Anda di halaman 1dari 81

1

Antara berikut, yang manakah merupakan ciriciri peribadi yang diperlukan untuk menceburi bidang sains? I Minat yang mendalam II Mempunyai kemahiran menganalisis III Mempunyai minat dalam bidang penulisan IV Sanggup melakukan penyelidikan dan penelitian di makmal A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Pemilihan kerjaya boleh dibuat melalui perbincangan dengan A kaunselor B doktor C wartawan D pengetua Setiap keputusan yang bakal diambil perlulah mengambil kira perkara-perkara berikut, kecuali I berfikiran matang II tidak terburu-buru III mudah dipengaruhi IV berfikiran sempit A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Asrul bercita- cita ingin menjadi jurutera

Bagaimanakah cara untuk Asrul merealisasikan kerjaya yang menjadi pilihannya? I Mengesan potensi diri II Belajar bersungguh-sungguh III Menguasai semua mata pelajaran IV Tanamkan minat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan ciri-ciri peribadi yang sesuai dengan kerjaya pereka fesyen, kecuali A sentiasa mengikuti perkembangan fesyen terkini B mahir dalam subjek Geografi C memiliki kemahiran dalam melukis dan mereka cipta D minat yang mendalam pada dunia fesyen Apakah kesannya jika seseorang individu tidak berminat dengan bidang yang diceburi? I Membuat kerja dengan bersungguhsungguh II Meningkatkan tekanan pada diri III Mewujudkan masalah ponteng kerja IV Mengakibatkan kemalangan disebabkan kecuaian semasa bekerja A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Apakah faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sesuatu kerjaya? A Bidang tugas sesuatu kerjaya B Kesesuaian masa bekerja C Peluang kenaikan pangkat D Gaji yang lumayan Antara berikut, yang manakah merupakan kelayakan ikhtisas? A Kelayakan asas B Kelulusan tambahan C Kelayakan berkaitan dengan kerjaya D Kelulusan peperiksaan kerajaan Bagaimanakah minat dapat membantu perkembangan kerjaya individu? A Mendorong individu memperbaiki kelemahan dan menambah kemahiran diri B Memastikan individu tidak berhenti mencari kemahiran lain C Menggalakkan individu berusaha gigih untuk mendapat keuntungan D Mendorong individu menambahkan pelaburan dalam kerjaya

12 Apakah sikap yang perlu ada pada setiap individu apabila membuat sesuatu keputusan? I Berani II Yakin III Curiga IV Tegas A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Individu yang bijak membuat keputusan berupaya membuat pertimbangan secara rasional. 13 Berdasarkan maklumat di atas, apakah ciri individu yang berupaya membuat pertimbangan? A Melanggar nilai-nilai agama dan norma masyarakat B Mematuhi peraturan dan undang-undang C Mengenal pasti kesalahan orang lain D Mementingkan diri sendiri 14 Antara berikut, yang manakah merupakan mata pelajaran teras Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)? I Sejarah II Bahasa Inggeris III Pendidikan Islam IV Lukisan Kejuruteraan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 15 Apakah perkara yang perlu difikirkan sebelum membuat keputusan? A Faktor kewangan B Kesihatan fizikal dan mental C Pandangan dan nasihat ibu bapa D Peraturan dan undang-undang negara

Henry meminati mata pelajaran Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan 10 Berdasarkan maklumat di atas, apakah jurusan yang sesuai untuk Henry? A Teknikal C Agama B Sastera D Sains 11 Antara berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat keputusan, kecuali A mengkaji kesan baik dan buruk pilihan B mengenal pasti pilihan yang ada C bertindak mengikut pilihan D mengenal pasti masalah

16 Mengapakah keluarga yang cemerlang dianggap sebagai asas pembinaan negara yang gemilang? A Ketua keluarga yang berjaya memimpin keluarganya layak untuk menerajui pemerintahan negara B Keluarga yang cemerlang akan melahirkan rakyat yang berakhlak mulia untuk negara C Keluarga membina masyarakat dan masyarakat membina negara D Keluarga daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama 17 Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan emosi untuk anak-anak? A Menyediakan hiburan B Memberikan wang belanja C Memberikan didikan agama D Mendengar masalah yang dihadapi 18 Bagaimanakah cara untuk meningkatkan keselamatan di rumah? A Mengupah pengawal keselamatan B Meminta bantuan dan tunjuk ajar jiran C Mengikuti program-program keselamatan jalan raya D Memastikan langkah-langkah keselamatan tidak diabaikan 19 Apakah peranan yang boleh anda lakukan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan? I Menghormati setiap anggota keluarga II Menerima teguran serta nasihat ibu bapa III Memberitahu ibu bapa setiap kali hendak keluar rumah IV Membantah pendapat ahli keluarga yang bercanggah dengan pendapat sendiri A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

D II, III dan IV 20 Antara berikut merupakan tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga, kecuali A mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan keluarga B menyediakan keperluan asas untuk keluarga C menjaga maruah dan nama baik keluarga D berazam untuk memajukan diri dan keluarga 21 Bagaimanakah cara untuk menghargai pengorbanan ibu bapa? A Menghisap dadah B Menyertai lumba haram C Belajar dengan bersungguh-sungguh D Mengamalkan pergaulan bebas Setiap individu haruslah menjaga tutur kata dan tingkah laku yang baik agar maruah diri dan keluarga tidak tercemar. 22 Berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah cara untuk menjaga pertuturan dan tingkah laku? I Menghina kekurangan orang lain II Meminta maaf apabila melakukan kesalahan III Menggunakan bahasa yang sopan apabila bertutur IV Berterima kasih kepada orang yang membantu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 23 Apakah amalan yang dapat meningkatkan maruah keluarga? A Ingkar pada arahan ibu bapa B Mencari gaduh dengan orang lain C Bersopan santun dan berbudi bahasa D Melanggar perintah Tuhan dan melakukan kejahatan

24 Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan mengadakan sambutan hari istimewa bersama keluarga? A Menunjukkan kemampuan mengadakan majlis yang mewah B Meningkatkan imej dan maruah keluarga C Mengeratkan hubungan antara anggota keluarga D Mengumpul hadiah yang banyak 25 Mengapakah didikan moral dan nilai-nilai agama penting untuk anak-anak? A Meningkatkan imej dan nama baik ahli keluarga B Mengelakkan mereka terjebak dalam gejala negatif C Mengurangkan kos perbelanjaan untuk sekolah agama D Membantu mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran 26 Antara berikut merupakan kegiatan yang tidak bermoral, kecuali A belajar secara berkumpulan B menconteng dinding tandas C menghisap dadah D mencuri 27 Apakah yang akan terjadi sekiranya nilai kasih sayang terhadap anggota keluarga tidak diamalkan? A Wujud prasangka dan perselisihan pendapat antara ahli keluarga B Masyarakat memandang serong terhadap keluarga C Perpaduan dalam kalangan masyarakat sukar dibentuk D Sikap hormat-menghormati sukar dibentuk

28 Apakah langkah-langkah keselamatan ketika berada di luar rumah? I Sentiasa peka terhadap keadaan di sekeliling II Menolak pelawaan orang yang baru dikenali III Berjalan bersendirian di tempat yang sunyi IV Menolak pemberian daripada orang yang mencurigakan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D Semua di atas

Rumahku, Syurgaku 29 Bagaimanakah setiap ahli keluarga boleh membantu dalam merealisasikan impian di atas? A Bertukar-tukar hadiah pada hari-hari istimewa B Memainkan peranan dalam menjalinkan hubungan kekeluargaan yang erat C Menjalankan tanggungjawab masingmasing tanpa membantu ahli keluarga yang lain D Membuat keputusan yang menguntungkan sebelah pihak sahaja 30 Apakah ciri-ciri anggota keluarga yang mempunyai kesihatan mental yang baik? I Peka terhadap kesenangan orang lain II Berani untuk meminta bantuan III Mampu menerima kegagalan IV Sentiasa bersikap tenang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Nyatakan empat cara untuk merealisasikan kerjaya impian.

(4 markah)

Jelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu keputusan.


(a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (4 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan tanggungjawab anggota keluarga yang berikut.

(12 markah)

Apakah yang dimaksudkan dengan kelayakan ikhtisas? A Potensi diri yang menonjol dalam diri setiap individu B Kemahiran individu dalam sesuatu lapangan C Kelulusan tertinggi yang dimiliki oleh individu D Kemahiran khusus dalam sesuatu bidang 4 Hasil kerja kerasnya yang disertai dengan keyakinan diri yang tinggi, beliau telah berjaya menempatkan dirinya sebagai pemain skuasy terbaik dunia. 5

II III IV A B C D

Kehendak ahli keluarga Kelayakan akademik Kelayakan ikhtisas I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Siapakah tokoh yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas? A Datuk Lee Chong Wei B Datuk Nicol Ann David C Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor D Datin Paduka Dr. Sharifah Mazlina Antara berikut, yang manakah dapat menentukan pilihan bidang kerjaya? I Kemahiran yang dimiliki 6

Apakah kebaikan memilih kerjaya yang sesuai untuk diri? A Mengelakkan tekanan daripada majikan B Memudahkan kenaikan pangkat C Mendapat kepuasan bekerja D Mendapat gaji yang lumayan Zainal mempunyai kemahiran dalam bidang elektrik dan mekanikal. Apakah pekerjaan yang sesuai dengannya? A Arkitek B Ahli kaji bumi C Jurutera awam D Doktor veterina Mengapakah kita perlu membuat perancangan kerjaya lebih awal?

A Berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang diingini B Dapat memilih jurusan yang sesuai C Tiada saingan daripada orang lain D Tidak membebankan ahli keluarga 7 Apakah faktor lain yang perlu diambil kira dalam pemilihan kerjaya selain memberikan perhatian kepada potensi diri? A Kelayakan dan sikap B Kemahiran dan kelayakan C Kemahiran dan kewangan D Kelayakan dan peluang yang ada Mengapakah kita perlu mempunyai pengetahuan tentang kelayakan sesuatu kerjaya? A Memastikan kita dapat membuat persediaan awal untuk merealisasikan impian kita B Membolehkan kita meminta gaji yang sepadan dengan kelayakan kita C Memastikan kita mencari kerjaya lain yang lebih baik D Supaya kita sentiasa gembira

II III IV A B C D

Mahir dalam bidang teknikal Mempunyai fizikal yang sihat Berani dan sanggup menghadapi cabaran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

11 Antara berikut merupakan mata pelajaran bagi jurusan sastera, kecuali A Pendidikan Seni Visual B Kesusasteraan Melayu C Ekonomi Asas D Biologi 12 Apakah kesan terhadap diri seseorang yang terlibat dengan penagihan dadah? A Mengancam keselamatan diri B Lebih sihat dan bertenaga C Dijangkiti pelbagai penyakit seperti AIDS D Mendapat simpati daripada masyarakat 13 Apakah perkara-perkara yang perlu difikirkan sebelum membuat keputusan? I Menilai kesan baik dan buruk sesuatu keputusan II Membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar III Mengambil keputusan yang memberikan kepuasan kepada diri sahaja IV Mendengar nasihat dan pandangan daripada ibu bapa dan guru A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 14 Apakah kemahiran yang perlu ada pada individu yang ingin menjadi doktor? I Memiliki kebolehan diagnostik II Fizikal tahan lasak

Enam mata pelajaran teras berserta bahasa Arab, Usuludin dan Syariah 9 Mata pelajaran di atas berkaitan dengan jurusan A sains B agama C sastera D teknikal

10 Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap individu yang ingin menjadi tentera? I Bersemangat patriotik

III Mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang baik IV Mempunyai minat dalam kerja-kerja perawatan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 15 Antara berikut merupakan cara yang berkesan untuk meningkatkan keyakinan diri, kecuali A berani menyahut cabaran B berusaha dan terus berusaha C tidak mudah berputus asa D takut menghadapi kenyataan 16 Apakah kesan yang mungkin timbul sekiranya seseorang pelajar mengikuti jurusan yang tidak sesuai dengan minatnya? A Sering menghadiri kelas B Datang awal ke sekolah C Semakin berminat dengan jurusan yang diminati D Pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik 17 Antara situasi berikut, yang manakah menggambarkan sebuah keluarga yang bahagia? I Ahmad sering keseorangan kerana ibu bapanya sibuk bekerja II Keluarga Farisha mengadakan majlis hari jadi untuknya pada setiap tahun III Adrian dan keluarganya bergotong-royong membersihkan persekitaran rumah IV Encik Afendi membawa anak-anaknya bersiar-siar di taman pada setiap hujung minggu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

D II, III dan IV 18 Peranan ibu bapa dalam menangani gejala sosial dalam kalangan remaja adalah seperti berikut, kecuali A meluangkan lebih banyak masa untuk anakanak B mengawasi pergaulan anak-anak dengan rakan sebaya C memberikan didikan agama yang sempurna D memenuhi segala kemahuan anak-anak 19 Bagaimanakah cara untuk ibu bapa memenuhi keperluan rohani setiap ahli keluarga? A Memberikan didikan agama dan moral secukupnya B Melakukan aktiviti riadah bersama keluarga C Memberikan kemewahan dan kesenangan kepada ahli keluarga D Berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga 20 Apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab terhadap keluarga? A Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga B Tahap interaksi dan komunikasi yang berlaku dalam keluarga C Asas dan pegangan penting yang diamalkan dalam keluarga D Komunikasi yang baik dalam sesebuah keluarga 21 Apakah faktor yang mendorong remaja terjebak dalam gejala sosial? I Ibu bapa yang tidak bertanggungjawab II Mendapat didikan agama yang cukup daripada ibu bapa III Anak-anak kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa IV Kesibukan ibu bapa sehingga mengabai-

A B C D

kan keperluan dan kasih sayang untuk anakanak I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Ibu bapa yang memberi sepenuh kasih sayang kepada anak-anak 22 Apakah peribahasa yang sesuai dengan maklumat di atas? A Bagai menatang minyak yang penuh B Bagai kucing kehilangan anak C Bagai enau dalam belukar D Bagai aur dengan tebing 23 Apakah sikap yang perlu dihindari dalam pergaulan antara ahli keluarga? A Hormat-menghormati B Ramah mesra C Bersopan-santun D Pilih kasih 24 Antara berikut merupakan keperluan dalam sesebuah keluarga, kecuali A keperluan fizikal B keperluan sosial C keperluan rohani D keperluan emosi 25 Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan fizikal untuk anak-anak? I Kewangan II Pakaian III Kasih sayang IV Hiburan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 26 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri

individu yang berupaya membuat pertimbangan yang rasional? A Membuat keputusan yang berat sebelah B Mementingkan diri sendiri C Tidak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kesan buruk di sisi undangundang D Melakukan sesuatu yang melanggar nilai agama 27 Sekiranya anggota keluarga kita menghadapi kesusahan, apakah yang seharusnya kita lakukan? A Membantu menyelesaikan masalahnya B Memberitahu kepada saudara yang terdekat C Membiarkan mereka menghadapi kesusahan sendiri D Memarahi mereka kerana mencari masalah 28 Mengapakah setiap ahli keluarga perlu berkongsi suka dan duka bersama? I Ahli keluarga merupakan orang yang paling dekat yang boleh membantu dan melindungi kita

II Setiap ahli keluarga bertanggungjawab untuk membantu antara satu sama lain III Menggalakkan sikap berterus-terang dalam kalangan ahli keluarga IV Kita tidak boleh mempercayai orang lain selain ahli keluarga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Hafizal membantu adiknya mengulang kaji pelajaran

29 Berdasarkan maklumat di atas, apakah sikap yang dimiliki oleh Hafizal? A Berani B Yakin C Menunjuk-nunjuk D Bertanggungjawab 30 Bagaimanakah seorang anak dapat membuktikan kasih sayangnya terhadap ibu bapa? I Menjaga tingkah laku II Melawan kata ibu bapa III Belajar bersungguh-sungguh IV Memelihara maruah keluarga

A B C D

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (5 markah)

Terangkan cara-cara untuk memanfaatkan potensi diri. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (5 markah)

Lengkapkan pernyataan di bawah berpandukan jawapan yang disediakan.

