Anda di halaman 1dari 33

MODUL TATABAHASA BM SPM

May 14, 2009 sidahtigs

Disini saya ingin memaparkan panduan menjawab soalan tatabahasa bagi muridmurid Tingkatan 5. Diharapkan murid-murid dapat memanfaatka modul ini untuk meningkatakan kecermelangan BM MODUL TATABAHASA PEPERIKSAAN SPM KOD 1103/2

Kandungan modul: 1 Modul ini mengandungi lima aspek tatabahasa yang menyentuh bahagian morfologi, sintaksis, kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan, kesalahan penggunaan bahasa dan istilah serta peribahasa. Setiap bahagian tersebut disertakan analisis soalan yang telah dikeluarkan dalam peperiksaan SPM sejak 2004-2008

Selain itu, panduan ringkas diberikan kepada murid-murid tentang cara menjawab soalan tatabahasa

Satu set cadangan jawapan dalam latihan disertakan.

Objektif penggunaan modul ini: 1 Murid-murid mengetahui item dan format soalan yang dkemukakan i dalam soalan tatabahasa Bahasa Melayu kertas 1103/2

Mendedahkan murid-murid dengan soalan-soalan peperiksaan Bahasa Melayu kertas 1103/2

Murid-murid memperoleh keyakinan diri untuk menjawab soalan tatabahasa dalam peperiksaan SPM dengan tepat

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa (30 markah) Jawab semua soalan Bahagian (a)Morfologi (Menulis ayat) Panduan menulis ayat: Kesalahan ejaan, jalan bahasa dan isi yang tidak jelas markah akan ditolak. Perkataan tidak boleh digunakan sebagai kata nama khas. Perkataan tidak boleh digunakan sebagi peribahasa. Jika menggunakan struktur cakap ajuk pastikan tanda baca dipatuhi dengan betul. Jika ayat dibina seperti satu ayat tetapi lebih, markah akan ditolak. Analisis soalan bahagaian (a) 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008

Kata majmuk: i Garis panduan ii Baik pulih iii Hapus kira iv Urus niaga v usaha sama vi Hak cipta

Imbuhan pinjaman: i tatasusila ii tatacara ii prasyarat iv prasejarah v dwibahasa vi dwitahunan

Pasangan kata Kata dasar yang sama i sabut serabut ii tunjuk telunjuk iii guruh gemuruh

Kata ganda & Rangkai kata

i suka-duka i muka ii baik-buruk ii terkemuka iii penat-lelah iii bersemuka iv melayari laman web iv permukaan v pembangunan v mengemukakan mesra alam vi bermuka-muka vi semangat setia kawan 2007 (JUN) Kata banyak makna i diam ii tanggal iii tawar

Latihan 1: Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, serta menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa atau nama khas. i ahli

ii haus iii habis

] [6 markah)

Cadangan jawapan Latihan 1: i Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang berlangsung di dewan sekolah. Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. ii Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus. Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat. iii Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk meniknati jamuan ringan. Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis Latihan 2: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i hias ii berhias iii menghiaskan iv menghiasi v perhiasan vi penghias [6 markah] Latihan 3: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i bahu-membahu ii kenal-mengenal iii ejek-mengejek iv karang-mengarang v tembak-menembak vi sayang-menyayang [6 markah]

Latihan 4 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i Insentif ii Intensif iii Aspirasi iiv Inspirasi v Interaksi vi interpretasi [6 markah] Latihan 5 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i Keluh-kesah ii Haru-biru iii Punah-ranah iv Desas-desus v Cacat-cela vi Lekak-lekuk [6 markah]

Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat) Panduan menjawab Fahami kehendak soalan Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat, jenis-jenis ayat, subjek dan predikat dalam ayat, bentuk ayat dan ragam ayat Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya. 2004 Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan.

Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. Seterusnya, Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam. [ 6 markah]

2005

Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya.

(i) (ii) (iii)

Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama. Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat. Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotongroyong. [6 markah] Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?. Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan. Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja. [6 markah]

2006 (i) (ii) (iii)

2007 (i) (ii) (iii)

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006. Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah. Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan. [6 markah ] Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut. (i) (ii) (iii) Ayat suruhan. Ayat Silaan. Ayat Permintaan. [6 markah]

2007 JUN

2008

Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama+Frasa Sendi (FN+FS), dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA) Baju sutera ini untuk ibu. Kuda putih itu berlari pantas. Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya. Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia. Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini. Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni. [6 markah]

.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Latihan 1 : Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut. Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Mereka berhijrah ke kota. Mereka meninggalkan kampong halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. Mereka hidup melarat. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. Ada juga yang mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Mereka boleh mengusahakan sawah dan bendang. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak pasti. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah meningalkan kampung halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja, hidup melarat, mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung. Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti. Latihan 2: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. (i) Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat menarik di sekitar bandar Putrajaya. (ii) Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri Kelantan.

