Anda di halaman 1dari 4

”Porno er godt for parforholdet” stod der med fede typer

henover Urban-avisens forside d. 19.august (2004).


Og derefter: ”En australsk undersøgelse viser, at pornografi har en positiv effekt på folks sexliv.
Dansk forsker bekræfter resultatet”. De udlagte påstande i artiklen var hverken nye eller specielt
overraskende, men det er vigtigt for en gangs skyld at få trukket frem i lyset at siden pornografiens
frigivelse, har argumenter FOR porno, været af samme karakter som den kommercielle pornografi
den forsvarer: Samme formål, ny indpakning!
Det er nødvendigt at bemærke at dette hverken er en moralsk, konservativ - eller det der ligner -
kritik. Det er en kritik udfra den holdning af kommercialisering af mennesker og menneskers behov
altid i sidste ende fører til fremmedgørelse, stereotype opfattelser af hinanden og de sociale
funktioner/ydelser.
Når det nu er sagt, kan kritikken fortsætte.
”1.000 brugere af porno kan ikke tage fejl. Det synes at være konklusionen på en
spørgeskemaundersøgelse, som forskere har gennemført i Australien.” Men hvis man definerer sig
selv som ”bruger af porno”, ville det være en direkte nedgørelse af sin egen identitet at hævde at
porno var negativt. Hvis nogen mente at peber piftede resultatet af deres madlavning op, ville de vel
ikke offentligt kritisere peber, da det netop ville ramme dem som brugere og det de opfatter som
vellykket madlavning, selv hvis de dybest set godt vidste at der var negative sideeffekter eller
sommetider fik halsbrand.
Undersøgelsen viste nemlig også at 90% mener, at deres daglige brug af pornografi havde en positiv
effekt på deres sexliv!
Det er jo næsten sørgeligt! Hvis man åbent indrømmer at ens sexliv udvikler sig gennem en
stereotyp, kommerciel fremstilling, burde alarmklokkerne ringe. Andre undersøgelser, hvoraf et par
stykker blev bragt i en dokumentar i tv, har nemlig påvist at i hvert fald dyr, inkl. de nærmeste arter,
såsom aber, producerer tydeligt flere hormoner, hvis de iagttager to artsfæller der parrer sig. Det
kunne måske lyde som et argument FOR porno og er det dog langt fra. Mennesker er flokdyr, dvs.
væsner der fungerer socialt og sex er et socialt fænomen (derfor dyrker vi sex med helt andre formål
end graviditet/formering/reproduktion). I princippet kunne det sagtens tænkes at det er sundt for
mennesker at genindfører 70’er kollektivernes eksperimenter med bollerum, og en mere fri
seksualitet, hvor sex er betinget socialt og sommetider måske involverer flere mennesker i akten,
ikke nødvendigvis direkte som vi kender det med trekanter og firkanter osv., men simpelthen bare
som en social aktivitet som vi kan lave i fællesskab med -om man vil - hver sin partner og udvikler
under inspiration fra andre, ophidset af andres lyst! Ligesom en leg, eller den atmosfære der opstår i
et rum hvor mennesker fordyber sig om hver sin ting, f.eks. skak eller lign. og simpelthen fungere
bedre i den sociale stemning.
Men pornografien som vi kender den i dag er IKKE en social aktivitet! Hverken for de deltagende
parter i filmen/på billederne eller iagttageren/brugeren. Det er en bredt orienteret vare der er
produceret til masserne og er ikke et umiddelbart signal om en social tilstand, men derimod en
profitorienteret vare, der er formet til at lokke brugeren til fastholdelse, ikke opfodrer dem til noget
specielt i deres eget liv!
Det er kompensation for den manglende sociale stemning, der er årsagen til de små historier og de
skiftende kulisser i pornofilmene: At hun leger den frække stuepige, er simpelthen et forsøg på at
sætte historien ind i et socialt og samfundsmæssigt forhold.
Med andre ord, er det ikke overraskende - som dr. Alan McKee der står bag undersøgelsen ellers
mener - at mennesker har godt af ”porno”. Men igen er pornoen en sørgelig erstatning for en
egentlig sociale aktivitet der er gået tabt i isolationssamfundet. Porno dækker til dels et behov vi har
for at udvikle os igennem hinandens aktiviteter, ideer og behov og altså kan man konkluderer at det
er sørgeligt at folk er henvist til at købe en sex-vare for at tilfredsstille dette behov; at de er henvist
til markedet og ikke til deres umiddelbare sociale nærhed med andre mennesker.
Alle de positive effekter man udfra undersøgelsen kan konkluderer er altså ikke det pure opspind og
jeg vil være den sidste til at affeje dem som løgn og simpelthen dårlige undskyldninger: For det er
de ikke. Hvad jeg beklager er, at porno bliver definitionen på et behov, der egentlig burde blive
tilfredsstillet på andre måder, end simpelthen at gøre os til forbrugere af en bestemt vare!