(a) Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan situasi yang memerlukan kita membuat ___________________. (b) Setiap keputusan yang dibuat mestilah berasaskan sumber pengetahuan yang boleh _____________. (c) Keputusan yang terbaik merupakan keputusan yang dibuat setelah mempertimbangkan kesan atau akibat kepada ________________ dan orang lain. (d) Setiap orang seharusnya _______________ terhadap apa-apa kesan yang timbul selepas sesuatu keputusan dibuat. (e) Perkara utama yang perlu diambil kira sebelum memilih sesuatu jurusan ialah _____________. (f) Setiap individu haruslah membuat keputusan sendiri tentang _______________ yang ingin dipilih. (g) Pemilihan kerjaya yang tidak selaras dengan personaliti akan menyebabkan seseorang individu mudah berasa ___________ dan _______________ dengan kerjaya yang diceburi. (h) Seseorang individu yang mempunyai personaliti ______________ biasanya lebih cenderung dalam bidang kesenian dan kebudayaan. (i) Kita boleh mengetahui peluang kerjaya yang terdapat di dalam dan luar negara melalui ___________, surat khabar dan lain-lain. (j) ________________ adalah kelayakan yang berkait rapat secara langsung dengan kerjaya pilihan. (10 markah)

2 1 Apakah peranan Jabatan Alam Sekitar? I Merancang strategi penjagaan kualiti alam sekitar II Mengenal pasti, menilai dan memberi maklumat tentang alam sekitar III Menerima aduan dan mengambil tindakan terhadap isu-isu alam sekitar IV Menggunakan sumber alam untuk tujuan pembangunan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Antara berikut merupakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, kecuali A untuk menjamin sumber alam tidak pupus B untuk membekalkan tenaga solar C untuk memastikan udara sentiasa bersih D untuk memelihara keseimbangan ekosistem

Projek Penghijauan Sekolah 3 Apakah tujuan perlaksanaan aktiviti di atas? A Melatih pelajar supaya berjimat cermat B Menaikkan imej dan reputasi sekolah C Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar

D langkah-langkah untuk memelihara dan memulihara alam sekitar D Mengurangkan masalah disiplin pelajar di sekolah-sekolah yang terlibat 4 Bagaimanakah cara untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem? I Mengadakan kempen berkaitan alam sekitar II Memelihara dan memulihara alam sekitar III Menanam lebih banyak pokok bunga IV Mencegah pencerobohan hutan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Aktiviti pembalakan yang tidak terancang akan menyebabkan A kepupusan flora dan fauna B ekonomi negara meningkat C kualiti pencemaran udara menurun D mengurangkan pengeluaran sampah Berapakah bacaan Indeks Pencemaran Udara yang tidak sihat? A 0-50 B 101-200 C Melebihi 301 D Melebihi 500 8 Apakah tindakan yang sesuai untuk mengatasi isu alam sekitar? I Membakar sampah sarap II Menjaga keharmonian hutan III Menyediakan tong kitar semula IV Menggunakan penapis pada serombong asap kilang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Pencemaran udara berpunca daripada perkaraperkara berikut, kecuali A kebakaran hutan B asap kenderaan C pembuangan sisa toksik D pembakaran secara terbuka

10 Mengapakah kita perlu mengamalkan kitar semula? A Meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan B Mengurangkan penggunaan bahan terpakai C Mengurangkan longgokan sampah sarap D Meningkatkan sumber pendapatan 11 Antara faktor yang membawa kepada berlakunya banjir ialah A parit tersumbat B runtuhan tanah C hujan berterusan D kebocoran paip air 12 Bagaimanakah cara untuk mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh pertanian? A Mengusahakan tanaman di kawasan tanah pamah B Menggunakan kaedah penanaman organik C Menggunakan racun serangga

Menggunakan sistem pertanian mesra alam tanpa menggunakan baja kimia dan racun perosak

Maklumat di atas merujuk kepada A kesan bencana alam kepada alam sekitar B kesan berlakunya pencemaran alam sekitar C punca berlakunya pencemaran alam sekitar

D Menggunakan baja kimia 13 Apakah kesan yang timbul akibat bencana alam? I Kemusnahan hutan dan persekitaran semula jadi II Mengorbankan nyawa manusia dan haiwan III Meningkatkan tahap kesuburan tanah IV Kemusnahan infrastruktur dan harta benda A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 14 Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya bencana tsunami? A Pencairan ais besar-besaran di bahagian Kutub Utara B Kenaikan suhu panas yang melampau C Kejadian gempa bumi dasar laut yang mengakibatkan ombak besar D Hujan yang berterusan 15 Bilakah bencana tsunami yang terbesar berlaku dalam sejarah Asia Tenggara? A 24 November 1986 B 14 Disember 1986 C 26 Disember 2004 D 12 November 2006

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 17 Antara berikut merupakan bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa bencana, kecuali A sumbangan makanan B sokongan moral C bantuan pendidikan D sumbangan kewangan
Hujan asid Jerebu

18 Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh pencemaran A bunyi B udara C darat D air 19 Dalam masyarakat Melayu, ibu yang bersalin akan berpantang selama A 49 hari B 40 hari C 33 hari D 20 hari 20 Antara berikut, yang manakah benar mengenai adat kelahiran kaum India? I Kalendar Hindu akan digunakan untuk menentukan nama yang sesuai untuk bayi II Bayi dianggap tidak suci selama 16 hari selepas kelahiran III Majlis menamakan bayi diadakan pada hari ke-20 di kuil IV Majlis kesyukuran diadakan pada hari ke-20 A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Klorofluorokarbon (CFC) ialah salah satu gas yang berbahaya kepada alam sekitar dan manusia 16 Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah CFC berbahaya? I Menipiskan lapisan ozon II Menyebabkan penyakit kanser kulit III Mengakibatkan perubahan iklim dunia IV Memusnahkan hidupan laut A I, II dan III

21 Mengapakah kita perlu memahami adat resam kaum lain? A Dapat membandingkan adat resam sendiri dengan kaum lain B Dapat mengamalkan adat resam kaum tersebut C Dapat mengelakkan perselisihan faham D Dapat memajukan individu yang terlibat Kaum Melayu dilarang duduk di atas bantal kerana dikhuatiri ditumbuhi bisul 22 Apakah rasional pantang larang di atas? A Bantal merupakan alas kepala ketika tidur B Perbuatan tersebut boleh merosakkan bantal C Bantal menjadi lambang status kaum Melayu D Bantal diperbuat daripada bahan yang sukar diperoleh 23 Apakah kepentingan pantang larang pada zaman dahulu? A Digunakan untuk memberi amaran kepada penduduk yang ingkar perintah B Digunakan untuk menyampaikan pengajaran kepada masyarakat C Digunakan untuk mengaut keuntungan bagi sesetengah pihak D Digunakan untuk menakut-nakutkan ahli masyarakat 24 Mengapakah kaum Iban melarang ibu mengandung mengetuk telur dengan pisau? A Takut kandungannya mati B Takut bayi akan ditumbuhi bisul C Takut semangat bayi akan hilang D Takut anak akan cacat penglihatan 25 Bilakah pemakaian inai dilakukan dalam masyarakat Melayu?

A Pada malam sebelum upacara akad nikah dijalankan B Semasa kenduri menyambut kelahiran bayi C Ketika sedang hamil anak pertama D Semasa menyambut kedatangan pengantin 26 Antara berikut, yang manakah merupakan adat resam dan pantang larang semasa sambutan Tahun Baru Cina? I Mercun dipasang pada waktu malam sebagai tanda mengucapkan selamat tinggal pada tahun lalu II Angpau diberikan kepada mereka yang belum berkahwin untuk masa depan yang cerah III Menggunakan perkataan-perkataan yang kesat dan membawa maksud yang tidak baik IV Semua penyapu dan alat mencuci hendaklah disimpan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 27 Apakah persamaan yang terdapat dalam adat kelahiran masyarakat Melayu dan masyarakat Cina? A Melenggang perut B Naik buaian C Turun tanah D Mencukur rambut

28 Proses merisik dalam masyarakat Melayu adalah bertujuan untuk A mengetahui ras dan etnik gadis B melihat rupa paras bakal pengantin C memastikan gadis masih belum berpunya D menyelidik kemampuan gadis dalam menguruskan rumah tangga

29 X ialah tanda yang menunjukkan bahawa seorang wanita itu telah berkahwin. Apakah X yang dimaksudkan? A Gelang B Cincin C Thali D Subang Ceongsam

Samfu 30 Maklumat di atas merujuk kepada pakaian tradisional bagi kaum A Melayu B Cina C India D Kadazan

Nyatakan cara untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti di bawah. (a) Program Kitar Semula (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________ (b) Kempen 'Cintailah Sungai Kita' (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________ (c) Kempen Bumi Hijau (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________ (6 markah)

Nyatakan empat cara mengatasi kesan-kesan penebangan hutan.

(a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (4 markah) 3 Tandakan ( 3 ) pada pernyataan yang betul dan ( 7 ) pada pernyataan yang salah. (a) Bencana alam boleh mengakibatkan kemusnahan harta benda dan nyawa. (b) Bergotong-royong memelihara dan memulihara alam sekitar sekolah adalah perbuatan yang sia-sia. (c) Kita boleh menyokong usaha memelihara alam sekitar dengan cara melibatkan diri dalam kempen alam sekitar. (d) Kita perlu peka terhadap kejadian bencana alam supaya kita boleh membuat persediaan untuk menghadapinya. (e) Kebakaran hutan, asap kilang dan asap kenderaan boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. (f) Fenomena jerebu boleh mencemarkan air dan mengancam hidupan akuatik. (g) Kita boleh melindungi hidupan laut dengan tidak membenarkan orang ramai berkunjung ke pantai. (h) Usaha menjaga khazanah alam semula jadi negara adalah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. (i) Salah satu cara untuk memulihara alam sekitar ialah dengan menanam semula pokok. (j) Penebangan hutan boleh menyebabkan banjir lumpur.

(10 markah)

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh penduduk di sesebuah bandar dalam usaha menghijaukan alam sekitar? I Menghalang penebangan pokok II Menanam bunga-bungaan di taman III Menebang pokok yang baru ditanam IV Menanam pokok di kawasan sekitar A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Bilakah Minggu Alam Sekitar anjuran Jabatan Alam Sekitar akan diadakan pada setiap tahun? A 20 hingga 24 Ogos B 21 hingga 27 Oktober

C 22 hingga 28 Oktober D 23 hingga 30 Ogos 3 Apakah kepentingan mewartakan hutan simpan di negara kita? I Mengatasi kepupusan spesis flora dan fauna II Memastikan keseimbangan ekosistem terjaga III Memelihara kawasan tadahan air IV Mengekalkan petempatan Orang Asli A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar, kecuali A mewartakan hutan simpan B penanaman semula pokok C menghapuskan kegiatan pembalakan D penggunaan kaedah biologi dalam pertanian 8 Jabatan Alam Sekitar

B Ketidakstabilan lereng atau cerun tanah tinggi C Berlakunya limpahan air yang berlebihan bagi satu-satu saliran D Kandungan lembapan tanah yang berkurangan kerana ketiadaan hujan Antara berikut merupakan badan yang bertanggungjawab membantu mangsa banjir, kecuali A Badan Pencegah Rasuah B bomba C polis D RELA Apakah kesan yang dialami oleh penduduk Kampung Kuala Muda selepas dilanda tsunami? I Trauma II Kerugian harta benda III Menyesal tinggal di Malaysia IV Kehilangan orang yang tersayang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Apakah tanggungjawab agensi di atas? I Memantau aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran II Melindungi taman-taman negara dan hidupan liar III Menerbitkan jurnal, majalah dan artikel yang berkaitan dengan alam sekitar IV Menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Bagaimanakah masyarakat dapat memainkan peranan masing-masing dalam usaha mengurangkan kuantiti sampah sarap yang dibuang? A Membakar sampah sarap untuk dijadikan baja B Menambahkan bilangan kawasan pelupusan sampah C Menyimpan sampah sarap yang boleh dikitar semula D Mengelaskan bahan-bahan buangan dan menghantarnya ke pusat kitar semula Apakah punca berlakunya kemarau? A Kesan daripada letusan gunung berapi

10 Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai akan menyebabkan I kualiti air sungai semakin tercemar II hidupan akuatik semakin pupus III kualiti kesihatan manusia meningkat IV hasil tangkapan nelayan semakin berkurangan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 11 Mengapakah penanaman pokok dikatakan dapat mengurangkan pencemaran?