(iii) Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di kawasan lereng bukit. [6 markah] Latihan 3: Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. (i) Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini, kata Sri Yamuna kepada Rina. (ii) Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata,, kata Luqman, Kata-kata awak itu telah menyinggung perasaan saya, Zabidi sambungnya.

(iii) Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang, nasihat Fazli kepada rakannya, Saya beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu, katanya lagi.

[6 markah]

Latihan 4: Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang. (i) Nadrah menangis sebab perutnya sakit. (ii) Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap. [6 markah] Latihan 5: Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut (i) Pelayan kedai Pak Hamid rajin. (ii) Langit kemerah-merahan pada waktu senja. [6 markah] Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan Panduan menjawab; Fahami arahan soalan Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya Garisi jawapan yang diberi 200 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggongnya.

(iii) Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang.

(iii) Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor.

Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di (ii) pesisiran pantai Malaysia. Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya (iii hubungan antara kaum dapat dipereratkan. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal 5 pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya. (i) Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi.

(ii) Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen

sebagai pakar bedah. (iii Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan ) perpaduan belia semalaysia. [6 markah] 200 6 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.

(i)

Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ.

(ii) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja. (iii Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat ) sambutan menggalakkan daripada masyarakat. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu 7 kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.

(ii) Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya. (iii Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh ) puluh peratus dalam jangka masa setahun. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan 7 penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu JUN semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral.

(ii) Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah. (iii Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam ) penyerbuan semalam. [6 markah]

200 Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan 8 imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran, rakyat Malaysia sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. Kita kasihan akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Kita perlulah menghulur bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan sejagat. [6 markah] Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak.

(ii) Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirehat. Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk (iii menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka. ) [6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1: (i) Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak. (ii) Kerajaan telah mengekhaskan kawasan pelawat beristirahat. peranginan itu untuk para

(iii Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk ) menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka. [6 markah]

Latihan 2:

Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar baru-baru ini.

(ii) Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak disiarkan oleh stesyen televisyen itu. (iii Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam ) pergaulan seharian. [6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam perlumbaan haram.

(ii) Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah. (iii Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu ) sedang diawasi oleh pihak tentera. [6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang lahir daripada peninggian daya kreativiti.

(ii) Dalam kehidupan moden, ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak, terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah. (iii Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia sudah ) tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun. [6 markah] Latihan 5:

Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara.

(ii) Menurut membanci, kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak di kawasan lain. (iii Pada zaman modern ini, masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan ) teknologi yang semakin mencabar. [6 markah] Bahagian (d) kesalahan bahasa Fahami arahan soalan Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya Garisi jawapan yang diberi 200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebabsebab keselamatan.

(ii0 Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia. (iii Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat ) peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 5 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini.

(ii) Wahai generasi muda, berbaktilah kepada negara yang tercinta ini, wasiat pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia. (iii Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian

pelancong.

[6 markah]

200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 6 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan. Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri. Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka. [6 markah]

(iii) (iii)

200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (iii) iii) Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari pekerja syarikat tersebut Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi. Selepas pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri. [6 markah]

200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu JUN tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas, ayah sering pulang lewat.

Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di (ii) pentas legar pusat beli-belah itu. Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk (iii memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan 8 satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa

dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya. (ii) (iii) Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank. Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung, manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah. [6 markah]

Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi. Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini

Cadangan awapan latihan 1: (i) (ii) (iii) Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak berjayamenghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi. MARDI telah

Pramugrari yang bertugas dalam pesawat tersebut mengarahkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini [6 markah]

Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) Oleh sebab terlalu terlalu marah, Sultan Melaka telah mengenakan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah. Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling kerap

sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu. (iii) Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak diarahkan kepada urus setia program. [6 markah]

Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku. Selain dariapada itu, Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji pemahaman murid-muridnya. Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke petang. [6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya (i) (ii) (iii) Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi. Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya pencairan ais pada kawasan kutub. Walaupun sibuk, Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu yang belum dia kuasai. [6 markah]

Latihann 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah. Walaupun padi itu sudah menguning, namun belum sempat saya tuan kerana telah ditenggelami air banjir.

Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasankawasan pendalaman [6 markah] Bahagian (e): Peribahasa Panduan menjawab Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan, memberi maksud peribahasa, memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi. 200 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang 4 menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan. Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini wujud, maka tiada sesiapa yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segalagalanya. [6 markah] 200 Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai 5 dengan ayat-ayat tersebut. (i) (ii) Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira, tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi. Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain. Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan. [6 markah]

(iii)

(iii)

2006 Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong. Amir : Sofea : Amir : Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi. Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i).

Sofea : Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam

mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata perpatah (ii) . Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii). [6 markah] 200 Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan 7 maksud ayat tersebut. JUN (i) Orang yang lupa akan asal usulnya. Amir :

(ii) Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan. (iii Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian ) hari. [6 markah] 200 Berikan maksud peribahasa di bawah. 7 (i) Bahasa Jiwa Banga.

(ii) Bagai dakwat dengan pen. (iii Seperti air dalam kolam. ) [6 markah] 200 Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan 8 maksud dan penggunaannya. (i) Bagai menantang minyak yang penuh.

(ii) Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. (iii Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah. ) [6 markah] Latihan 1: Baca ayat di baah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. (i) Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam kesusahan, mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan.

(ii) Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui anak kesayangannya terlibat dengan dadah.

(iii Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya kita ) ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: (i) Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenangsenang kemudian. (ii) Nasi sudah menjadi bubur. (iii Melentur buluh biarlah dari rebungnya. ) Latihan 2: Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. (i) Encik Salim mengenakan faedah yang diberikannya kepada penduduk kampung. inggi terhadap pinjaman yang

(ii) Sejak akhir-aakhir ini, Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan. (iii Projek gotong-royong ) penduduk Kampung Wawasan tetapi mendapat nama. itu ketua telah dirancang oleh kampung tersebut yang telah [6 markah] Latihan 3: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur. Kita boleh memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kita mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan sendirinya. Sebaliknya, perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan penyelesaiannya. Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan. [6 markah] Latihan 4: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan satu peluang yang dinanti-nantikan. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya mimpi, namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. Pada Oktober nanti angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. Hal ini merupakan satu kejayaan besar kepada negara. Program ini menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negera maju di dunia. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah

berusaha bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti tempatan. [6 markah] Latihan 5: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal. (i) Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh, tetapi akhirnya mereka berbaikbaik semula. Benarlah kata orang, carik-carik bulu ayam, lamalama bercantum juga. Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. Tepatlah kata peribahasa, bagaimana tepuk, begitulah tarinya. Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing, akhirnya dia pulang ke tempat asalnya, bak kata peribahasasetinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau jua. [6 markah] -Tamat-

(ii) (iii)

Cadangan jawapan Latihan 1: i Semua ahli Persatuan Bahasa diwajibkan hadir dalam program Bulan Bahasa yang berlangsung di dewan sekolah. Bom yang ditemui oleh penduduk di kawasan paya Gelang Patah disahkan oleh ahli pemusnah bom sebagai bom yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. ii Kamarul membeli sebungkus air kelapa di gerai itu kerana tekaknya terlalu haus. Walaupun tapak kasut Kumaran haus namun dia telah menjadi johan dalam perlumbaan jalan kaki 10km sempena Kempen Gaya Hidup Sihat. iii Setelah majlis itu habis semua tetamu dijemput ke dewan makan asrama sekolah untuk meniknati jamuan ringan. Kereta ayah terhenti di pertengahan jalan kerana minyak kertanya habis Latihan 2: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i ii iii iv v vi

hias berhias menghiaskan menghiasi perhiasan penghias [6 markah]

Latihan 3: Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i bahu-membahu ii kenal-mengenal iii ejek-mengejek iv karang-mengarang v tembak-menembak vi sayang-menyayang [6 markah]

Latihan 4 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i Insentif ii Intensif iii Aspirasi iiv Inspirasi v Interaksi vi interpretasi [6 markah] Latihan 5 Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. i Keluh-kesah ii Haru-biru iii Punah-ranah iv Desas-desus v Cacat-cela vi Lekak-lekuk [6 markah]

Bahagian (b) : Sintaksis (analisis ayat) Panduan menjawab Fahami kehendak soalan Terlebih dahulu murid seharusnya mengetahui pola-pola ayat, jenis-jenis ayat, subjek dan predikat dalam ayat, bentuk ayat dan ragam ayat Semak jawapan yang tulis sebelum berpindak ke bahagian seterusnya. 2004 Tulis petikan di bawah ini dalam bentuk cakap ajuk. Anda dikehendaki mengekalkan susunan isi dalam petikan.

