPH WPKL
hfiz_cj@yahoo.com

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta


Kementerian Kewangan Malaysia
Mukasurat

Bab 1 Persekitaran Antaramuka


(Graphical User Interface)
Pengenalan Kepada Perisian 4-8
Kelebihan Visio
Latarbelakang Pengguna Visio
o Bidang ICT Atau IT
o Bidang Pengurusan
o Bidang Kejuruteraan
o Bidang Grafik & Illustrasi
Contoh Tugasan Visio
Langkah 1 : Aktifkan Perisian 9
Langkah 2 : Pemilihan Skop Lukisan/ Projek 9
Langkah 3 : Pengenalan Tetingkap Perisian Visio (GUI)
Pengenalan Tetingkap Visio
Tetingkap Komunikasi Dan Maklumat
Konfigurasi Tetingkap Komunikasi (Page Setup)
Konfigurasi Tetingkap Maklumat
Fungsi ‘Pan And Zoom/ Custom Properties/ Size And
Position/ Drawing Explorer’
Fungsi Simpan Dan Simpan Sebagai (Save/ Save As)

Bab 2 Latihan Asas Visio


Langkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI) 14-18
Fungsi Fokus Objek Dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out)
Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat
Fungsi Serta Jenis-jenis Dan Ciri-ciri Garisan
Penulisan Dan Warna (text)
Pembesaran Dan Pengecilan Objek/ Shape
Fungsi ‘front/back’ Dan ‘group/ Ungroup

Langkah 2 : Pengoperasian Objek 19-22


Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape
Latarbelakang Projek/ Lukisan (background)
Penggunaan Fungsi Layer Dalam Projek/ Lukisan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 2 - 37


Mukasurat

Bab 3 Latihan Pertama – Pelan Bangunan


Langkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek 23
Langkah 2 : Modifikasi Kertas Lukisan Serta Penentuan Skala
Langkah 3 : Mula Melukis Projek 24-26
‘Drag & Drop Dinding/ Wall
Siap Dinding Luar Bangunan Dan Dalaman
Tetingkap Stencil Tambahan
Masukan Tulisan
Menukar Unit Ukuran Dimension
Melengkapkan Bingkai Projek (Title Blocks)
Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara Automatik

Bab 4 Latihan Kedua – Pemetaan


Langkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek 27 - 29
Masukan Peta Siap Sedia Diimbas (scan)
Proses Mendigit Peta
Masukan Fail Autocad Kedalam Visio Projek
Mendigit Peta

Bab 5 Latihan Ketiga - Carta Organisasi & Carta Alir


Langkah 1 : Aktifkan Perisian Visio 30 - 33
Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi/ Carta Alir)
Carta Organisasi
‘Drag And Drop’ Carta ‘Stencil Shape’
Fungsi ‘Arrange Subordinates’
Fungsi ‘Menu Bar’ Carta Organisasi
Carta Alir

Bab 6 Latihan Keempat – Grafik Dan Illustrasi


Langkah 1 : Aktifkan Perisian Visio 34 - 35
Langkah 2 : Mula Melukis
Saiz Kad Jemputan
Sediakan Gambar Serta Objek Grafik
Masukan Gambar, Objek Dan ‘Crop’
Melukis Logo Organisasi

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 3 - 37


isio mula dikenali sebagai
satu perisian untuk kegunaan ahli
perniagaan. Disebabkan perisian ini
begitu mudah untuk digunakan oleh
pengguna (user friendly) serta
mempunyai kepelbagaian kemudahan
untuk berkreatifviti, melukis
gambarajah berdiagram dan mempunyai
persembahan visual yang menarik.
Maka tidak dinafikan lagi ianya
menjadi pilihan pelbagai golongan
profesional tidak kira latarbelakangnya.
Dengan Visio kebanyakkannya dapat
dilaksanakan dengan mudah, pantas dan Rajah 1.0 : Visio 2003 merupakan perisian
menarik. penyelesaian permasalahan teknikal serta
pengurusan

Kelebihan Microsoft Visio


Kekuatan perisian visio ini ialah ciri-ciri ‘stencil’ (drag-and-drop smart shape
system). Dimana ia merupakan teknologi yang membantu mempercepatkan kerja,
mudah dan profesional. Jika dibandingkan dengan ‘clip art’ dalam ‘Microsoft Office’
ciri-ciri ‘drag-and-drop’ ini lebih mudah dan tersusun.
Selain itu ‘Microsoft Visio’ merupakan satu perisian untuk ‘penyelesaian
berdiagram’ (stand-alone diagramming solution). Ianya membantu merealisasikan
segala bentuk maklumat dalam bentuk diagram, ‘mind diagrams’ dan sebagainya
Pengguna juga dapat mengembangkan lagi perhubungan minda, maklumat dan
mencorakkan cara yang lebih efisien serta tersusun dalam tugasan harian.
Organisasi dan agensi akan menjadi lebih berdaya saing dan mencapai objektif
yang diingini. Malah maklumat dan mesej yang hendak disampaikan dapat
menyakinkan serta lebih mudah difahami oleh pelanggan.

Tips untuk ‘Drag & Drop’ Objek


Pilih Objek di Stencils (klik tetikus)
Bawa objek ke tetingkap lukisan
Lepaskan butang kiri tetikus

Rajah 1.1
‘Drag and Drop Smart
shape system’

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 4 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Latarbelakang Pengguna Visio


Kebanyakkan profesional sekarang ini lebih berminat menggunakan perisian ini, untuk
menonjolkan lagi hasil kerja mereka kepada pelanggan dalaman mahupun pelanggan
luaran. Malahan perisian ini sesuai untuk semua peringkat samada untuk bidang
Kejuruteraan, Pengurusan dan Institusi Pengajian.
Diantara Jurusan pekerjaan yang
sesuai dalam penggunaan perisian
ini adalah
Bidang ICT atau IT
Bidang Pengurusan
Bidang Kejuruteraan
Pereka Grafik dan Illustrasi
Boleh dikatakan jurusan-jurusan lain
yang tidak disebutkan boleh juga
menggunakan perisian ini. Cuma
yang pentingnya pengguna
mempunyai kemahiran, kreativiti
serta inovatif dalam menggunakan
perisian ini. Rajah 1.2 : Contoh Diagram Bergambar

Bidang ICT atau IT


Sebagai contoh anda boleh melhat
Rajah 1.2 dan Rajah 1.3 yang mana
rajah atau diagram ini dilukis
menggunakan perisian Visio. Rajah
ini mewakili laporan mengenai
rangkaian perhubungan maya
(network connection) dalam satu-
satu organisasi yang disediakan oleh
Pegawai Sistem Maklumat
organisasi atau agensi berkenaan
Banyak kelebihan menggunakan
perisian ini dalam bidang ICT atau
IT ini, terutama dalam pembinaan
Rajah 1.3 : Contoh Diagram Bergambar
Database dan halatuju
pengoperasian sistem hingga ke
pembinaan laman web. Pengguna Visio akan diberi
pilihan memilih konsep atau
Memo jenis lukisan yang bakal dilukis
sebaik sahaja perisian ini
diaktifkan.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 5 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Bidang Pengurusan
Rajah 1.4, 1.5 dan Rajah 1.6 menunjukkan
carta alir dan ‘timeline’ yang telah dilukis
oleh pihak pengurusan atau pentadbiran
sesuatu organisasi bagi menonjolkan lagi
laporan dan dokumentasi yang dikeluarkan.
Begitu juga dengan carta organisasi jabatan.
Didalam Visio, carta organisasi sangat
mudah untuk dilukiskan. Cuma
memerlukan sedikit pengetahuan asas.
Rajah 1.4 : Contoh Diagrams

