Anda di halaman 1dari 64

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 1.0 PENGENALAN 1.

1 Pengenalan Teselasi 2 Matra Dan 3 Matra

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi bermaksud penyusunan sesuatu corak secara berulang untuk memenuhi sebuah ruang.Contohnya,corak ini mudah didapati pada corak pada kain batik,

jubin, sarang lebah dan sebagainya.Dalam geometri , tesalasi adalah corak yang dihasilkan dari susunan poligon yang sekata untuk menutup sesebuah permukaan satah tanpa ruang atau pertindihan. Corak corak ini akan berulang.

Teselasi telah wujud selama berabad tahun lamanya. Ia masih digunakan sehingga ke hari ini. Menurut artikel History of Tesellation (2011), pada tahun 1619, Joannes Kepler telah menjalankan satu kajian pertama teselasi yang telah didokumentasikan. Beliau menulis tentang regular dan semiregular. Teselasi di mana bentuk-bentuk ini telah di kenalpasti sebagai rangka pesawat dalam bentuk poligon.Kajian E.S Federov pada tahun 1891 membuktikan bahawa setiap sudutpesawat itu dibina berasaskan satu daripada tujuh belas bentuk isometri yang berbeza. Secara tidak langsung, kajian Federov telah memperkenalkan kajian teselasi dalam matematik. Terdapat juga beberapa ahli matematik lain yang melakukan kajian terhadap tajuk teselasi ini. Antaranya ialah Shubnokov dan Belov (1951), dan Heinrich Heeschdan Klienzie (1963) Pelukis Belanda, MC Escher adalah penyumbang yang paling terkenal. Beliau merupakan seorang yang amat dihormati oleh ahli matematik serta ahli sains yang lain.Beliau tidak mempunyai latihan formal dalam bidang sains dan matematik. MC Ester paling terkenal untuk struktur beliau yang dipanggil Ascending and Descending,Relativity, Transformation Prints seperti Metamorphosis I,Metamorphosis II,Metamorphosis III, Sky & Water dan Reptiles.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 1

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 1.1.1 Definisi Teselasi

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Kata teselasi berasal dari kata bahasa Inggeris iaitu Tesselation.Namun menurut MathForum, kata tessellate berasal dari bahasa Yunani,Tesseres yang dalam bahasa Inggeris ertinya adalah empat. Secara mudahnya,ia boleh diertikan

sebagai corak yang mencakupi permukaan satah dengan memasang bersamasama dari bentuk asas yang sama yang telah diciptakan oleh Alam dan bentuk. Contoh-contoh susunan dari corak heksagonal mudah seperti sarang madu lebah,jubin rumah,dan sebagainya. Dalam terminologi geometri,teselasi adalah satu bentuk pola yang meliputi sesuatu permukaan sepenuhnya, dengan tiada ruang di antara bentuk dan tanpa sebarang pertindihan bentuk digunakan. Contoh teselasi yang paling asas termasuklah jubin rumah. Bentuk-bentuk teselasi yang lebih menarik termasuklah teselasi Islam berbentuk bintang. Corak ini biasanya berulang. Teselasi merupakan konsep matematik yang digunakan oleh guru-guru misalnya untuk pelajaran seni dan matematik. Dalam pembelajaran matematik, teselasi dapat digunakan untuk membantu para pelajar mempelajari konsep-konsep matematik secara lebih mendalam misalnya polygon,regular polygon, non-regular/irregular polygon, kongruen, sudut dalam, jumlah sudut dalam dari segibanyak yang saling bertemu pada titik sudut (vertex) tesselasi, translasi, refleksi, dan pusingan.Tesselasi adalah suatu konsep matematik yang digunakan oleh guru-guru misalnya untuk pelajaran seni dan matematik.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 2

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 1.1.2 Jenis-Jenis Teselasi

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi terbahagi kepada beberapa jenis. Teselasi dapat dibahagikan kepada 3 jenis utama iaitu; 1.Teselasi sekata 2.Teselasi separuh-sekata 3.Teselasi tidak sekata 4. Teselasi ringkas 5.Teselasi kompleks

1. Teselasi Sekata Teselasi sekata merupakan sepenuhnya daripada poligon sekata kongruen semua pertemuan bucu bertemu bucu. Hanya terdapat tiga teselasi sekata yang

menggunakan segitiga sama sisi, segi empat tepat dan segi enam. Berikut yang menggunakan segi tiga dan segi enam. a. Segitiga Sama Sisi b. Segi Empat Tepat c. Segi Enam.

Rajah di atas merupakan contoh kepada segi tiga sama sisi dan segi enam.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 3

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 2. Teselasi separuh sekata

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi separuh sekata merupakan teselasi yang dicipta dengan dua atau lebih jenis polygon sekata yang dipasangkan bersama-sama sedemikian rupa supaya polygon yang sama dalam susunan kitaran yang sama mengelilingi setiap bucu. Terdapat lapan teselasi separa-sekata yang merangkumi pelbagai kombinasi segi tiga sama sisi, segi empat sama sisi, segi enam, octagons dan dodecagons.

Berikut merupakan contoh teselasi separuh sekata :

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 4

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 3. Teselasi tidak sekata.

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi tidak sekata merupakan teselasi yang tidak ada halangan dalam susunan polygon di sekeliling . Terdapat nombor infiniti di dalam teselasi. Tesalasi boleh direka dengan mempersembahkan satu atau lebih operasi asas, translasi, putaran dan pantulan pada polyiamond (gabungan segitiga sama sisi). Contoh di bawah yang melibatkan translasi, putaran dan pantulan.

Translasi ialah pergerakan polyiamond di sepanjang satah. Operasi translasi boleh diaplikasikan kepada semua polyiamond.