Sakinah memberitahu Mariam bahawa dia bercadang untuk mengikuti kursus usahawan muda yang dianjurkan oleh kerajaan. Mariam menyokong rancangan Sakinah itu. Seterusnya, Mariam menyatakan bahawa Sakinah akan dapat menimba pengetahuan melalui kursus itu. Sakinah melahirkan hasratnya untuk menjadi usahawan yang terkenal pada suatu hari nanti. Mariam menyatakan keyakinannya bahawa Sakinah mengucapkan terima kasih kepada Mariam. [ 6 markah]

2005 (i) (ii) (iii)

Tukar ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa menguvah maksud asalnya. Tugas mengisi kemerdekaan negara akan kita pikul bersama-sama. Semenjak program kitar semula dilancarkan oleh kerajaan, tahap kebersihan di kawasan kediaman semakin meningkat. Sebuah gelanggang badminton telah dibina oleh mereka secara bergotongroyong. [6 markah] Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal. Adakah Encik Azman hendak ke Muzium Negara atau ke Putrajaya?. Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan. Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja. [6 markah]

2006 (i) (ii) (iii)

2007 (i) (ii) (iii)

Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun 2000 hingga 2006. Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah. Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan. [6 markah ] Bina satu ayat bagi setiap ayat perintah berikut.

2007

JUN (i) (ii) (iii) Ayat suruhan. Ayat Silaan. Ayat Permintaan. [6 markah]

2008

Nyatakan pola bagi ayat-ayat dibawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama+Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama+Frasa Sendi (FN+FS), dan Frasa Nama+Frasa Adjektif (FN+FA) Baju sutera ini untuk ibu. Kuda putih itu berlari pantas. Sekolah baru itu sangat cantik landskapnya. Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Malaysia. Penduduk kampung akan bergotong-royong pada hujung minggu ini. Encik Ramli guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Seri Murni. [6 markah]

.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Latihan 1 : Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud asal ayat-ayat tersebut. Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup. Mereka berhijrah ke kota. Mereka meninggalkan kampong halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja. Mereka hidup melarat. Mereka mengharapkan belas kasihan orang ramai. Ada juga yang mengharapkan kiriman wang dari kampung. Mereka sepatutnya tinggal di kampung. Mereka boleh mengusahakan sawah dan bendang. Mereka tidak harus mengejar sesuatu yang tidak pasti. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: Bukan semua anak muda berjaya dalam hidup apabila mereka berhijrah ke kota setelah meningalkan kampung halaman. Ada antara mereka yang tidak mendapat kerja, hidup melarat, mengharapkan belas kasihan orang ramai malah ada yang mengharapkan kiriman dari kampung. Mereka sepetutnya tinggal di kampung supaya mengusahakan sawah dan bendang daripada mereka mengejar sesuatu yang tidak pasti. Latihan 2: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. (i) Pemandu pelancong itu membawa rombongan tersebut melawat ke beberapa tempat menarik di sekitar bandar Putrajaya.

(ii)

Akhbar itu melaporkan bahawa wabak selesema burung telah merebak di negeri Kelantan.

(iii) Syarikat berasaskan produk herba itu akan mengusahakan penanaman herba di kawasan lereng bukit. [6 markah] Latihan 3: Tukarkan ayat-ayat dalam cakap ajuk di bawah ini kepada cakap pindah. (i) Saya ada perjumpaan kokurikulum pada pukul dua petang ini, kata Sri Yamuna kepada Rina. (ii) Lain kali berfikirlah dahulu sebelum berkata,, kata Luqman, Kata-kata awak itu telah menyinggung perasaan saya, Zabidi sambungnya.

(iii) Sudahlah perkara yang lepas jangan dikenang, nasihat Fazli kepada rakannya, Saya beharap awak dapat mengubah sikap negative awak itu, katanya lagi.