Rajah 1.5 : Contoh Laporan


Berdiagram
(Timeline Diagrams)

Kekuatan perisian ini terletak pada


kebolehannya melukis pelbagai bentuk
Rajah 1.6 : Contoh Carta Organisasi diagram/ ‘workflow’ dan carta organisasi
dengan mudah. Begitu juga dengan lain-
lain tugasan.
Bidang Kejuruteraan
Secara umumnya bidang kejuruteraan ini
begitu luas subjeknya diantaranya ialah
Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal,
Kejuruteraan Senibina dan lain-lain.
Bagi perisian ini, secara asasnya boleh
dilaksanakan.
Dalam buku ini, contoh persekitaran kerja
yang ingin ditonjolkan ialah berkaitan
dengan bidang pemetaan dan pelan
bangunan (floor plan lihat Rajah 1.7).
Kebiasaannya pelan bangunan yang
hendak dilukis oleh jabatan ini adalah
mudah begitu juga dengan pemetaan.
Selain dari dua bentuk tugasan di atas,
jabatan ini juga menghasilkan pelan tapak Rajah 1.7 : Contoh Pelan Bangunan
dan pelan lokasi menggunakan perisian
Visio 2003.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 6 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Bidang Grafik Dan Illustrasi


No.002410
Dalam kategori grafik dan illustrasi ini, perisian
Visio agak terhad penggunaannya berbanding
dengan perisiaan lain seperti Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
Kementerian Kewangan Malaysia
perisian. http ://www.jpph.gov.my/jpph

Cuma ianya dapat membantu dalam penyusunan


dan koordinasi tugasan grafik dengan cara yang
tersendiri.
Di bab 6 nanti akan dijelaskan cara-cara Mohamed Noor Hafiza Bin Md. Nordin
( Draughtsman )
penggunaan perisiaan visio dalam tugasan grafik
dan illustrasi. Unit Pelan

HAFIZ
Definisi Grafik
Grafik merupakan satu proses dan seni tersendiri
dalam melahirkan inspirasi atau maksud gambaran
tertentu kepada individu, masyarakat, syarikat, dan
lain-lain lagi. Selain itu ianya juga mewujudkan satu
bentuk komunikasi visual yang efektif serta lebih
mudah difahami sebagaimana contoh seperti logo,
brosur, surat khabar, poster, iklan, business card
dan sebagainya.

Pereka Grafik
Satu kepakaran Seni, kreativiti dan tugasan mencipta, memilih, menyusun gambar,
simbol, tulisan dan warna sebagai melahirkan objek/grafik baru serta tersendiri untuk
dipaparkan sebagai bentuk yang boleh mendatangkan hasil yang boleh dikenali,
dibanggakan dan diniagakan.

Grafik dan Illustrasi di JPPH


Seni grafik dan illustrasi begitu senonim dengan INSPEN terutamanya. Pihak INSPEN
bertanggungjawab menyediakan senireka grafik untuk kegunaan jabatan samada untuk
Laporan Pasaran Harta (LPH), brosur kursus, poster perayaan dan sebagainya.
Begitu juga di Cawangan JPPH yang lain, senireka grafik ini acapkali menjadi
tanggungjawab Pelukis Pelan dan juga Pembantu Penilaian.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 7 - 37


Contoh-contoh Tugasan Visio
Untuk lebih memahami lagi fungsi-fungsi visio dalam kerjaya sila ke ‘Menu bar
Help Diagram Gallery’ (lihat rajah dibawah)
Fungsi help ini ialah memberi panduan dan ilham untuk tugasan visio yang bakal
dilaksanakan.

‘Diagram Gallery’ memberikan kita ilham dan panduan dalam membuat tugasan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 8 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Untuk melihat paparan tetingkap ‘Visio 2003’, anda


perlu aktifkan ‘Icon Visio’ ini di ‘Windows”, samada
di ‘Desktop’ mahupun melalui ‘Start - Programs –
Microsoft Office - Visio’. (Sila Rujuk Rajah 1.8 dan
rajah 1.9)

Ikon Visio

Rajah 1.8 ‘Ikon Visio di Desktop’

Rajah 1.9 Ikon Visio di menu


‘Start – Program – Microsoft Office – Visio 2003’
Sebaik sahaja ikon Visio ini diaktifkan,
pengguna dibenarkan memilih jenis
projek yang bakal digunakan
Setiap pemilihan akan diterangkan
secara umum oleh Visio.
Sebagai contoh lihat rajah 1.10, apabila
pemilihan kategori dibuat – ‘Building
Plan’ - Templates akan memaparkan
maklumat lebih lengkap jenis projek
yang bersesuaian. Disini pengguna
perlu bijak memadankan keperluan
projek berdasarkan kateria yang
Rajah 1.10 Pemilihan Projek ‘Choose Drawing Type’ sebaik dipaparkan.
sahaja ikon Visio diaktifkan. Dikenali sebagai ‘Task Pane’

Terdapat 16 kategori yang disediakan oleh


Visio untuk kemudahan pengguna memilih
kesesuaian dengan projek.
Setiap kategori mengandungi beberapa
pecahan lagi untuk dipilih pengguna.
Setiap pecahan merangkumi stencil-stencil
tertentu yang berkaitan dengan tajuk projek
anda serta dapat membantu anda dalam
sebarang tugasan.

Tips untuk Pemilihan


Sediakan ‘Draf Paper’ @ ‘sketch’
sebelum sesuatu projek dilaksanakan
(pelan bangunan atau Carta Alir dsb.) Rajah 1.11 Kategori Projek yang standard dan
sediada dalam Visio.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 9 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Tetingkap Visio 2003 menyamai tetingkap Microsoft yang lain seperti MS Word, MS
Excel , MS Access dan lain-lain. Cuma setiap perisian mempunyai fungsi-fungsi yang
tersendiri. Rajah 1.12 dibawah menerangkan GUI (graphical user interface) standard
bagi perisian ini dan persekitarannnya.

Pengenalan Tetingkap
Visio
Aktifkan perisian visio
dengan klik ikon visio 2003
di desktop atau menu start
Tetingkap perisian visio akan
dipaparkan.
Sila buat pemilihan projek di
‘Category : Folder – Block
Diagram’ (Lihat rajah 1.12
disebelah kiri)
Di ruangan Template pilih
‘Basic Diagram’
Tetingkap Visio biasanya
Rajah 1.12 - Pilih Projek/ ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio
diaktifkan.
dibahagikan kepada 2 bahagian.
a) Ruangan Stencil/ Shapes
b) Ruangan Lukisan
‘Title Bar’

‘Menu Bar’

‘Tools Bars’
‘Horizontal Guide’
‘Ruler’

‘Stencils’ boleh
dipaparkan lebih
dari satu
tetingkap ‘Vertical Guide’

‘Stencil Shape’ ‘Drawing Paper’

‘Page Infomation’
& Previous + next
button
‘Status Bars’

Rajah 1.12 - Pilih Projek/ ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio diaktifkan.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 10 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

‘Toolbars’ yang mempunyai segitiga


kecil di sisinya bermaksud ada pilihan
selain yang dipaparkan. Lihat rajah
disebelah kanan.