A Pokok-pokok akan menyerap gas karbon monoksida B Pokok-pokok mengekalkan kandungan karbon dioksida di atmosfera C Pokok-pokok menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen D Pokok-pokok menyerap oksigen dan menghasilkan karbon dioksida pada waktu malam 12 Bagaimanakah cara untuk mengatasi banjir? A Membaik pulih sistem perparitan B Meneres tebing-tebing sungai C Menanam pokok tutup bumi D Menghentikan aktiviti pembangunan 13 Apakah faktor utama yang menyebabkan kejadian hujan asid? A Kemajuan teknologi alam sekitar B Perkembangan bandar satelit C Kegiatan perindustrian yang tidak terkawal D Penebangan hutan secara besar-besaran 14 Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk menghadapi bencana alam? I Simpan dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat dan mudah dicari II Bina bilik perlindungan untuk bersembunyi daripada bencana alam III Simpan bekalan makanan yang mencukupi untuk keperluan keluarga IV Tidak berada atau bermain di tempat yang berisiko dilanda bencana alam A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV

D II, III dan IV 15 Kaum Serani di Malaysia biasanya beragama A Hindu C Kristian B Buddha D Sikh Ibu tidak boleh mandi dengan air sejuk Bayi diberikan nama berasaskan lima unsur iaitu emas, api, air, tanah dan kayu 16 Maklumat di atas merujuk kepada adat kelahiran bagi kaum A Melayu B Cina C India D Kadazan 17 Antara kampung yang melaksanakan projek homestay ialah I Kampung Pulau Tuba, Langkawi II Kampung Baru, Kuala Lumpur III Kampung Labu, Negeri Sembilan IV Kampung Hulu Chuchuh, Selangor A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 18 Berikut merupakan adat resam kaum India, kecuali A berinai B makan sireh C mendodoi bayi D makan menggunakan penyepit 19 Apakah yang dimaksudkan dengan adat moginupus yang diamalkan oleh kaum Kadazan? A Adat bertangis-tangisan sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada pengantin

B Adat yang melibatkan saudara-mara si mati menangis sebagai tanda bersedih C Upacara mandi pengantin sebagai tanda penyucian D Upacara melihat matahari apabila bayi berusia empat hari 20 Apakah tujuan program homestay dilaksanakan? A Membolehkan pelancong melihat dan mengalami sendiri adat resam, pantang larang dan budaya rakyat B Mendidik anak-anak penduduk kampung supaya menceburi bidang pelancongan C Membaik pulih ekonomi negara D Memulihara alam sekitar Konsep rumah terbuka merupakan amalan yang sering dilakukan oleh semua kaum di negara ini. 21 Berdasarkan maklumat di atas, apakah kebaikan konsep yang dimaksudkan? I Mengeratkan hubungan silaturahim II Menggalakkan integrasi kaum III Diskriminasi kaum minoriti IV Mewujudkan perpaduan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 22 Adat kematian bagi kaum Iban adalah seperti berikut, kecuali A semua ahli keluarga dikehendaki melakukan sabakkenang B alu atau lesung diletakkan di hujung pintu untuk menghalau hantu C mayat dimandikan serta dipakaikan pakaian indah dan disimpan

selama tiga, lima atau tujuh hari sebelum dikebumikan D keluarga si mati tidak boleh mandi menggunakan sabun sepanjang tempoh perkabungan 23 Mengapakah pokok pisang yang tua diletakkan di hadapan rumah dalam adat perkahwinan kaum India? A Sebagai lambang cinta dan kasih sayang B Sebagai lambang rezeki dan kekayaan C Sebagai lambang suka dan duka D Sebagai lambang jasa dan muafakat 24 Berapa lamakah tempoh berdiang ibu yang baru bersalin dalam masyarakat Iban? A 20 hari B 30 hari C 41 hari D 50 hari Ibu yang mengandung tidak boleh memarut ruyung batang rumbia, takut kandungannya mati. 25 Maklumat di atas merujuk kepada pantang larang bagi orang A Kadazan B Melanau C Murut D Iban 26 Apakah adat perkahwinan bagi kaum Melayu? I Adat merisik dan melamar diadakan sebelum pertunangan dan sebentuk cincin diberikan kepada pihak perempuan II Majlis pertunangan diadakan setelah pihak perempuan bersetuju untuk menerima lamaran III Barang-barang hantaran biasanya dikira dalam bilangan genap IV Majlis perkahwinan dimulakan dengan

A B C D

upacara akad nikah dan diikuti oleh persandingan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

bercanggah dengan ajaran agama kita D Pantang larang merupakan satu bentuk peraturan yang diwarisi secara turuntemurun 29 Antara berikut merupakan adat resam masyarakat Melayu ketika menyambut perayaan, kecuali A sindir-menyindir antara satu sama lain B bersalam-salaman dan bermaaf-maafan C kunjung-mengunjungi antara satu sama lain D menyediakan juadah istimewa seperti ketupat dan rendang 30 Siapakah yang menjadi rujukan masyarakat Cina dalam menentukan tarikh perkahwinan? A Sami B Peguam C Kaunselor D Tukang tilik

27 Berdasarkan pantang larang orang Cina, pisau tidak boleh diberikan sebagai hadiah kerana A dianggap memutuskan perhubungan B takut ditumbuhi bisul C takut anak akan cacat penglihatan D khuatir semangat bayi akan hilang 28 Pilih pernyataan yang benar. A Pantang larang diadakan bertujuan menyekat cara hidup setiap ahli masyarakat B Setiap kaum di negara ini mempunyai adat resam dan pantang larang yang sama C Kita seharusnya mengkritik pantang larang kaum lain yang

Jawab soalan-soalan berikut. (a) Bilakah majlis rumah terbuka diadakan? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (2 markah) (b) Nyatakan empat kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka. (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________

(iii) _____________________________________________________________________________ (iv) _____________________________________________________________________________ (4 markah) (c) Berikan empat nilai yang dapat dipupuk melalui amalan konsep rumah terbuka. (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________ (iii) _____________________________________________________________________________ (iv) _____________________________________________________________________________ (4 markah) 2 Lengkapkan jadual di bawah dengan contoh adat resam kaum berikut.

(10 markah)

Antara berikut, yang manakah merupakan sikap yang dimiliki oleh Datuk Nicol Ann David

sehingga beliau berjaya mencapai kejayaan dalam bidang yang disertainya? I Bekerja keras

II III IV A B C D 2

Berserah pada nasib Gigih menjalani latihan Mempunyai keyakinan diri I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah? A Memencilkan diri B Mencari ramai kawan C Berbincang dengan ahli keluarga D Mencari kesalahan rakan Antara berikut, yang manakah merupakan akibat daripada membuat keputusan yang berat sebelah? A Menimbulkan konflik B Merugikan diri sendiri C Mencemarkan maruah keluarga D Mengganggu emosi seseorang Amri bercita-cita untuk menjadi seorang pereka hiasan dalaman dan meminati bidang lukisan.

7 Langkah-langkah untuk memilih kerjaya adalah seperti berikut, kecuali A menggariskan panduan pembelajaran yang berkesan B mengenal pasti kerjaya yang sesuai dengan diri C membuat kajian persekitaran tempat kerja D mendapatkan maklumat tentang kerjaya Apakah perkara utama yang perlu diambil kira dalam memilih sesuatu jurusan? A Kehendak ibu bapa B Sumber kewangan C Peluang kerjaya D Minat Apakah ciri-ciri peribadi yang diperlukan untuk menceburi bidang sastera? A Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik B Mempunyai daya imaginasi yang tinggi C Berminat dalam bidang penulisan D Mempunyai kemahiran menganalisis Mengapakah kita perlu membuat keputusan yang bijak ketika memilih kerjaya? A Supaya kita mudah mendapat peluang kenaikan pangkat B Supaya kita dapat membalas jasa ibu bapa C Supaya kita mendapat kepuasan semasa bekerja D Supaya kita memperoleh gaji yang lumayan

Berdasarkan maklumat di atas, apakah jurusan yang sesuai dengan Amri? A Sains C Agama B Sastera D Teknikal Apakah kesan yang akan timbul sekiranya kita memilih jurusan yang bertentangan dengan minat sendiri? I Kurang keyakinan diri II Tidak berminat untuk belajar III Potensi diri kita akan berkurangan IV Sukar mendapat perhatian daripada guru A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

10 Antara berikut merupakan mata pelajaran yang ditawarkan dalam jurusan Sains, kecuali A Fizik B Biologi C Pendidikan Seni Visual D Matematik Tambahan 11 Siapakah yang bertanggungjawab terhadap keselamatan ahli keluarga? A Bapa B Ibu

C Anak-anak D Setiap ahli keluarga 12 Mengapakah aspek keselamatan perlu diutamakan dalam sesebuah keluarga? A Untuk mengelakkan sebarang kemalangan atau kecederaan B Untuk menghindarkan diri daripada sebarang penyakit C Untuk melahirkan sebuah keluarga yang prihatin D Untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga 13 Sekiranya ahli keluarga anda berasa sedih kerana gagal dalam peperiksaan, anda seharusnya memberikan bantuan dari segi A fizikal C mental B rohani D emosi 14 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang dapat mewujudkan hubungan mesra antara anggota keluarga? I Berkongsi kesedihan dengan anggota keluarga II Bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga III Mengkritik anggota keluarga yang melakukan kesalahan IV Merancang aktiviti kekeluargaan seperti berkelah dan hari keluarga A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 15 Bagaimanakah cara terbaik untuk memastikan anak-anak menjaga maruah keluarga? A Memaksa anak-anak menghadiri kursus motivasi B Menghantar anak-anak ke sekolah berasrama penuh C Mengongkong kebebasan anak-anak

D Memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya 16 Apakah rasional kempen kitar semula diadakan? A Memudahkan tugas pekerja memungut sampah B Mengurangkan jumlah sampah yang dibuang C Menebus guna tapak pelupusan sampah D Meningkatkan pendapatan negara 17 Bagaimanakah cara untuk kita bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam pemuliharaan alam sekitar? A Mengadakan rusuhan mendesak kerajaan mengharamkan kegiatan pembalakan B Meminta peruntukan kewangan untuk menjalankan kempen alam sekitar C Melibatkan diri dalam aktiviti pemuliharaan alam sekitar D Melakukan penebangan hutan secara terancang 18 Mengapakah aktiviti pertanian turut dikaitkan sebagai penyebab kemusnahan alam sekitar? A Penggunaan baja kimia dan racun serangga B Pembuangan sisa-sisa toksik C Pelepasan asap berbahaya D Pembukaan tanah baru 19 Apakah projek yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk memelihara alam sekitar? I Kempen Cintailah Sungai Kita II Projek taman angkat III Projek rumah hijau IV Taman herba A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 20 Antara berikut, yang manakah merupakan punca pencemaran darat?

A Pembakaran terbuka B Pengeluaran asap dari kilang di kawasan perindustrian C Pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat D Pembuangan bahan kimia dan toksik ke dalam sungai 21 Antara berikut merupakan sikap masyarakat yang prihatin terhadap penderitaan mangsa bencana alam, kecuali A memberi bantuan kewangan B hanya duduk dan melihat sahaja C memberi dorongan dan kata-kata semangat D menolong menyelamatkan mangsa bencana alam 22 Apakah kesan projek penghijauan kawasan sekolah jika dilaksanakan dengan terancang? A Pembelajaran terganggu B Sekolah menjadi seperti di dalam hutan C Kawasan sekolah menjadi segar dan kehijauan D Semakin banyak sampah yang terdiri daripada daun-daun pokok 23 Apakah faktor utama yang menyebabkan fenomena jerebu? A Penggunaan bahan kimia dalam pertanian B Penyemburan racun serangga C Pelepasan klorofluorokarbon D Pembakaran terbuka 24 Antara berikut, yang manakah bahan-bahan yang boleh dikitar semula? I Surat khabar lama II Botol plastik III Tin aluminium IV Sisa makanan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

25 Punca-punca pencemaran adalah seperti berikut, kecuali A debu dan habuk daripada kuari yang diletupkan B pembakaran sampah sarap secara terbuka C penyemburan racun dan baja kimia D penangkapan ikan di laut dalam 26 Apakah yang dimaksudkan dengan pantang larang? A Suatu kaedah untuk menyampaikan pengajaran kepada masyarakat B Perkara-perkara yang dilarang untuk dilakukan berdasarkan kepercayaan tertentu C Penguatkuasaan yang ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu D Peraturan dan norma-norma masyarakat yang tersendiri 27 Antara berikut, yang manakah merupakan adat perkahwinan kaum Iban? I Tali bersimpul diberikan oleh pihak lelaki sebagai tanda tarikh perkahwinan II Pihak lelaki perlu memberikan beras, tajau, beliung dan sebilah pedang kepada pihak perempuan III Pengantin perempuan mengepal tujuh genggam nasi untuk diberikan kepada bakal suami IV Upacara mandi pengantin dijalankan sebagai tanda penyucian A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 28 Adat kematian bagi masyarakat Melayu adalah seperti berikut, kecuali

A keluarga si mati tidak akan makan di rumah selagi tidak selesai upacara pengebumian B jenazah dimandikan, dikapan dan disembahyangkan sebelum dibawa ke tanah perkuburan C adat berkabung diadakan selepas pengebumian mayat D kenduri arwah diadakan selama tiga hari atau seminggu selepas jenazah dikebumikan Nasi diletakkan di atas daun pisang ketika makan 29 Maklumat di atas berkaitan dengan kaum

A Melayu B India

C Cina D Iban

30 Pilih pernyataan yang benar. I Sikap menghormati adat resam setiap kaum akan mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat II Rakyat Malaysia bebas mengamalkan adat resam masing-masing III Setiap kaum di Malaysia mempunyai adat resam yang sama IV Kita haruslah menghormati adat resam kaum lain A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Nyatakan bidang tugas kerjaya di bawah. (a) Editor ________________________________________________________________________________ (b) Akauntan ________________________________________________________________________________ (c) Tentera ________________________________________________________________________________ (d) Arkitek ________________________________________________________________________________ (e) Guru ________________________________________________________________________________ (10 markah)

Jelaskan tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. (a) _______________________________________________________________________________ (b) _______________________________________________________________________________ (c) _______________________________________________________________________________ (d) _______________________________________________________________________________ (e) _______________________________________________________________________________ (5 markah)

Terangkan kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap manusia. (a) _______________________________________________________________________________ (b) _______________________________________________________________________________ (c) _______________________________________________________________________________ (d) _______________________________________________________________________________ (e) _______________________________________________________________________________ (5 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri-ciri peribadi bagi golongan berikut.

(10 markah)

Tandakan ( 3 ) pada pernyataan yang betul dan ( 7 ) pada pernyataan yang salah.

(10 markah)

Rizal berazam untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi insan yang cemerlang dan berguna kepada agama bangsa dan negara. 1 Berdasarkan maklumat di atas, Rizal berhasrat untuk menceburi bidang A perniagaan C perguruan B kedoktoran D kejuruteraan Apakah program yang dianjurkan untuk memudahkan graduan mendapat maklumat tentang kerjaya? A Sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan B Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Graduan C Ekspo Kementerian Pelajaran Tinggi D Minggu Setiausaha Apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang individu memilih kerjaya yang tidak konsisten dengan personalitinya? A Menginginkan perhatian daripada orang lain B Memandang serong terhadap pekerja lain C Malas melaksanakan tugasnya D Mudah berasa tertekan Bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk meningkatkan keyakinan diri? A Berkawan dengan rakan yang rajin belajar B Mengikuti kursus motivasi di luar negara C Menanamkan semangat saya boleh D Belajar setiap hari

Individu yang bercita-cita untuk menceburi bidang sains perlulah memiliki ciri-ciri yang berikut, kecuali A rajin membaca dan melakukan rujukan B mempunyai kreativiti dan kemahiran untuk membuat analisis C mempunyai minat yang mendalam dalam bidang sains dan penyelidikan D sanggup melakukan kerja-kerja penyelidikan dalam masa yang singkat sahaja Antara berikut, yang manakah merupakan mata pelajaran yang ditawarkan dalam jurusan sastera? I Ekonomi Asas II Pendidikan Seni Visual III Kesusasteraan Melayu IV Kejuruteraan Awam A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah kebaikan bersikap adil dan bertanggungjawab dalam menangani pelbagai situasi? A Meningkatkan imej dan mengharumkan nama keluarga B Memajukan diri dan kehidupan seseorang individu C Membawa kepuasan hasil keputusan yang diambil D Menambahkan ilmu pengetahuan

Danny bercita-cita ingin menjadi seorang ahli astronomi yang terkenal di Malaysia. 8 Berdasarkan maklumat di atas, apakah jurusan yang perlu dipilih oleh Danny? A Jurusan sains B Jurusan agama C Jurusan sastera D Jurusan teknikal Sekiranya Azam memilih jurusan teknikal, apakah kerjaya yang sesuai untuk Azam? A Penulis B Jurutera C Peguam Syariah D Pereka hiasan dalaman

12 Apakah asas bagi membentuk insan yang berakhlak mulia? I Didikan agama dan moral II Kasih sayang daripada keluarga III Masalah yang wujud dalam keluarga IV Mendapat keperluan asas yang sempurna daripada ibu bapa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 13 Antara berikut merupakan keperluan fizikal yang harus disediakan oleh ibu bapa, kecuali A taman permainan B alatan persekolahan C pakaian D wang 14 Bagaimanakah cara untuk menjaga maruah diri dan keluarga? I Memakai pakaian yang mencolok mata II Cemerlang dalam pelajaran dan aktiviti kokurikulum III Menjaga pertuturan dan tingkah laku IV Berpegang teguh kepada ajaran agama A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 15 Penebangan hutan secara berleluasa akan menyebabkan kesan-kesan berikut, kecuali A hakisan tanah B banjir lumpur C kejadian tanah runtuh D menghasilkan bau busuk 16 Bencana alam akan menyebabkan I peningkatan ekonomi negara II kemusnahan harta benda III kehilangan nyawa IV penyakit merebak A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

10 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan individu yang menjaga maruah keluarga? A Ponteng sekolah B Lari dari rumah C Belajar bersungguh-sungguh D Melepak di pusat membeli-belah 11 Pilih pernyataan yang salah. A Seseorang individu yang tidak berminat dalam bidang yang diambil akan menghadapi masalah. B Kita haruslah berusaha dengan gigih untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. C Keputusan yang kita ambil tidak memerlukan pandangan daripada ibu bapa Kita. D Fizik adalah salah satu mata pelajaran dalam jurusan sains.

