Anda di halaman 1dari 4

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Oleh: Zulfadli,Hakimi,Kamaruzaman,Safwan

3 PISMP RBT

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Kelas : 4 Hebat
Tarikh : 26 Februari 2009
Masa : 9.00 – 10.00 pagi
Bilangan pelajar : 33/33
Tajuk : Tanaman Hiasan
Sub Tajuk : Penanaman
Kemahiran : Pelajar dapat mengenal dan memilih bekas tanaman yang
sesuai. Selain itu pelajar dapat menyediakan bekas tanaman
dengan cara yang betul.
Pengetahuan Sedia : Pelajar telah mengetahui jenis-jenis pokok hiasan dan
cara-cara memilih biji
Ada benih yang baik.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:
1. Menyatakan 5 daripada 7 jenis bekas tanaman hiasan yang
sesuai.
2. Menyatakan 3 daripada 4 panduan memilih bekas tanaman
dengan betul.
3. Menyatakan 2 daripada 3 langkah menyediakan bekas tanaman
dengan betul.
Nilai-nilai Murni : Kerjasama, Bertanggungjawab,Menyayangi tumbuhan dan alam
sekitar, dan Estetika
Kemahiran Berfikir : Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,
mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat
rumusan.
Bahan Bantu Mengajar: Power point, pensil, pemadam, nota edaran, gambar
digital,marker pen.
Pendidikan Alam Sekitar: Mengekalkan kitaran oksigen disamping mengindahkan
kawasan/pemandangan.
Kajian Masa Depan: Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan
sampingan.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Masa
Set induksi Pengenalan kepada 1. Murid melihat kartun bergambar. BBM:
tajuk penanaman
(5minit) 2. Kartun menunjukkan dua orang kanak Gambar digital
pokok hiasan
yang saling mengingati tentang KBKK:
kepentingan menyayangi tumbuhan.
Membuat
3. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran inferens,
hari ini menjana idea
“Penanaman Pokok Hiasan” Nilai-nilai
Murni:
Menyayangi
alam sekitar,
bertanggungjaw
ab
PAS:
Pokok hiasan
dapat
membekalkan
kitaran oksigen.

Langkah 1 Mengenal bekas 1. Murid diedarkan nota sebagai rujukan. BBM:


tanaman
(10 minit) 2. Murid melihat tayangan power point Powerpoint ,
1. Jenis bekas sambil mendengar penerangan guru nota edaran
tanaman: mengenai jenis bekas tanaman. KBKK:
i) pasu
ii) beg politena Membuat
gambaran
2. Bahan kitar semula : mental,
iii) botol plastik mengingat
iv) periuk terbuang kembali
v) tayar terbuang
vi) meja terbuang
vii) baldi terbuang

Langkah 2 Memilih bekas 1. Murid dikehendaki berada dalam BBM:


tanaman. kumpulan dan berbincang mengenai
(15 minit) nota edaran,
i. bahan bekas pemilihan bekas tanaman yang sesuai pemadam
yang berdasarkan nota rujukan.
bersesuaian 2. Setiap kumpulan dikehendaki
dengan jenis membentangkan hasil perbincangan KBKK:
tanaman.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Masa
ii. bekas yang mereka. Membuat
mempunyai gambaran
lubang di 3. Kumpulan terawal akan menerima mental,menging
bawah hadiah pemadam. at kembali
iii. Pastikan bekas
Nilai:
mudah
dibersihkan Estetika
iv. menarik
Langkah 3 Penyediaan bekas 1. Murid melihat tayangan power point BBM:
tanaman sambil mendengar penerangan guru
(15 minit) Powerpoint
1. membersih, mengenai langkah penyediaan bekas
2. menutup tanaman hiasan.
lubang saliran
3. memasukkan
medium
penanaman KBKK:
Membuat
gambaran
mental,
mengingat
kembali,
menyusun
mengikut
keutamaan

Penilaian Kuiz berkumpulan 1. Setiap kumpulan diberikan, marker pen Nilai-nilai


murni:
(10 minit) 2. Murid diberi taklimat mengenai syarat
pertandingan, masa menjawab ialah 15 Kerjasama
saat.
BBM:
3. Murid dikehendaki menjawab secara pensel, marker
bertulis dengan memaparkan jawapan pen, papan
pada papan tulis.. tulis,
4. Kumpulan yang menang akan
menerima hadiah pensil daripada guru.
Penutup Rumusan: 1. Murid dibimbing untuk membuat Kemahiran
rumusan. Berfikir:
(5 minit) 1. Penanaman pokok
hiasan 2. Murid bersoal jawab dengan guru membuat
mengenai hasil kerja telah mereka rumusan
a. Mengenal
bekas hasilkan. Kajian Masa
tanaman Depan:
b. Memilih Tugasan susulan: Komersialkan
bekas penanaman
tanaman Murid dikehendaki membuat bekas pokok hiasan
tanaman daripada bahan terbuang. sebagai punca
c. Menyediaka
pendapatan
n bekas
sampingan
tanaman
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
Masa