Putaran

ini

memutarkan polyiamond di atas satah.Operasi putaran boleh

diaplikasikan kepada semua polyiamond yang mana tidak mempunyai simetri bulat, contohnya hexiamond isi enam, yang mana tidak berubah.

Pantulan merupakan dimana ia memantulkan polyiamond di atas satah, seperti yang terdapat pada cermin.

4. Teselasi ringkas Teselasi ringkas merupakan dimana operasi translasi digunakan.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 5

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 5. Teselasi kompleks

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi kompleks merupakan dimana ia menggunakan satu atau lebih putaran dan pantulan yang digunakan bersama-sma translasi. Satu atau lebih polyiamond boleh digabungkan untuk membentuk rajah yang boleh menteseslasikan satah menggunakan hanya operasi translasi.. Rajah ini akan dipanggil unit sel. Satu unit sel yang biasa boleh diisi dengan beberapa polyiamond yang

berlainan. Gardner menerangkan bagaimana lima pasang heptiamond boleh digunakan untuk mengisi unit sel corak teselasi yang sama. Anda akan berupaya untuk mencari contoh lain di dalam ilustrasi-ilustrasinya kemudian. Di bawah merupakan contohnya.

Teselasi boleh dinyatakan dengan mudah apabila ia mengikut bagaimana unit sel mengandungi satu atau lebih polyiamond yang disusun.. Jika unit sel disusun seperti corak sekata yang berulang-ulang atau corak rambang , teselasi disebut periodic. Jika susunan menghasilkan corak yang tidak sekata atau rambang , teselasi disebut aperiodic. Susunan lain yang menghasilkan teselasi dengan pusat simetri bulat adalah disebut radial seperti teselasi , dengan pengecualian kes-kes

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 6

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

istimewa , adalah kompleks dan akan meliputi dua per tiga atau enam unit sel yang salah satunya mengandungi nombor polyiamond yang tidak terbatas. Kesemua teselasi yang sekata termasuk dalam tujuh belas set simetri yang berlainan kumpulan yang mana menguras semua cara yang coraknya boleh diulang tanpa had dalam dua dimensi. Operasi putaran dan pantulan mesti digunakan untuk menyediakan

keseimbangan unit sel untuk teselasi. Periodic - Unit sel disusun seperti corak sekata yang berulang- ulang atau corak rambang. Aperiodic - Unit sel yang disusun menghasilkan corak yang tidak sekata atau rambang. Radial - Susunan yang menghasilkan tesalasi dengan pusat simetri bulat.

Contoh corak teselasi yang lain.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 7

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Teselasi yang lain.

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Terdapat banyak corak tesalasi dalam dunia yang sebenar. Kita telah belajar tesalasi yang berbentuk poligon yang berulang-ulang tanpa mempunyai ruang atau seksyen yang bertindih. Contohnya sisik pada ikan, cengkerang kura-kura, ataupun kulit nanas. Dalam pembinaan guna, terdapat pelbagai corak teselasi yang digunakan. Corak ini terdapat dalam susunan batu dan mozek yang terdapat bangunan. Pembinaan bangunan yang menggunakan teselasi seperti Masjid Biru dan Haiga Sophia di Istanbul, Turki dan Westminster Abbey di London, England. Teselasi dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian kita, terdapat pelbagai corak teselasi yang dapat kita lihat. Corak-corak teselasi ini mempunyai corak yang menarik. Berikut merupakan contoh teselasi dalam kehidupan seharian kita. 1. Bola sepak

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 8

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

2. Kulit ular sawa

3. Bangunan

4. Nanas

5. Rama-rama

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 9

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

6. Cangkerang siput

7. Sarang lebah

8. Selimut

9.Langsir

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 10

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 3 Matra atau 3 Dimensi

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Bentuk 3 matra atau 3 dimensi (3D) adalah bentuk-bentuk yang menyerupai bahan yang sebenar. 3 matra adalah salah satu aplikasi daripada geometri. Kehidupan kita dipenuhi dengan bentuk 3 matra yang terdiri bentuk pyramid, sfera, kon, kubus, kuboid dan silinder. Bentuk-bentuk ini mudah didapati dalam apa-apa bentuk . Setiap objek ini boleh dilihat atau disentuh. Objek-objek ini adalah objek yang terdiri daripada tiga dimensi yang boleh diukur dari segi panjang, lebar, dan tinggi. Pelbagai bentuk 3 matra yang terdapat dalam kehidupan seharian kita. Salah satu jenisnya adalah polyhedra. Bola dan dadu adalah contoh polyhedra. Apakah itu polyhedra? Polyhedra ialah objek tiga dimensi yang permukaannya berbentuk poligon. Contohnya seperti prisma dan piramid. Prisma dan piramid mempunyai permukaan yang berbentuk segitiga. Segitiga ini ialah salah satu contoh poligon. Dadu adalah satu contoh objek yang berbentuk kubus. Manakala, pemain DVD adalah satu contoh lain objek yang berbentuk kuboid. Bola sepak pula adalah satu objek yang permukaannya berbentuk icosahedron. Bentuk-bentuk ini juga contoh polyhedra. Objek tiga dimensi yang permukaannya berbentuk poligon dikenali sebagai polyhedron. Istilah ini berasal daripada perkataan Greek , poli yang bermaksud adalah

"banyak," dan hedron, yang bermaksud "muka". Jadi, secara amnya, sebuah polyhedron adalah objek tiga dimensi yang mempunyai banyak permukaan. Contohnya seperti kubus dan kuboid. Permukaan sebuah kubus terdiri daripada beberapa segi empat sama. Manakala, permukaan kuboid pula terdiri daripada gabungan beberapa segi empat tepat.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 11