17 Antara berikut, yang manakah merupakan punca kemusnahan hutan? I Penerokaan hutan untuk membina kawasan perumahan II Penebangan pokok untuk tujuan pembangunan III Pembalakan yang tidak terkawal IV Penanaman semula pokok A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18 Apakah perlakuan individu yang mengamalkan kehidupan mesra alam? A Melakukan pembakaran terbuka B Menggunakan petrol tanpa plumbum C Membuang sisa toksik ke dalam sungai D Membuang sampah di merata-rata tempat Hakisan bahan binaan Permukaan dinding bangunan menjadi kotor 19 Maklumat di atas adalah mengenai kesan pencemaran alam sekitar terhadap A manusia B harta benda C persekitaran D tumbuhan dan haiwan 20 Apakah bidang tugas seorang jururawat? A Menjaga dan merawat pesakit di hospital B Memberi hiburan kepada orang ramai C Mengajar dan mendidik anak bangsa D Memasarkan barangan kepada orang ramai 21 Mengapakah kita perlu peka terhadap isu alam sekitar? I Supaya dapat menjaga imej negara II Supaya kita dapat menghirup udara yang bersih III Supaya mendapat pujian dari negara lain IV Supaya dikurniakan wang ringgit oleh pihak kerajaan

A I, II dan III B I, II dan IV

C I, III dan IV D II, III dan IV

22 Agensi dan pertubuhan yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar adalah seperti berikut, kecuali A Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara B Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia C Jabatan Pengangkutan Jalan D Jabatan Alam Sekitar 23 Antara berikut, yang manakah merupakan punca- punca pencemaran bunyi? I Letusan gunung berapi II Bunyi kenderaan III Aktiviti pembinaan bangunan IV Kerja-kerja perlombongan di kuari A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 24 Apakah penyakit yang sering dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon? A Kanser paru-paru B Barah kulit C Anemia D Taun

25 Rajah di atas merujuk kepada adat perkahwinan kaum Melayu. Apakah X? A Melamar B Merisik C Pertunangan D Jamuan teh

26 Didikan agama dan nilai-nilai moral amat penting untuk anak-anak kerana A dapat meningkatkan imej dan nama baik ahli keluarga B dapat mengelakkan mereka terjebak dalam gejala negatif C dapat meringankan beban ibu bapa dan ahli keluarga D dapat menghindarkan prasangka antara ahli keluarga 27 Adat kelahiran bagi kaum Kadazan adalah seperti berikut, kecuali A pintu rumah diikat dengan sejenis daun yang dipanggil daun wongkong apabila bayi dilahirkan B upacara bersyukur diadakan apabila usia bayi mencapai sebulan C ibu diurut oleh bidan untuk memulihkan tenaga D adat mandi diadakan di sungai selepas bayi diberikan nama

28 Apakah tujuan adat melenggang perut diadakan dalam masyarakat Melayu? I Membetulkan kedudukan kandungan II Menentukan hari kelahiran III Meramalkan jantina bayi IV Membuang kecelakaan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 29 Pilih padanan pakaian tradisional yang betul. A Ceongsam - Cina B Sari - Melayu C Samfu - India D Dhoti - Iban 30 Apakah tujuan upacara minum teh dalam adat perkahwinan kaum Cina? A Sebagai lambang hubungan berkekalan B Sebagai tanda kesejahteraan dan kebahagiaan C Sebagai lambang penerimaan keluarga pengantin D Untuk mendapatkan angpau yang diberikan oleh saudara-mara

Senaraikan empat faktor yang mempengaruhi pilihan kerjaya. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (8 markah)

Nyatakan cara-cara menjalinkan hubungan yang erat dan mesra antara anggota keluarga. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (6 markah)

Nyatakan sumbangan yang boleh anda berikan kepada keluarga dari segi yang berikut. (a) Segi fizikal ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (b) Segi mental ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (c) Segi emosi ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(d) Segi rohani ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (8 markah) 4 Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

(a) Peraturan dan undang-undang alam sekitar digubal untuk ____________ kualiti alam sekitar. (b) Kita seharusnya menanam pokok-pokok hijau di ___________ kawasan kediaman kita sebagai satu usaha menyokong program menghijaukan bumi. (c) Pembakaran secara terbuka boleh menyebabkan ______________. (d) Peningkatan karbon dioksida di udara akan menyebabkan ___________________. (e) Upacara ______________ dianggap upacara yang paling penting pada hari perkahwinan bagi orang Cina. (f) Mengikut adat kelahiran kaum Kadazan Dusun, upacara memotong rambut akan diadakan pada hari yang _______________. (g) Seseorang yang berfikiran ______________ akan membuat keputusan yang bijak dan adil. (h) Seseorang yang memilih sesuatu kerjaya mestilah berdasarkan minat dan ______________. (i) Alam sekitar yang ____________ dan _____________ dapat menimbulkan keselesaan dan menjamin kelangsungan hidup manusia di bumi. (j) Individu yang mempunyai __________________ sesuai menjadi seorang akauntan. (10 markah) 5 Lengkapkan jadual di bawah dengan kesan bagi setiap bencana alam yang berikut.

(8 markah)

Apakah kemahiran yang perlu ada pada individu yang ingin menjadi pereka fesyen? A Kemahiran berkomunikasi B Kemahiran mekanikal C Kemahiran berimaginasi D Kemahiran menjahit Menghias ruang dalaman bangunan merupakan bidang tugas bagi kerjaya A pensyarah B penyanyi C juruhias dalaman D juruteknik elektrik

IV sukar untuk menyelesaikan kerja A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 5 Mengapakah setiap individu perlu berpuas hati dengan kerjaya pilihannya? A Agar dapat bekerja dengan penuh dedikasi B Agar mendapat gaji yang lumayan C Agar tidak perlu bekerja dengan bersungguh-sungguh D Agar mendapat kawan sekerja yang boleh membantu Bagi merealisasikan impiannya untuk menjadi seorang doktor, Razin perlu lulus dengan cemerlang dalam mata pelajaran I Fizik III Geografi II Kimia IV Biologi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan kejayaan yang telah dicapai oleh Datuk Nicol Ann David sepanjang tahun 2005, kecuali A menjuarai Kejohanan Terbuka New York B menjuarai Kejohanan Terbuka Kuala Lumpur

6 3 Apakah bidang tugas seorang editor? A Mengajar dan mendidik anak bangsa B Memberi hiburan kepada orang ramai C Memasarkan barangan kepada orang ramai D Memperkemas dan menyunting karya sebelum diterbitkan Antara kesan yang akan timbul jika seseorang individu menceburi sesuatu bidang yang tidak diminatinya ialah I gembira II semakin berminat III mudah berasa bosan 7

C mendapat naib juara dalam Kejohanan Terbuka Belanda D menjuarai Kejohanan Terbuka Dunia di Hong Kong 8 Pelajar yang menduduki tingkatan enam atas akan menghadapi peperiksaan A UPSR C SPM B PMR D STPM

D Supaya dapat mengurangkan kos perbelanjaan 12 Pilih pernyataan yang menunjukkan perlakuan yang menjaga keselamatan keluarga. I Memaklumkan kepada ibu bapa setiap kali keluar dari rumah II Memastikan rumah berkunci ketika ingin keluar III Meletakkan peralatan tajam di atas meja IV Menelefon ibu bapa apabila pulang lewat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 13 Bagaimanakah masalah remaja lari dari rumah dapat dibendung? A Anak-anak diberi kebebasan bersosial sepenuhnya B Ibu bapa sentiasa mengambil berat terhadap anak-anak C Ibu bapa menunjukkan sikap yang buruk D Anak-anak dilimpahi dengan kekayaan 14 Antara berikut, yang manakah menunjukkan kepekaan terhadap keperluan emosi? A Ibu bapa haruslah berbincang dan cuba untuk mendengar pendapat anak-anak B Ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama C Ibu bapa mestilah tidak mengabaikan pemakanan anak-anak D Ibu bapa harus menghantar anak-anak ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna 15 Perlakuan berikut bukan merupakan amalan menyayangi keluarga, kecuali A menghabiskan lebih banyak masa bersama rakan-rakan B mengambil sikap berkecuali apabila diminta memberi pendapat

Fendy berminat untuk mengikuti jurusan sastera, namun ibu bapanya mahu dia mengikuti jurusan agama. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Fendy? A Mogok lapar sebagai menunjukkan tanda protes B Memaksa ibu dan bapanya bersetuju dengan pilihannya C Menurut pilihan ibu bapanya walaupun tidak berpuas hati D Berbincang dengan ibu bapanya dan menerangkan sebabsebab memilih jurusan itu

10 Zaryn bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Zaryn perlu cemerlang dalam mata pelajaran I English for Science and Technology (EST) II Pendidikan Seni Visual III Kejuruteraan Awam IV Matematik Tambahan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 11 Mengapakah kita perlu menjauhi gejala sosial? A Supaya dapat menjamin keselamatan kawasan kejiranan B Supaya dapat menjamin masa depan yang cemerlang C Supaya dapat menjaga nama baik keluarga

C mengutamakan kepentingan diri berbanding kepentingan keluarga D menghulurkan bantuan apabila ahli keluarga menghadapi masalah 16 Bagaimanakah pencemaran udara boleh berlaku? A Pengeluaran asap dari kilang dan kenderaan bermotor B Aktiviti penternakan haiwan di kawasan sungai C Pembuangan sisa toksik ke dalam sistem saliran D Sampah sarap tidak dilupus dengan betul

II Ikut arahan dan pengumuman pihak berkuasa III Melakukan pendawaian elektrik agar lebih selamat IV Menyediakan bekalan makanan yang mencukupi A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 21 Antara berikut, yang manakah merupakan kesan apabila habitat haiwan terjejas? A Haiwan akan bertindak liar dan mengancam nyawa manusia B Haiwan akan membunuh haiwan lain C Haiwan akan menjadi pasif D Haiwan akan semakin berkurangan 22 Kejadian bencana alam akan memberikan kesan seperti I mengorbankan nyawa II harta benda banyak yang musnah III penduduk terdedah kepada pelbagai penyakit IV sumber pendapatan negara meningkat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 23 Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh menyebabkan kemusnahan persisiran pantai dan terumbu karang? I Pewartaan taman laut II Tumpahan minyak akibat perlanggaran kapal III Pembinaan pusat peranginan di persisiran pantai IV Kaedah penangkapan ikan yang menggunakan bahan letupan dan racun A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 24 Apakah nama panggilan bagi bayi kaum Iban sebelum diberikan nama rasmi?

17 Apakah kebaikan mengitar semula bahan terpakai? I Menambah pendapatan orang ramai II Dapat mengurangkan sampah sarap III Menjaga kebersihan alam sekitar IV Menjamin keseimbangan ekosistem A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18 Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab memelihara dan memulihara alam sekitar? A Persatuan Pengguna B Jabatan Kerja Raya C Jabatan Alam Sekitar D Jabatan Kebajikan Masyarakat 19 Kesan-kesan pencemaran terhadap tumbuhan dan haiwan adalah seperti berikut, kecuali A hasil pertanian meningkat B kerosakan tisu tumbuhan C haiwan kehilangan habitat D daun bertukar warna 20 Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi bencana banjir? I Simpan dokumen penting di tempat yang selamat

A Ular B Ulat

C Unggas D Uri

25 Apakah akibatnya apabila sampah sarap tidak dilupuskan? I Menghasilkan bau busuk II Menjejaskan pemandangan III Mewujudkan suasana yang harmoni dan indah IV Menjadi kawasan pembiakan serangga dan tikus A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 26 Dalam masyarakat India, ibu yang bersalin tidak dibenarkan mandi selama A seminggu C tiga minggu B dua minggu D empat minggu 27 Mengapakah kaum Melayu dilarang duduk di atas bantal? A Bimbang anak akan cacat penglihatan B Supaya semangat bayi tidak hilang C Bimbang menjadi bodoh D Takut ditumbuhi bisul 28 Mengapakah program pelancongan homestay diadakan? A Menggalakkan pelancong berkunjung ke tempat-tempat menarik di pusat bandar

B Menggalakkan penduduk tempatan berkenalan dengan pelancong asing C Memperkenalkan adat resam masyarakat tempatan kepada pelancong D Memberi peluang kepada pelancong menilai negara ini 29 Antara berikut, yang manakah merupakan adat perkahwinan kaum Kadazan? I Pengantin perempuan mengepal tujuh genggam nasi untuk diberikan kepada bakal suami semasa majlis pertunangan II Pihak lelaki perlu memberikan beras dan tajau III Sugit ialah denda yang dikenakan kepada pihak yang ingin memutuskan tunang IV Adat bertangis-tangisan ialah upacara terakhir A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 30 Tujuan pemberian tali bersimpul oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan dalam adat perkahwinan orang Iban adalah untuk menentukan A tempat majlis persandingan B anggota rombongan pihak lelaki C jumlah hantaran yang perlu dibayar D tarikh perkahwinan pasangan pengantin

Nyatakan jurusan yang sesuai dengan kerjaya di bawah. (a) Ustaz (b) Jurutera : ________________________________________________________________ : ________________________________________________________________

(c) Ahli astronomi : ________________________________________________________________ (d) Sasterawan (e) Juruteknik : ________________________________________________________________ : ________________________________________________________________ (10 markah)

Nyatakan tindakan yang perlu diambil untuk mengurangkan pencemaran udara. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (5 markah)

Terangkan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Melayu ketika menyambut Hari Raya Aidilfitri. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________

(d)

________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (5 markah)

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian soalan yang berikut.

jawab

soalan-

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 'Homestay'? ________________________________________________________________________________ (b) Jelaskan tiga kebaikan kaedah 'Homestay'. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (c) Namakan tiga buah kampung yang terlibat dalam menjayakan projek 'Homestay'. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (8 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan bidang tugas kerjaya yang berikut.

