Anda di halaman 1dari 8

IMPLIKASI DARIPADA PENGERTIAN KONSTRUKTIVISME

Pengajaran dan Pembelajaran akan berpusatkan murid

Pengetahuan yang dimiliki oleh murid hasil daripada aktiviti yang dilakukan dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif

Guru perlu mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid

IMPLIKASI DARIPADA PENGERTIAN KONSTRUKTIVISME

Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran untuk membina pengetahuan yang baru

Guru sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah

CIRI CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME

Menggalakkan soalan yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebaga panduan merancang pengajaran

Menggalakka n komunikasi dua hala

Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran

Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian

Ciri - ciri Pembelajaran Secara Konstruktivis me

Menyokong pembelajaran koperatif

Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea

Menggalakkan dan menerima daya usaha murid

Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid

KELEBIHAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME

LEBIH YAKIN

LEBIH BERKEMAHIRAN SOSIAL

LEBIH INGAT

MURID LEBIH SERONOK LEBIH FAHAM

LEBIH BERFIKIR

UKURAN PANJANG

Jarak ialah jauhnya dari satu tempat ke tempat yang lain tempat

DEFINISI UKURAN

Panjang ialah jarak dari hujung ke hujung yang diukur dalam unit cm dan m

Tinggi ialah ukuran dari nol ke atas

Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri ciri fizikal digunakan sebagai factor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat.

INSTRUMEN UKURAN

Pembaris

Angkup vernier INSTRUMEN UKURAN

Pita pengukur

Teodolit Mikrometer

UNIT

Sentimeter cm

Milimeter mm

UNIT

Meter m

Kilometer km

KEMAHIRAN YANG DIAJAR

PENGGUNAAN LARAS BAHASA MURID

PENGGUNAAN BAHAN UKURAN BUKAN PIAWAI

ARAS PROSES PEMBELAJARAN

PENGGUNAAN SIMBOL SETIAP UKURAN DAN MEMBUAT UKURAN

PENGGUNAAN BAHASA MATEMATIK MENGGUNAKAN ALAT UKURAN PIAWAI

KANDUNGAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

TAHUN 2 Memperkenalka n unit piawai yang asas iaitu milimeter, sentimeter dan meter dan didedahkan dengan instrumen mengukur

TAHUN 3 Menggunakan kemahiran mengukur dengan menggunakan instrumen pengukur melibatkan unit piawaian standard

TAHUN 4 Mengaitkan hubungan satu unit dengan unit yang lain.Melibatkan pertukaran unit dan juga operasi operasi asas.

TAHUN 5 Memperkenalkan cara membaca peta ringkas dengan menggunakan jarak dalam unit kilometer

TAHUN 1 KSSR Memperkenalkan kemahiran mengukur dan perbandingan antara dua ukuran

SILIBUS MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

TAHUN 6 Kemahiran ditambah dengan menerapkan pecahan di dalam kemahiran pengukuran melibatkan penukaran unit

Anda mungkin juga menyukai