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Bentuk 3 Matra 1. Kon

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

2. Kubus

3. Kuboid

4. Sfera

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 12

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 5. Silinder

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

6. Piramid

Ciri-Ciri 3 Matra Atau 3 Dimensi Setiap bentuk 3D mempunyai ciri yang berbeza. Setiap ciri ini berbeza dengan bentuk .
Bil Bentuk 3 Matra Bilangan Permukaan Rata 6 6 5 1 2 0 Bilangan Permukaan Melengkung 0 0 0 1 1 1 Bilangan Bucu 8 8 5 1 0 0 Bilangan Sisi 12 12 8 1 2 0

1 2 3 4 5 6

KUBUS KUBOID PIRAMID KON SILINDER SFERA

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 13

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Bentuk 3 Matra dalam kehidupan seharian

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Bentuk 3D mudah didapati dalam kehidupan seharian kita. Bentuk ini terdapat di mana mana sahaja. 1. Hadiah harijadi

2. Ais krim

3. Pemain DVD

4. Bola tenis

5. Bekas makanan ringan

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 14

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

6. Piramid makanan

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 15

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 1.2 Kepentingan dan kelebihan

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi 2D dan 3 matra mempunyai kepentingan yang berbeza. Dalam teselasi 2D, apabila kita mengenali asas corak teselasi, kita akan mudah untuk mengenali corak teselasi yang lain dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, semakin banyak corak teselasi yang kita lihat dan kenal, semakin banyak pengetahuan akan kita perolehi. Dengan mengenali corak teselasi, ini akan memudahkan seseorang untuk melakar corak yang harus dibuat dalam sesuatu corak bangunan. Contohnya, seorang jurutera dan arkitek dapat membuat pelan awal corak yang akan digunakan. Selain itu, pengkarya seni dapat menghasilkan corak-corak yang berseni dan mempunyai nilai estetika. Terdapat banyak kepentingan 3 matra ini.Murid boleh melihat benda yang sebenar dengan konsep yang betul. Selain itu, pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar. Disamping itu, murid dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik dan juga dapat memberi pengalaman tentang keadaan sebenar sesuatu bahan atau benda itu. Mengenali 3D menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan. Seterusnya, ia memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi diantara satu sama lain. Di samping itu juga, ia juga mampu menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada konsep pembelajaran melalui penyelidikan. Antara bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai alat Bantu mengajar antara lain ialah Realia, Model, Diorama, Akuarium dan terrarium, Boneka, Mobile' serta Topeng.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 16

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 1.3 Kelemahan

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Walaubagaimanapun,terdapat beberapa kelemahan dalam aspek 2 Matra ini .Antaranya, murid sukar untuk mengenal atau mengaplikasi bentuk 2D dalam kehidupan seharian. Contohnya, murid kurang terdedah dengan alam sekeliling. Selain itu, bagi menghasilakan teselasi 2 Matra masa yang lebih diperlukan kerana ia melibatkan kita untuk menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk

menghasilkanya. Untuk menghasilkan bentuk 3 Matra, ianya memerlukan bahan yang lebih serta mempunyai kemahiran yang baik dan tinggi bagi membentuk atau menghasilkan bentuk 3D tersebut. Kemahiran ini memerlukan kemahiran yang tinggi kerana melibatkan pengukuran yang melibatkan ruang, bucu dan sebagainya. Selain itu, untuk menghasilkan bentuk 3D, ianya memerlukan masa yang banyak. Hal ini kerana, kerja membuat 3D adalah rumit dibandingkan dengan teselasi 2 Matra. 1.4 Implikasi Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penggunaan teselasi 2 matra dan 3 matra boleh digunakan. Penggunaan teselasi boleh membantu pelajar mengenali pelbagai corak yang lain. Dalam matematik, guru boleh meminta pelajar untuk menghasilkan corak-corak teselasi dengan melihat corak yang terdapat di sekeliling kelas. Pelajar akan mudah memahami teselasi dengan jelas kerana pelbagai contoh corak teselasi di dalam kelas. Corak ini sebagainya. Di samping itu, suasana pembelajaran akan menjadi lebih menarik jika guru menggunakan alatan mengajar seperti menggunakan alatan 3 matra. Sebagai contoh, apabila guru ingin menerangkan konsep ruang, guru boleh menggunakan bahan-bahan 3 matra. Guru boleh menyediakan bahan-bahan 3D tersebut sebelum kelas dimulakan. Apabila guru hendak mengajar konsep ruang, guru boleh membawa kotak yang terbuang untuk ditunjukkan di dalam kelas. Oleh itu, pemahaman pelajar akan lebih mudah dengan menggunakan bahan maujud. adalah seperti kain langsir tingkap kelas, pelapit meja dan

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 17

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 2.0 Membentuk teselasi 2 matra 2.1 Laporan pelaksanaan 2 Matra LAPORAN PELAKSANAAN TESELASI

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Dalam menghasilkan teselasi 2 matra,kumpulan kami telah melalui beberapa proses.Secara ringkasnya,proses yang telah kami lalui boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat iaitu peringkat pemilihan idea,peringkat pelaksanaan dan akhirnya peringkat kemas kini.Dalam laporan ini,kami akan menerangkan secara lebih mendalam tentang proses yang telah kami lalui dalam menghasilkan teselasi 2 matra. Peringkat 1 : Pemilihan idea Dalam peringkat yang terawal ini,kami telah mengkaji secara mendalam mengenai apa itu teselasi 2 matra.Setelah memahami ciri-cirinya,kami telah berbincang dan membuat beberapa percubaan sebelum memilih serta menetapkan teselasi yang akan kami hasilkan.Gambar-gambar di bawah menunjukkan proses percubaan yang telah kami buat :

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 18

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Kami telah melakarkan beberapa corak untuk idea awal.Lakaran pertama ini merupakan corak tambah yang mempunyai ruang.