(12 markah)

Komponen Parlimen terdiri daripada I Yang di-Pertuan Agong II Perdana Menteri III Dewan Negara IV Dewan Rakyat A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Ahli Parlimen tidak boleh mempersoalkan perkara-perkara yang tertakluk di bawah Akta Hasutan Negara seperti berikut, kecuali A kewarganegaraan B hak untuk mengundi C bahasa kebangsaan D kedaulatan Raja-raja Melayu

Badan ini mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang negara 3 Berdasarkan maklumat di atas, badan yang dimaksudkan ialah A legislatif B eksekutif C judisiari D kabinet Siapakah yang menganggotai badan legislatif? A Ketua Hakim Negara B Ketua Polis Negara C Wakil-wakil rakyat

D Senator 5 Apakah bidang tugas jemaah menteri secara umum? I Melantik Menteri Besar II Menggubal dasar kerajaan III Mentadbir kerajaan persekutuan IV Memperincikan dasar-dasar kerajaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah merupakan Mahkamah Khas? A Mahkamah Persekutuan B Mahkamah Juvenil C Mahkamah Sesyen D Mahkamah Koroner Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim 9 Apakah kementerian yang diketuai oleh tokoh di atas? A Kementerian Pengajian Tinggi B Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi C Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri D Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

Suruhanjaya Diraja ditubuhkan berdasarkan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Kajian 1973 7 Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan suruhanjaya di atas ditubuhkan? A Menyiasat perlakuan atau pengurusan mana-mana jabatan perkhidmatan awam Malaysia B Menyiasat dan mendakwa individu-individu yang melakukan jenayah C Menyiasat cadangan daripada suruhanjaya tertentu tentang sesuatu perkara D Menyiasat pemilihan anggota suruhanjaya Diraja Siapakah Timbalan Perdana Menteri yang keenam? A Tun Abdullah Haji. Ahmad Badawi B Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin C Dato' Seri Mohd. Najib Tun Haji Abdul Razak D Tan Sri Nor Mohamed Yakcop

10 Antara berikut, yang manakah merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara? I Memproses dan mengeluarkan kad pengenalan II Menguruskan dan mengendalikan hal ehwal kewarganegaraan III Memproses dan mengeluarkan pasport terhad dan antarabangsa IV Menerima pendaftaran kelahiran dan mengeluarkan sijil kelahiran A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 11 Perkara-perkara berikut boleh membawa kepada perselisihan faham antara kaum, kecuali A tidak menghormati adat resam dan budaya kaum lain B mempunyai sikap mementingkan diri sendiri C mempunyai sikap toleransi D tidak mempunyai sikap kerjasama yang utuh 12 Apakah Tinggi? peranan Kementerian Pengajian

A Menyelidik dan mengawal aktiviti perniagaan dalam negeri B Mengawasi pembangunan serta pergerakan kesatuan kerja C Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten D Menguruskan projek-projek pembinaan sekolah 13 Antara berikut, yang manakah benar mengenai kabinet? I Diketuai oleh Perdana Menteri II Mesyuarat biasanya diadakan pada setiap hari Rabu III Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah IV Menjalankan tugas pentadbiran negara atas nama Yang di-Pertuan Agong A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Isu kekurangan gula berlaku berikutan tindakan peniaga dan pembekal yang menyembunyikan barang kawalan tersebut. 14 Berdasarkan maklumat di atas, kementerian manakah yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan isu tersebut? A Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi B Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri C Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

15 Faktor-faktor berikut mendorong kepada penghijrahan pendatang asing ke Malaysia, kecuali A pendidikan B peluang pekerjaan C gaji yang lumayan D peperangan di negara asal 16 Apakah kepentingan keamanan negara kepada rakyat? I Rakyat bebas mengamalkan agama dan budaya II Rakyat dilindungi oleh undang-undang III Rakyat dapat membina kehidupan IV Rakyat bebas melakukan jenayah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 17 Mengapakah ancaman kemasukan pendatang asing tanpa izin perlu ditangani? A Memusnahkan generasi yang menjadi harapan bangsa dan negara B Menjejaskan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan C Mengurangkan kadar kemasukan pelancong asing D Menyebarkan penyakit yang berbahaya 18 Antara berikut, yang manakah merupakan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Negaranegara Berkecuali (NAM)? I Menyokong usaha-usaha mengekalkan keamanan II Mengambil pendekatan berkecuali III Menggalakkan peperangan IV Mengecam keganasan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

19 Bagaimanakah cara untuk mengatasi ancaman serangan mata wang antarabangsa? A Mengeluarkan mata wang dalam jumlah yang sedikit B Mengadakan rundingan dan meningkatkan kawalan sempadan C Melaksanakan tambatan nilai ringgit dan perancangan ekonomi yang berhati-hati D Menerapkan nilai-nilai moral dan agama Letupan bom ini telah menyebabkan hampir 200 orang terbunuh yang kebanyakannya adalah rakyat Australia Berlaku pada 12 Oktober 2002 20 Di manakah lokasi peristiwa di atas berlaku? A Sydney, Australia B Phuket, Thailand C Istanbul, Turki D Bali, Indonesia 21 Antara berikut, yang manakah contoh penyakit yang berpunca dari negara luar tetapi telah merebak dengan mudah ke negara lain? A Taun B Malaria C Demam denggi D Selesema burung 22 Apakah matlamat penubuhan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I Melindungi hak asasi manusia II Menjamin keamanan dan keselamatan dunia III Memupuk hubungan baik dengan negara anggota IV Melibatkan diri dalam aktiviti sosial A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

23 Berikut merupakan peraturan-peraturan asas dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa ketika konflik bersenjata berlaku, kecuali A dilarang membunuh atau mencederakan orang yang menyerah diri dan orang yang tidak berupaya B pihak-pihak yang berkonflik hendaklah membezakan antara orang awam dengan tentera bertujuan untuk mengekalkan keselamatan orang awam C pihak yang berperang boleh menggunakan kaedah peperangan sesuka hati dan tanpa had D setiap orang wajar menerima faedah daripada jaminan perundangan 24 Antara berikut, yang manakah merupakan bentuk pencabulan hak asasi manusia? I Membunuh orang awam semasa peperangan II Membunuh musuh yang telah menyerah diri III Membenarkan mangsa yang cedera mendapatkan rawatan IV Mendera dan memalukan tawanan perang yang menyerah diri A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

25 Apakah tujuan tentera pengaman PBB dihantar ke kawasan yang baru tamat konflik bersenjata? A Menguatkuasakan syarat-syarat persetujuan keamanan B Menangkap pihak yang memulakan pertempuran C Memberi bantuan kepada mangsa perang D Mengatur strategi peperangan

B Keadaan di mana semua rakyat di sesebuah negara menggunakan senjata C Penggunaan senjata berbahaya oleh pihak yang sedang berperang D Keadaan di mana sebuah negara diawasi oleh anggota tentera 26 Apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia dengan menyertai pertubuhan yang mempunyai logo di sebelah? I Mendapat bekalan senjata nuklear II Keistimewaan dalam urusan perdagangan III Mendapat bantuan dan khidmat nasihat dalam hal pembangunan negara IV Mendapat perlindungan, bantuan ekonomi dan pendidikan teknikal A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 27 Mengapakah dadah dianggap sebagai musuh nombor satu negara? A Dadah menguntungkan pengedar-pengedar B Dadah memusnahkan masa depan negara C Dadah menyebabkan rusuhan kaum D Dadah menyebabkan remaja khayal 28 Apakah yang dimaksudkan dengan konflik bersenjata? A Situasi di mana dua atau lebih kumpulan yang terancang terlibat dalam pertikaian bersenjata 29 Bagaimanakah cara untuk mengekalkan keharmonian negara? A Mengamalkan sikap tidak bertanggungjawab B Melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan C Membangkitkan isu perkauman D Mengamalkan perpaduan kaum

30 Mengapakah kita perlu menegakkan keadilan? I Mengelakkan berlakunya penindasan II Mengelakkan berlakunya pencabulan hak asasi III Mewujudkan diskriminasi antara kaum dan agama IV Memastikan semua orang mendapat layanan yang sama rata A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Nyatakan lima fungsi utama badan legislatif di Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (5 markah) 2 Nyatakan nama kementerian yang diketuai oleh menteri-menteri di bawah. (a) Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin ________________________________________________________________________________ (b) Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili ________________________________________________________________________________ (c) Dato' Seri Kong Cho Ha ________________________________________________________________________________ (d) Datuk Dr. S. Subramaniam ________________________________________________________________________________ (e) Dato' Seri Shahrizat Abdul Jalil ________________________________________________________________________________ (5 markah)

Nyatakan empat had-had dalam konflik bersenjata. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (4 markah)

Senaraikan enam contoh pencabulan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________

(f) ________________________________________________________________________________ (6 markah)

Yang di-Pertuan Agong

Badan Legislatif

Badan X

Badan Judisiari 2

Berdasarkan struktur jentera pentadbiran Malaysia di atas, apakah X? A Eksekutif C Kabinet B Parlimen D Mahkamah Antara berikut merupakan fungsi utama badan judisiari, kecuali

A menggubal dasar kerajaan B mentafsir perlembagaan dan undang C memelihara hak warganegara D menyelesaikan pertikaian 3 Mahkamah Awam terdiri daripada I Mahkamah Persekutuan II Mahkamah Majistret III Mahkamah Tentera IV Mahkamah Penghulu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

8 undang-

Berikut merupakan individu yang layak menyertai Suruhanjaya Diraja, kecuali A Mantan Ketua Polis Negara B Pengerusi Majlis Peguam C Mantan Hakim Mahkamah Tinggi D Mantan Timbalan Perdana Menteri Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Siapakah yang mengetuai Jemaah Menteri? A Senator B Perdana Menteri C Ketua Hakim Negara D Yang di-Pertuan Agong Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong dalam jentera pentadbiran negara? I Memperkenan rang undang-undang II Mempengerusikan sidang Dewan Rakyat III Merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan IV Merasmikan dan membubarkan Parlimen A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Apakah sistem pentadbiran yang diamalkan oleh negara kita? A Republik C Demokrasi B Autokrasi D Diktator Antara berikut, yang manakah merupakan komponen utama dalam Parlimen? A Mahkamah Awam dan Mahkamah Khas B Kementerian dan Jabatan Perdana Menteri C Kementerian dan Kabinet D Dewan Negara dan Dewan Rakyat

Siapakah tokoh yang mengetuai kementerian di atas? A Dato' Mustapa Mohamed B Dato' Seri Abdul Aziz Shamsuddin C Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein D Dato' Seri Hj. Mohd Shafie Apdal

10 Apakah fungsi Kementerian Kewangan? A Mengawasi pembangunan serta pergerakan Kesatuan Sekerja supaya berkembang dan teratur B Menggubal dan melaksanakan dasar fiskal dan kewangan bagi merancang pertumbuhan ekonomi C Mengurus projek-projek pembangunan di bawah rancangan lima tahun Malaysia D Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan negara 11 Apakah perkara-perkara yang tertakluk di bawah Akta Hasutan dan tidak boleh dipersoalkan oleh Ahli Parlimen? I Kedaulatan Raja-raja Melayu II Hak istimewa orang Melayu III Bahasa kebangsaan IV Status Kuo A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 12 Kementerian yang manakah diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri?

A B C D

Kementerian Kewangan Kementerian Pertahanan Kementerian Pelajaran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

I II A B

kanak-kanak orang tua I, II dan III I, II dan IV

III IV C D

wanita tentera I, III dan IV II, III dan IV

13 Antara berikut, yang manakah jabatan yang terletak di bawah Kementerian Pertahanan? A Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia B Angkatan Tentera Darat Diraja Malaysia C Jabatan Penerangan D Jabatan Kastam dan Eksais Diraja 14 Antara berikut merupakan jabatan-jabatan yang terdapat dalam Kementerian Pelajaran Malaysia, kecuali A Jabatan Pendidikan Khas B Jabatan Pendidikan Teknikal C Jabatan Pendidikan Agama D Jabatan Pendidikan Jasmani dan Sukan 15 Apakah ancaman dalaman yang terdapat di Malaysia? I Serangan mata wang II Penyalahgunaan dadah III Kemasukan pendatang asing secara haram IV Kegiatan sindiket pemalsuan dokumendokumen penting A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Menghantar pasukan pengaman ke negara-

18 Mengapakah kita perlu menjaga keamanan negara? A Agar wawasan pemimpin negara dapat difahami B Agar ciri-ciri budaya timur dapat disemai dalam diri setiap ahli masyarakat C Agar kita berupaya menjadi bangsa yang kaya-raya D Agar kita dapat menikmati pembangunan negara dengan adil 19 Apakah peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)? I Mengambil pendekatan berkecuali ketika berlaku konflik politik antara negara II Memberikan bantuan kemanusiaan kepada mangsa peperangan III Menghantar pasukan pengaman ke negaranegara yang bergolak IV Mengecam keganasan yang berlaku di seluruh dunia A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Letupan bom di Istanbul telah mengakibatkan lebih 20 orang terbunuh dan hampir 150 orang cedera. 20 Bilakah peristiwa di atas berlaku? A 7 Julai 2005 C 15 November 2003 B 12 Oktober 2002 D 11 September 2001 21 Serangan mata wang terhadap negara akan mengakibatkan A nilai ringgit jatuh dan ekonomi kekal

negara yang bergolak Memberi bantuan kemanusiaan kepada mangsa peperangan 16 Maklumat di atas merujuk kepada A NAM C OIC B PBB D ASEAN 17 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa bertujuan untuk melindungi hak orang awam seperti

B nilai ringgit jatuh dan ekonomi meleset C nilai ringgit tidak berubah dan ekonomi maju D nilai ringgit tidak berubah dan ekonomi meleset 22 Antara berikut, yang manakah merupakan ancaman luaran yang menggugat keselamatan negara? I Serangan mata wang II Pengaruh budaya negatif dari Barat III Ancaman penyakit seperti AIDS dan Selesema Burung IV Kemasukan pendatang tanpa izin A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 23 Berikut merupakan kesan-kesan kegiatan sindiket pemalsuan dokumen, kecuali A menjejaskan ekonomi negara B menggugat keselamatan negara C menyebarkan penyakit yang berbahaya dan gejala sosial D menyebabkan dokumen-dokumen penting seperti pasport antarabangsa, mykad, sijil kelahiran dipalsukan dengan berleluasa 24 Apakah nama perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1949 untuk melindungi hak-hak kemanusiaan jika berlaku peperangan? A Konvensyen Geneva B Konvensyen Bulgaria C Konvensyen Palang Merah D Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) 25 Pilih pernyataan yang benar mengenai pertubuhan di atas.