Tetingkap Komunikasi dan Maklumat


Untuk sessi ini, pengguna akan diperkenalkan dengan tetingkap yang acapkali
digunakan untuk pelbagai tujuan lukisan dan konfigurasi. Antaranya Tetingkap
Komunikasi dan tetingkap maklumat.
i) Tetingkap Komunikasi - Berfungsi sebagai pembantu dalam lukisan. Pengguna
diberi pilihan untuk menukar, menambah dan sebagainya.
ii) Tetingkap Maklumat - Tetingkap ini pula kadangkala memerlukan input dari
pengguna dan umumnya sebagai paparan maklumat yang berguna.

A) Konfigurasi Tetingkap
Komunikasi Lukisan (Page Setup)
Tetingkap ‘Page Setup’ ini merupakan
salah satu fungsi terpenting dalam
tugasan visio ini. Ianya berfungsi untuk
:
Print Setup - Memilih pencetak
dan kedudukan lukisan apabila
ianya dicetak.
Page Size -Menentukan jenis
kertas yang bakal digunakan dan
Kedudukan kertas
Drawing Scale - Skala lukisan
ditentukan Tetingkap ‘Page Setup’ amat Penting ditentukan
Page Properties - Menentukan konfigurasinya dipermulaan projek
muka surat lukisan,
latarbelakang (Background) dan Layout and Routing - Menentukan
ukuran. bentuk garisan sambungan objek
Shadows – Menetapkan (tegak/melengkung), ruangan diantara
spesifikasi shadow pada objek objek, ukuran standard objek dan
dalam lukisan. garisan penyambung.
B) Konfigurasi Tetingkap Maklumat
Tetingkap Maklumat ini (sila rujuk rajah di sebelah kanan -
klik Menu bar View) mengandungi pelbagai fungsi seperti
Zoom lukisan (Pan & Zoom Windows)
‘Custom Properties Window’ – sebagai paparan
maklumat apabila objek dipilih
‘Size & Position Window’ - penetapan ukuran seperti
panjang dan lebar objek
‘Drawing Explorer’ - Mewakili kesemua objek dan
‘template’ yang digunapakai dalam lukisan/ projek.
Manakala ‘Shapes Window’ - samada pengguna ingin
memaparkan ‘stencil shape’ atau tidak

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 11 - 37


BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

B) Konfigurasi Tetingkap Maklumat (sambungan)


‘Task Pane’ adalah tetingkap bantuan apabila Visio
2003 di aktifkan.
‘Header and Footer…’ berperanan menetapkan/
memaparkan tajuk dan maklumat pada kertas lukisan @
projek / ‘Drawing Page’
Manakala ‘Layer Properties…’ berperanan
mengklasifikasikan objek, memaparkan objek dan
mengawal objek-objek dalam kertas lukisan anda.
Selain daripada pilihan yang telah diterangkan tadi,
lebih berkaitan kepada fungsi GUI di Visio 2003

Fungsi ‘Pan & Zoom Window’


Fungsi ini memudahkan kita dalam membesarkan dan
mengecilkan paparan diatas lukisan
Segiempat berwarna merah seperti yang ditunjukan di
rajah sebelah kanan, ia berfungsi apabila tetikus
mengenai petak merah ini ia akan bertukar bentuk
menjadi seperti berikut : pengguna
bolehlah mengubah bentuk segiempat tersebut,
serentak dengan itu paparan objek menjadi mengecil
atau membesar.
Selain pada itu pengguna juga boleh menggunakan
Untuk aktifkan tetingkap ‘Pan &
‘scroll bar’ disebelah kanan tetingkap. Zoom’ window
Menu bar View Pan &
Fungsi ‘Custom Properties’ Zoom window

Fungsi ini lebih kepada untuk kemasukkan


data dan maklumat mengikut jenis objek yang
kita pilih dari ‘stencil shape’.
Sebagai contoh lihat rajah disebelah kanan.

Fungsi ‘Size & Position’


Fungsi ini lebih kepada untuk kemasukkan
data dan maklumat bagi tujuan pembesaran
dan sebagainya. Cuma masukkan angka yang
dikehendaki. (lihat rajah dibawah)
X dan Y membawa maksud kedudukan
lokaliti objek dalam kertas lukisan
Fungsi ‘Width & Height’ untuk
pembesaran objek mengikut
panjang dan lebar objek yang di
ingini
Angle : objek boleh dipusing
360 darjah
Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 12 - 37
BAB 1 : Persekitaran Antaramuka

Fungsi ‘Drawing Explorer’


Fungsinya lebih kepada melihat aktiviti
melukis dan objek-objek yang kita
gunakan dalam perisian ini.
Ianya juga membenarkan kita mengubah
pelbagai objek didalamnya mengikut
spesifikasi yang lain
Ianya mudah jika kita sudah mahir dalam
persekitaran visio ini.

Fungsi ‘Save and Save As’ Projek/ Grafik

Pelbagai grafik, diagram dan lain-lain latihan telah kita laksanakan. Jadi tiap-tiap
lukisan yang kita kerjakan perlulah disimpan dengan sebaik-baiknya. Fungsi simpan/
‘save’ ini berserta ikonnya adalah sesuatu yang biasa kita gunakan dalam gerak-kerja
berkomputer.
Ia merupakan satu idea yang baik jika kita acapkali menyimpan lukisan yang sedang
dikerjakan, kerana ia dapat mengelak hasil kerja kita hilang begitu sahaja. Dengan Visio
2003, anda boleh menyimpan lukisan anda dalam 3 jenis pilihan.
Simpan secara biasa atau versi terdahulu (*.vsd)
Simpan sebagai Laman Web (*.html)
Simpan sebagai ‘Cad Drawing’ seperti *.dxf atau *.dwg

Selain disimpan sebagai fail-fail yang


disebut diatas, Visio juga membenarkan
anda menyimpan grafik, logo dan lain-
lain objek grafik yang anda cipta/ lukis
dalam bentuk imej fail yang boleh
disimpan seperti : *.gif, jpeg, tif, bmp,
dan lain-lain.

Drawing (*.vsd)
Stencil (*.vss)
Template (*.vst)
Visio 5 Drawing (*.vsd)
Visio 5 Stencil (*.vss)
Visio 5 Template (*.vst)
Autocad Drawing (*.dwg)
Autocad Interchange (*.dxf)
MicroStation Drawing (*.dgn) Jadikanlah amalan dalam gerak-kerja
HTML Files (*.htm, *.html)
Adobe Illustrator File (*.ai) menekan butang “Ctrl’ + S = ‘Save’
Computer Graphics Metafile (*.cgm)
Encapsulated Postscript File (*.eps) Atau
Enhanced Metafile (*.emf)
Graphics Interchange Format (*.gif) Aktifkan Program Auto save Toolbars : Tools
IGES Drawing File Format (*.igs)
JPEG Format (*.jpg) Option Save
Macintosh PICT Format (*.pct)
Portable Network Graphics Format (*.p (anda programkan berapa minit program auto save
Postscript File (*.ps)
Tag Image File Format (*.tif) ini akan diaktifkan)
Vector Markup (*.vml)
Windows Bitmap (*.bmp, *.dib)
Windows Metafile (*.wmf)
Zsoft PC Paintbrush Bitmap (*.pcx)

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 13 - 37


Langkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI)
Aktifkan perisian visio
dengan klik ikon visio 2003
di desktop atau menu start
Tetingkap perisian visio akan
dipaparkan.
Sila buat pemilihan projek di
‘Category : Folder – Block
Diagram’ (Lihat contoh
rajah disebelah kanan)
Di ruangan Template pilih
‘Basic Diagram’