Alle de negative effekter af pornoen bliver fuldkommen afvist i denne undersøgelse, som den
danske forsker, Gert Martin Hald udtaler det: ”Det overordnede billede er helt klart, at forbrugerne
af pornografi ikke har negative effekter som for eksempel præstationsangst eller forsimplede
billeder af det andet køn(…)”, når dette er sagt, skal overskriften af artiklen måske lige repeteres for
sammenhængets skyld, at ”Porno er godt for PARFORHOLDET”… At se porno, når man har en
fast sexpartner er noget helt andet end at se det som single. Det afhænger af om du bruger pornoen
som supplement til et i forvejen etableret sexliv eller som kompensation for et manglende sexliv!
Hvis man i forvejen har et sexliv, stiller det også brugeren i den situation, at de kan forholde sig
mere kritisk til pornoen og i første omgang udvælge pornografien selektivt og subjektivt! I et
parforhold er det altså nemmere at bruge pornoen, end det er for den ensomme muligvis desperate
personlighed, og dermed frasortere de negative effekter eller nedtone dem.
Dette er udfra at man i forvejen har en seksuel virkelighed at relatere til og sammenligne ud fra!
Derfor fortsættes artiklen: ”Spørger man brugerne selv, er der ingen tvivl: Porno er bare et uskyldigt
supplement til sexlivet.” Men samtidig er underoverskriften ”Porno påvirker vores syn på sex” og
det vidner jo om at pornografien har stor indflydelse på vores opfattelse af sex, og derfor ikke bare
kan være et ”uskyldigt supplement”, men derimod ligeså vel kan være en afgørende faktor.
Samtidig må man minde sig selv om, at pornografien ikke er udsprunget af ingenting, med
tværtimod er et produkt af samfundet.
Pornoen af i dag bekræfter bare strukturerne og kan derfor være med til at give en bedre viden
omkring sexlivet á la produkt af dette samfund. Pornoen udvikler os altså ikke, men giver derimod
et billede af de kønsroller eller andre seksuelle roller vi garanteret vil blive konfronteret med i en
eller anden form i vores seksuelle praksis med en partner. Pornografien fremstiller ”bare” -ofte i en
karikeret form, hvilke situationer vi kan komme i. Men den negative effekt er i dette sammenhæng
at udviklingen er stoppet og fastfrosset i den gængse opfattelse af parternes roller og selve den
seksuelle akt forløb og fremgangsmåder. Det er derfor et grundlæggende forkert perspektiveret
spørgsmål som formanden for Foreningen Sex og Samliv, Christian Graugaard stiller, når han
spørger: ”(…) når det handler om frisind, kender vi ikke forholdet mellem årsag og virkning. Bliver
man frisindet af at se porno, eller bruger man porno fordi man er frisindet i forvejen”?!
Dette spørgsmål bygger på en grundlæggende misforståelse. Hvis der i forvejen var frisind, ville
porno jo være overflødiggjort, i det samfundet ville have et åbent forhold til deres sexliv og derfor
ikke ville behøve at købe sex, eller lyst, eller erotiske fantasier, men simpelthen kunne få dem gratis
og ubetinget som en del af det sociale samværd! Mange mennesker stimuleres også af den
kendsgerning at andre muligvis kan opdage dem, eller ligefrem at vide at andre betragter dem…
derfor har det såkaldte naturist-sex sin store fremgang (til politiets- og de borgerlige røsters
irritation)! For det andet, hvis man blev frisindet af at se porno, ville det overflødiggøre sig selv og
dermed ville dette indbringende marked true sig selv på sin egen eksistens og det kan denne
pengemaskine af en branche aldrig nogensinde havde til hensigt. Derfor er det udelukket at porno
skulle give frisind… Det udfodrer som sagt, heller ikke længere moralen, men har derimod
integreret systemet i sin karakter og omvendt, som vi ser det i den stigende accept af pornografiske
reklamer i gadebilledet.
I artiklen fremhæver den danske forsker Gert Martin Hald også, at brugen af porno får mange til at
føle at de blandt andet får ”(…)viden og bevidsthed om egne seksuelle lyster samt et mere afslappet
forhold til deres seksualitet.” Og påpeger at det er jo positive aspekter. Ingen tvivl om det! Men
desværre har sidstnævnte ”positive aspekter”, stor lighed med de positive aspekter som man normalt
tilskriver jævnligt onani og en ”sund” seksuel fantasi.