A Menerajui negara-negara Islam seluruh dunia B Memberi bantuan kemanusiaan kepada mangsa peperangan C Menghantar pasukan pengaman ke negaranegara yang bergolak D Mengambil pendekatan berkecuali ketika berlaku konflik politik antara negara 26 Serangan keganasan yang berlaku di luar negara kebanyakannya menggunakan kaedah A serangan secara senyap B rusuhan di tempat awam C letupan bom di tempat awam D serangan terhadap kem tentera 27 Apakah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang bergiat aktif bagi membanteras penyalahgunaan dadah? A KARYAWAN C MERCY B PEMADAM D MAKNA 28 Singkatan bagi Pertubuhan Negara-negara Islam ialah A OIC C PBB B NAM D ASEAN 29 Antara berikut, yang manakah merupakan kesan sekiranya Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa dihapuskan? I Penyakit berleluasa II Sistem kekeluargaan musnah III Keamanan dapat diwujudkan IV Pembunuhan orang awam yang tidak berdosa A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 30 Apakah tindakan yang wajar dilaksanakan bagi mengelakkan ancaman globalisasi? A Pembasmian melalui pemberian vaksin

B Rundingan dan meningkatkan kawalan di sempadan

C Pendidikan agama, sivik dan moral D Mengurangkan penggunaan aerosol

Lengkapkan jadual dengan jenis-jenis mahkamah di Malaysia yang berikut.

(6 markah) 2 Nyatakan jawatan-jawatan yang disandang oleh individu yang bernaung di bawah pentadbiran Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (4 markah) 3 Jawab soalan-soalan berikut. (a) Apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menghadapi ancaman dalaman negara? (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________ (iii) _____________________________________________________________________________ (3 markah) (b) Bagaimanakah cara menghargai keamanan negara dan sejagat? (i) _____________________________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________________________ (iii) _____________________________________________________________________________ (iv) _____________________________________________________________________________ (4 markah) 4 Nyatakan tiga peraturan asas dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa yang perlu dipatuhi oleh pihak yang berkonflik. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (3 markah)

Bagaimanakah cara untuk memajukan diri setelah kita memasang cita-cita? A Ponteng sekolah untuk berpeleseran di pusat membeli-belah

B Berserah kepada ketentuan Tuhan C Menanti dengan penuh kesabaran D Berusaha bersungguh-sungguh

Antara kerjaya berikut, yang manakah memerlukan kemahiran? I Pelukis III Juru ukur II Jururawat IV Pereka fesyen A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Mengapakah setiap individu perlu mempunyai cita-cita? A Agar mendapat pengiktirafan daripada masyarakat B Agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan C Agar memperoleh kejayaan dalam hidup D Agar mendapat kekayaan Apakah kesan yang akan timbul jika anda tersilap memilih bidang atau kursus di universiti? A Tidak akan disukai oleh rakan-rakan B Akan gagal dalam peperiksaan akhir C Tidak dapat memilih pekerjaan yang bergaji lumayan D Sukar untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan diri sendiri

C kaunselor D rakan yang negatif 7 Pilih pernyataan yang menunjukkan kelakuan yang bertanggungjawab. A Fazreen gemar menonton televisyen sehingga larut malam. B Azlia membantu adik-adiknya dalam pelajaran apabila mempunyai masa lapang. C Encik Zainal menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak kepada isterinya sahaja. D Doris sering keluar rumah pada setiap hujung minggu kerana malas membuat kerja-kerja rumah. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan yang akan timbul sekiranya anggota keluarga tidak mengamalkan nilai kasih sayang? A Gagal dalam pelajaran B Anggota keluarga akan mengalami tekanan mental C Wujud prasangka dan perselisihan faham antara anggota keluarga D Mewujudkan keluarga yang harmoni dan bertoleransi Apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum kita keluar dari rumah? I Memastikan rumah berada dalam keadaan selamat II Meminta kebenaran ibu bapa sebelum keluar rumah III Membawa wang yang banyak untuk kegunaan sendiri IV Memaklumkan ahli keluarga tempat yang hendak dituju A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai

Azam berhasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan awam dan mendapat Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal 5 Berdasarkan maklumat di atas, jurusan yang sesuai untuk Azam ialah A jurusan teknikal B jurusan sastera C jurusan agama D jurusan sains Tania buntu untuk memilih jurusan ke tingkatan 4. Tania perlu berbincang dengan individu-individu berikut, kecuali A guru B ibu bapa

10 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pencemaran yang bakal berlaku? A Pencemaran bunyi B Pencemaran udara C Pencemaran darat D Pencemaran air 11 Antara berikut merupakan jenis-jenis bencana alam, kecuali A banjir B tanah runtuh C kemarau panjang D rawatan silvikultur

A B C D

majlis perbandaran setiap individu pemimpin kerajaan

15 Kaum yang manakah terkenal dengan adat melenggang perut? A Cina C Melayu B India D Kadazan 16 Bagi kaum Melayu, anak-anak gadis tidak dibenarkan menyanyi semasa memasak di dapur kerana A ditakuti hujan akan turun B dikhuatiri akan menjadi miskin C dikhuatiri perut akan menjadi buncit D bimbang akan mendapat suami tua

12 Antara langkah-langkah untuk mengatasi bencana alam ialah I mewujudkan pasukan penyelamat dan sistem amaran awal II bersedia dengan perancangan yang sistematik III melakukan penebangan hutan secara berleluasa IV mengadakan pembakaran secara terbuka A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 13 Mengapakah kita perlu memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam? A Bagi memulihkan semangat mangsa bencana B Bagi mendapatkan sanjungan dan penghormatan C Bagi mengurangkan bebanan mangsa akibat bencana D Bagi menunjukkan perasaan simpati terhadap mangsa bencana 14 Memelihara kesejahteraan alam merupakan tanggungjawab

17 Adat resam dan pantang larang merupakan salah satu cara untuk menyampaikan I pengajaran III nasihat II panduan IV wang A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 18 Antara berikut, yang manakah merupakan adat kelahiran bagi kaum India? A Ibu tidak dibenarkan mandi selama dua minggu B Bayi dibawa keluar melihat matahari ketika berusia empat hari C Bayi diberi nama berasaskan lima unsur iaitu emas, air, api, tanah dan kayu D Rambut bayi akan dipotong sedikit dalam majlis cukur jambul dan berendul 19 Apakah tugas-tugas Perdana Menteri?

Menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan hakim

II Menyelaras dasar-dasar yang dijalankan oleh kementerian III Menjadi penasihat undang-undang kerajaan negeri IV Mengetuai Jemaah Menteri A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 20 Berikut merupakan jenis undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan di negara kita, kecuali A Perlembagaan Persekutuan B hukum kanun C enakmen D akta

C menggubal dasar keselamatan negara D menyelaras dan memantau dasar-dasar tentang keselamatan negara 23 Berikut merupakan cara untuk menghargai pengorbanan kerajaan, kecuali A merosakkan harta benda awam B memberi khidmat cemerlang dalam pekerjaan C menjadi masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang D mengamalkan pendekatan Satu Malaysia dan hidup bersatu padu 24 Kementerian yang manakah berperanan penting dalam mengawasi pembangunan serta pergerakan Kesatuan Sekerja? A Kementerian Pelancongan B Kementerian Kesihatan C Kementerian Pertahanan D Kementerian Sumber Manusia

25 Apakah kesan ancaman pelbagai kegiatan jenayah kepada negara? Berkuasa untuk membuat keputusan berpandukan fakta yang diberikan dalam mahkamah Bebas daripada pengaruh mana-mana pihak 21 Maklumat di atas merujuk kepada bidang kuasa A Badan Eksekutif B Badan Perundangan C Badan Kehakiman D Badan Pencegah Rasuah 22 Berikut merupakan objektif utama penubuhan Majlis Keselamatan Negara, kecuali A meluluskan undang-undang berkaitan keselamatan negara B membentuk minda rakyat yang komited terhadap pertahanan nasional I Merosakkan nama baik negara pada mata dunia II Menyebabkan pelabur asing bimbang untuk melabur di negara ini III Pelancong asing semakin berminat untuk datang bercuti ke Malaysia IV Boleh menimbulkan ketakutan akibat berlakunya kecurian, rompakan, rusuhan dan sebagainya A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

26 Antara berikut merupakan peranan masyarakat bagi mengelakkan keganasan, kecuali

A B C D

menimbulkan keadaan huru-hara menanam semangat cinta akan negara hidup bertoleransi antara satu dengan lain melibatkan diri dalam program-program yang berkaitan dengan keamanan negara Mengembangkan sosioekonomi dan kebudayaan Menerima bantuan Usahasama ekonomi 27 Maklumat di atas merujuk kepada faedah yang diperolehi Malaysia dengan menyertai A B C D Komanwel Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara Pertubuhan Negara-negara Islam

29 Berikut merupakan cara yang betul untuk membantu mangsa peperangan, kecuali A memberi sokongan moral B menghulurkan bantuan dan derma C memberi khidmat di kem-kem pelarian D menyediakan keperluan dan peralatan perang 30 Mengapakah aspek keadilan terhadap mangsa peperangan perlu diberi keutamaan ketika berlaku konflik bersenjata? A Supaya semua orang mendapat layanan yang sama rata B Supaya pencabulan hak asasi dapat dilakukan C Supaya dapat memberi pengajaran kepada mereka D Supaya mereka lebih bersemangat untuk berperang

28 Apakah peranan Malaysia dalam Pertubuhan Negara-negara Islam? I Memberi sumbangan dalam pembangunan negara-negara anggota II Menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa perang

III Menerajui negara-negara Islam seluruh dunia IV Menyeru ke arah keamanan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Tandakan ( 3 ) pada pernyataan yang betul dan ( 7 ) pada pernyataan yang salah.

(a) Penebangan hutan akan menyebabkan banjir lumpur.

(b) Ribut taufan dan letusan gunung berapi merupakan bencana alam yang dapat dielakkan. (c) Tanah runtuh berlaku akibat daripada tiupan angin monsun. (d) Pembuangan sampah di merata-rata tempat merupakan salah satu punca pencemaran alam. (e) Bencana alam boleh mengakibatkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. (f) Ribut merupakan salah satu jenis pencemaran. (g) Bergotong-royong memelihara dan memulihara alam sekitar sekolah adalah perbuatan yang sia-sia. (h) Kita tidak perlu melibatkan diri dalam aktiviti memelihara dan memulihara alam sekitar. (i) Jabatan Alam Sekitar berperanan memantau aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran. (j) Salah satu langkah pemuliharaan alam sekitar ialah melalui penanaman semula pokok. (10 markah)

Senaraikan lima kementerian yang terdapat dalam badan eksekutif di negara kita. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (10 markah)

Lengkapkan jadual di bawah dengan pantang larang bagi masyarakat yang berikut.

(10 markah) 4 Jawab soalan-soalan di bawah. Suruhanjaya Diraja ditubuhkan berdasarkan Suruhanjaya Siasatan 1950 Kajian 1973. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Suruhanjaya Diraja? _________________________________________________________________________________ (b) Apakah tujuan penubuhan suruhanjaya ini? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (c) Senaraikan dua ahli yang dipilih untuk menganggotai suruhanjaya ini. (i) ________________________________ (ii) ______________________________________

(d) Bagaimanakah caranya Suruhanjaya di atas menjalankan tugas? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (10 markah)

31 Apakah yang dimaksudkan dengan potensi diri? A Kebolehan atau keupayaan yang terpendam dalam diri seseorang B Rangsangan yang diterima oleh seseorang dalam bentuk luaran C Pemikiran kritis yang berkait rapat dengan personaliti D Pengalaman yang diraih hasil sesuatu pekerjaan 32 Setiap individu perlu bijak dalam membuat keputusan untuk A kesenangan orang lain B kebaikan semua pihak C kepentingan diri sendiri D menggembirakan diri sendiri 33 Bagaimanakah cara untuk membuat keputusan yang bijak? A Mempertimbangkan baik buruk sesuatu tindakan B Menimbangkan keuntungan yang bakal diperolehi C Mengutamakan kehendak dan kepentingan diri D Mendengar daripada sebelah pihak 34 Antara berikut merupakan mata pelajaran yang ditawarkan dalam jurusan agama, kecuali A Syariah B Biologi C Usuluddin D Bahasa Arab 35 Dalam menangani sesuatu situasi, setiap individu perlu memiliki sikap A bertanggungjawab B sambil lewa C lepas tangan D mementingkan diri

36 Sekiranya seseorang individu berjaya mendapat kerjaya yang dicita-citakan, beliau akan I sentiasa bersikap pasif II berpuas hati apabila bekerja III menghasilkan kerja yang berkualiti IV menunjukkan perubahan yang positif dalam pekerjaan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 37 Apakah aspek-aspek yang perlu dititikberatkan dalam menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga? I Keperluan fizikal II Kehendak diri III Kasih sayang IV Keselamatan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

38 Berikut menggambarkan perbuatan menjaga maruah diri, kecuali A menjaga adab sopan ketika tetamu berkunjung ke rumah B memakai pakaian yang mencolok mata C melibatkan diri dalam aktiviti sekolah D bersalaman dengan rakan apabila berjumpa 39 Apakah langkah-langkah ke arah membentuk kesihatan mental yang baik dalam keluarga? I II III IV A Mengamalkan nilai-nilai moral dan agama Mementingkan diri sendiri sahaja Meluangkan masa bersama keluarga Bersedia menerima teguran I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 40 Apakah punca-punca berlakunya bencana kemarau? I II III IV A B Perubahan cuaca yang tidak menentu Kandungan lembapan tanah berkurangan Ketidakstabilan struktur tanah Kepanasan global I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

B Melarang orang ramai melakukan aktiviti di pantai C Memajukan kawasan perkampungan nelayan D Memajukan pusat peranginan di tepi pantai 44 Apakah kesan daripada berlakunya bencana gempa bumi? A Kepupusan flora dan fauna B Gangguan kesihatan kepada manusia C Kitaran hidup haiwan akan terjejas D Kemusnahan infrastruktur dan harta benda 45 Antara berikut, negara Asia yang manakah dilanda tsunami pada tahun 2004? I II III IV A B C D Malaysia Thailand Indonesia Brazil I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

41 Antara kesan yang akan terjadi sekiranya alam sekitar tidak dipelihara ialah A B C D cuaca akan menjadi bertambah sejuk hanya manusia yang akan terus hidup bilangan haiwan pemangsa akan bertambah ketidakseimbangan ekosistem dan kepupusan sumber alam

42 Antara berikut, yang manakah persediaan yang boleh diambil untuk menghadapi bencana alam? A Mengurangkan petempatan di kawasan yang berisiko dilanda bencana alam B Mengadakan kempen-kempen kesedaran bencana alam C Mewujudkan pasukan penyelamat dan sistem amaran awal D Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar 43 Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah melindungi hidupan laut? A Menyekat aktiviti penangkapan hidupan laut yang kian pupus

46 Dalam masyarakat Kadazan, upacara bersyukur diadakan apabila usia bayi mencapai A empat hari B lima hari C dua puluh hari D sebulan 47 Bagaimanakah cara menghormati adat resam pelbagai kaum? A Membuat perbandingan amalan adat resam pelbagai kaum B Mengambil bahagian dalam upacara adat resam tersebut C Memahami tujuan perlaksanaan adat resam tersebut D Mengamalkan adat resam tersebut

