Anda di halaman 1dari 1

Teori Ekologi Bronfenbrenner 1977

Menekankan aspek sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, makro dan krono.

Sistem ini berpusat secara kecil kepada besar/ lingkaran dalam bulatan/ tindanan.
No 1 2 3 Sistem Mikro Meso Ekso Huraian Sebahagian besar sosial individu dihabiskan Contoh Sekolah, tempat kerja, keluarga Pengalaman satu sistem Mikro mempengaruhi sistem Masalah tempat kerja Mikro lain bawa ke rumah Pengalaman individumempengaruhi individu lain Pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran Sosial dalam masyarakat Budaya Melayu, Budaya Islam Sejarah perkembangan sosial individu Kehidupan moden jadikan kanak2 lebih maju

4 5

Makro Krono

Rujukan: Perkembangan Kanak-kanak untuk PISMP edisi Kedua. Haliza Hamzah, Joy N.Samuel.