[6 markah]

Latihan 4: Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang. (i) Nadrah menangis sebab perutnya sakit. (ii) Jalan yang berlubang di Kampung Kundur akan diturap. [6 markah] Latihan 5: Nyatakan subjek dan predikat dalam ayat-ayat berikut (i) Pelayan kedai Pak Hamid rajin. (ii) Langit kemerah-merahan pada waktu senja. [6 markah] Bahagian ( c ) : Kesalahan ejaan dan imbuhan Panduan menjawab; Fahami arahan soalan Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya Garisi jawapan yang diberi

(iii) Kertas surat khabar telah digunakan untuk membuat model kapal terbang.

(iii) Asam pedas masakan asli masyarakat Melayu di Johor.

200 Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Nawi selalu menasihatkan kawan-kwannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggongnya.

Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di (ii) pesisiran pantai Malaysia. Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya (iii hubungan antara kaum dapat dipereratkan. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal 5 pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya. (i) Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi.

(ii) Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen sebagai pakar bedah. (iii Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenahkan moto yang berteraskan ) perpaduan belia semalaysia. [6 markah] 200 6 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.

(i)

Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ.

(ii) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja. (iii Kempen anti-adadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat ) sambutan menggalakkan daripada masyarakat. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu 7 kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha

kemasyarakatan bahasa Melayu. (ii) Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk di sekitarnya. (iii Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh ) puluh peratus dalam jangka masa setahun. [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan 7 penggunaan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu JUN semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Kerajaan telah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang tidak bermoral.

(ii) Kenaikkan harga beberapa barangan di pasaran sentiasa dipantau supaya tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah. (iii Ketua sendikit pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam ) penyerbuan semalam. [6 markah] 200 Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan 8 imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-keslahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Sebagai masyarakat yang menyintai keamanan dan kemakmuran, rakyat Malaysia sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat negara yang di landa bencana. Kita kasihan akan rakyat yang hidup tersiksa dan diancam kebuluran. Kita perlulah menghulur bantuan kewangan dan mengembleng tenaga dalam memperjuangkan keamanan sejagat. [6 markah] Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Pemerhatian serius serta sikap perihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak terus merebak.

(ii) Kerajaan telah mengkhaskan kawasan peranginan itu untuk para pelawat beristirehat. Golongan remaja mungkin mempamirkan tingkah laku yang negatif untuk (iii menunjukkan kepada orang-orang dewasa tidak puas hati mereka. ) [6 markah]

Cadangan jawapan latihan 1: (i) Perhatian serius serta sikap prihatin masyarakat berhubung dengan masalah keruntuhan akhlak mestilah dilakukan agar masalah itu tidak puas terus merebak. (ii) Kerajaan telah mengekhaskan kawasan pelawat beristirahat. peranginan itu untuk para

(iii Golongan remaja mungkin mempamerkan tingkah laku yang negatif untuk ) menunjukkan kepada orang-orang dewasa ketidakpuasan hati mereka. [6 markah]

Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Pelbagai jenis alatulis dijual dengan harga yang rendah semasa berlangsungnya pameran buku dianjur Gabungan Persatuan Penulis Remaja Malaysia di Kangar baru-baru ini.

(ii) Bekalan elektrik diputuskan sebaik-baik sahaja rancangan sukan itu hendak disiarkan oleh stesyen televisyen itu. (iii Pelajar hendaklah mempunyai daya pimpinan yang tinggi dan ketrampilan dalam ) pergaulan seharian. [6 markah] Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Abu tidak mengindahkan nasihat bapanya agar tidak melibat diri dalam perlumbaan haram.

(ii) Baju kebaya berwarnakan merah jambu iu memang cucuk dengan Fatimah. (iii Kawasan yang disyaki menjadi tempat bersembunyi kuncu-kuncu pemberontak itu ) sedang diawasi oleh pihak tentera.

[6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud cahaya. (i) Karya-karya sastra sama ada Melayu atau Inggeris ialah hasil cetusan fikiran yang lahir daripada peninggian daya kreativiti.

(ii) Dalam kehidupan moden, ibubapa perlu berkomunikasi dengan anak-anak, terutamanya apabila mereka dimasukkan sekolah menengah. (iii Penuturan Mek Zainab dalam dialek Terengganu itu amat ketara walaupun dia sudah ) tinggal di Johor melebihi dua puluh tahun. [6 markah] Latihan 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat dua kesalahaan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Kempen anti-dadah peringkat daerah telah dilancarkan oleh Menteri Besar kerana masalah penyalahgunaan dadah dijejaskan imej negara.

