Anda di halaman 1dari 4

     

MENGERTI , BERPERINGATAN DAN BERTAKWA :


FORMULA MEMPEROLEHI KEMENANGAN
HAKIKI
                   
                
               
              
                
             
              
                  
             
            
              
151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah
kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki
kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik
yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[.Demikian itu yang
diperintahkan kepadamu supaya kamu mengerti(nya)
152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga
sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan
beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka
hendaklah kamu berlaku adil, walaupun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah.Yang demikian
itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu berperingatan.
153. Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah
kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya.
Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (S. Al-an’am: 151-153)

KEHIDUPAN MANUSIA
Bermula semenjak dilahirkan dan terus berkekalan di Hari Akhirat . Kehidupan
manusia ini tidak ada
penghujungnya . Mati bukanlah penghujung bagi kehidupan manusia tetapi sebaliknya
merupakan titik perpindahan kehidupan manusia daripada alam dunia ke alam akhirat .

KEMENANGAN
Adalah lumrah di dalam kehidupan , manusia mengingini akan
kemenangan(kejayaan) . Kemenangan adalah satu keadaan yang manusia itu akan di
martabatkan mulia dan di di nikmatkan dengan bermacam2 jenis kesenangan . Ukuran
kemenangan bukanlah pada rupa paras samaada cantik atau hodoh , bukan juga pada
harta samaada kaya atau miskin dan bukan juga pada nasab keturunan samaada ramai
anak-cucu atau sedikit . Ukuran sebenar bagi kemenangan didalam kehidupan manusia
adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt .
FORMULA KEMENANGAN
Untuk mencapai kemenangan didalam kehidupan ini memerlukan kepada satu
formula iaitu langkah2 yang perlu dilakukan kearah nya . Ayat2 151-153 dari Surah Al-
An’aam ini merumuskan kepada kita 3 langkah2/usaha2 yang semestinya kita lakukan
bagi meraih kemenangan didalam kehidupan kita yang akan berkekalan di Hari Akhirat
. Usaha2 itu adalah,1)MENGERTI 2)BERPERINGATAN 3)BERTAKWA.
1)MENGERTI :Mengerti atau memahami menuntut kita supaya berusaha untuk
memahami perintah2 dan larangan2 Allah swt (syariat Islam) secara keseluruhan
samaada berkaitan dengan “kerohanian” mahupun pengurusan kehidupan . Dan ini
hanya dapat di laksanakan dengan belajar.
2)BERPERINGATAN : Setelah syariat Islam itu kita fahami , ia(syariat Islam)
mestilah kita jadikan peringatan apabila kita hendak melakukan perbuatan2 , kita
tidak boleh melupakannya(syariat Islam) . Ini membawa maksud iaitu bagi setiap
perbuatan kita , kita mesti tahu dan ingat, apakah perintah atau larangan Allah swt
berkaitan perbuatan tersebut.
3)BERTAKWA : Setelah kita tahu dan ingat terhadap perintah dan larangan Allah
swt berkaitan satu2 perbuatan yang akan kita lakukan , seterusnya , kita mesti tunduk
dan patuh dengan rela hati terhadap perintah dan larangan tersebut , perintahNya kita
laksanakan dan laranganNya kita jauhi/berhenti . Inilah yang di namakan bertakwa.
Jalinan ketiga2 langkah inilah yang akan menghasilkan kemenangan yang hakiki
didalam kehidupan kita.
        
  
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-
Nya, Maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan.

Melaksanakan ketiga2 langkah/usaha diatas , mestilah serentak dan sesegera yang


mungkin . Ini boleh kita perhatikan pada sunnah Rasulullah saw dan para sahabat
beliau . Di antara nya adalah :
i)Apabila ayat awal dari Surah Al-Muddathir turun yang mengandungi perintah
kepada baginda untuk berdakwah , Rasulullah saw terus berdakwah walaupun secara
berseorangan tanpa ada kekuatan mahupun kekayaan , hanya berbekalkan keimanan
yang kukuh bahawa melakukan dakwah itu adalah perintah Allah swt yang wajib dan
menyedari bahawa kewajiban itu itu akan ditanya oleh Allah swt di akhirat kelak . Tidak
ada suatu apa pun yang menghalang baginda dari kewajipan ini samaada yang berupa
kesenangan atau kesusahan.
ii)Sebelum turun ayat yang mengharamkan arak, ada sebahagian sahabat2 yang
minum arak bahkan buat arak dan menyimpan bekalan(stok) arak di rumah2 mereka .
Tetapi sejurus turun ayat pengharaman arak dan selepas mereka tahu , semua
simpanan arak mereka di buang dan mereka terus berhenti meminum nya. Ada hadis
yang meriwayatkan tentang seorang yang gelas yang penuh berisi arak telah berada di
bibirnya, tetapi sejurus di beritahu bahawa arak diharamkan, beliau terus melepaskan
gelas itu.
iii)Tidak ketinggalan juga perempuan2 beriman pada masa itu, apabila turun ayat
yang mewajibkan mereka menutup kepala2 mereka dengan tudung yang dilabuhkan
sehingga menutup dada , pada masa itu juga mereka mencari kain untuk menutup
kepala mereka sebagaimana yang telah di wajibkan oleh syariat sehingga ada yang
mengoyakkan sebahagian pakaian mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut .
iv)Semua contoh2 di atas adalah terhadap syariat Islam yang telah di ketahui ,
sedangkan ada ayat2 di dalam Al Quran yang menukilkan tentang pertanyaan2 para
sahabat tentang hukum2 syara’, di antaranya mengenai arak dan judi(sebelum turun
ayat pengharaman arak) , tatacara pergaulan dengan isteri di waktu haidh , tatacara
pembahagian ghanimah (harta rampasan perang) dan ada beberapa lagi . Sikap begini
menunjukkan keperihatinan sahabat untuk mengerti/memahami perintah2 dan
larangan2 Allah swt , selanjutnya dijadikan peringatan dan akhirnya , dilaksanakan .

MUHASABAH
Marilah kita muhasabah (menilai) diri2 kita :
1)Adakah kita telah berusaha untuk mengerti/memahami semua perintah2 dan
larangan2 Allah swt ?
2)Adakah kita telah berusaha untuk menjadikan semua perintah2 dan larangan2
Allah swt sebagai
peringatan apabila kita hendak melakukan perbuatan2?
3)Adakah kita telah bertakwa? Iaitu melakukan semua perbuatan2 kita supaya
bersesuaian dengan
perintah2 dan larangan2 Allah swt.

Sama2lah kita fikirkan, berapa banyak perintah2 dan larangan2 Allah swt yang telah
kita mengerti/fahami tetapi kita “lupakan”(tidak menjadikan peringatan) dan
seterusnya tidak kita laksanakan . Berapa banyak
perintah2 dan larangan2 Allah swt yang belum kita mengerti/fahami , sedangkan kita
tidak berusaha langsung
untuk mengerti/memahaminya dengan belajar.
Jika sekiranya keadaan kita seperti diatas dan seterusnya kita masih lagi tidak mahu
berusaha untuk memperbaikinya , tanyalah kepada diri masing2 , “BOLEHKAH AKU
TERMASUK GOLONGAN YANG
MEMPEROLEHI KEMENANGAN DI HARI AKHIRAT NANTI “

Renongilah 2 ayat berikut:

         
       
          
8. Timbangan pada hari itu adalah benar, Maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, Maka
mereka Itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
9. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, Maka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya
sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. (S. Al-A’araf : 8 , 9 )

Anda mungkin juga menyukai