Lakaran corak yang yang seterusnya ini merupakan corak yang berbentuk pentagon.

Corak yang seterusnya berbentuk bulat. Kami telah membuat beberapa corak lakaran idea sebelum menghasilkan corak yang sebenarnya.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 19

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Ini merupakan corak yang kami telah pilih. Kami semua telah bersetuju untuk

menghasilkan corak ini.

Corak teselasi yang telah kami pilih dan tetapkan

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 20

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman PERINGKAT 2 : PROSES PELAKSANAAN

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Setelah memilih serta menetapkan corak teselasi yang akan dibuat,kami kemudiannya beralih ke peringkat pelaksanaan. Penyediaan bahan dan media Dalam peringkat pelaksanaan,kami telah menyediakan segala media serta bahan yang diperlukan iaitu pensel,pemadam,pembaris,kertas lukisan dan sebagainya.

Bahan-bahan yang digunakan.

Pensel Warna

Pensel

Pemadam

Pembaris

Medium yang penting iaitu kertas lukisan

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 21

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Penghasilan grid

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Sebelum menghasilkan bentuk kubus yang berulang-ulang bagi menghasilkan teselasi,kami telah membina grid bagi memudahkan kami melukis serta menghasilkan hasilan yang lebih kemas serta tepat.

Langkah 1 : Buat satu garisan panjang dengan

menggunakan pensel dan pembaris. Tentukan panjang tinggi dan lebar

mengikut kesesuian corak yang ingin dihasilkan. Ukuran menggunakan unit cm.

Langkah 2 : Buat satu garisan lurus dari bawah ke atas sehingga memenuhi ruang yang telah dilukis. Jarak setiap antara garisan berukuran 2 cm.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 22

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Langkah 3 : Buat garisan mendatar dari kanan ke kiri sehingga memenuhi ruang yang telah dilukiskan. Setiap Pastikan jarak garisan mendatar

berukuran 2 cm. setiap sudut mempunyai

ukuran yang sama iaitu 2cm sahaja.

Langkah 4 : Pastikan dibuat. Pastikan setiap jarak berukuran 2 cm. Pastikan tiada garisan yang semua garisan telah siap

condong,setiap garisan harus lurus

Proses diatas merupakan langkah-langkah penghasilan grid.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 23

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Melukis bentuk-bentuk kubus

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Setelah grid disediakan,langkah seterusnya pula adalah melukis bentuk-bentuk kubus.Setiap kubus yang dilukis mempunyai ukuran serta bentuk yang sama.Setiap satunya tidak terpisah antara satu sama lain. Langkah 1 : Tetapkan satu titik mula. Setiap satu titik ke titik yang lain mempunyai jarak 2 cm. Gariskan dari titik ke titik yang lain sampai bentuk hexagon terhasil.

Langkah 2 : Setelah bentuk hexagon terhasil, buat satu titik di tengah-tengah garisan hexagon tersebut. Dari titik tengah, buat satu garisan sampai ke bucu yang telah ditetapkan. Garisan dari titik tengah mestilah mempunyai 3 garisan ke tiga bucu.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 24

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Langkah 3 :

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Setelah bentuk hexagon terhasil, padamkan garisan tersebut. Padam dengan kemas, supaya bentuk terhasil akan kelihatan dengan lebih jelas. yang terdapat dalam hexagon

Langkah 4 : Dengan berpandukan bentuk hexagon yang telah siap, buat satu bentuk hexagon sehingga ditetapkan. Pastikan setiap sudut mempunyai yang sama. jarak memenuhi ruang yang telah

Langkah 5 : Apabila kerja menghasilkan bentuk siap dilakukan, mempunyai berulang. Padamkan garisan yang terdapat dalam bentuk tersebut sehingga bersih pastikan bentuk setiap yang bentuk dan

sama

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 25

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Proses mewarna

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Seterusnya,teselasi yang telah siap dilukis diwarnakan.warna yang telah kami pilih ialah warna biru dan jingga.Ton warna yang sesuai telah kami aplikasikan bagi menghasilkan teselasi yang menarik.

Langkah-langkah mewarna : Pilih warna yang sesuai dengan corak yang telah siap dihasilkan. Pastikan warna tersebut dapat

menghasilkan bentuk yang menarik. Warna setiap sudut dengan tidak melepasi garisan bentuk tersebut.

Gambar di atas merupakan proses mewarna teselasi yang disiap dilukis.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 26

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Peringkat 3 : Proses mengemaskini

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Sentuhan terakhir penting bagi menghasilkan hasilan yang kemas dan menarik.Dalam peringkat ini,kami telah mengemaskini hasilan kami agar mudah dan kemas untuk dipersembahkan.