(ii) Menurut membanci, kanak-kanak yang tingal berhampiran stesyen minyak lebih empat kali berpotensi untuk mendapat penyakit leukemia berbanding kanak-kanak di kawasan lain. (iii Pada zaman modern ini, masyarakat Malaysia perlu bersedia menghadapi ledakkan ) teknologi yang semakin mencabar. [6 markah] Bahagian (d) kesalahan bahasa Fahami arahan soalan Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan kata dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan istilah dalam setiap ayat Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya Garisi jawapan yang diberi 200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 4 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i)

Orang awam tidak dibenarkan masuk ke pusat pembinaan projek itu di atas sebabsebab keselamatan.

(ii0 Kejadian gempa bumi yang meranapkan baki sejarah di kota itu telah menggegarkan masyarakat dunia. (iii Semua peserta-peserta telah menghadiri kursus peningkatan prestasi di pusat ) peranginan itu yang dikendalikan oleh pemidato yang tersohor. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 5 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian tuan mengisytiharkan kempen Cintailah Sungai Kita peringkat daerah ini.

(ii) Wahai generasi muda, berbaktilah kepada negara yang tercinta ini, wasiat pemimpin itu ketika berucap dalam perhimpunan belia. (iii Kelawar-kelawar yang bergayutan di dinding Gua Niah menarik perhatian ) pelancong. [6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 6 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan. Stesen minyak-stesen minyak di bandar-bandar utama negara kita mengamalkan konsep layan sendiri. Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka. [6 markah]

(iii) (iii)

200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (iii) iii) Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari pekerja syarikat tersebut Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi. Selepas pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri.

[6 markah] 200 Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. 7 Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu JUN tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas, ayah sering pulang lewat.

Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di (ii) pentas legar pusat beli-belah itu. Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk (iii memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang. ) [6 markah] 200 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan 8 satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya. Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank. Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung, manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah. [6 markah]

(ii) (iii)

Latihan 1: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Pengajian yang dijalankan oleh pihak MARDI telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi. Peragawati yang bertugas di dalam pesawat tersebut mengisytiharkan semua penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. Persembahan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa kelompok kesenian yang terkenal di negara ini

Cadangan awapan latihan 1: (i) (ii) Penyelidikan yang dijalankan oleh pihak berjayamenghasilkan baka pokok yang bermutu tinggi. Pramugrari yang bertugas dalam pesawat MARDI telah

tersebut mengarahkan semua

penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang tali keledar. (iii) Pertunjukkan budaya yang diadakan pada malam tersebut disertai oleh beberapa persatuan kesenian yang terkenal di negara ini [6 markah]

Latihan 2: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Oleh sebab terlalu terlalu marah, Sultan Melaka telah mengenakan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah. Bangunan menjulang tinggi yang terletak di tengah-tengh bandar itu paling kerap sekali dikunjungi pelawat pada setiap hujung minggu. Senarai nama peserta-peserta yang akan turut serta dalam sektradsisi berkayak diarahkan kepada urus setia program. [6 markah]

Latihan 3: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Ratusan penduduk-penduduk bandar-bandar tersebut telah terkorban dalam kejadian banjir yang berlaku. Selain dariapada itu, Cikgu Badrul mengadakan kuiz untuk mengkaji pemahaman murid-muridnya. Para pekerja berbondong-bondong membina bangunan itu dari pagi hingga ke petang.

[6 markah] Latihan 4: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya (i) Kedua ibu bapa Azman tidak mampu menghantarnya yang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya terlalu tinggi.

(ii) (iii)

Masalah pengurangan ozon telah membimbangkan dunia berikutan berlakunya pencairan ais pada kawasan kutub. Walaupun sibuk, Ahmad tetap mengulang kaji pelajaran oleh sebab banyak isu yang belum dia kuasai. [6 markah]

Latihann 5: Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkan dengan menulis semula ayat tersebut tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. (i) (ii) (iii) Kami menaiki mini bas pergi ke kompleks membeli-belah. Walaupun padi itu sudah menguning, namun belum sempat saya tuan kerana telah ditenggelami air banjir.

