Anda di halaman 1dari 10

IPG KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH.

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3103)


Ahli Kumpulan :Amirah bt Azhar Nurul Hanisah bt Azraei Noor Izzati bt Mohd Zamburi Syed Mohd Fazli Aledroos bin Syed Hassan Pensyarah Pembimbing :Encik Bukhari bin Shafie

Soalan
Bina 6 soalan secara berkumpulan berdasarkan peringkat-peringkat Taksonomi Bloom.

Pengetahuan

Kefahaman

Aplikasi

Analisis

Sintesis

Penilaian

Peringkat 1 : Pengetahuan

Pakaian pengemis itu kelihatan ________ sekali. a) lusuh b) hodoh c) cantik d) indah

Peringkat 2 : Kefahaman
2. Kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan yang cerah. Tukarkan perkataan yang dihitamkan dengan kata sendi nama yang lebih tepat. a) pada b) demi c) kepada d) terhadap

Peringkat 3 : Aplikasi
3. Pilih penyataan yang betul berkaitan masalah pengamatan. i. Syed keliru antara huruf b dan d. ii. Izzati sudah boleh menghafal huruf tapi masih tidak mampu menulis huruf tersebut. iii. Amirah selalu keliru dengan huruf m dan n. iv. Hanisah dapat menyalin ayat dengan kemas dan cantik.
a. i dan ii b. ii dan iii c. i, ii dan iii d. I,ii,iii dan iv

Peringkat 4 : Analisis
Diana yang bercakap dengan saya tadi. Pilih ayat tanya yang sesuai dengan penyataan di atas. a) Bilakah Diana bercakap dengan kamu? b) Apakah Diana cakapkan dengan kamu? c) Mengapa Diana bercakap dengan kamu? d) Siapakah yang bercakap dengan kamu sebentar tadi?

Peringkat 5 : Sintesis
Adib merupakan pelajar yang paling tinggi di dalam kelasnya. Rumah itu sangat besar dan cantik bagaikan istana.

Apakah persamaan yang terdapat pada keduadua ayat di atas? a) Kata seru b) Kata nama c) Kata adjektif d) Kata imbuhan

Peringkat 6 : Penilaian
6. Gejala sosial pembuangan anak semakin berleluasa pada masa kini. Berikan pendapat anda mengenai penyataan di atas.

Sekian, terima kasih