Proses mengemas kini teselasi

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 27

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Teselasi yang telah siap

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 28

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 3.0 Membentuk 3 MATRA 3.1 Laporan Pelaksanaan 3 Matra LAPORAN PELAKSANAAN BAHAN 3 MATRA/3D

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Bagi tugasan untuk merekacipta bahan yang berbentuk 3 matra ataupun 3D ini kumpulan kami telah mencipta beberapa bahan yang telah kami perolehi menjadi bentuk-bentuk 3 matra seperti kon dan silinder serta menggabungkan bahan-bahan ini menjadi sebuah set karaoke mini. Bahan-bahan dan alatan yang digunakan : No. Bahan-bahan 1. Pisau/Cutter Gambar

Pensel

Pembaris

Gunting

Kotak terbuang

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 29

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 6 Kertas warna

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Double tape/Pita pelekat

Gam air/UHU gam

Polisterin

10

Bola kecil

11

Penutup botol

12

Bekas makanan ringan

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 30

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Proses Penghasilan 3 Matra/3D I. Sebelum

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Pada peringkat ini proses pembuatan adalah lebih kepada peringkat persediaan, kami telah memotong beberapa bahan-bahan yang hendak digunakan mengikut bentuk-bentuk yang kami rasa sesuai untuk digunakan pada peringkat yang seterusnya. Selain itu, kami juga telah menyediakan beberapa lagi persiapan yang perlu untuk memudahkan lagi proses pembuatan pada peringkat yang seterusnya. Proses pada peringkat ini dapat dilihat pada gambar-gambar yang berikut: Proses memotong kotak terbuang

Gambar 1.0 Menentukan ukuran yang akan digunakan serta memotong bahagian yang diguna sahaja.

Langkah 1 : Pilih satu kotak yang terbuang dan pastikan keadaan kotak tersebut masih elok digunakan. Jangan guna kotak yang terlalu tebal kerana akan sukar dipotong. Ukur bahagian yang hendak dipotong dengan menggunakan pembaris dan pensel.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 31

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 1.1 Memotong bahagian yang telah diukur. Langkah 2 : Pastikan keadaan cutter atau pemotong dalam keadaan tajam supaya kerja pemotongan mudah dilakukan. Potong kotak mengikut garisan yang telah ditandakan dengan pensel. Potong kotak dengan rapi dan berhati-hati supaya kelihatan kemas.

Gambar 1.2 Memisahkan kotak yang telah dipotong.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 32

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Langkah 3 :

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Pisahkan kotak yang dipotong daripada badan asal kotak tersebut. Pisahkan bahagian yang dipotong dengan rapi supaya bahagian yang di potong nampak elok . Kemaskan tepi kotak yang telah dipotong dengan menggunakan gunting.

Gambar 1.0,1.1 dan 1.2 menunjukkan proses memotong sebuah kotak terpakai dan bahagian yang dipotong tersebut akan digunakan pada peringkat yang seterusnya. Bahagian yang hendak dipotong ini dipotong mengikut saiz yang telah kami ukur dan tentukan. Proses membalut bahagian kotak yang telah dipotong.

Gambar 2.0 Mengukur dan memotong kertas warna untuk dijadikan pembalut bagi polisterin. Langkah langkah : Sediakan satu kertas warna yang sesuai digunakan. Ukur saiz pada kertas warna yang ingin digunakan. Pastikan ukuran tersebut dapat menutupi bahagian polisterin yang telah dipotong. Pastikan gunting yang digunakan tajam bagi memudahkan pemotongan kertas.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 33

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 2.1 Mengukur dan menggunting kertas warna untuk dijadikan pembalut bagi tapak. Langkah langkah : Sediakan satu kertas warna yang sesuai digunakan. Ukur saiz pada kertas warna yang ingin digunakan. Pastikan ukuran tersebut dapat menutupi bahagian kotak yang telah dipotong. Pastikan gunting yang digunakan tajam bagi memudahkan pemotongan kertas.

Gambar 2.0 dan 2.1 menunjukkan proses memotong sebuah kertas warna. Kertas warna ini digunting mengikut saiz dan bentuk-bentuk yang telah kami ukur dan tentukan dan ianya akan digunakan pada peringkat yang seterusnya.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 34

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Proses memotong keratan gambar yang akan digunakan.

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 3.0 Memilih gambar dan memotong gambar yang dipilih. Langkah-langkah : Pilih gambar yang akan digunakan. Potong gambar yang dipilih dengan kemas. Simpan gambar yang telah dipotong dengan kemas. Gambar 3.0 menunjukkan proses memotong sebuah keratan gambar. Keratan gambar ini dipotong mengikut saiz dan bentuk-bentuk yang telah kami ukur dan tentukan dan ianya akan digunakan pada peringkat yang seterusnya. Proses pemotongan polisterin .

Gambar 4.0
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 35

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Memilih polisterin yang terbuang dan mengukur saiz yang akan digunakan. Langkah 1 : Cari polisterin yang terbuang dan masih dalam keadaan yang elok. Ukur saiz pada polisterin mengikut saiz yang hendak digunakan. Tandakan dengan menggunakan garisan pensel.

Gambar 4.1 Memotong polisterin berdasarkan garisan yang dibuat. Langkah 2 : Potong polisterin dengan berpandukan garisan pensel yang dibuat. Potong poilisterin dengan kemas.

Gambar 4.2
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 36

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Mengemas polisterin yang telah dipotong. Langkah 3 : Setelah polisterin siap dipotong, pastikan polisterin dalam keadaan baik. Bagi tepi polisterin yang tidak kemas, kemaskan supaya nampak elok bila digunakan. Gambar 4.0,4.1 dan 4.2 menunjukkan proses memotong sebuah polisterin. Polisterin ini dipotong mengikut saiz dan bentuk-bentuk yang telah kami ukur dan tentukan dan ianya akan digunakan pada peringkat yang seterusnya. II. Semasa -Pada peringkat ini, proses pembuatan adalah lebih kritikal dan menjadi nadi utama didalam proses pembuatan projek . Ini adalah kerana setiap proses

pembuatan di dalam peringkat ini akan mempengaruhi kualiti projek pembuatan di akhir proses pembuatan projek ini. . Proses pada peringkat ini dapat dilihat pada gambar-gambar yang berikut:

Proses membalut bahagian kotak yang dipotong.