Fokus Kepada Objek dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out)


Fungsi fokus kepada objek ini merupakan subjek yang agak penting. Ini Kerana fungsi
‘Pan & Zoom’ adalah untuk menyenangkan darjah penglihatan kita didalam proses
melukis tugasan.
Visio membenarkan kita menfokus objek dari 1% hingga 2000% +-. Satu kelebihan
berbanding perisian lain. Ini bermaksud, kita dapat melukis objek yang terkecil
hinggalah yang terbesar dalam lukisan.
Terdapat 3 jenis pilihan untuk fungsi ‘zoom’ ini
‘Toolbars’(rajah 2.0) – Pengguna hanya
perlu klik pada segitiga kecil dan pilihlah
berapa pratus zoom yang dikehendaki
Papan Kekunci dan Tetikus – Lihat
grafik dibawah (rajah 2.1) untuk
Rajah 2.0 – Zoom menggunakan toolbars
makluman lihat bulatan merah
Tetingkap ‘Pan & Zoom’ (telah
diterangkan dalam m/s 12)

Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift Kanan


‘Zoom in’
Keyboard Mouse

Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift Kiri


‘Zoom Out’
Keyboard Mouse

Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift Kanan


Pilih
Kawasan
Keyboard Mouse
Rajah 2.1 – Gabungan papan kekunci dan tetikus bagi pembesaran serta pengecilan
paparan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 14 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

1
Latihan Amali Zoom dan Pan
1 Apabila perisian Visio sudah bersedia,
masukkan objek kedalam kertas lukisan.

2 Masukan objek/shape dari stencil kedalam


lukisan – klik shape (stencil) Drag 2
lukisan
Mulakan penggunaan ‘tools’ pembesaran dan
pengecilan (rujuk nota di m/s 12 & 14)
Tips untuk Zoom
Cara yang lebih cepat adalah
menggunakan kekunci dan tetikus
Ctrl + Shif + tetikus

Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat


Untuk latihan ini, pengguna hanya perlu memilih ikon yang berkaitan (lihat rajah 2.2),
kemudian dengan menggunakan tetikus mulakan melukis.
Lakaran Garisan – menggunakan ‘Line / Arc / Freeform / Pencil Tool’
Segiempat dan Bulatan – menggunakan ‘Rectangle / Ellipse Tool’

Tips untuk Lakaran


Perhatikan ‘petunjuk
tetikus’ anda jika pilihan
‘tool’ telah dibuat petunjuk
tetikus akan berubah
Rajah 2.2 : Ikon garisan, segiempat & bulatan

Sebagai panduan sila rujuk jadual dibawah ini.


Petunjuk Hasilnya
Catatan
Tetikus Tanpa Button Shift Button Shift

Lakarkan segiempat biasa dan


segiempat tepat. (untuk dapatkan
segiempat tepat tekan butang ‘shift’)

Lakarkan bulatan biasa dan bulatan


tepat. (untuk dapatkan bulatan tepat
tekan butang ‘shift’)

Melukis garisan lurus

Melakarkan garis lengkong sahaja -tiada-

Melakarkan garisan bebas -tiada-

Melakarkan & membetulkan garisan


sediada -tiada-

Menulis (Bertukar apabila ikon ‘ A’ -tiada- -tiada-


dipilih

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 15 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

Apabila telah selesai menggunakan ‘Tools’ tadi


sila kembalikan tetikus anda ke asal (rujuk rajah
dibawah)

Fungsi Serta Jenis-jenis dan Ciri-ciri


Garisan
Garisan memainkan peranan yang agak penting
dalam lukisan anda. Adakala kita melukis garisan
putus-putus, garisan sempadan, garisan yang
mempunyai ketebalan berbeza dan garisan
beranak panah.
Visio 2003 telah menyediakan pelbagai jenis
garisan untuk kegunaan anda dalam lukisan. Jenis-jenis Garisan
Selain tebal atau nipis garisan yang dilukis,
warnanya juga boleh digunakan untuk
Warnakan
membezakan tiap-tiap garisan. 2 Garisan

1 Contoh-contoh garisan dan jenis


Fungsi ‘Toolbar’ untuk mewarna dan
2 tebal dan jenis garisan.
Menukar jenis garisan : Menu bar
Format Line
Atau pilih garisan right-click tetikus
Format Line (lihat rajah 2.2
dibawah)
‘Line Ends’ bermaksud setiap Pelbagai fungsi Garisan
hujung garisan atau kedua-
duanya mempunyai anak
panah. Anak-anak panah ini
juga boleh dibesarkan Tips untuk Format
Garisan
Ruangan untuk mengikut keperluan. Pilih Garisan
menukar ciri-ciri Tetikus kilk
garisan, kanan
ketebalan dan
keadaan Pilih Garisan –
hujung garisan klik kanan
Ruangan untuk
Untuk menjadikan garisan
menebalkan mempunyai Anak Mouse
garisan Panah

Ruangan untuk
mewarnakan Butang ini sebagai
garisan pilihan menjadikan
sudut-sudut segiempat
Rajah 2.3 : ’Dialog Boxes’ untuk garisan menjadi sedikit bengkok

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 16 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

Penulisan dan Warna (Text)


Setiap objek/shape dengan mudahnya boleh Mewarna Objek
ditulis. Apa yang anda perlu buat adalah
Mewarna Garisan
Klik Objek mula menulis (keyboard)
Pilih ikon ‘A’ di Toolsbar klik diatas
lukisan mula menulis Warnakan Tulisan dan lain-lain objek

Mewarna : pilih objek/tulisan ikon


‘A’ pilih warna
Jenis Tulisan : Toolbar Combo Box
Tulisan pilih tulisan
Rajah dibawah adalah bagi konfigurasi
tulisan/‘text’ agar lebih kemas dan
menepati kehendak pengguna. Cara untuk
memaparkan tetingkap ini adalah :
Pilih tulisan (text box) klik
kanan Format text…
Pilih tulisan Menu bar
Format Text...

Tetingkap Format Tulisan/ ‘text’

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 17 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

Pembesaran dan Pengecilan Objek/ Shape


Sebarang objek/ shape samada diambil dari stencil atau dilukis, boleh diubahsuai dari segi
saiz dan bentuknya.

1 Setiap objek/shape yang dipilih akan dikelilingi oleh garisan hijau berserta
penanda pepenjuru. Dengan menggunakan tetikus pilih penjuru yang hendak
dibesarkan atau dikecilkan
1
Secara automatik penunjuk tetikus
akan bertukar kepada anak panah
berkembar lihat rajah disebelah.
Bulatan hijau untuk kita
pusingkan objek ke sudut-sudut
tertentu (360 darjah)
2 Menggunakan Tetingkap ‘Size
and Position’ : klik objek 2
Menu bar View Size and
Position masukan ukuran

3 Menggunakan Toolbar (lihat rajah


2.4A No.1) : Aktifkan tollbar ini –
Menu bar View Toolbars
pilih ‘Action’ atau Menu bar
Shape Rotate or Flip
3 4 5

