Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER 6 TAHUN 2012

Soalan Tutorial dan ISL Pensyarah JABATAN KURSUS/ COURSE : : : USTAZ SUHAIMI BIN SHAFIE JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL PENGAJIAN AKIDAH

Minggu/ Tarikh M1

Tajuk dan Kandungan Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Ahli Sunnah wa al-Jamaah Muktazilah Jabariyyah Qadariyyah

Tutorial (1 jam) Bengkel : Perbincangan dalam kumpulan : Pelajar dikehendaki membuat perbandingan pegangan di antara mazhabmazhab tersebut Perbincangan mengenai unsurunsur rasional dalam mazhab ahlussunnah waljamaah

ISL (2 jam) Pelatih dikehendaki mencari bahan, membuat rujukan dan lain-lain yang berkaitan pada tajuk-tajuk berkenaan

Catatan

M2

Pengenalan Mazhab-mazhab Ilmu Kalam. Ahli Sunnah wa al-Jamaah Muktazilah Jabariyyah Qadariyyah

Mencari fakta berkaitan dengan unsur-unsur rasional dalam mazhab ahlussunah waljamaah sebagai mazhab utama yang diterima pakai oleh majoriti umat Islam

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam. Afalullah Afalul ibad Pengajaran dan kesimpulan

Tutorial (1 jam) Perbincangan mengenai masalah afalullah dalam kehidupan manusia dan kaitan dengan qada dan qadar

ISL (2 jam) Pelajar diminta mencari bahan berkaitan pembahasan mengenai batasbatas afalullah dalam kehidupan manusia

Catatan

M3

M4

Perbincangan Mazhab Ilmu Kalam. Afalullah Afalul ibad Pengajaran dan kesimpulan

Perbincangan mengenai masalah afalulibad dalam kehidupan manusia dan kaitan dengan qada dan qadar

Pelajar diminta mencari bahan berkaitan pembahasan mengenai batasbatas afalullibad dalam kehidupan manusia

M5

Amalan-amalan yang membawa kepada: Kufur Syirik Riddah Nifaq Zalim

Membentangkan etimologi dan epistemologi Kufur Syirik Riddah

Mencari definisi maksud dari sudut etimologi dan peristilahan tentang; Kufur Syirik Riddah Mencari definisi maksud dari sudut etimologi dan peristilahan tentang; Nifaq Zalim

M 11

Amalan-amalan yang membawa kepada: Kufur Syirik Riddah Nifaq Zalim

Membentangkan etimologi dan epistemologi Nifaq Zalim

Minggu/ Tarikh M 15

Tajuk dan Kandungan

Tutorial (1 jam) Pelajar menyediakan catatan ringkas implikasi sifat kufur, syirik, riddah, nifak dan zalim terhadap kehidupan beragama bagi umat Islam

ISL (2 jam) Mencari bahan dalam internet mengenai kesan sifat kufur, syirik, riddah, nifak dan zalim terhadap kehidupan beragama bagi umat Islam

Catatan

Amalan-amalan yang membawa kepada: Kufur Syirik Riddah Nifaq Zalim M 16 Kesan Iman Dalam Kehidupan. M 17 Individu Keluarga Masyarakat Negara Profesion

Membentangkan hadith yang menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap individu dan keluarga. Membentangkan hadith yang menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap individu dan keluarga. Perbentangan mengenai kumpulankumpulan ajaran sesat yang wujud di Malaysia

Pelajar diminta mencari Hadis Rasulullah s.a.w bagi Menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap individu dan keluarga. Pelajar diminta mencari Hadis Rasulullah s.a.w bagi Menjelaskan konsep hak dan tanggungjawab muslim terhadap masyarakat dan negara Membuat kajian mengenai kumpulankumpulan ajaran sesat yang wujud di Malaysia

Kesan Iman Dalam Kehidupan. Individu Keluarga Masyarakat Negara Profesion

M 18

Isu-Isu Penyelewengan Dalam Aqidah. Khurafat Ajaran sesat Ideologi

Tandatangan pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan

...................................................... (Nama: SUHAIMI BIN SHAFIE ) Tarikh:

............................................................ (Nama: Tarikh: )