Gambar 5.0 Membalut kotak dengan pembalut yang disediakan.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 37

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Langkah-langkah :

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Ambil pembalut yang telah digunting mengikut saiz kotak yang telah dipotong. Letakkan pembalut di bawah kotak untuk melihat ketepatan

Gambar 5.1 Meletakkan double tap atas kotak. Langkah-langkah : Gunting beberapa bahagian double tap dengan panjang kira 4 cm setiap satu. Letakkan double tap yang telah dipotong pada kotak yang dipotong.

Gambar 5.2 Membuat kemasan pada kotak yang telah dibalut.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 38

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Langkah-langkah : Pastikan setiap bahagian yang dibalut tidak renyuk. Kemaskan pada bahagian yang tidak melekat.

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 5.0, 5.1 dan 5.2 menunjukkan kami sedang membalut permukaan potongan kotak dengan kertas warna hitam. Membalut bahagian polisterin

Gambar 6.0 Membalut bahagian polisterin yang telah dipotong. Langkah langkah : Gunting kertas warna berdasarkan pada bahagian yang hendak dibalut. Pastikan kertas digunting dengan elok supaya nampak kemas. Gam atau letak double tape pada kertas warna untuk dilekatkan pada polisterin. Gambar 6.0 menunjukkan kami sedang membalut tepi polisterin dengan kertas warna.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 39

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Memotong keratan gambar dan meletakkan gambar pada kotak

Gambar 7.0 Melekatkan gambar pada kotak. Langkah-langkah : Memotong keratan gambar yang telah dipilih. Pastikan potongan gambar kemas dan elok. Gamkan gambar yang dipotong di atas kotak. Gambar 7.0 menunjukkan kami melekatkan potongan daripada keratin gambar yang dipilih untuk dilekatkan diatas kotak.

Membentuk piramid

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 40

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 8.0 Membuat bentuk piramid untuk dijadikan speaker. Langkah-langkah : Sediakan satu kertas kosong. Buat garisan yang membentuk bentuk piramid. Gunting pada bahagian yang dilakarkan yang membentuk piramid . Gabungkan semua yang digunting dan membentuk piramid. Lekatkan gambar speaker kecil dengan menggunakan gam . Letakkan gambar pada piramid tersebut. Gambar menunjukkan kami melakar dan menggunting kertas warna menjadi bentuk pyramid.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 41

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Membalut bekas makanan ringan

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 9.0 Membalut bekas makanan ringan dengan kertas kosong. Langkah-langkah : Sediakan bekas makanan yang terbuang. Sediakan satu kertas hitam. Cari gambar speaker. Potong kertas hitam mengikut saiz bekas dan lekatkan kertas tersebut ke atas bekas makanan tersebut. Apbila bekas selesai dibalut, lekatkan gambar speaker di atas bekas tersebut. Pastikan lekatkan dengan elok supaya Nampak kemas. Gambar 9.0 menunjukkan bekas makanan ringan dibalut dengan kertas warna dan dilekatkan dengan bahan tambahan.
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 42

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Meletakkan speaker di tapak.

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Rajah 10.0 Meletakkan bahagian speaker di atas tapak yang telah dibuat. Langkah langkah : Sediakan gam UHU kerana gam ini lebih tahan. Letakkan gam UHU pada bahagian tapak bawah bekas makanan. Letakkan bekas makanan yang telah digam di atas tapak kotak yang telah dibalut. Pastikan keadaan kedua-dua bekas tahan. Membuat pengawal volume dari penutup botol

Gambar 11.0

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 43

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Membuat pengawal volume dan melekatkan di atas kotak. Langkah-langkah : Sediakan penutup botol sebanyak 3 biji. Hiaskan penutup botol dengan meletakkan gambar seperti kawalan volume. Letakkan gam di bawah penutup botol. Lekatkan penutup botol yang telah digam di atas kotak yang disediakan. Membuat mikrofon

Gambar 12.0 Membuat bentuk kon untuk membina mikrofon. Langkah-langkah : Sediakan satu bola yang kecil. Sedia satu kertas kosong untuk membuat bentuk kon. Apabila bentuk kon telah siap dibuat, masukkan bola ke dalam kon. Gam atas permukaan bola sebelum dilekatkkan ke dalam kon.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 44

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman III. Selepas

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Gambar 13.0

Gambar 11.0 menunjukkan hasil kerja kami yang telah siap direkacipta.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 45

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman 4.0 RUMUSAN

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Bagi tugasan projek ini, kami telah diminta untuk menghasilkan teselasi 2 matra dan 3 matra. Secara keseluruhan, kami telah mengenali dengan lebih mendalam mengenai teselasi ini. Kami telah memahami bahawa teselasi adalah penyusunan sesuatu corak secara berulang untuk memenuhi sebuah ruang..Dalam geometri , tesalasi adalah corak yang dihasilkan dari susunan poligon yang sekata untuk menutup sesebuah permukaan satah tanpa ruang atau pertindihan. Corak corak ini akan berulang. Bentuk 3 matra atau 3 dimensi (3D) pula merupakan bentuk-bentuk yang menyerupai bahan yang sebenar di mana ia merupakan salah satu aplikasi daripada geometri. Kehidupan kita dipenuhi dengan bentuk 3 matra yang terdiri bentuk piramid, sfera, kon, kubus, kuboid dan silinder. Bentuk-bentuk ini mudah didapati dalam apaapa bentuk . Setiap objek ini boleh dilihat atau disentuh. Objek-objek ini adalah objek yang terdiri daripada tiga dimensi yang boleh diukur dari segi panjang, lebar, dan tinggi. Secara kesimpulannya,konsep 2 matra dan 3 matra membantu guru Matematik dalam memperkenalkan konsep ruang kepada pelajar-pelajarnya. Tambahan pula, guru boleh menggunakan bahan maujud yang berkonsepkan ruang bagi menambahkan kefahaman pelajar. Selain itu, ianya juga dapat meningkatkan imaginasi dan kreativiti.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 46

