Anda di halaman 1dari 3

UJIAN BULANAN (MAC)

SUBJEK: Muzik
NAMA: ___________________________________
TAHUN 4: ____________________________________
Jawab semua soalan

1)

(12 Markah)

2)

(6 Markah)

3)

Tuliskan lirik lagu BAPAKU PULANG DARI KOTA

(14

Markah )

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4)

(8 Markah)

Disediakan oleh:
Juanah Joseph