Anda di halaman 1dari 10

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :..

KELAS:
B1D1E1 Menamakan nombor bulat sehingga 1000 dan membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh, seratus-seratus Sebut nombor-nombor berikut dan sebutlah nombor yang terakhir. (nota: Tandakan a) / bagi murid yang menguasai)

601

602

b)

522

524

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

c)

450

455

d)

650

660

e)

420 520

620

Menguasai

tidak menguasai

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :.. KELAS: B1D2E1 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan symbol. (nota: Tandakan
/

bagi murid yang menguasai)

Nyatakan unit ukuran piawai yang berikut: Sentimeter ( cm) a) c c meter ( m)

b)

10 m

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Nyatakan unit ukuran piawai timbangan berat yang berikut


Kilogram kg gram g

c)

d)

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Nyatakan unit ukuran piawai isipadu cecair yang berikut

Mililiter m liter

e)
2liter

1liter

f)

Menguasai

tidak menguasai
5

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :.. KELAS: B1D3E1 Mengenal simbol (), () dan (=)
/ (nota: Tandakan bagi murid yang menguasai) Lukiskan symbol yang sesuai ke dalam kotak.

bahagi

darab

Sama dengan

Menguasai

tidak menguasai

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :.. KELAS: B1D4E1 Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM100. Tandakan (nota: Tandakan a) pada jawapan yang betul.
/

bagi murid yang menguasai)

RM 100

b)

RM 50

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Nyatakan ciri-ciri wang kertas RM 50 dan RM 100 dan padankan jawapan yang betul.

Warna ungu

Bentuk segiempat tepat Bentuk lebih panjang Bentuk lebih pendek

Warna biru

Menguasai

tidak menguasai

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :.. KELAS: B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D.,
(nota: Tandakan / bagi murid yang menguasai)

Nyatakan ciri ciri bentuk 2 D di bawah:

Bentuk 2D

Sisi Lurus

Bilangan Bucu

Sisi lengkung

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Nyatakan ciri ciri bentuk 3 D di bawah:

a)

b)

Menguasai

tidak mengausai

DIHASILKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

10