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

REFLEKSI

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 47

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman REFLEKSI Nama : Samson Lian Juk No. I.C :920115-13-6373

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Pada 29 Julai yang lepas,saya dan rakan-rakan yang lain telah menerima tugasan projek Matematik WAJ 3105 sebagai pelajar PISMP Sem 2 ambilan Januari 2012.Dalam tugasan ini,kami telah diminta untuk membentuk kumpulan yang terdiri daripada tiga orang bagi menyiapkan tugasan yang diberi.Bagi tugasan projek ini,kami diminta untuk mengkaji tentang teselasi 2 matra dan juga berkaitan 3

matra.Seterusnya,kami perlu menghasilkan teselasi 2 matra dan juga modal 3 matra ciptaan kami sendiri dalam tempoh masa yang diberikan iaitu lebih kurang sebulan. Dalam melaksanakan tugasan projek ini,secara asasnya saya telah melalui tiga peringkat utama iaitu peringkat penerimaan,peringkat pelaksanaan dan selepas tugasan ini disiapkan.Dengan mengalami dan menghadapi tiga proses tersebut,saya telah memperolehi banyak ilmu dan juga pengalaman yang berharga.Semestinya semua ilmu pengetahuan yang telah saya perolehi akan berguna kepada saya sebagai bekal di masa hadapan sebagai seorang guru,khasnya agar dapat diaplikasikan dalam mengajar subjek matematik nanti Peringkat penerimaan tugasan Peringkat ini merupakan peringkat di mana saya mula-mula mengenali apa itu teselasi 2 matra dan juga 3 matra.Sebelum menerima tugasan ini,saya hanya mengenali terma 2D dan juga 3D secara dasar tanpa mengetahui secara mendalam mengenai maksud,ciri-ciri,kepentingan dan sebagainya mengenai 2D dan 3D.Saya juga tidak pernah mengenali apa itu istilah teselasi dan juga matra.Selain itu,secara peribadi,saya kurang berminat dengan konsep ruang iaitu yang melibatkan Geometri 2 matra dan 3 matra ini.Saya juga tidak mempunyai pengalaman dalam menghasilkan hasilan modal seperti yang ditugaskan dalam tugasan projek ini.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 48

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Pada hari penerimaan tugasan ini,pensyarah pembimbing kami terlebih dahulu memberi pengenalan ringkas mengenai konsep 2 matra dan juga 3 matra.Beliau telah memperkenalkan kepada kami apa itu teselasi.Kebanyakan kami termasuk saya sendiri tidak pernah mendengar terma teselasi sehinggalah peringkat penerimaan tugasan tersebut.Penjelasan yang sempurna oleh pensyarah pembimbing pada dalam proses memberikan tugasan tersebut kepada kami membuatkan pemahaman kami lebih jelas sebelum pergi lebih jauh dalam melaksanakan tugasan tersebut. Seterusnya,beliau memberikan taklimat ringkas mengenai apa yang perlu kami lakukan bagi menyiapkan tugasan kami.Segala maklumat yang beliau berikan pada hari tersebut telah menjadi panduan kepada saya bagi menghasilakn teselasi dan juga modal 3 matra saya.Saya sedar bahawa tumpuan sangat penting agar saya tidak ketinggalan apa-apa maklumat dan juga kehendak bagi tugasan projek tersebut.Beliau juga kemudiannya memberikan kami senarai kandungan atau susun atur tugasan tersebut.Saya mendapati bahawa susun atur yang beliau berikan sangat berguna kepada saya di mana ia akan memudahkan lagi perjalanan pelaksanaan tugasan saya. Setelah selesainya taklimat ringkas daripada beliau,kami semua telah memilih ahli kumpulan masing-masing.Setelah terbentuknya kumpulan saya,kami telah berbincang dan membuat perancangan mengenai strategi pelaksaan tugasan kami nanti.Kami telah membahagikan masa dan juga tugasan agar mudah dan cepat bagi kami untuk menyiapkannya.Contohnya,kami telah menetapkan bila kami akn ke perpustakaan,membeli bahan,membuat perbincangan kumpulan serta bersama

pensyarah dan sebagainya.Saya telah mempelajari tentang betapa pentingnya perancangan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau tugasan bagi mengalami suatu proses yang teratur dan berkesan.Kami turut berpeluang bertanya sekiranya mempunyai apa-apa persoalan atau permasalahan ketika proses penerimaan tugasan tersebut. Peringkat pelaksanaan Seterusnya,dalam peringkat yang paling penting iaitu proses pelaksanaan,kami telah memulakan langkah kami dengan membuat perbincangan kumpulan.Dalam

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 49

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

perbincangan kami yang pertama,kami telah mengkaji sekali lagi kehendak soalan agar kami benar-benar faham mengenai kehendak soalan.Seterusnya,kami membahagikan kerja mengikut keputusan bersama. Sebelum memulakan proses mencipta dan membina teselasi 2 matra serta modal 3 matra,kami telah mencari maklumat berkaitan.Kami telah mencari maklumatmaklumat berkaitan ciri-ciri,contoh-contoh dan sebagainya melalui rujukan di

perpustakaan,internet dan sebagainya.Dalam proses awal tersebut,kerjasama yang erat di antara kami semua telah memudah serta melicinkan urusan pencarian maklumat kami.Perancangan awal kami juga sangat membantu memudahkan urusan pencarian maklumat kami. Setelah mengumpul semua maklumat yang perlu,kami menggabungkannya dan menghasilkan penulisan ilmiah ataupun esei dengan menggunaakan Microsoft Office Words.Segala maklumat yang berkaitan dengan 2 matra dan juga 3 matra tersebut memudahkan kami untuk lebih memahami konsepnya,seterusnya memberi idea dan contoh sebelum terhasilnya teselasi dan juga modal ciptaan kami sendiri.

