Anda di halaman 1dari 13

PROSES KERJA KAUNSELING BERFOKUS NEGERI PAHANG

Pegawai Yang Bil. Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 Mengesan murid berdasarkan maklumat Catatan

Senarai murid mengikut BIDANG kemudian senarai mengikut kumpulan sasaran Buat perjumpaan dengan murid yang terlibat dan rasionalkan mereka mengapa terpilih dalam Program Kaunseling Berfokus. Dapatkan maklumat peribadi murid yang terlibat

Pengarah Pelajaran Pahang Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang

KS SPPK

Hantar maklumat awal pelajar kepada PPPD HEM dan Unit HEM JPNP Murid mengikut proses kaunseling individu, kelompok atau program khas.

KU HEM SPPK

PPD

Menyediakan laporan keberkesanan.

Pengetua

Berbincang / bentangkan laporan kepada pengetua

Hantar laporan kepada PPPD HEM

10

Hantar laporan kepada Unit HEM JPNP

CARTA ALIRAN KERJA PROGRAM PEMANTAPAN DISIPLIN BERFOKUS

Berbincang antara Guru Bimbingan dan Kaunseling yang ada di sekolah

Berbincang dengan Pengetua dan Guru Disiplin

Mengesan pelajar berdasarkan maklumat dari pelbagai sumber

Kategorikan pelajar mengikut bidang dan kumpulan sasaran

Kumpulkan pelajar dan berikan penerangan dan rasionalkan mereka.

Edarkan Borang Profil Pelajar.

Hantar maklumat awal ke PPPD HEM & Unit HEM JPNP

Pelajar menjalani proses kaunseling dan program khas

Sediakan laporan dan catatan

Bentangkan laporan kepada Pengetua dan hantar kepada PPD.

Berbincang antara Guru Bimbingan dan Kaunseling yang ada di sekolah

CHECKLIST PROGRAM PEMANTAPAN DISIPLIN BERFOKUS TINDAKAN 1 Terima surat dari PPD / JPNP TANDA (/) CATATAN

Berbincang dengan Pengetua

Berbincang dengan Guru Bimbingan & Kaunseling.

Mengesan murid sasaran

Kategorikan pelajar mengikut bidang dan kumpulan sasaran Kumpul murid terpilih, terangkan program dan rasionalkan mereka mengapa terpilih

Edarkan Borang BKD1

Dapatkan maklumat dan masukkan ke dalam komputer

Hantar maklumat awal kepada PPPD HEM dan Unit HEM JPNP Pelajar ikut proses Kaunseling individu, kelompok, program khas.

10

11 Bentangkan laporan dan catatan kepada Pengetua.

12 Hantar laporan kepada PPD

13 Hantar laporan kepada JPNP

Borang Pengesanan A

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS SENARAI NAMA MURID SASARAN 1 2 3 4 NAMA SEKOLAH DAERAH NAMA PENGETUA NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak JERANTUT En Abdul Rafid bin Fatteh Mohamed Pn. Sarizayati bt. Wok Zaki Pn. Nik Noor Maizura bt. Nik Hussain

5 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BIDANG AKADEMIK Nama Penuh Tingkatan Catatan

20 MURID SASARAN DARI ..MURID CEMERLANG PMR/SPM/STPM SEKOLAH SAYA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tandatangan . (Guru Kaunseling / Bimbingan) Program yang dirancang Tarikh Catatan

Tandatangan .. (Pengetua / Pentadbir)

Borang Pengesanan B

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS SENARAI NAMA MURID SASARAN 1 2 3 4 NAMA SEKOLAH DAERAH NAMA PENGETUA NAMA KAUNSELOR

5 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BIDANG DISIPLIN Nama Penuh Tingkatan Catatan

20 MURID SASARAN DARI . ORANG MURID RISIKO DISIPLIN SEKOLAH SAYA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Khas yang dirancang Tarikh Catatan

Tandatangan (Guru Kaunseling / Bimbingan)

Tandatangan .. (Pengetua / Pentadbir)

Borang Pengesanan C

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS SENARAI NAMA MURID SASARAN 1 2 3 4 NAMA SEKOLAH DAERAH NAMA PENGETUA NAMA KAUNSELOR

5 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BIDANG PPDa Nama Penuh Tingkatan Catatan

10 MURID SASARAN DARI ... ORANG MURID BERISIKO HIV/AIDS/DADAH SEKOLAH SAYA Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Khas yang dirancang Tarikh Catatan

Tandatangan (Guru Kaunseling / Bimbingan)

Tandatangan .. (Pengetua / Pentadbir)

BDK 1 MURID BORANG PROFIL MURID PROGRAM PEMANTAPAN DISIPLIN PELAJAR BERFOKUS KATEGORI
GAMBAR TERKINI

NAMA GURU KELAS

TINGKATAN

PERIBADI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Nama Umur Jantina No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Rumah No. Telefon Rumah : : : : : : :

BUTIRAN BAPA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Nama Umur Pendapatan Sebulan Alamat Pejabat No. Telefon Pejabat No. Telefon Bimbit : : : : : :

BUTIRAN IBU 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Nama Umur Pendapatan Sebulan Alamat Pejabat No. Telefon Pejabat No. Telefon Bimbit : : : : : :

BUTIRAN RAKAN / WARIS 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Nama Umur Alamat Rumah No. Telefon Rumah No. Telefon Bimbit : : : : :

Disedikan Oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan :.. Nama Tarikh :.. ( NAMA GURU KAUNSELING ) :...

Tandatangan :.. Nama Tarikh :.. ( NAMA PENGETUA ) :...

( NAMA PENGETUA )

Borang Rumusan A

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS SENARAI NAMA MURID SASARAN 1 2 3 4 5 NAMA SEKOLAH DAERAH NAMA PENGETUA NAMA KAUNSELOR BIDANG AKADEMIK : SMK PUSAT PENYELIDIKAN PERTANIAN TUN RAZAK : JERANTUT : EN. ABDUL RAFID BIN FATTEH MOHAMED : : Kehadiran Program / Bantuan

Bil.

Nama Murid

Perkara

TOV

OTI 1

OTI 2

ETR

ATR

Catatan

CATATAN
TOV OTI ETR ATR PA PC - Take off value ( Markah peperiksaan bulanan 1 ) - Operational Targeted Incremental ( Markah ujian bulanan / peperiksaan tengah tahun - Expected Targeted Result - Actual Targeted Result - Peperiksaan Akhir - Peperiksaan Percubaan

Program 1 P1 Program 2 P2 Program 3 P3 K1 Kaunseling Individu KK Kaunseling Kelompok Rumusan :

Borang Rumusan B

PROGRAM KAUNSELING BERFOKUS SENARAI NAMA MURID SASARAN 1 2 3 4 5 NAMA SEKOLAH DAERAH NAMA PENGETUA NAMA KAUNSELOR BIDANG AKADEMIK : : : : : Kehadiran Program / Bantuan

Bil. 1

Nama Murid

Perkara

TOV 25.05.2009

OTI 1

OTI 2

ETR

ATR

Catatan

CATATAN
TOV OTI ETR ATR PA PC - Take off value ( Markah peperiksaan bulanan 1 ) - Operational Targeted Incremental ( Markah ujian bulanan / peperiksaan tengah tahun - Expected Targeted Result - Actual Targeted Result - Peperiksaan Akhir - Peperiksaan Percubaan

Program 1 P1 Program 2 P2 Program 3 P3 K1 Kaunseling Individu KK Kaunseling Kelompok Rumusan :