Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS Sekolah:_______________________________

1)

i) Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (BIDANG/UNIT: PANITIA SAINS) (S)KEKUATAN Dalaman S1- % kelulusan dalam UPSR meningkat secara berterusan. S2- Pencapaian matapelajaran Sains lebih 90% dalam UPSR. Luaran S3- Kehadiran murid melebihi 90%. S4Strategi SO
-

(W)KELEMAHAN: W1- Kekurangan guru beropsyen Sains. W2- Prasarana dalam bilik Sains tidak memuaskan. W3- Guru terlalu banyak aktiviti lain yang tidak berkaitan dengan p&p. W4Strategi WO Meningkatkan pencapaian A dan peratus lulus dalam Sains melalui pengiktirafan dan insentif PIBG. Penambahbaikan prasarana dalam bilik Sains.

(O)PELUANG: O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anakanak mereka. O2- Peruntukan kewangan daripada PIBG. O3- Sekolah mengadakan kelas tambahan hari Sabtu dan cuti sekolah. (C)CABARAN: C1- Ekspektasi ibubapa terhadap sekolah tinggi. C2- Segelintir ibubapa menyerahkan 100% kepada guru. C3- pengaruh pusat permainan video.

Meningkatkan pencapaian matapelajaran Sains dengan kerjasama guru dan ibubapa. Meningkatkan keberkesanan p&p melalui penggunaan ict yang meluas.

Strategi SC
-

Strategi WC (Jika sukar jana strategi WC, kosongkan sahaja ruangan ini)

Memastikan p&p dijalankan secara berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dari kalangan guru.

Catatan: Strategi tidak perlu banyak. Tiga hingga lima adalah sesuai.

ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2 3 4 STRATEGI YANG TELAH DIJANA STI- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dan ibubapa. ST2- Meningkatkan keberkesanan p&p melalui penggunaan ICT yang meluas. ST3- Memastikan p&p dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman guru. ST4- Meningkatkan pencapaian A dan peratus lulus melalui pengiktirafan dan insentif PIBG.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses 2. Kompetansi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik. iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

ST1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 31 2

ST2 3 4 2 3 3 4

ST3 4 4 4 4 5 4

ST4 3 3 3 3 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4 3 29 36 30 4 1 3 Pemilihan kepada ST 3

KEUTAMAAN 1 2 3 4

Strategi yang telah dijana ST3- Memastikan p&p dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman guru. ST1- Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dan ibubapa. ST4- Meningkatkan pencapaian A dan peratus lulus melalui pengiktirafan dan insentif PIBG. ST2- Meningkatkan keberkesanan p&p melalui penggunaan ICT yang meluas.

1)

PELAN STRATEGIK 2011-2013 Sekolah: SK Labohan Dagang BIDANG/UNIT: PANITIA MATAPELAJARAN SAINS

NKRA: Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan Sub-KRA: Prasekolah/LINUS/Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru* Indikator Pencapaian 1. Peratus murid lulus dalam UPSR dan PKSR 2. Peratus murid yang mendapat keseluruhan A. 89.7% 90 % 95 % 100 % Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013

Isu Penguasaa n murid Tahap 2 dalam menjawab kertas soalan Bahagian B.

Masalah

Matlamat

Strategi

1.

Murid belum menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS) sepenuhnya. Tidak memahami kehendak soalan.

1. Mencapai 100% lulus matapelajaran Sains dalam UPSR. 2. Membimbing murid dalam memahami Kemahiran Proses Sains dari Tahun 4. 1. Meningkatkan peratus murid lulus dalam UPSR. 2. Meningkatkan peratus murid mencapai 100% lulus dalam UPSR 2013.

1. Bengkel cara menjawab Soalan Bahagian B. 2. Program Penasihatan Akademik tahun 5 & 6. 1. Memastikan P&p dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran.

2.

Peratus murid lulus dalam UPSR belum gemilang.

1. Peratus murid lulus tidak mencapai target. 2. Peratus murid yang mendapat gred A tidak mencapai target.

89.7%

90 %

95 %

100 %

SK LABOHAN DAGANG PELAN STRATEGIK PANITIA SAINS TAHUN 2011

3) PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG/UNIT: PANITIA MATAPELAJARAN SAINS

NKRA: Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan Sub-KRA: Prasekolah/LINUS/Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru*

Bil.

Program Perkembangan staf Program Cemerlang Sains

Objektif Bengkel peningkatan dan keberkesanan menjawab Soalan Bahagian B. Meningkatkan pencapaian A dalam matapelajaran Sains

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber -

Indikator Pencapaian

TOV

ETR

Panitia Sains

Mac - Mei

Panitia Sains

Sepanjang tahun

RM 300

% A dan lulus

89.7 %

95 %

Penasihatan Akademik

Meningkatkan peratus lulus dalam UPSR

Panitia Sains

Mac-Ogos

RM 100

% lulus

89.7 %

95 %

4)

Pelan Operasi
Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

BIDANG/UNIT: PANITIA MATAPELAJARAN SAINS Peningkatan Kemahiran Proses Sains Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains dalam Bahagian B Bulan Februari Semua guru matapelajaran Sains Semua guru matapelajaran Sains 1. Kenal pasti kemahiran proses sains yang mengelirukan. 2. Menyediakan bahan rangsangan untuk membantu guru. 3. Berbincang dengan Guru Bimbingan Kaunseling untuk mendapatkan tarikh. 4. Menjalankan bengkel dalam kumpulan melibatkan semua guru panitia. - Bengkel 1: Perbincangan Kemahiran Proses Sains - Bengkel 2: Penataran Pentaksiran PEKA Sains 5. 6. (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) 1. Semasa program masalah dalam penyediaan bahan rangsangan yang tidak mencukupi.

Kekangan

Pemantauan

(Oleh siapa, bila dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) - PK Pentadbiran memantau program yang telah dijalankan.

Penilaian

(Selepas atau semasa program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program. - Cadangan adalah dengan menjemput guru sumber Daerah Kuala Langat untuk sesi bengkel seterusnya.

5) Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011: BIDANG/UNIT: _______________________


(Direkodkan setiap akhir tahun)
Bil 1 2 3 4 5 6 Progra m Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan

Nota: Laporan Keberkesanan 2010 perlu disimpan dalam folder RPS 2011-2013. Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2010: BIDANG/UNIT: _______________________
(Direkodkan setiap akhir tahun 2010)
Bil 1 2 3 4 5 6 Progra m Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan

Tindakan Segera Oleh Pemantau Program 2010: Cetak slip ini dan rumuskan mengikut bidang pada akhir 2010.
REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2010: Bidang /unit_________________________
Nama Program Objektif (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) Pemantauan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) Kekangan Tempoh Laksana:

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program(semasa dan akan datang). Penambahbaikan

Tandatangan Penilai Nama Penilai Tarikh

: : :