Rajah 2.4A : Objek boleh dimanipulasi menggunakan Toolbar ‘Action’ ini

Fungsi ‘Front/ Back’ dan ‘Group/


Ungroup’
Fungsi Front/Back ini ialah mengubah objek yang
tertindih atau bertindih samada ke atas atau kebawah.
Klik : Bring to front
4 Menggunakan toolbar (lihat rajah 2.4A No.2) :
Pilih Objek klik ikon bring to front ;
atau,
Menu bar Shape Order bring to Fungsi ‘Bring to front’
front ; begitulah sebaliknya
Fungsi ‘Group’ ini ialah menggabungkan beberapa
objek menjadi satu (1) manakala ‘Ungroup’
memisahkan objek.
Klik : Group
5 Menggunakan toolbar (lihat rajah 2.4A No.3) :
Pilih 2 Objek klik ikon group ;
begitulah sebaliknya
Papan Kekunci : Ctrl + G dan untuk Fungsi ‘Group’
‘Ungroup’ Ctrl + Shift + U

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 18 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

Langkah 2 : Pengoperasian Objek


Apakah yang dimaksudkan pengoperasian objek ? Dalam Visio, kita mampu untuk
melaksanakan pengoperasian objek. Dimana dua (2) objek boleh dicantumkan dengan
arahan yang berlainan dan hasilnya juga berlainan.
Diantara arahan yang disediakan oleh perisian ini ialah :
Union - Gabungkan 2 objek menjadi 1
Combine - Asingkan bahagian bertindih
Fragment - 2 objek bertindih dipecahkan menjadi beberapa bahagian
Intersect - Objek yang bertindanan sahaja yang kekal.
Trim – memotong garisan yang tidak diperlukan.
Offset – Penambahan garisan bersebelahan garisan asal dengan kadar dan ukuran
tertentu.
Selain objek, garisan juga boleh dimanipulasikan untuk mendapatkan sesuatu objek yang
lebih menarik. Dimana satu garisan dilukiskan diatas objek tersebut. (lihat rajah 2.7)

union

combine

fragment
fragment Garisan & objek
Rajah 2.7 : Pengoperasian objek & garisan
Intersect

Subtract

Pengoperasian objek

Contoh 1 :

Lukis satu Gunakan fungsi ‘offset’


garisan (masukan ‘offset
jadikan ia jalan distence’ = 2mm)
berkembar

Contoh 2 :
Gunakan fungsi
‘trim’ & Join.
Rajah 1.5 - Fungsi 'Join', 'Trim'
dan 'Offset'

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 19 - 37


Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape
Sebarang objek/ shape samada diambil dari stencil atau dilukis, boleh diubahsuai dari segi
warna dan garisannya. Begitu juga dengan objek bulatan, segiempat dan lain-lain objek
(trapizium, bintang, segitiga) kaedah yang sama (ciri-ciri garisan) kita gunakan untuk
pengubahsuaian objek-objek ini.
Dalam topik ini, kita akan memahami cara dan bagaimana memanipulasikan objek,
sama ada dari segi bentuk, warna, dan ‘pattern’ objek. Selain itu, objek juga mempunyai
garis sempadannya. Ini bermaksud kita boleh mengubah bentuk garisan dan warna/
paten objek (lihat rajah dibawah)

objek Ubah garisan ton warna paten


Contoh pengubahsuaian objek dengan garisan, warna
dan paten
Untuk latihan ini, pengguna hanya perlu memilih objek dan ikon ‘Fill Color’ yang
berkaitan , kemudian dengan menggunakan tetikus pilih warna yang diingini
Ubah Garisan : lihat nota m/s 14 – (Garisan)
Warnakan Objek : Pilih Objek Ikon ‘Fill Color’ – pilih warna yang sesuai.
Ton Warna : Pilih Objek tetikus-kanan Format Fill (lihat rajah 2.4)
Paten : Pilih Objek tetikus-kanan Format Fill Pattern (pilih paten
yang sesuai)
Ikon ‘Fill Color’

Mewarnakan Objek
Rajah 2.4 : Warnakan dan Patenkan Objek

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 20 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

Latarbelakang (Background) Projek/ Lukisan


Bagi menonjolkan lagi lukisan atau persembahan projek, Visio 2003 menyediakan
beberapa latarbelakang yang menarik samada menggunakan stencil standard atau
pengguna mencipta sendiri latarbelakang ini berdasarkan kreativiti tersendiri.

Menu bar Insert New Page


Tetingkap ‘Page Setup’ dipaparkan.
(Page Properties – lihat rajah 2.5) Pilih :
Type = Background Butang ‘OK’

1 Lihat rajah 2.6 dan Pastikan di ‘Page


Information’ Background-1 telah
dipilih.
Rajah 2.5 : Latarbelakang (Background)
2 Tetingkap Shapes/ stencil
Backgrounds Cara Memaparkan
3 ‘Drag & Drop’ contoh yang sediada ke ‘Background’ di Page-1
lukisan. Atau melukis Frame/ Title Di Page Information klik
Block standard JPPH di ruangan ini. Page-1 Menu Bar File
pilih ‘Page Setup’
Tetingkap seperti rajah 2.5
akan dipaparkan : pilih
Page Properties
Background pilih
2
‘Background-1’
3
Klik butang ‘OK’
Hasilnya background yang
1 dilukis akan dipaparkan di
Page-1
Rajah 2.6 : Stencil Backgrounds & ‘Page = Background-1’ Hasilnya Lukisan anda sekarang
mempunyai latarbelakang yang
menarik.
Untuk menukar
latarbelakang, pilih
‘Background-1 ‘Delete’
background asal stencil
background pilih shape
yang lain Drag & Drop.
Lihat Page-1 : untuk melihat
hasilnya
Seterusnya projek anda
sedia untuk di cetak (Print)
Menggunakan Fungsi ‘Background’ ini lebih cepat dan tersusun dalam
penyediaan ‘Frame’ atau ‘Title Block’ yang banyak untuk tugasan tertentu.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 21 - 37


BAB 2 : Latihan Asas Visio

Penggunaan Fungsi Layer Dalam Lukisan


Layer merupakan lapisan bertindih yang mewakili objek-objek dalam lukisan. Fungsi
layer ini untuk membolehkan kita mengawal, mengaktifkan/pasif, menukar warna dan
lain-lain fungsi seperti memaparkan/ tidak memaparkannya sewaktu mencetak. Atau
boleh menamakan sendiri bentuk/ objek yang telah dibuat dengan nama yang tersendiri.
Mendigit Objek/ Imej – Fungsi ini diaktifkan agar ianya tidak menggangu
sewaktu proses mendigit.
Penulisan/ Tulisan – Boleh juga digunakan pada tulisan contohnya apabila kita
ingin mengisi borang standard. Kita pecahkan borang tadi kepada 2 bahagian
Maklumat borang satu bahagian/ Layer (termasuk tulisan/ garisan/ petak
dan sebagainya.
Pengisian maklumat/ data (input maklumat – layer yang lain)
Pengasingan Objek – Contoh dalam lukisan pelan bangunan. Kita asingkan
material/objek mengikut kepentingan. (dinding luar -dinding dalam layer
berasingan / pendawaian elektrik – pembentungan/ dsb.

