Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk

Dunia Muzik Tahun 3 Cempaka Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik - tempo cepat/lambat

Masa Standard Pembelajaran

30 minit 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah berdasarkan tempo cepat/lambat. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membuat pergerakan tempo cepat dan lambat dengan betul. 1. Murid diperdengarkan dengan lagu Chicken Dance. Bersoal jawab dengan murid tentang lagu tersebut. 2. Murid melakukan contoh pergerakan lambat (contoh : menyeret kaki) dan cepat (contoh : berlari) 3. Murid mendengar lagu Hei Kawan-kawan dan membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu tersebut.

Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

4. Murid menyanyi sambil membuat gerakan mengikut lirik lagu Hei Kawan-kawan dalam tempo yang cepat. 5. Murid menyanyi sambil membuat gerakan mengikut lirik lagu Hei Kawan-kawan dalam tempo yang lambat. Elemen Merentas Kurikulum Nilai murni bekerjasama, berusaha Kreativiti membuat pergerakan dalam tempo cepat dan lambat.

Bahan Bantu Belajar

1. 2. 3. 4. 5.

CD lagu Chicken dance. Carta lagu/Skor lagu LCD Kad ikon Lagu Hei Kawan-kawan. CD 1 Track 05.

Penilaian Pembelajaran dan Pengajaran Refleksi (Ditulis selepas sesi pengajaran dan pembelajaran)

Pemerhatian membuat pergerakan mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul. 1. ( ) membuat pergerakan mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul. ) tidak dapat membuat pergerakan mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul dan perlu diberi latih tubi.

2. (

2. SENARAI NAMA MURID 3 DELIMA Bil Nama


BIDIE1 B2D1E1 B3D1E1

Evidens
B4D1E1 B5D1E1 B6D1E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SURIATI HABIBAH HYREEN SABARIAH ROHAIZAH SITI NOOR AZWAN YUSLINDA MARIAM

Catatan: B1D1E1 : mengenalpasti tempo cepat dan lambat B2D1E1 : membezakan tempo cepat dan lambat B3D1E1 : mempraktikkan tempo cepat dan lambat B4D1E1 : mempraktikkan tempo cepat dan lambat dengan betul. B5D1E1 : mempraktikkan tempo cepat dan lambat dengan betul dan tepat B6D1E1 : mempraktikkan tempo cepat dan lambat dengan betul, tepat dan kreatif

3.

LAPORAN PELAPORAN FORMATIF (EVIDENS) Suriati boleh bermain perkusi mengikut corak irama dengan betul Suriati dapat menunjukkan postur yang betul semasa bermaian perkusi Suraiti dapat menunjukkan nilai nilai berikut: Kerjasama, bertolak ansur, hormat menghormati, tolongmenolong, tidak sombong.

B3D2E2 B3D2E7 B3D3E1

B3D1 B3D2 B3D3 BAND 3 ( Lengkap B3)

PELAPORAN SUMMATIF (DESKRIPTIF) Suriati boleh member respon kepada konsep muzik dan pengendalian rekoder Suriati boleh menunjukkan cara nyanyian, permainan alat perkusi dan rekoder. Suraiti boleh menghayati 4-5 nilai daripada nilai nilai Syabas diucapkan kepada Suriati atas pencapaian yang membanggakan. Suriati telah menguasai sepenuhnya Band 3 dan layak ke Band 4.

Anda mungkin juga menyukai