INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK PENTAKSIRAN KERJA KURSUS – PROJEK (JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN

DAN RUBRIK PEMARKAHAN)

KURSUS :

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TEMPOH :

TARIKH MULA

: 23 FEBUARI 2013

TARIKH SERAHAN : 6 APRIL 2013

PROGRAM : KUMPULAN : DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH : NAMA & TANDATANGAN:

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) PPG AMBILAN JUN 2011 PN NORISAH MOHAMED NOR PENYELARAS KURSUS

TAHUN / SEMESTER

2013 / SEMESTER 1

KETUA JABATAN SAINS

(PN HASLINAH ABDULLAH) TARIKH :

(DR SITI HENDON SHEIKH ABDULLAH)

Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: . 4 dan 5. Menerangkan penggunaan peralatan sedia ada untuk membantu pemuliharaan biodiversiti (1. 2. 4. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2. Membincangkan sifat budaya yang berbeza terhadap haiwan liar dan implikasinya kepada pemuliharaan (2.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : SAINS SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI PPG AMBILAN JUN 2011 4 23 Febuari 2013 Tarikh Hantar 6 April 2013 Hasil Pembelajaran Kursus : 1.1). 4 dan 5. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi. 6. perkhidmatan yang diberikan oleh ekosistem dan nilai serta ancaman yang dihadapi oleh biodiversiti (1. Mengumpul maklumat berkaitan praktikal 2. Menghubungkaitkan teori. Menghuraikan pelbagai ciri organisma-organisma hidup dan ekosistem mereka (1. 3.1). Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal. Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 6. Maklumat diperolehi dirumuskan 2. pengetahuan dan amali dalam “Ekosistem dan Biodiversiti” melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah (6.3).1). 5. 3.1). 1. 2 .1). Menerangkan aplikasi prinsip ekologi dan biologi untuk memulihara biodiversiti sejagat (1.

Rujukan relevan dan dari sumber yang sesuai 3 .Spesifikasi Tujuan TUGASAN TAJUK Praktikal 2: Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? Praktikal 4: Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis Praktikal 5: Memahami Trenda Populasi 1. Mengumpul maklumat berkaitan praktikal 2. Maklumat diperolehi dirumuskan. 4 dan 5.Maklumat relevan. 2. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2. WAJARAN 30% 60% 10% CATATAN Kriteria penilaian keseluruhan: . tepat dan tersusun. -Laporan praktikal lengkap dan tepat .Huraian jawapan kritikal dan analitikal . 4 dan 5. 3.

Menerangkan aplikasi prinsip ekologi dan biologi untuk memulihara biodiversiti sejagat (1. 4 . Maklumat yang diperolehi dirumuskan. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2.1). 3. 4 dan 5. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal.1).1).1). 4. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM: PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (SAINS PENDIDIKAN RENDAH) NAMA PELAJAR : TAJUK KURSUS: SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SEMESTER: 4 / PPG AMBILAN JUN 2011 TARIKH MULA 23 FEBUARI 2013 TARIKH HANTAR 6 APRIL 2013 Hasil Pembelajaran Kursus : 1. 3.1). Menerangkan penggunaan peralatan sedia ada untuk membantu pemuliharaan biodiversiti (1. 2. Menghubungkaitkan teori. 4 dan 5. Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 6.3). Mengumpul maklumat berkaitan praktikal 2. Membincangkan sifat budaya yang berbeza terhadap haiwan liar dan implikasinya kepada pemuliharaan (2. 5. pengetahuan dan amali dalam “Ekosistem dan Biodiversiti” melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah (6. 6. Menghuraikan pelbagai ciri organisma-organisma hidup dan ekosistem mereka (1. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. perkhidmatan yang diberikan oleh ekosistem dan nilai serta ancaman yang dihadapi oleh biodiversiti (1. 2.

Tarikh hantar tugasan 3: Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. 3. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%. 3. 3.Tugasan Projek (100%: Wajaran 50%) Secara individu. Maklumat yang diperolehi dirumuskan. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh empat hingga enam minggu. 4. (30%) 2.3 Saiz huruf 12 3. 4 dan 5. (10%) . anda dikehendakki.6 Lampiran adalah wajib 3.2 Fon Arial 3.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association). rujukan dan lampiran). Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3. 6. Panjang tugasan antara 10 hingga 15 muka surat (tidak termasuk grafik. Melaksana dan menulis laporan praktikal 2.7 Penulisan dalam bahasa melayu.4 Langkau 1. Tugasan ini adalah tugasan individu tetapi anda dibenarkan bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 2.5 baris 3. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber berkaitan praktikal 2. (60%) Tarikh hantar tugasan 1 dan 2: Praktikal 2 :9 Mac 2013 Praktikal 4 dan 5 :6 April 2013 3. Membuat refleksi keseluruhan tentang amalan praktikal. 5. 6 April 2013 Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 5 . 1. 4 dan 5.

Tugasan disediakan oleh _______________________ ( NORISAH MOHAMED NOR ) Pensyarah Jabatan Sains IPG Kampus Pendidikan Teknik Tarikh: Tarikh: Disahkan oleh Ketua Jabatan __________________________ 6 . 2. 3. Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Organisasi kandungan adalah sistematik. 6. 4. Laporan praktikal lengkap dan tepat.1. Isi kandungan relevan dan tepat. Huraian adalah kritikal dan analitikal. Hasil kerja asli. 5. Rujukan relevan dan terkini.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful