Anda di halaman 1dari 3

KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran: Sains Nama: Nora Danish Binti Abdul Jamal Abdillah Tugasan: Projek Penanaman

Hidroponik Objektif: 1. Murid dapat menuai hasil tanaman 2. Menulis laporan proses penanaman hidroponik. Perkembangan /peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Dapat menyediakan perkakasan hidroponik untuk penyemaian biji benih Bagaimana saya akan laksanakan peringkat ini Jangka waktu Bagaimana perlaksanaan penilaian peringkat ini peringkat ini dibuat 2 hari Guru memeriksa alatan yang diberi dipasang dengan betul serta diletakkan di tempat yang sesuai. Catatan Tahun/tingkatan: 5 Kenanga

Penyediaan perkakasan hidroponik

1. Memasang alat hidroponik yang telah disediakan oleh guru dengan betul. 2. Mencari tapak yang sesuai untuk menempatkan tanaman.

Percambahan biji benih

Menanam sekurangkurangnya satu jenis sayuran untuk proses pencambahan.

1. Memilih biji benih untuk dicambahkan. 2. Mengawal perkembangan biji

1 minggu

Guru menilai kejayaan murid mencambahkan biji benih yang telah

benih. 3. Mencatat proses percambahan biji benih.

dipilih berdasarkan pemahaman murid terhadap panduan dan maklumat yang diberikan oleh guru.

Pembajaan dan siraman

Membaja hasil tanaman dan menyiram hasil tanaman dengan konsisten.

1. Membaja dan menyiram hasil tanaman secara teratur. 2. Merekodkan setiap aktiviti yang dilakukan dan tumbesaran tanaman.

2 minggu

Guru memastikan murid membaja dan menyiram tanaman berdasarkan jadual yang telah ditetapkan.

Penuaian hasil dan penulisan laporan.

Hasil tanaman dapat dijual atau digunakan untuk kegunaan sendiri.

1. Memungut hasil tanaman. 2. Membuat laporan tentang proses-proses yang telah dilaksanakan sehingga mendapatkan hasil tuaian.

1 minggu

Guru menilai hasil penulisan murid tentang pemahaman mereka tentang proses penanaman hidroponik.

Tanda Tangan Murid:

Tanda Tangan Rakan Sebaya:

Tanda Tangan Guru:

_____________________ ( )

________________________ ( )

_____________________ ( )