Anda di halaman 1dari 1

NAMA TAJUK OBJEKTIF

: _________________________

KUMPULAN AKADEMIK

:______________

: KEBERKESANAN PUSAT SUMBER DI IPG KPP : Suasana pembelajaran yang baik dapat membantu dalam meningkatkan prestasi pelajar guru IPG KPP.

Soalan Soal Selidik : Sila tandakan tahap persetujuan anda mengikut petunjuk yang diberi. Skala : 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Setuju 4 Sangat Setuju Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Soalan 1 Bahan bahan di Pusat Sumber dapat membantu anda dalam menyiapkan kerja kursus atau tutorial. Penyusunan bahan rujukan dan bacaan di Pusat Sumber menyenangkan anda untuk mencari maklumat. Pengawas Pusat Sumber sentiasa memberi perkhidmatan yang baik kepada pelajar guru. Suasana di Pusat Sumber amat sesuai untuk pelajar guru mengulangkaji pelajaran. Pelajar guru dapat melayari internet dengan cepat di Pusat Sumber. Waktu pembukaan Pusat Sumber perlu dipanjangkan sehingga pukul 7 supaya pelajar guru mempunyai lebih banyak masa untuk mencari maklumat. Sistem pencarian bahan rujukan/bacaan melalui komputer perlu ditambahbaikan lagi. Mesin fotostat perlu ditempatkan di tepi kaunter bagi menyenangkan pelajar Skala 2 3

guru untuk membuat pencetakan maklumat. 9. Cara penyusunan meja dan kerusi di Pusat Sumber amat sesuai. 10. Keceriaan di Pusat Sumber harus dipertingkatkan.

Anda mungkin juga menyukai