Terdapat 2 cara kita ingin mengaktifkan


fungsi layer ini :
Cara Pertama : Klik kanan
Format Layer... : tetingkap
‘New Layer’ akan dipaparkan.
Namakan layer baru anda contoh
: “test” lihat rajah 2.7 klik OK
Automatik tetingkap kedua
dinamakan dan dipilih.
Cara Kedua : Menu bar View
Layer: tetingkap layer
properties dipaparkan Klik
butang ‘New’ lihat rajah 2.8
Jika langkah-langkah ini diikuti, objek/
imej/tulisan anda telah bersedia untuk
dimanipulasikan
Rajah 2.7 : Wujudkan Layer bagi objek
Visible : dipaparkan
diatas Lukisan
Print : objek boleh
dicetak

Kunci objek
diatas lukisan
Butang arahan
untuk menambah,
membuang dan Mewarnakan
memberi nama objek
baru untuk layer

Rajah 2.7 : Wujudkan Layer bagi objek

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 22 - 37


Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Dapatkan draf/ contoh
pelan bangunan (lihat
LAMPIRAN 1)
Aktifkan perisian visio
dengan klik ikon visio 2003
di desktop atau menu start
Tetingkap perisian visio akan
dipaparkan.
Sila buat pemilihan projek di
‘Category : Folder –
Building Plan’ (Lihat
contoh rajah disebelah
kanan)
Di ruangan Template pilih
‘Floor’

Modifikasi Kertas Lukisan dan Penentuan Skala


Untuk mendapatkan hasil pelan bangunan yang menarik, pengguna perlu mematuhi
beberapa krateria berikut :
Tentukan Saiz Kertas, Skala dan Unit Ukuran
Menu bar File Page Setup
Tetingkap Page Setup dipaparkan
Print Setup – Jenis Pencetak, jenis
kertas cetak, lokaliti kertas cetak
dan pembesaran lukisan
Page Size – Saiz Lukisan dan
lokaliti lukisan
Drawing Scale – Tentukan jenis
skala dan unit ukuran
Page Properties – Label mukasurat,
latarbelakang dan paparan unit
ukuran
Layout and Routing – Konfigurasi
diagram/ carta
Shadows – Kertas lukisan dan
shape

Visio boleh mencetak pelan-pelan bersaiz A0/


A1 dan A3 hanya menggunakan spesifikasi
printer bersaiz A4. Pengguna cuma perlu
menyusun (gam) kembali cetakkan A4 ini
kepada saiz pelan yang dicetak.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 23 - 37


BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan

Mula Melukis Pelan Bangunan


Mulakan lukisan pelan bangunan atau pelan lantai anda mengikut panduan dibawah:
1. Drag and Drop – Dinding/ Wall
Pilih Dinding/Wall Klik-kanan ‘Add a guide’ dan ‘Add a Dimension’
Untuk memanjangkan dinding, pilih segiempat bertanda hijau ditiap-tiap
hujung dinding (lihat Rajah 3.0) dan tarik/drag. atau
Pilih Dinding : Menu bar View Size and Position length (rajah 3.0):
masukkan nilai panjang.
Dinding akan Bersambung jika kedua-dua hujungnya dirapatkan.
Add a Guide

Dinding/ Wall
8' 0"

Add a Dimension

Rajah 3.0 : Gunakan Tetikus untuk letakkan ‘Guide Line’ dan ‘Dimension Line’ @ Size and
Position = memanjangkan dinding

2. Siapkan Dinding Luar Bangunan dan Dalaman


Siapkan dinding sebelah luar dan dalam (Bilik Tidur, Bilik Air dan
sebagainya)
Menu bar View Custom Properties – Masukan Nama dan lain-lain
maklumat (jika perlu)
Masukan (drag and drop) stencil yang berlabel ‘Space’/ ‘Space L’ / ‘Space T’
kedalam pelan bangunan
Klik-kanan Auto Size (Auto Pengiraan Luas)
Masukan ‘Space’ stencil dan namakan maklumat didalam ‘Custom Properties’
Menu bar View Custom Properties – Masukan Nama dan lain-lain
maklumat (jika perlu)
Stencil Shape : Pintu, Tingkap dan Peralatan lain yang sesuai

‘Drag & Drop’ ‘Space’


ke ruangan yang anda Bilik VO (W41)
ingini
9 sq. m.

Space

Space : Pengiraan Luas Secara Automatik

Setiap kali anda kemaskini atau mengubah


lukisan anda, jangan lupa ‘Ctrl + S untuk
Simpan.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 24 - 37


BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan

3. Tetingkap Stencil Tambahan


Menu bar : File Shapes Building Plan Pilih Stencil atau
Toolbars (lihat Rajah dibawah) : Ikon Stencil Building Plan Pilih Stencil
Stencil : Furniture Drag and Drop shape

4. Masukan Tulisan
Toolbars : Pilih ikon ‘A’ klik diatas lukisan
Tukar Jenis Tulisan : Klik Tulisan Toolbars
pilih Tulisan pilih saiz
Warna Tulisan : Klik Tulisan Toolbars
Ikon Stencil ikon ‘A’ pilih warna

5. Menukar Unit Ukuran Dimension


Terdapat dua (2) pilihan
i) Satu Dimension sahaja
Klik Dimension : klik-kanan pilih
‘Precision and Unit’ tetingkap
‘Custom Properties’ dipaparkan
(lihat rajah 3.1) Units : pilih unit
Rajah 3.1 : Penukaran Unit Ukuran
yang sesuai. klik Ok

ii) Semua Dimension


Menu bar : pilih Edit select by
type tetingkap dipaparkan (lihat
rajah 3.2) pilih Layer klik
Dimension klik OK
Pilih salah satu Dimension klik-
kanan pilih ‘Precision and Unit’
Rajah 3.2 : Pilih Objek Mengikut Jenisnya
tetingkap ‘Custom Properties’
dipaparkan Pilih Unit klik OK

6. Melengkapkan Bingkai Projek (Title Block)


Menu bar : File Shapes Visio Extras Pilih ‘Title Block’
Pilih subjek yang bersesuaian dengan projek anda
Drag stencil ‘Frame’ kedalam lukisan.

PELAN LANTAI
Nama Fail : KETERANGAN PELAN

angkasaImpian.vsd
Angkasa Impian Kondominium
Dilukis Oleh : Blok : A / Tingkat : 2/ Unit No : 2 / Type : C SCALE
hafiz 1 : 100

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 25 - 37


BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan

6. Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara ‘Automatik’


Menu bar : File Tool Report Pilih ‘Space Report’ - klik Run Pilih
(lihat rajah 3.3) ‘Visio Shapes’ dan ‘Link to report definition’ Ok
Contoh Hasil laporan lihat rajah 3.4
Cuba anda sediakan laporan untuk ‘Inventory’
Menu bar : File Tool Report Pilih ‘Inventory’ - klik Run Pilih
(lihat rajah 3.3) ‘Visio Shapes’ dan ‘Link to report definition’ Ok

Untuk Fungsi ini, pelan bangunan yang dilukis perlu masukan


‘Space shape’ kedalam lukisan barulah fungsi automatik
berfungsi. (sila rujuk mukasurat 24)

Rajah 3.3 : Menyediakan Laporan Luas Bangunan

Bagi menambah maklumat Space Report


tertentu bagi laporan ini. Anda Name Use Area Shape Name
Bangunan Ibu 28.00 m.^2 JPPH WPKL
Cuma perlu pilih report klik Bilik 1 4.00 m.^2 hafiz
Bilik 2 4.00 m.^2 mariyam
2x ubah maklumat. Bilik 3 5.00 m.^2 mior
Ruang Pejabat 14.00 m.^2 Unit Pelan
Count 5
Total 55.00 m.^2

Contoh Laporan ‘Space Report’ Bagi Pelan Bangunan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 26 - 37


Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Dalam Visio tugasan melukis peta tidaklah sehebat perisian GIS (Geograhpical
Information System) seperti Mapinfo, Arc View/ Arc Info dan Autocad
Visio Cuma dapat membantu anda dalam memberi panduan asas lokaliti dan lokasi
sesuatu kawasan. Peta yang dihasilkan tidak mengikut skala atau ‘Real world
Coordinates’. Jadi seelok-eloknya anda draf dahulu diatas kertas, kemudian anda
gunakan Visio.
Dapatkan draf/ contoh peta
samada softcopy (scan image)
Aktifkan perisian visio dengan
klik ikon visio 2003 di
desktop atau menu start
Tetingkap perisian visio akan
dipaparkan.
Sila buat pemilihan projek di
‘Category : Folder – Map’
(Lihat contoh rajah disebelah
kanan)
Di ruangan Template pilih
‘Directional Map’

Seperti yang anda sedia maklum, di pejabat kita terutamanya di Unit Pelan. Seringkali
memerlukan penggunaan peta terutama dalam kes-kes pengambilan balik tanah, pelan
perbandingan dan sebagainya. Jadi disini kita akan berkongsi pengalaman dan cuba
melakarkan kes-kes seperti ini didalam Visio 2003. Terdapat Tiga kaedah jika kita
menggunakan Visio :-

Cara pertama, ‘Scan’ peta yang dikehendaki, kemudian kita masukkan


kedalam Visio dan kita buat beberapa pengubahsuaian dan penambahan..
Cara kedua, Scan (peta tidak berkualiti) kita melukis kembali (digitizes) peta
tersebut.
Cara ketiga, masukkan fail *.dxf/*.dwg (autocad) atau lain-lain format fail
(imej) kedalam Visio (softcopy)

1. Masukan Peta Yang Telah Siap di Imbas (Scan)


Untuk Cara Pertama ini, kualiti peta yang kita perolehi perlulah terang dan jelas.
Masukan Imej : Menu bars Insert Picture Pilih – From File Cari
imej fail yang disimpan OK
Anda boleh ubah lokaliti dan saiz
objek/ imej mengikut kesesuai projek.
Jika Imej yang dimasukan ini sesuai
sebagai peta asas, pengguna hanya
perlu menambah maklumat yang
diperlukan dan wujudkan ‘Title
Block’, ‘Border Frame’ dan
sebagainya. Mencari Imej Yang Telah Disimpan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 27 - 37


BAB 4 : Latihan Pemetaan

2. Proses Asas Mendigit Peta


Untuk Cara Kedua pula, jikalau kualiti peta yang kita perolehi agak kabur dan tidak
sesuai sebagai ‘base map’.
Masukan Imej : Menu bars Insert Picture Pilih – From File Cari
imej fail yang disimpan OK
Anda boleh ubah lokaliti dan saiz objek/ imej mengikut kesesuai projek
Dengan menggunakan fungsi ‘layer’ kita
pasifkan/ kuncikan objek/ imej. Caranya
adalah seperti berikut :
Pilih objek - Klik kanan
Format Layer... : tetingkap
‘New Layer’ akan dipaparkan Rajah 4.0 : Wujudkan Layer bagi objek
Namakan layer baru anda contoh
: “test” lihat rajah 4.0 klik OK
Automatik tetingkap kedua
dinamakan dan dipilih (lihat m/s
20 : Fungsi Layer).
Menu bar View Layer
tetingkap layer pilih nama layer anda
Pilih ‘Lock’
Mula mendigit (Kemahiran
‘Pengoperasian Objek’ diperlukan (sila
rujuk kembali mukasurat 17)

3. Masukan Fail Autocad kedalam Visio


Untuk Cara terakhir ini, lebih mudah. Jika kita
mempunyai data digital ini, samada diambil dari
pemaju atau lain-lain agensi. Visio memberi anda
ruang untuk memaparkan fail-fail Autocad ini.
Masukan Fail Autocad : Menu bars
Insert Cad Drawing Pilih atau cari
fail autocad – From File klik ‘Nama Fail’
Open
Tetingkap ‘Cad Drawing Properties’
dipaparkan (lihat rajah disebelah kanan)
Fail Autocad ini boleh diubah kepada
format Visio : klik-kanan CAD Drawing
Object Convert...

Proses ‘conversion : Autocad kepada Visio’


ini akan mengambil masa, bergantung kepada
keupayaan ‘memory’ komputer anda,
prosessor yang digunakan dan saiz fail

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 28 - 37


BAB 4 : Latihan Pemetaan

4. Mendigit Peta
Drawing Tools : Sila pastikan Toolbar untuk melukis di
aktifkan (lihat rajah sebelah)

Matikan Fungsi Snap & Glue


Kemahiran dalam Pengoperasian objek amat penting dalam memanipulasi dan melukis
plot dan lot ini.
Untuk lebih tepat lukisan lot anda perlu matikan Fungsi ‘off- Snap & Glue’
Menu bar Tools Snap & Glue (tetingkap akan dipaparkan)
Diruangan ‘Currently Active’ off-kan Snap & Glue (lihat rajah dibawah)

Apabila fungsi ini dimatikan, pergerakan tetikus menjadi lebih mudah dan menepati
objek yang akan di digitize.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 29 - 37


Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Untuk tugasan ini Visio banyak membantu,
terutama dari segi contoh stencil begitu juga
dengan memudahkan penyambungan objek
ke objek, menyambung garisan dan juga
penyusunan objek.
Dapatkan draf/ contoh carta
Aktifkan perisian visio dengan klik
ikon visio 2003 di desktop atau menu
start
Tetingkap perisian visio ini akan
dipaparkan.
Sila buat pemilihan projek di ‘Category
: Folder – Organization Chart atau
Flow Chart’ Di ruangan Template
pilih jenis tugasan yang bersesuaian.

Untuk melakarkan atau melukis Carta kita perlu ada maklumat, draf dan sebagainya
untuk dijadikan panduan dalam merangka carta ini.
Jikalau carta yang bakal kita lakarkan ini adalah yang baru (sistem kerja terbaru), kita
perlu melakarkan dahulu diatas sekeping kertas dan fikirkan keperluan dalam carta yang
baru ini. Untuk melukis satu cartalir dengan baik, cepat dan menarik. Apa yang perlu
dilakukan :-
Merangka (draf)
Mengenalpasti jenis carta yang sesuai
Memahami struktur carta
Rajah 5.0 : Tool bar untuk menyusun
Menzahirkannya kedalam Visio 2003. lokaliti Carta Organisasi

Tool yang akan digunakan dalam tugasan carta ini adalah ‘Tool Organization Chart’
(lihat rajah 5.0)
Tool ini mewakili penyusunan kembali carta organisasi kepada pelbagai bentuk yang di
ingini oleh pengguna. Selain itu di menu bar terdapat satu colum khusus untuk tugasan
carta organisasi ini. (Lihat rajah dibawah) banyak fungsi yang boleh kita pelajari disini

Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi @ Alir)


Carta Organisasi
‘Drag and Drop’ objek/stencil kedalam lukisan.
Atur serta susunkan kedudukan pegawai mengikut jawatan.
Pastikan tiap-tiap objek/jawatan mempunyai garis hubungan (line connector),
berwarna dsb.
Masukkan latarbelakang (background) atau sedikit illustrasi grafik

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 30 - 37


BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir

Apabila kita ‘Drag & Drop’ Objek ke atas


objek, visio secara automatik akan menyusun
stencil shape ini berserta dengan garisannya
sekali.
Proses ini dapat menjimatkan masa dalam
tugasan carta organisasi ini. Rajah di sebelah
akan dipaparkan apabila objek pertama anda
letakkan di atas lukisan.