48 Dalam masyarakat Melayu, bayi yang baru dilahirkan akan menjalani suatu upacara iaitu A pijak tanah B melihat matahari C upacara bersyukur D cukur jambul 49 Mengapakah kemasukan pendatang asing tanpa izin dianggap ancaman kepada negara? A Menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan program pembangunan B Mengurangkan jumlah penduduk yang sedia ada C Meningkatkan kadar jenayah dan keganasan D Mengurangkan peluang pekerjaan 50 Siapakah ketua negara Malaysia? A Presiden B Perdana Menteri C Ketua Menteri D Yang di-Pertuan Agong 51 Bagaimanakah Ahli Dewan Rakyat dipilih? A Undian oleh Ahli Dewan Undangan Negeri B Perlantikan oleh Yang di-Pertuan Agong C Pencalonan oleh Perdana Menteri D Pilihan raya umum 52 Pilih pernyataan yang benar mengenai Jabatan Perdana Menteri. I Menentukan bentuk dan hala tuju pentadbiran negara II Pegawai pentadbir utama ialah Ketua Setiausaha Negara III Bertanggungjawab membentuk dan menyelaraskan dasardasar negara IV Terdapat Menteri Tak Berfortfolio yang menjalankan tugas-tugas tertentu A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

53 Antara berikut, yang manakah merupakan langkah untuk mengurangkan pencemaran akibat kegiatan pertanian? I Menggunakan kaedah penanaman organik II Menggunakan jaring kalis serangga III Mengusahakan tanaman di kawasan tepi bukit IV Menggunakan baja kimia A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 54 Antara berikut, yang manakah merupakan jabatan atau agensi yang terletak di bawah Kementerian Pelajaran? I Jabatan Sekolah II Jabatan Pendidikan Tinggi III Dewan Bahasa dan Pustaka IV Lembaga Peperiksaan Sekolah A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

55 Berikut merupakan peranan Kementerian Kerja Raya, kecuali A membuat kajian dan perancangan pembinaan jalan dan lebuh raya B mengurus projek-projek pembangunan di bawah rancangan lima tahun Malaysia C menguruskan penswastaan penyelenggaraan jalan

D memberi bimbingan dan bantuan kepada usahawan bukan bumiputera 56 Apakah sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM)? I Dilantik menjadi ahli Kumpulan 16 untuk membincangkan isu kerjasama politik II Menyokong pembentukan kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea III Mengemukakan usul untuk membela negara-negara membangun IV Mencadangkan penghapusan Dasar Apartied di Afrika Selatan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 57 Apakah kesan ancaman budaya barat yang negatif ? A Kejatuhan moral generasi muda B Kemasukan lebih ramai pelarian C Menjejaskan ekonomi negara D Kejatuhan nilai mata wang 58 Apakah tujuan penubuhan Mahkamah Jenayah Antarabangsa?

A Menghalang kekejaman yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata B Mengadili perbuatan jenayah perang yang berlaku di seluruh dunia C Menyelamatkan dunia daripada konflik bersenjata D Menjaga keamanan dunia sejagat 59 Pihak yang manakah tidak dilindungi dalam Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa? A Tentera yang menyerah diri dalam peperangan B Mangsa yang cedera dalam pertempuran C Pegawai-pegawai tentera D Petugas perubatan 60 Antara berikut, yang manakah merupakan contoh-contoh pencabulan hak asasi manusia ketika peperangan berlaku? I Membunuh orang awam II Memusnahkan harta benda orang awam III Menghalang mangsa yang cedera mendapatkan rawatan IV Melindungi tawanan perang yang menyerah diri A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Tandakan ( 3 ) pada pernyataan yang betul dan ( 7 ) pada pernyataan yang salah.

(a) Setiap pelajar haruslah mempunyai matlamat untuk berjaya dalam hidup. (b) Kita tidak perlu menyediakan peti kecemasan di rumah. (c) Seseorang yang berperibadi realistik lebih cenderung kepada sesuatu yang mekanikal seperti penggunaan mesin. (d) Jika seseorang itu belajar di luar negara, mereka mestilah bekerja di negara itu sahaja. (e) Mereka yang mempunyai sifat rajin berusaha akan mempunyai peluang yang cerah untuk berjaya. (f) Untuk mengikuti kursus perakaunan di universiti, anda mestilah mengambil mata pelajaran Ekonomi Asas di sekolah. (g) Pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM hanya dibenarkan mengambil sembilan mata pelajaran sahaja. (h) Pelajar yang belajar dalam jurusan sains mempunyai peluang yang lebih cerah untuk melanjutkan pelajaran di universiti berbanding dengan pelajar yang belajar dalam jurusan sastera. (i) Setiap pelajar di peringkat SPM mestilah mengambil mata pelajaran Bahasa Malaysia sebagai mata pelajaran teras. (j) Jurusan teknikal seperti Kejuruteraan Awam hanya ditawarkan di Sekolah Menengah Teknik sahaja. (10 markah) 2 Nyatakan lima langkah untuk menjaga keselamatan dan melindungi keluarga daripada bahaya.

(1 3 Terangkan lima kepentingan menjaga keamanan negara.

0 markah)

(a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Lengkapkan jadual di bawah.

(10 markah)

(10 markah)

Sikap atau personaliti setiap individu perlu diambil kira dalam membuat keputusan untuk memilih kerjaya kerana A pemilihan kerjaya yang konsisten dengan personaliti akan memberikan kepuasan dalam bekerja 3 B pemilihan kerjaya memerlukan pengalaman yang luas C terdapat kerjaya tertentu yang memerlukan personaliti yang sesuai D personaliti manusia adalah berbeza-beza

IV A B C D

Mempelajari ilmu yang bersifat teori sahaja I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Harith bertekad untuk membanteras jenayah, dia bercita-cita untuk menjadi seorang A guru B polis C arkitek D peguam bela Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat sesuatu keputusan, kecuali A menyediakan anggaran perbelanjaan semasa membuat keputusan B mengkaji kesan baik dan buruk setiap pilihan C mengenal pasti pilihan yang ada D mengenal pasti masalah

Apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri individu yang bercita-cita untuk menceburi bidang sains? I Mempunyai minat yang mendalam dalam bidang penyelidikan II Memiliki kreativiti dan kemahiran untuk membuat analisis III Rajin membaca dan membuat rujukan

Antara berikut, yang manakah merupakan mata pelajaran yang ditawarkan dalam jurusan sains? A Kejuruteraan Awam B Ekonomi Asas C Usuluddin D Kimia Datuk Nicol Ann David mempunyai potensi diri yang tinggi dalam bidang A perubatan B perguruan C nyanyian D sukan Antara tanggungjawab ibu bapa dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak ialah I memenuhi keperluan anak-anak II menegur tingkah laku negatif anak-anak III memukul dan mendera anak-anak sehingga cedera IV membelai anak-anak dengan mesra dan penuh kasih sayang A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah tanggungjawab anak-anak terhadap keluarga? I Belajar dengan bersungguh-sungguh II Menanggung perbelanjaan rumah III Membersihkan persekitaran rumah IV Menjaga maruah diri dan keluarga A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Kebahagiaan keluarga akan terjamin sekiranya setiap ahli keluarga peka terhadap keperluankeperluan berikut, kecuali

A B C D

keperluan fizikal keperluan meterial keperluan rohani keperluan emosi

10 Apakah kepentingan hutan kepada manusia? I Membekalkan sumber air II Memelihara keseimbangan suhu III Sebagai sumber makanan kepada manusia IV Tumbuh-tumbuhan dapat membekalkan udara yang bersih A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D Semua di atas 11 Bagaimanakah cara untuk menghargai alam sekitar? A Pihak sekolah tidak perlu menganjurkan program kitar semula B Masyarakat tidak perlu diberi kesedaran tentang alam sekitar C Mengawal penebangan pokok yang dilakukan secara berleluasa D Memusnahkan hutan dengan sewenangwenangnya 12 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang boleh diambil untuk mengurangkan pencemaran udara? I Menggalakkan perkongsian kereta II Pemeriksaan kenderaan di Puspakom III Mengelakkan pembakaran terbuka IV Mengawal pembakaran hutan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 13 Dania sedar alam merupakan anugerah Tuhan untuk dijaga dan dinikmati keindahannya. Dania seorang yang

A B C D

berjaya mengharumkan nama negara menghargai pengorbanan ibu bapa berupaya menjaga imej keluarga menghargai keindahan alam

14 Apakah yang dimaksudkan dengan hidupan akuatik? A Binatang berbisa B Tumbuhan yang tumbuh di padang pasir C Binatang buas yang hidup bebas di dalam hutan D Haiwan dan tumbuhan yang hidup di dalam air 15 Apakah kesan bencana alam kepada manusia? I Kemusnahan tanaman II Banyak nyawa yang terkorban III Anak-anak kehilangan kasih sayang IV Banyak derma dan sumbangan berjaya dikumpul A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 16 Apakah perayaan yang disambut oleh kaum yang beragama Hindu? I Krismas II Deepavali III Thaipusam IV Hari Easter A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 17 Pilih peribahasa yang menunjukkan betapa pentingnya adat dalam kehidupan. A Lempar batu sembunyi tangan B Biar mati anak, jangan mati adat C Biar putih tulang, jangan putih mata D Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

18 Antara berikut, yang manakah merupakan pantang larang kaum Iban? A Jangan mengetuk telur dengan pisau atau kayu, takut anak cacat penglihatan B Ibu yang mengandung tidak boleh memarut ruyung batang rumbia C Ketika hujan lebat, bayi hendaklah dipeluk oleh ibunya D Pisau tidak boleh dijadikan sebagai hadiah 19 Pilih pernyataan yang betul mengenai pemilihan Yang di-Pertuan Agong. I Dipilih oleh Majlis Raja-Raja II Baginda mestilah merupakan salah seorang daripada sembilan orang Sultan III Memerintah selama lima tahun atau sehingga baginda meletak jawatan atau mangkat IV Mempunyai kuasa eksekutif untuk membuat rombakan besar-besaran dalam Kabinet tanpa mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 20 Berikut merupakan ciri-ciri ahli Dewan Negara, kecuali A individu yang cemerlang dalam bidang swasta B tempoh jawatan adalah selama tiga tahun C berumur sekurang-kurangnya 30 tahun D dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong 21 Apakah nama suruhanjaya yang berperanan mengkaji semua undang-undang dan dasar negara? A Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

B Suruhanjaya Hak Asasi Manusia C Suruhanjaya Pilihan Raya D Suruhanjaya Diraja 22 Berikut merupakan badan-badan yang dikategorikan dalam sistem pemerintahan di Malaysia, kecuali A Eksekutif B Legislatif C Kewangan D Kehakiman 23 Kementerian Belia dan Sukan berperanan dalam A melahirkan golongan belia yang sihat dan cergas B memantau dan mengawal harga barang C menghasilkan graduan-graduan yang kompeten D menyelidik dan mengawal aktiviti perniagaan dalam negeri 24 Antara berikut, yang manakah merupakan tugas utama badan kehakiman? A Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan negara dan rakyat B Memperincikan dasar-dasar kerajaan C Mentadbir Kerajaan Persekutuan D Mentafsir undang-undang 25 Antara berikut, yang manakah jabatan yang terletak di bawah Kementerian Kewangan? I Lembaga Hasil Dalam Negeri II Jabatan Kastam dan Eksais Diraja III Jabatan Pembangunan Koperasi IV Jabatan Akauntan Negara Malaysia A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

26 Apakah pertubuhan bukan kerajaan yang diasaskan oleh Datuk Dr. Jemilah Mahmood pada bulan Jun, 1999? A Aman Malaysia B Yayasan Salam Malaysia C Malaysian Medical Relief Society D Malaysian for Peace 27 Antara perkara yang disentuh dalam Konvensyen Geneva II ialah A layanan terhadap mangsa dan tawanan perang di laut B penggunaan senjata nuklear dalam peperangan C hubungan antara negara-negara yang bergolak D hak-hak negara yang diserang 28 Bagaimanakah cara untuk menghormati nyawa dan maruah manusia? I Mengelakkan peperangan II Mudah tersinggung III Menangani masalah secara aman IV Menerima dan menghormati pendapat orang lain A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 29 Salah satu kesan buruk kemasukan pendatang asing ke negara kita ialah A peningkatan kadar ekonomi negara B kemajuan negara berlaku dengan pantas C pembukaan kawasan-kawasan baru untuk perindustrian D peningkatan kadar jenayah yang dilakukan oleh warga asing 30 Antara berikut merupakan tempat-tempat yang pernah menjadi sasaran keganasan dunia, kecuali

A Pusat Dagangan Dunia New York, Amerika Syarikat B Terowong kereta api dan stesen bas Kota London, England

C Pulau Bali, Indonesia D Lapangan Terbang Seoul, Korea

Tandakan ( 3 ) pada pernyataan yang betul dan ( 7 ) pada pernyataan yang salah. (a) Sebagai anak, kita mestilah membalas jasa kedua ibu bapa kita. (b) Tugas menjaga keselamatan ahli keluarga terletak pada tanggungjawab ibu dan bapa sahaja. (c) Salah satu cara untuk menjaga maruah diri dan keluarga ialah dengan menjauhkan diri daripada melakukan kegiatan jenayah. (d) Apabila ibu bapa kita sudah lanjut usia, kita mesti menghantar mereka ke rumah orang-orang tua. (e) Tujuan Hari Ibu disambut adalah untuk mengajak ahli keluarga datang memberikan hadiah. (f) Hubungan yang terjalin erat dapat mengelakkan ahli keluarga daripada terlibat dalam gejala sosial. (g) Setiap individu perlu menghindari daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah keluarga. (h) Salah satu tanggungjawab seorang anak ialah menanggung kesemua perbelanjaan rumah. (i) Antara punca utama sesebuah keluarga menjadi porak-peranda adalah kerana ahli keluarga bersikap mementingkan diri sendiri. (j) Individu yang sayang akan anggota keluarga tidak akan membiarkan anggota keluarganya

mendapat kesusahan. (10 markah) 2 Nyatakan kesan-kesan pencemaran air kepada manusia. (a) ________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________ (10 markah)

Jawab soalan-soalan berikut. (a) Apakah kesan pantang larang kepada generasi muda? (i) ____________________________________________________________________________ (ii) ____________________________________________________________________________ (iii) ____________________________________________________________________________ (6 markah) (b) Senaraikan empat kampung yang melaksanakan projek homestay. (i) ____________________________________________________________________________ (ii) ____________________________________________________________________________ (iii) ____________________________________________________________________________ (iv) ____________________________________________________________________________ (4 markah)

Lengkapkan jadual di bawah.

