Anda di halaman 1dari 14

Amali BMM 3103

Ahli Kumpulan :Amirah bt Azhar

Nurul Hanisah bt Azraei


Noor Izzati bt Mohd Zamburi Syed Mohd Fazli Aledroos bin Syed Hassan Pensyarah Pembimbing : Tn. Hj. Alias Bin Sidek

Jadual Pengagihan Soalan Ujian Bulanan Mac Jumlah masa = 5 Umur murid 10 tahun / Tahun 4 1 jam = 2 waktu / 2 masa

JPS Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4

Bil.
1.

Bidang Topik / Aspek Bahasa


Tatabahasa -Kata Ganda -Tanda Baca - Membentuk Ayat Membaca dan memahami subtopik -Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Petikan prosa yang panjangnya lebih kurang 150 patah perkataan. - Memberi erti perkataan petikan di atas. Peribahasa Simpulan Bahasa Perumpamaan Jumlah

Masa Belajar
20

Anggaran Jumlah Item

Jumlah Item

15

2.

11
15

3.

5 40

4 30

JPU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

Bil .

Bentuk Soalan Kemahiran Bidang / Aspek Bahasa Jam 1 2

Objektif Kognitif 3 4 5 6 Jumlah item

1.

Tatabahasa -Kata Ganda -Tanda Baca - Membentuk Ayat 20 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 15

2.

Membaca dan memahami subtopik Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Petikan prosa yang panjangnya lebih kurang 150 patah perkataan. Memberi erti perkataan petikan di atas.

11 15

3.

Peribahasa Simpulan Bahasa Perumpamaan Jumlah 40 7 5 1 1 12 1 1 8 2 1 2 30 4

SOALAN BERDASARKAN 6 PERINGKAT TAKSONOMI BLOOM

ARAS 1: PENGETAHUAN
________ berguguran apabila angin bertiup. A. Pepohon B. Dedaun C. Kekuda

D. Sesiku

ARAS 2 : KEFAHAMAN
Jelaskan maksud bagi simpulan bahasa durian runtuh.
a. b. Keuntungan yang diperoleh dengan tidak disangka-sangka. Keuntungan yang diperolehi melalui usaha sendiri.

c.
d.

Musim buah-buahan yang mempunyai banyak jenis.


Kerugian yang diperolehi dengan tidak disangka-sangka.

ARAS 3 : APLIKASI
Pilih tanda baca yang betul pada ayat berikut. A. Wah! Cantiknya baju ini! B. Cis, berani dia datang ke sini. C. Aduh, sakitnya lutut aku!

D. Amboi melampau kau.

ARAS 4 : ANALISIS
Yang manakah antara berikut merupakan Kata Ganda?
i. jejari gandaan separa ii. kacau-bilau gandaan berirama iii. saudara-mara gandaan berirama iv. tahu-menahu gandaan menyalin

a.i dan iv b.ii dan iii c.i,ii dan iii d.i,ii,iii dan iv

ARAS 5 : SINTESIS
Berdasarkan teks yang telah anda baca tadi, tuliskan kesudahan cerpen tersebut jika Aslam terselamat dalam kemalangan tersebut. ATAU Tanam pisang sulung tahun, Malam-malam tanak nasi; Dalam batang ada daun, Dalam daun ada isi?

Apakah yang dimaksudkan dengan teka-teki di atas? lemang

ARAS 6 : PENILAIAN
1 Malaysia
Berdasarkan slogan di atas, berikan implikasinya terhadap rakyat Malaysia.

Sekian, terima kasih.