Anda di halaman 1dari 4

NEXUS SPM PERDAGANGAN TINGKATAN 4 & 5 Muka Surat 37 (Perincian SPM 2002-2007)

Bahan-bahan Suplemen

Bab 3 : Perniagaan Dalam Negeri


Analisis Setiap Subbab 3.1 Perdagangan Maksud Perniagaan dalam Negeri 3.2 Saluran Agihan Jenis-jenis Saluran Agihan 3.3 Perniagaan Runcit Fungsi Peruncit Dalam Saluran Agihan Jenis-jenis Perniagaan Runcit Bentuk Lain Peruncitan 3.4 Perniagaan Borong Fungsi Pemborong dalam Saluran Agihan Jenis-jenis Pemborong Pengambilalihan Fungsi Pemborong 3.5 Dokumen Perniagaan dalam Negeri Sebelum Proses Urus Niaga Semasa Proses Urus Niaga Selepas Proses Urus Niaga 3.6 Kaedah Jualan Jualan Tunai Jualan Kredit Jualan Prabayar Jualan Konsainan 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 -

Sasbadi Sdn. Bhd.

NEXUS SPM PERDAGANGAN TINGKATAN 4 & 5 Muka Surat 37 (Perincian SPM 2002-2007)

Bahan-bahan Suplemen

Peta Konsep

Sasbadi Sdn. Bhd.

ii

NEXUS SPM PERDAGANGAN TINGKATAN 4 & 5 Muka Surat 37 (Perincian SPM 2002-2007)

Bahan-bahan Suplemen

Sasbadi Sdn. Bhd.

iii

NEXUS SPM PERDAGANGAN TINGKATAN 4 & 5 Muka Surat 37 (Perincian SPM 2002-2007)

Bahan-bahan Suplemen

Sasbadi Sdn. Bhd.

iv