Anda di halaman 1dari 5

TUTORAIL 1 : KALKULUS ASAS MTE 3108 1.

Diberi f (x) = Domain : 0 dan 2 2 2 dan dan ( dan x 2 x [ 2 , 11 11 ) ) 9 0 -3 ( - 3) , cari domain dan julat f.

Julat : 0 3

f (x) [3,+ )

2. f (x) = i.

dan g (x) =

+3;

fg x

= f [ g(x)] =

ii.

gf x

= g [ f(x)] = =x+3 +3

3. f (x) = f(x) f (x)

+ 5x + 3 , x jika f = 6 x + 5 = 6 (y) + 5

(x) = 1

6y = x 5 y y = =

f (1) =

4.

(x) if f (x) = {

(x) = { (x) = 2

5.

= =

= , tidak tertakrif

6. =|

| |

= , tidak tertakrif

7. = = =

8. = =3 =3x1 =3

9. Tentukan sama ada fungsi yang diberikan adalah selanjar pada titik yang ditetapkan. Jika tidak selanjar, nyatakan jenis ketakselanjaran. f (x) = {

= Jadi, =1

=1

Oleh kerana f (1) = 2, maka f (x) tidak selanjar pada 1.

Maka jenis ketakselanjaran ialah removable discontinuity 10. Dengan menggunakan Teorem Perantaraan Nilai, buktikan wujudnya satu punca persamaan wujud bagi selang (0,1) 5x + 3 = 0 Penyelesaian : Fungsi ini adalah selanjar dalam [0,1] dan f(0) = 3 , f(1) = -1. Fungsi f(c) = w , iaitu 5c + 3 = w seterusnya, 5c = w - 3 dan selesaikan untuk c, kita dapati 3c - 5 = w 3 , c = (0 , 1 ), sebab jika -1 x . Nombor c ini dalam selang 1

3 maka 0