(10 markah)

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 B D C B C A 2 7 12 17 22 27 A A B D D A 3 8 13 18 23 28 C C B D C B 4 9 14 19 24 29 D A A A C B 5 10 15 20 25 30 B D C B B D 3 2

(d) Mengetahui kelayakan akademik, ikhtisas dan kemahiran yang perlu dimiliki (a) (b) (c) (d) Mengenal pasti masalah Mengenal pasti pilihan yang ada Mengkaji kesan baik dan buruk setiap pilihan Membuat pilihan yang sesuai

BAHAGIAN B 1 (a) Mengenal pasti potensi diri (b) Memanfaatkan potensi diri yang dimiliki (c) Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka bidang kerjaya yang diimpikan

(j) Kelayakan ikhtisas BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 D B D D C C 2 7 12 17 22 27 B B C D A A 3 8 13 18 23 28 C A B D D A 4 9 14 19 24 29 C B C A B D 5 10 15 20 25 30 C C D A B C 1 (a) (i) Melibatkan diri dalam Program Kitar Semula di sekolah atau di kawasan kediaman (ii) Mengasingkan barang-barang yang boleh dikitar semula (b) (i) Mengadakan gotong-royong membersihkan sungai bersama rakan-rakan (ii) Membersihkan sungai daripada segala halangan yang mengganggu aliran seperti sampah sarap (c) (i) Menanam pokok-pokok di sekitar sekolah dan tempat kediaman (ii) Menyertai Kelab Pencinta Alam 2 (a) (b) (c) (d) Menanam tanaman tutup bumi Meneres kawasan cerun bukit untuk mengurangkan hakisan Menggunakan kaedah biologi dalam pertanian Mengadakan program penghutanan semula BAHAGIAN B

BAHAGIAN B 1 (a) (b) (c) (d) (e) Kelayakan akademik Gaji dan faedah sampingan Pengalaman dan kemahiran Minat yang mendalam Lokasi yang strategic

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 A B C A C 2 7 12 17 22 27 B D B C A D 3 8 13 18 23 28 C D B B B C 4 9 14 19 24 29 B C C B D C 5 10 15 20 25 30 A C C B A B 1 6 11 16 21 26 B D C B B B 2 7 12 17 22 27 B D A C C A 3 8 13 18 23 28 A A C D D D 4 9 14 19 24 29 C B C B C A 5 10 15 20 25 30 C B C A B D BAHAGIAN A

26 B

BAHAGIAN B 1 (a) Semasa sambutan hari perayaan bagi setiap kaum di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali (b) (i) Memupuk perpaduan (ii) Mengeratkan hubungan silaturahim (iii) Mengenali adat resam kaum lain (iv) Menggalakkan integrasi kaum (c) (i) Toleransi (ii) Bersatu padu (iii) Hormat-menghormati (iv) Bekerjasama

(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Mengembangkan bakat dan potensi diri Belajar bersungguh-sungguh dan melakukan banyak latihan Mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan Melengkapkan diri dengan pengetahuan yang secukupnya Tawakal dan berdoa kepada Tuhan keputusan dipercayai diri bertanggungjawab minat jurusan tertekan / tidak puas artistik internet

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 C C D B B B 2 7 12 17 22 27 C A A C C B 3 8 13 18 23 28 D B D A D C 4 9 14 19 24 29 C A B D A B 5 10 15 20 25 30 C C D C D B

BAHAGIAN B 1 (a) Menyunting dan memperkemas karya dan hasil tulisan penulis sebelum diterbitkan (b) Mengawasi dan mengurus perakaunan sesebuah organisasi (c) Menjaga keselamatan negara daripada ancaman musuh (d) Mereka bentuk bangunan-bangunan seperti sekolah, rumah dan sebagainya (e) Mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada anak bangsa

(a) 3 (b) 7 (c) 3 (d) 3 (e) 3

(f) 7 (g) 7 (h) 7 (i) 3 3

(a) Membahagikan kasih sayang kepada anak-anak secara adil dan saksama (b) Memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya (c) Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak seperti pendidikan, makanan dan pakaian (d) Menjaga keselamatan dan memberikan perlindungan kepada anakanak (e) Mencari nafkah untuk anggota keluarga (a) Menyebabkan penyakit seperti cirit-birit, lelah, alahan, radang paruparu, mata berair, dan penyakit kulit (b) Pembentukan asbut (pengumpulan zarah-zarah) mengganggu jarak penglihatan (c) Terjadinya fenomena jerebu yang mengakibatkan aktiviti harian dan aktiviti luar tidak dapat dilakukan (d) Terjadinya hujan asid yang boleh menyebabkan penyakit kulit (e) Menyebabkan kerencatan otak kepada kanak-kanak

(j)

(a) Peribadi Penyelidik (b) Peribadi Sosial

(c) Peribadi Artistik

- Suka menyelesaikan masalah mencari kesimpulan - Suka bersama dengan orang lain, membantu orang, mudah bergaul lain-lain - Suka berinovasi, imaginasi, seni suasana tidak berstruktur

atau suka dan dan

(d) Peribadi Berdaya Usaha - Suka mengurus, memujuk orang dan suka orang lain melakukan sesuatu (e) Peribadi Konvensional - Suka dengan data, pengiraan, kerja-kerja pengkeranian dan tugas-tugas terperinci 5 (a) 3 (b) 3 (c) 7 (d) 7 (e) 3

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 C A C D A B 2 7 12 17 22 27 B B B A C D 3 8 13 18 23 28 D A A B D D 4 9 14 19 24 29 C B D B B A 5 10 15 20 25 30 D C D A C C

BAHAGIAN B 1 (a) Pendapatan atau gaji (b) Prospek (c) Kelayakan akademik (d) Pengalaman dan kemahiran

(a) Tunjukkan minat dan saling bertanya khabar serta mengambil bahagian dalam aktiviti keluarga (b) Tunjukkan kasih sayang secara fizikal seperti sentuhan dan pelukan (c) Berikan pujian dan penghormatan secara lisan dan bukan lisan (a) - Membantu adik yang tiada wang - Membantu kakak mencuci pinggan (b) - Membimbing adik dalam pelajaran - Memberi nasihat kepada adik 4 (c) - Menghormati keputusan keluarga - Memberi kasih sayang kepada adik (d) - Membimbing adik dalam pelajaran agama - Menyuruh adik bersembahyang

(a) (b) (c) (d) (e)

meningkatkan sekitar jerebu kesan rumah hijau minum teh

(f) (g) (h) (i) (j)

ketujuh rasional potensi diri indah / bersih personalit jenis konvensional

5 BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 D B C A A 2 7 12 17 22 27 C C B D A D 3 8 13 18 23 28 D D B C D C 4 9 14 19 24 29 C D A A B C 5 10 15 20 25 30 A C D B B D

(a) Banjir

- Kemusnahan alam sekitar Kehilangan nyawa

(b) Tanah runtuh - Merosakkan bentuk muka bumi Mengakibatkan kemusnahan harta benda (c) Ribut - Merosakkan harta benda Kehilangan nyawa - Tanaman rosak

26 B

(d) Kemarau

Kekurangan air

(b) (c) (d) (e) 2 (a) (b) (c) (d) (e)

Mengesahkan undang-undang Mentafsirkan undang-undang Menyelesaikan pertikaian Memelihara hak warganegara Kementerian Pelajaran Tinggi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kementerian Sumber Manusia Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

BAHAGIAN B 1 (a) Jurusan agama (b) Jurusan teknikal (c) Jurusan sains (d) Jurusan sastera (e) Jurusan teknikal

(a) Mengadakan pemeriksaan kenderaan di PUSPAKOM (b) Pengguna digalakkan menggunakan kenderaan awam seperti ERL, LRT dan MONOREL (c) Mengawal daripada berlakunya kejadian kebakaran hutan (d) Membuat pemeriksaan kualiti udara berdasarkan Indeks Pencemaran Udara (IPU) (e) Melarang individu melakukan pembakaran secara terbuka (a) Kunjung-mengunjungi antara satu sama lain (b) Bersembahyang sunat hari raya di masjid beramai-ramai (c) Bermaaf-maafan (d) Bersalam-salaman (e) Menyediakan juadah istimewa seperti lauk-pauk dan kuih-muih tradisional (a) Homestay ialah satu kawasan petempatan tradisi kaum-kaum di Malaysia yang membolehkan pelancong melihat cara hidup penduduk di negara ini (b ) Meningkatkan ekonomi Negara _ Mempromosikan Malaysia di persada antarabagsa _ Mempromosikan adat budaya kaum di Malaysia

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 A C A B B C 2 7 12 17 22 27 A D C A A B 3 8 13 18 23 28 B D B D C A 4 9 14 19 24 29 B D C D A B 5 10 15 20 25 30 C B D C D C

(c) 5

Kampung Mengkuang Titi, Seberang Prai Kampung Hulu Chuchuh, Sepang Kampung Labu, Negeri Sembilan

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 C B C A D D 2 7 12 17 22 27 B A C B A B 3 8 13 18 23 28 A B B B C A 4 9 14 19 24 29 A D D C B D 5 10 15 20 25 30 D B A D C B

(a) Menghias ruang dalam bangunan dengan pemilihan warna, hiasan dan perabot yang bersesuaian (b) Menunjukkan arah jalan atau tempat yang menarik serta memberi penerangan tempat tersebut kepada pelancong (c) Mengurus dan mengawasi perakaunan dalam sesebuah syarikat (d) Memberikan kuliah dan membimbing pelajar dalam pelajaran (e) Menyediakan resepi dan masakan (f) Menyunting karya atau hasil penulis sebelum diterbitkan

BAHAGIAN B 1 (a) Mentadbirkan keadilan

(a) Peperangan mestilah dalam lingkungan peperangan dan sasaran tertentu sahaja (b) Senjata-senjata tertentu sahaja yang dibenarkan untuk digunakan semasa peperangan. Senjata pemusnah kimia atau biologi dilarang sama sekali (c) Orang awam dan pejuang yang cedera perlu dilindungi serta dilayan dengan nilai-nilai kemanusiaan (d) Kemudahan perubatan tentera dan orang awam perlu dilindungi dan tugas-tugas mereka tidak boleh diganggu BAHAGIAN A (a) (b) (c) (d) (e) (f) Menghalang mangsa yang cedera mendapat rawatan Memusnahkan harta benda orang awam semasa peperangan Membunuh orang awam semasa peperangan Membunuh musuh yang telah menyerah diri Tawanan disabitkan kesalahan tanpa mendapat hak perundangan Tawanan perang yang menyerah diri didera dan dimalukan

1 6 11 16 21

D D D D C

2 7 12 17 22 27

C B A A A C

3 8 13 18 23 28

C C C A A C

4 9 14 19 24 29

D B B B D D

5 10 15 20 25 30

A D C B B A

26 A

BAHAGIAN B 1 (a) 3 (c) 7 (e) 3 (g) (i) 3 2 (a) (b) (c) (d) (e) (b) 7 (d) 3 (f)

7 3

(h) 7 (j)

Kementerian Kewangan Kementerian Pelajaran Kementerian Pengangkutan Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

BAHAGIAN B 1

BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 3 (a) (i) Memperkukuhkan tahap keselamatan dan pertahanan negara (ii) Mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin dalam negara (iii) Kerjasama rakyat dengan pihak kerajaan untuk membanteras jenayah serta perbuatan yang boleh menjejaskan imej negara (b) (i) Bersatu padu dalam membanteras jenayah (ii) Tidak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan dan undangundang 26 A D D D D C 2 7 12 17 22 27 B C C C D A 3 8 13 18 23 28 A B A D A B 4 9 14 19 24 29 B C D C C C 5 10 15 20 25 30 A B A D D A

(a) (b) (c) (d)

Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Sekolah Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Teknikal Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pelajaran Swasta Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia

BAHAGIAN B 1 (a) 3 (c) 3 (e) 3 (b) 7 (d) 7 (f)

(e) Menutup tabung gas sekiranya tidak memasak 3 (a) Meningkatkan pendidikan dengan adanya jalinan dengan negara serantau (b) Dapat hidup dengan selesa tanpa sebarang ancaman (c) Hubungan antara Malaysia dengan negara luar tidak akan terjejas (d) Dapat mengelakkan berlakunya peperangan dan rusuhan dalam negara (e) Perhubungan ekonomi dan politik negara akan meningkat

(iii) Hidup bertoleransi antara satu dengan yang lain (iv) Melibatkan diri dalam program yang berkaitan dengan keamanan negara dan sejagat 4 (a) Dilarang membunuh atau mencederakan tawanan perang, orang yang menyerah diri dan orang yang tidak berupaya (b) Pihak-pihak berkonflik perlu membezakan antara orang awam dengan tentera bertujuan mengekalkan keselamatan orang awam (c) Orang yang cedera dan orang yang tidak terlibat dalam peperangan perlu dihormati jiwa, moral dan fizikal mereka

(a) Jangan duduk di atas bantal, takut ditumbuhi bisul (b) Bayi hendaklah dipeluk oleh ibunya ketika hujan lebat supaya semangat bayi tidak hilang (c) Pisau tidak boleh diberikan sebagai hadiah kerana dianggap memutuskan perhubungan (d) Jangan mengetuk telur dengan pisau atau kayu takut anak cacat penglihatan (e) Ibu yang mengandung tidak boleh memarut ruyung batang rumbia takut kandungannya mati (a) Badan yang ditubuhkan untuk menyiasat sesuatu peristiwa, perkara dan lain-lain secara bebas tanpa pengaruh pihak atasan (b) - Meningkatkan ketelusan dan menghapuskan tanggapan negatif orang ramai - Menerima cadangan daripada suruhanjaya tentang sesuatu perkara (c) (i) Mantan Ketua Hakim Negara (ii) Mantan Ketua Polis Negara (d) - Bertindak menghapuskan tanggapan negatif pelbagai pihak - Memberi tumpuan terhadap tanggapan awam tentang agensi atau jabatan BAHAGIAN A 1 6 11 16 21 26 A D C B D C 2 7 12 17 22 27 A B C B C A 3 8 13 18 23 28 B C D A A C 4 9 14 19 24 29 A B D A D D 5 10 15 20 25 30 D D A A B D

(g) (i) 3

(h) 7 (j)

BAHAGIAN B 1 (a) 3 (c) 3 (e) (g) 3 (i) 3 2 (b) 7 (d) 7

(a) Memastikan suis elektrik dipadam jika tidak digunakan (b) Mengunci pintu jika meninggalkan rumah (c) Menyimpan barang-barang tajam seperti pisau dan gunting di tempat yang selamat (d) Menjauhkan mancis, pemetik api dan barang-barang yang mudah terbakar

7
(j)

(f) 3 (h) 7

(a) Sumber pendapatan nelayan terjejas

(b) (c) (d) (e)

Sumber protein berkurangan Pencemaran bau yang tak menyenangkan Menjejaskan kualiti air Punca pelbagai jenis penyakit seperti taun

(a) (i) Generasi muda akan mengingati adat resam dan amalan nenek moyang mereka (ii) Dapat menghindarkan generasi muda daripada lupa akan asal usul nenek moyang mereka (iii) Generasi muda lebih berdisiplin dan menghormati pantang larang yang ada di Malaysia (b) (i) (ii) (iii) (iv) Kampung Hulu Chuchuh, Sepang Kampung Labu, Negeri Sembilan Kampung Pulau Tuba, Langkawi Kampung Mengkuang Titi, Seberang Perai

(a) Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten untuk memenuhi keperluan negara (b) Meningkatkan pendapatan penduduk desa ke tahap 80 peratus daripada penduduk bandar (c) Memelihara hak-hak kepentingan wanita, keluarga dan masyarakat dengan adil dan saksama tanpa unsur diskriminasi (d) Mengawasi pembangunan serta pergerakan kesatuan sekerja supaya berkembang dengan teratur (e) Memperkembangkan industri pelancongan negara