Anda di halaman 1dari 18

IPG KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH.

PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3103)

Ujian Kefasihan
Ahli Kumpulan :Amirah bt Azhar Nurul Hanisah bt Azraei Noor Izzati bt Mohd Zamburi Syed Mohd Fazli Aledroos bin Syed Hassan Pensyarah Pembimbing : Encik Bukhari bin Shafie

DEFINISI
Ujian kefasihan merupakan sejenis
ujian yang diberi setelah kursus tamat bagi menilai sesuatu hasil pengajaran.

Tujuan Pelaksanaan
1. Menentukan setakat mana murid boleh kuasai kemahiran dan bahan isi pelajaran yang telah dipelajari. 2. Berfungsi untuk uji kebolehan umum berbahasa seseorang murid.

Ciri-ciri
1. Dapat mengetahui penguasaan kemahiran BM secara menyeluruh. 2. Dapat menempatkan murid mengikut

kumpulan dan tahap pengetahuan murid.


3. Digunakan dalam sesi temuduga (sektor

awam dan swasta)

Aspek Penilaian
Dinilai dari segi : Penyebutan yang betul dan jelas. Kadar kelajuan bacaan sesuai dengan bahan yang dibaca. Intonasi dan nada yang betul. Pemilihan ungkapan yang jelas.

Mimik muka yang bersesuaian. Posisi tubuh yang betul. Kedudukan buku yang betul. Pergerakan mata.

Aspek yang ditekankan dalam pengujian lisan


1. Kefahaman murid terhadap sesuatu konsep. 2. Pengetahuan fakta murid 3. Pemikiran peringkat tinggi. 4. Kecekapan mendengar 5. Penggunaan bahasa yang tepat. - sebutan jelas dan bermakna 6. Gaya persembahan/ kelancaran berbahasa seseorang murid. tidak gugup ketika menyebut 7. Pertuturan dan sikap murid. 8. Nada dan intonasi suara murid.

Kepentingan
Untuk mengukur kebolehan berbahasa seseorang. Kefasihan seseorang berbahasa bergantung kepada latar belakang penguasaan bahasa.

Kefasihan mempengaruhi kemahiran berkomunikasi


secara berkesan dan menjadi kriteria bagi pengelompokan dari segi kebolehan penguasaannya.

Alat Penilaian Ujian Kefasihan

Skema Pemarkahan Analisis Bagi Ujian Kemahiran Lisan Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Peringkat

Skor

Konstruk

Kriteria / Keterangan Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata sangat tepat dan betul. Sebutan betul, sangat jelas dan tepat.

1. Tatabahasa dan Kosa Kata


2. Sebutan, Intonasi dan Nada Sangat Baik 09 10 3. Kefasihan 4. Bermakna 1. Tatabahasa dan Kosa Kata 2. Sebutan, Intonasi dan Nada Baik 07 08 3. Kefasihan 4. Bermakna 1. Tatabahasa dan Kosa Kata

Intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Keseluruhan pengucapan sangat petah, fasih dan lancar. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, sangat tepat dan bertatasusila serta matang. Bahasa gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul. Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakan intonasi dan nada betul seperti penutur jati. Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan lancar. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud, tepat dan bertatasusila. Bahasa masih gramatis, penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul. Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat.

2. Sebutan, Intonasi dan Nada Memuaskan 05 06 3. Kefasihan 4 . Bermakna


Kebanyakan intonasi dan nada masih betul. Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan masih lancar. Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud, masih tepat dan masih bertatasusila.

Peringkat

Skor

Konstruk

Kriteria / Keterangan Bahasa ada yang kurang gramatis, penggunaan perkataan serta kosa kata kurang tepat, kurang betul dan kadang kala salah.

1. Tatabahasa dan Kosa Kata

Kurang 03 04

Kebanyakan sebutan kurang betul, 2. Sebutan, Intonasi dan Nada kurang jelas dan kurang tepat. Intonasi banyak yang salah. Keseluruhan pengucapan kurang petah, kurang fasih dan kurang lancar. Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud, kurang tepat dan kurang bertatasusila.

Memuaskan
3. Kefasihan

4. Bermakna
1. Tatabahasa dan Kosa Kata

2. Sebutan, Intonasi dan Nada Keseluruhannya lemah.

Lemah

01 02

3. Kefasihan 4. Bermakna

Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran bertutur dalam

bahasa Melayu.

Kriteria Pemarkahan

Ujian Lisan Bahasa Melayu

Peringkat

Skor

Konstruk 1. Tatabahasa dan kosa kata

Kriteria / Keterangan Bahasa gramatis, penggunaan kosa kata sangat tepat. Sebutan betul, sangat jelas dan tepat. Intonasi dan nada. Keseluruhan pengucapan sangat petah dan fasih. Keseluruhan pengucapan sangat petah dan fasih. Idea sangat tepat serta matang. Pengucapan yang sangat beradab sopan dan santun berbahasa. Bahasa gramatis, penggunaan kosa kata tepat. Sebutan betul, jelas dan tepat. Intonasi dan nada betul.

Sangat baik 34 - 40

2. Sebutan, intonasi dan nada. 3. Kefasihan 4. Idea

5. Bertatasusila

1. Tatabahasa dan kosa kata Baik 25 - 33 2. Sebutan, intonasi dan nada.

Peringkat

Skor

Konstruk

Kriteria / Keterangan Keseluruhan pengucapan petah, fasih dan idea tepat. Keseluruhan pengucapan mencapai maksud. Idea tepat serta matang. Pengucapan beradab, bersopan dan santun berbahasa. Bahasa masih gramatis, penggunaan kosa kata masih tepat. Sebutan masih betul, masih jelas dan masih tepat. Kebanyakan intonasi dan nada masih betul. Keseluruhan pengucapan masih petah, masih fasih dan idea masih tepat. Keseluruhan pengucapan masih mencapai maksud. Idea masih tepat serta masih matang. Pengucapan masih beradab, masih bersopan dan masih santun berbahasa.

3. Kefasihan
4. Idea

5. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata

Memuaskan

16 - 24

2. Sebutan, intonasi dan nada.

3. Kefasihan

4. Idea

5. Bertatasusila

Peringkat

Skor

Konstruk 1. Tatabahasa dan kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada.

Kriteria / Keterangan Bahasa kurang gramatis, penggunaan kosa kata kurang tepat dan kadangkala salah. Kebanyakan sebutan kurang betul, kurang jelas dan kurang tepat. Intonasi dan nada kurang betul. Keseluruhan pengucapan kurang petah, kurang fasih dan idea kurang tepat. Kebanyakan pengucapan tidak mencapai maksud. Pengucapan kurang beradab, bersopan dan kurang santun berbahasa.

Kurang memuaskan

16 - 24 3. Kefasihan

4. Idea
5. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata 2. Sebutan, intonasi dan nada. 3. Kefasihan 4. Idea 5. Bertatasusila

Tahap pencapaian minimum

01 - 06

Keseluruhannya lemah. Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu.

Sekian, terima kasih