Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Perniagaan

Misi
Menjual produk Sushi Bliss yang telah diinovasi serta terdapat dalam pelbagai variasi perisa yang menjadi makanan yang diminati ramai pada masa kini.

Matlamat
Memperkenalkan inovasi produk sushi bercitarasa masyarakat Malaysia dan halal serta menjadikan produk Sushi Bliss terkenal di serata dunia.

Objektif Pemasaran
Tujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan untuk memberi penerangan yang menyeluruh tentang perniagaan yang akan diceburi. Disamping itu juga Rancangan Perniagaan ini untuk membentangkan perancangan perniagaan yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, dan kewangan perniagaan. Antara lain Rancangan Perniagaan ini dibuat untuk tujuan berikut: a. Melihat daya maju projek yang dirancang. b. Sebagai garis panduan untuk memastikan pengurusan perniagaan dapat dilaksanakan dengan lancar. c. Mengagih sumber-sumber perniagaan dengan cekap dan efektif. d. Menjangkakan masalah-masalah yang mungkin timbul apabila perniagaan dilaksanakan.

Objektif Kewangan
a. Memaksimumkan Keuntungan perniagaan Supaya prestasi syarikat mampu diukur berdasarkan keuntungan yang diperoleh akan menggunakan segala sumber yang ada utk meningkatkan keuntungan sumber hendaklah digunakan secara cekap dengan meminimumkan kos dan memaksimumkan keluaran. B. Supaya dapat menentukan keberkesanan operasi niaga produk perniagaan kami.

Analisis Perniagaan
Makanan Sushi di Malaysia semakin terkenal baru-baru ini

Perletakkan Pasaran

Strategi Dan Campuran Pemasaran (Termasuk Perspektif E-Dagang)


Di antara strategi promosi yang dilakukan oleh Sushi Bliss bagi memperkenalkan perniagaan kepada pasaran adalah: a) b) Mengedarkan brosur atau iklan-iklan kepada pelanggan sasaran. Memasang banner sebagai salah satu langkah mempromosi pelancaran / pembukaan kiosk. c) Memastikan semua penyediaan produk Sushi Bliss dijamin bersih supaya pelanggan kami memperoleh produk yang bersih dan Halal. d) Menyediakan uniform yang seragam dan kemas kepaada para pekerja sebagai mencipta imej korporat pada premis agar menjadi tanda niaga yang baik kepada pelanggan. e) f) Harga yang berpatutan. Kami juga telah membina satu halaman Facebook untuk memperkenalkan produk Sushi Bliss kepada pelanggan sasaran serta dapat meningkatkan peluang pemasaran perniagaan kami.

Titik Pulang Modal, ramalan jualan, belanjawan pemasaran, dan proforma pendapatan

Risiko Perniagaan
1. Risiko dalam perniagaan ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh rosak dan luputnya makanan dan minuman.Jika setiap hari lauk dan menu tidak habis,maka ianya akan dibuang dan mendatangkan kerugian kepada peniaga.

2. Persaingan perniagaan di antara peniga lain yang juga bersebelahan perniagaan Sushi Bliss.

Anda mungkin juga menyukai