Dahlan menceritakan kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami kawasankawasan pendalaman [6 markah] Bahagian (e): Peribahasa Panduan menjawab Murid seharusnya sudah mengetahui semua peribahasa yang terkandung dalam buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Murid seharusnya sudah mengetahui maksud peribahasa tersebut Dalam bahagian ini murid sama ada dikehendaki memberi peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam petikan, memberi maksud peribahasa, memadankan peribahasa yang ssuai atau membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi. 200 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang 4 menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan. Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini wujud, maka tiada sesiapa yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segalagalanya. [6 markah] 200 Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai 5 dengan ayat-ayat tersebut. (i) Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira, tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi.

(ii)

Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain. Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan. [6 markah]

(iii)

2006 Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong. Amir : Sofea : Amir : Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi. Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i).

Sofea : Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata perpatah (ii) . Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii). [6 markah] 200 Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan 7 maksud ayat tersebut. JUN (i) Orang yang lupa akan asal usulnya. Amir :

(ii) Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan. (iii Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian ) hari. [6 markah] 200 Berikan maksud peribahasa di bawah. 7 (i) Bahasa Jiwa Banga.

(ii) Bagai dakwat dengan pen. (iii Seperti air dalam kolam. ) [6 markah]

200 Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkkan 8 maksud dan penggunaannya. (i) Bagai menantang minyak yang penuh.

(ii) Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. (iii Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah. ) [6 markah] Latihan 1: Baca ayat di baah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. (i) Walaupun kebanyakan penduduk kampung tersebut pada mulanya hidup dalam kesusahan, mereka tekun bekerja dan sanggup bersusah payah mencari rezeki dan hari ini mereka mula mengecap kesenangan.

(ii) Kini segala-galanya telah terlambat dan harapannya hancur setelah menegtahui anak kesayangannya terlibat dengan dadah. (iii Sikap gemar membaca perlu disemai di peringkat kanak-kanak lagi sekiranya kita ) ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang gemar membaca. [6 markah] Cadangan jawapan latihan 1: (i) Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenangsenang kemudian. (ii) Nasi sudah menjadi bubur. (iii Melentur buluh biarlah dari rebungnya. ) Latihan 2: Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. (i) Encik Salim mengenakan faedah yang diberikannya kepada penduduk kampung. inggi terhadap pinjaman yang

(ii) Sejak akhir-aakhir ini, Encik Chong kelihatan gelisah kerana perniagaannya merosot dan dia juga mengalami masalah kewangan. (iii Projek gotong-royong ) penduduk Kampung Wawasan tetapi mendapat nama. Latihan 3: itu ketua telah dirancang oleh kampung tersebut yang telah [6 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Kita amat digalakkkan melakukan sesuatu pekerjaan itu secara beransur-ansur. Kita boleh memulakannya secara sedikit demi sedikit sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kita mestilah berusaha tanpa jemu dan tidak boleh mengharapkan sesuatu kejayaan itu datang dengan sendirinya. Sebaliknya, perasaan berputus asa pula tidak seharusnya menguasai diri apabila kegagalan menjelma kerana setiap masalah yang membelengu itu tentu ada jalan penyelesaiannya. Sebaik-baiknya biarlah usaha yang kita lakukan itu berterusan sehinggalah kejayaan yang dimpikan menjadi kenyataan. [6 markah] Latihan 4: Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam peikan. Komitmen kerajaan Rusia dalam usaha melatih angkasawan dari Malaysia merupakan satu peluang yang dinanti-nantikan. Jika dahulu orang mengatakan bahawa usaha ini hanya mimpi, namun kini apa-apa yang kita idamkan bakal menjadi realiti. Pada Oktober nanti angkasawan sulung dari negara kita akan melepasi orbit dan mncul di angkasa lepas. Hal ini merupakan satu kejayaan besar kepada negara. Program ini menjadikan Malaysia setanding dengan negara-negera maju di dunia. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh dengan menyediakan kursus yang berkaitan aeroangkasa di universiti tempatan. [6 markah] Latihan 5: Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan satu peribahasa lain yang sama atau hampir sama maksudnya dengan peribahasa yang bercetak tebal. (i) Pada awalnya pasangan kembar itu bergaduh, tetapi akhirnya mereka berbaikbaik semula. Benarlah kata orang, carik-carik bulu ayam, lamalama bercantum juga. Perangai anak itu kasar seperti perangai bapanya juga. Tepatlah kata peribahasa, bagaimana tepuk, begitulah tarinya. Setelah bertahun-tahun merantau di negara asing, akhirnya dia pulang ke tempat asalnya, bak kata peribahasasetinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau jua. [6 markah] -Tamat-

(ii) (iii)