Fungsi ‘Arrange Subordinates’


Fungsi ini merupakan satu kemudahan
kepada pengguna, kerana ia boleh
mengubah keseluruhan carta tanpa
tertinggal garisan penyambung
(connector line).
Menu bar Pilih ‘Organization
Chart’ ketua yang mewakili staf
(pilih objek) klik susunan yang
dipilih (Lihat rajah disebelah)
Atau, menggunakan Toolbar (lihat
rajah 5.1)

Memindahkan
Penyusunan
pilihan subjek
automatik
ke kiri atau
kekanan

Rajah 5.1 : Tool bar untuk menyusun lokaliti Carta Organisasi

Contoh ‘Stencil Shape’ Carta Organisasi


Sebelum kita mula menggunakan ‘stencil shape’ organisasi ini,
susunan kedudukan staf perlu dipastikan.
Executive : Jawatan tertinggi (ketua Jabatan)
Manager : Pegawai (termasuk pegawai-pegawai kanan)
Position, Consultant, Vacancy & Assistant : lain-lain jawatan
yang bersesuaian.
Untuk menukar jawatan staf : Menu bar pilih
‘Organization Chart’ pilih ‘Change Position
Type’ (tetingkap dipaparkan – lihat rajah sebelah
kanan) pilih jawatan baru.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 31 - 37


BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir

Fungsi Menu Bar : ‘Organization


Chart’
Fungsi menu bar ini mengandungi kelebihan-kelebihan tertentu,
sebahagian telah diterangkan diatas.
Re-layout : Jika susunan carta organisasi telah menjadi
tidak terurus, butang ‘Re-layout’ ini akan menyusunnya
kembali kepada susunan asalnya.
Best Fit to Page : Carta Organisasi akan diletakkan di
lokaliti yang terbaik di atas lukisan.
Arrange Subordinates : (lihat keterangan di atas)
Hide Subordinates : Simpan/ sorok staf bawahan.
Move Subordinates : mengerakkan pilihan kekiri dan
kekanan.
Change Position Type : menukar jawatan staf daripada
sediada kepada jawatan lain.
Synchronize : i) Menyalin carta sediada ke mukasurat
baru ii) Kemaskini carta yang telah diubah di mukasurat
lain (Carta Organisasi yang sama)
Change Spacing : Tulisan dalam petak dikembang atau
dirapatkan
Option : Konfigurasi petak organisasi (tulisan dan
kotak)
Untuk Kelas
Lanjutan

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 32 - 37


BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir

Carta Alir (Workflow)


Terdapat lima (5) jenis carta alir yang boleh dilukis didalam visio ini (lihat rajah
dibawah). Kelima-lima carta ini mempunyai maksud dan kelebihan tersendiri yang
tersendiri. Cuma carta alir ini terdapat sedikit perbezaan fungsinya dengan carta
organisasi
Untuk mengetahui fungsi-fungsinya sila rujuk : Help Diagram Gallery

Data flow
diagrams IDEF0 diagrams

Cross-
functional
flowcharts

5 Jenis Carta
Alir
SDL
diagrams

Basic
flowcharts
Basic Flowcharts
Sediakan Draf Carta Alir anda.
‘Drag and Drop’ objek/stencil kedalam
lukisan.
Atur serta susunkan kedudukan stencil
Line Connector [Menu bar Shape
Connect Shapes] lihat rajah sebelah kanan
atau ikon Line Connector di tool bar lihat
rajah dibawah.

Pastikan tiap-tiap objek mempunyai garis


hubungan (line connector), berwarna dsb.
Masukkan latarbelakang (background) atau
sedikit illustrasi grafik

Sila pastikan dua objek telah dipilih untuk


melaksanakan fungsi Line Connector ini

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 33 - 37


Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Aktifkan perisian visio dengan klik
ikon visio 2003 di desktop atau menu
start
Tetingkap perisian visio akan
dipaparkan.
Sila buat pemilihan di ruangan sebelah
kanan. “Create New Drawing”
Kemudian di ruangan sebelah kanan
juga, Sila pilih “Blank Drawing”

Langkah 2 : Melukis Kad Jemputan


Beberapa ciri-ciri melukis kad jemputan ini perlu
diambil perhatian antaranya
Jenis/ Tajuk Kad Jemputan
Saiz Kad Jemputan
Isi Kandung kad & grafik

Sila rujuk LAMPIRAN 2 untuk


contoh kad jemputan

Saiz Kad Jemputan


Untuk projek hari ini, menggunakan kertas bersaiz A4. Kad yang bakal dilukis adalah
bagi tujuan sambutan ‘Hari Kualiti’ jabatan anda.

Sediakan Gambar serta Objek Grafik


Gambar atau grafik lain dapat membantu mencantikkan serta menceriakan tugasan
kad jemputan anda. Jadi sila pastikan anda mempunyai sumber gambar dan grafik
yang bersesuaian. atau
Dengan menggunakan daya kreativiti serta inovasi anda, ciptakan objek anda yang
tersendiri. Fungsi pengoperasian objek banyak membantu dalam persekitaran ini.

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 34 - 37


BAB 6 : Grafik dan Illustrasi

Horizontal Guide Line

Menu bar File Page Setup


(tentukan saiz kertas dll)
Tentukan susunatur/ layout lukisan
dengan penggunaan ‘Vertical guide’
dan ‘Horizontal guide’ sebagai
panduan. Lihat rajah disebelah
Lihat contoh Rajah 6.0 bagaimana Guide Point
kertas bersaiz A4 dibahagikan
dengan menggunakan ‘guide line’ Vertical Guide Line
Bagi projek ini, diperlukan 2
mukasurat/ page untuk melukis.
Stencil/ Shapes : “Backgrounds” [
Menu bar File Shapes Gambar diatas menunjukan bagaimana garisan
Visio Extras Backgrounds ] atau pemandu (guide lines) dan cara ianya di aktifkan.
[ ikon shapes Visio Extras
Backgrounds ]

Masukan Gambar, Objek dan ‘Crop’


Masukan gambar : Menu bar
Insert Picture From File… A4 Paper
Tentukan susunatur dalam layout
lukisan
‘CROP’ gambar jika perlu. Untuk
aktifkan toolbar [Menu bar View
Toolbars Picture] ikon lihat
rajah 6.1 Rajah 6.0 : diatas menunjukan bagaimana garisan
pemandu dibahagikan diatas kertas A4

Melukis Logo Organisasi


Masukan gambar : Menu bar
Insert Picture From File…
Adakah gambar yang dimasukan itu
‘Transparent’
Rajah 6.1 : Ikon untuk fungsi ‘Crop Picture’
Lukis logo baru
Save As (picture file) logo baru

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 35 - 37


LAMPIRAN 1

Contoh Pelan Lantai

7.71m

3.66m 1.00m

1.80m 2.44m

asb
pq dapur
2.90m

Bilik 3 asb
mos
Bilik air
1.50m

asb
G.itali

asb Ruang makan


pq Bilik 2
asb
mrmr

asb
4.57m

mrmr
Ruang tamu

Bilik 1
asb
1.95m

pq 6.52m
1.20m

Bilik air
asb
G.itali
1.70m 1.30m
3.66m

No.25, jalan satu


Tmn miharja (medium cost)
Mukim batu lot 1234 grn 4321
Rss 85-a d/2

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 36 - 37


LAMPIRAN 2

Contoh Kad Jemputan Hari Kualiti JPPH WPKL

Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Helaian 37 - 37