For det er vel ikke en skål popcorn der optager ens hænder når man ser porno?! Men faren er at vi
bliver afhængige af den stereotype visualisering! Det betyder at vi bliver ude af stand til at
fantaserer helt af os selv og udfra hverdagens mekanismer, og i stedet bliver et produkt af
massepakninger og selv udvikler en stereotyp smag og endelig en stereotyp ophidselse og
seksualitet. Seksualitet bliver stereotyp og gjort til roller, i stedet for at blive individuel. Dybest set
køber vi bare en Barbie og en Ken med tilhørende brugsanvisning udførligt beskrevet og illustreret
med billeder af Barbie og Kens sexliv. Hvis hele legen fokuserer på dukkerne og den i forvejen
udpenslede leg, hvor meget lidt er overladt til fantasien, bliver vi - om ikke selv helt forvandlet til
Barbie og Ken - et produkt af denne ”drøm”, denne sexidealisme. I stedet for at blive intime,
personlige, eksperimenterende og åbne, bliver vi tekniske, rolletyper og forudindtagede. Selvom vi
bliver mærkbart gode til at lege sexlege som Barbie og Ken ned til sidste detalje og hensyn, betyder
det ikke at vi har udviklet os selv! Igen er det et eksempel på pornografiens cementereing af rollerne
og en fastfrysning af seksualiteten, især den individuelle! For selvom - som de bliver beskrevet i
artiklen som et af de ”positive aspekter ved porno” (som i virkeligheden oprindeligt er de positive
aspekter ved onani og fantasi): ”Mange føler, at de får en bedre viden om forskellige seksuelle
aspekter såsom viden om oral-, anal-, vaginalsex”(…), formuleret af Martin Hald.
Igen er dette aspekter som egentlig burde være de involverede personer og samfundet omkring en
der gav en viden om! At man er nødt til at betragte professionelle, tekniske materialer for at afsløre
de mest intime ting er meget, meget beklageligt, for ikke at sige forfærdeligt! Nok lærer man noget
om disse emner, men fra en umælende kvindelig person, der leger med en mand reduceret til en
menneskelig dildo, en eller flere kvinder der i øvrigt altid er villige til alle typer sex og som synes at
tænde lige meget på alt. På en klinisk måde, ligesom skolens undervisning lærer man fuldstændig
ude af socialt sammenhæng måske noget om den menneskelige krop. Men det er kun
masseorienterede varer for enhver smag og så bredt et publikum som muligt og intimiteten og
individualiteten bliver ofret på pornografiens hellige, vaselineglinsende alter, hvor alting er
simuleret og lukket for spørgsmål!
De forskellige ting om seksualitet kunne man tidsnok erfarer gennem et åbent sexliv med andre
frisindede mennesker… desværre ser virkeligheden ikke sådan ud og der er langt mellem de
frisindede. Sørgeligt nok, findes der intet egentligt socialt alternativ til porno, medmindre man er
villig til selv at opsøge sexklubber og andet hemmeligt gøjl, som set i et bredere sammenhæng ikke
giver den store mening, fordi det konservative samfund lurer lige bag døren!
Der er sædelighedslove for hoved og røv for at afværge den forfærdelige katastrofe at mennesker
skulle have et frit sexliv og et almindeligt forhold til deres egen og andres kroppe.
Pornoen kan aldrig erstatte intimiteten og den individuelle lyst!
Til sidst kommer da også den løftede pegefinger, for den generation der voksede op omkring
pornoen frigivelse har et andet forhold til den end den næste generation, og de unge bruger pornoen
som kompensation for et egentlig sexliv og dermed egentlig konkret, intim og individuel seksuel
udvikling. Manden bag den løftede finger er seksualrådgiver Helge Myrup fra Rådgivningscentret
Lysthuset i Århus der rådgiver unge.
Han påpeger at, (…)”nogen unge har den forståelse, at et samleje altid begynder med et blowjob.
For det andet tror nogen at, analsex er helt almindelig, selvom undersøgelser viser, at under fem
procent dyrker analsex jævnligt. Og for det tredje er hårfjerning blevet et must. Drengene bliver jo
nærmest forbavset, når de ser en pige med hår i skridtet. Selv drengene er begyndt at fjerne hår
omkring penis og pungen.”
Dette citat taler vist for sig selv?!
Det er tydeligt at man ikke bare kan fjerne pornografien, uden at komme med et alternativ. Så
hvorfor ikke kræve seksualiteten ud af hænderne på markedsinteresse og i stedet opbygge omkring
et velfungerende socialt arrangement.
SÅ KÆRE ALLE SAMMEN, BEGYND ALLEREDE NU AT OVERVEJE DEN SOCIALE
KOMSAMMEN, HVOR VI I STEDET FOR ”SKÅL ALLE SAMMEN” SIGER ET
INSPIRERENDE:
FUCK ALLE SAMMEN!