Anda di halaman 1dari 3

Bab 5 Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Mesra

UNSUR-UNSUR Ruang fizikal & peralatan serta kemudahan P&P. Guru & murid yang melalui proses P&P yang berkesan. Amalan nilai-nilai sewaktu melalui proses P&P. Peraturan di BD yang ditetapkan & diamalkan. Amalan pedagogi terbaik dalam memastikan P&P yang berkesan. Hubungan kemanusiaan antara guru dengan murid, murid dengan murid, guru dan murid dengan komuniti sekolah. PENGURUSAN PERSEKITARAN SOSIOEMOSI Emosi ialah satu perasaan & gerak hati individu yang tergambar melalui tindak balasa fisiologi sekiranya berlaku rangsangan terhadap emosi dalam sesuatu keadaan. Perkembangan sosioemosi kanak2 Guru sebagai model utama yang sentiasa diperhatikan oleh murid Persekitaran & pengalaman 1. peraturan2 yg ditetapkn 2. bekerja dalam sebuah pasukan 3.berkomunikasi dengan cemerlang dalam kalangan rakan sebaya & orang dewasa Komuniti pembelajaran Peranan bermain dalam perkembangan sosioemosi kanak-kanak 1. kemahiran inter & intra personal 2. kemahiran berkomunikasi 3. penyelesaian masalah dalam bermain Minat & pencapaian pelajaran Motivasi , budaya & pembelajaran

Budaya

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK Guru & pemahaman terhadap kepentingan hubungan etnik

PENGURUSAN P&P Kepelbagaian P&P yang berasaskan perbezaan budaya murid Pemupukan nilai & budaya Malaysia Pengurusan sumber P&P mesra budaya Susun atur BD Kemudahan & peralatan P&P Penaksiran & penilaian prestasi pelajar

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL Pelan lantai Kebersihan, pencahayaan & pengudaraan Sususnan kerusi & meja murid Susunan perabot & peralatan Hiasan BD Sudut & ruang bacaan Ruang & sudut multimedia -

PEDAGOGI RELEVAN BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK Ciri-ciri: Pembelajaran yang mampu menghubungkan pengalaman murid di rumah dgn pengalaman di skeolah serta penuhi tuntutan & keperluan kurikulum Manfaatkan latar belakang, pengetahuan & pengalaman murid untuk memahami pengajaran guru Menjadikan budaya sebagai sumber dalam P&P

Hasil pembelajaran berfokus kepada pencapaian akademik, identiti & warisan budaya Persekitaran pelbagai budaya Melayani kehendak & keperluan murid yang mempunyai perasaan sepunya Kesediaan mempelajari & menyokong budaya sama ada budaya di sekolah /rumah Tindakan guru: Terima pelbagai latar belakang murid. Mencari pendekatan yang sesuai untuk menghubungkan pengalaman murid di rumah dengan pengalaman di sekolah. Bersiap sedia untuk mengajar. Menghadirkan diri ke majlis-majlis komuniti. Rasa hormat kepada diri murid. Sentiasa mendekati murid. Bersikap penyanyang kepada murid. Pupuk semangat & kesedaran supaya murid ada cita-cita besar untuk berjaya. Mendorong murid ke rah membina impian & harapan yang tinggi. Menjalinkan hubungan mesra dengan ibu bapa

Berusaha menambah koleksi bahan pengajaran Menbawa murid melawat kawasan etnik Elemen: Adat resam:- pantang larang, adat kepercayaan Pemakanan: dimasak & tidak dimasak Alam sekitar:- tumbuhan, gunung, gua Komponen kesusasteraan:- cerita rakyat, sajak, pantun, syair, gurindam, lagu rakyat, seloka, peribahasa, bidalan, pepatah

Pemerhatian secara tidak langsung Semakan tugasan Ujian formal Ujian diagnostik PENILAIAN BERASASKAN BUDAYA Penilaian yang dilaksanakan oleh guru untuk mengumpul maklumat dalam membuat keputusan seharusnya mengambil kira kepelbagaian budaya murid. Tujuan: Mengumpul maklumat untuk kemajuan, diagnosis & tindakan selanjutnya. Menilai dengan menggunakan prosedur autentik & alternative. Memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid. Mengumpul maklumat sama ada ia mengambil kira faktor linguistic & kerelevanan budaya. Menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal. Mengurangkan bias dalam amalanamalan penilaian tradisional.

KELAS BERCANTUM Pelaksanaan P&P oleh guru terhadap muridnya yang terdiri daripada beberapa gred/tahap & umur murud tersebut lebih kurang sebaya. Prinsip: Kumpulan sama kebolehan Kumpulan pelbagai kebolehan Kumpulan tahun persekolahan Kumpulan sosial Kumpulan individu BBM yang sesuai dengan hasil pembelajaran yang ditetapkan, bahasa, menarik, perbezaan murid. Penilaian: -

Prinsip: Berasaskan pemahaman tentang bagaimana murid belajar & harus memainkan peranan positif dalam membentuk pengalaman pembelajaran murid. Ambil kira perbezaan individu murid Bercorak adil kepada semua murid. Ciri-ciri dalam penilaian: Alat penilaian Format & gaya bahasa Jenis-jenis penilaian: Pemerhatian harian TL pembelajaran & sosial Portfolio ( sampel kerja) Penulisan jurnal Projek Ujian & program pengajaran fokus kepada gaya kognitif & kemahiran akademik semua murid penilaian kendiri murid :- murid bertindak balasa kepada soalan mengenai pembelajaran mereka secara berkala dalam konferensi guru/murid.

penilaian kendiri guru:- guru menyoal sendiri tentang pilihan strategi pengajaran, keberkesanan & kerelevanan budaya dalam pelajaran.