Seterusnya,kami beralih ke peringkat yang ditunggu-tunggu setelah bertungkuslumus selama lebih kurang seminggu mencari maklumat berkenaan iatu membuat teselasi dan modal 3 matra ciptaan kami sendiri.Dalam proses ini,seklai lagi kami telah berbincang bersama dalam membuat pemilihan idea serta olahan awal.Setiap ahli dalam kumpulan saya berpeluang untuk memberikan idea serta pendapat bagi menghasilkan serta menentukan pilihan yang akan kami pilih bersama.Setelah membuat banyak lakaran awal tentang teselasi serta modal 3 matra yang akan kami cipta,sekali lagi kami membahagikan tugasan agar lebih mudah bagi kami menghasilkannya. Dari segi kewangan,kami telah bahan-bahan serta media yang sama-sama mengutip wang bagi membeli diperlukan contohnya seperti pensel

warna,kadbod,gunting,gam,kertas warna dan sebagainya.Kami juga bergilir-gilir untuk ke kedai bagi membeli segala yang diperlukan.Kerjasama yang erat sekali lagi menjadi penyumbang kepada keberkesanan proses pelaksanaan tugasan kami ini.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 50

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Kami telah sama-sama menyiapkan teselasi 2 matra sebelum beralih ke modal 3 matra.Dengan adanya lakaran awal yang telah dibuat dan dipilih,kami mengambil hanya beberapa jam sahaja untuk menyiapkannya.Seterusnya,kami mencipta modal 3 matra kami yang bertemakan Karaoke Box Mini.Proses penghasilan modal 3 matra tersebut memakan masa yang lama kerana ini melibatkan penelitian yang lebih tinggi dan juga lebih rumit.Kami turut mengalami sedikit stress dan juga keletihan dalam proses menciptanya,namun,berkat usaha,dorongan dan juga kerjasama yang

padu,akhirnya kami Berjaya menyipkannya. Selepas tugasan disiapkan Setelah siap membuat teselasi 2 matra dan juga mencipta modal 3 matra kami sendiri,kami beralih ke proses terakhir iaitu kemaskini.Kami telah mengemaskini hasilan projek kami termasuklah penulisan ilmiah mengenai maklumat-maklumat yang telah kami siapkan sebelum ini.Selesai proses kemas kini dan juga semakan,tugasan projek kami siap untuk dihantar setelah disemak terlebih dahulu oleh pensyarah pembimbing kami. Secara keseluruhannya,melalui tugasan projek ini,saya telah mendapat jutaan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga.Saya kini mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kesedaran ruang khasnya mengenai 2 matra dan juga 3 matra.Saya juga secara lansung telah belajar mengaplikasikan serta menggunakan strategi penyelesaian masalah yang sesuai dalam menyiapkan tugasan yang dilaksanakan.Strategi penyelesaian secara bersama yang telah kami lakukan membolehkan kami menyiapkan tugasan kami dengan sempurna. Di samping itu,melalui tugasan ini,saya telah berpeluang untuk meningkatkan tahap kreativiti saya.Segala hasil kreatif yang telah kami hasilkan dapat saya aplikasikan suatu hari nanti sebagai seorang guru.Sesungguhnya,kreativi sangat penting bagi menarik minat pelajar khasnya murid-murid sekolah rendah kerana ia merupakan penyumbang besar bagi menarik minat mereka untuk belajar. Selain itu,tugasan ini mengajar saya bahawa kerjasama serta strategi yang terancang sangat penting dalam melaksanakan satu-satu tugasan.Melalui kerjasama
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 51

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

dan strategi yang berkesan,tugasan kami dapat disiapkan dengan lebih cepat dan juga berkesan.Kerjasama yang sangat padu daripada pensyarah juga sangatlah diperlukan sepanjang proses melaksanakan tugasan ini. Kesimpulannya,tugasan ini telah mengajar saya banyak perkara dan

menambahkan lagi ilmu matematik di dada.Saya sedar bahawa sebagai seorang guru,perkara sebegini perlu saya kuasai.Saya bersyukur kerana di atas

rahmatNya,bimbingan dan dorongan daripada pensyarah serta kerjasaman daripada rakan-rakan,tugasan yang diberi dapat disiapkan dengan jayanya.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 52

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman REFLEKSI Nama :Alister Ashley Justin No.Ic :920215-12-5655

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Saya bersyukur kepada Tuhan kerana atas bantuanNya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Semasa menjalankan tugasan ini saya telah mendapat banyak ilmu pengetahuan yang baru lantas menambah lagi pengetahuan saya didalam konsep ruang (geometri 2-matra dan 3-matra) ini demi untuk digunakan didalam pendidikan kelak. Sebelum menerima tugasan ini saya masih lagi belum mempunyai ilmu pengetahuan dan pemahaman yang kukuh tentang apakah itu konsep ruang lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan geometri 2-matra dan 3-matra. Walaupun saya seperti pernah mendengar tentang konsep ruang ini namun begitu saya tidak dapat mengingati banyak perkara tentangnya. Semasa membuat tugasan ini, terdapat kekuatan tertentu yang telah saya kenalpasti dan juga kelemahannya serta sedikit penambahbaikan yang saya fikirkan perlu untuk meningkatkan lagi kualiti hasil tugasan ini. Semasa melaksanakan tugasan projek ini, saya telah mendapati bahawa tajuk projek tugasan ini sangat menarik minat saya untuk lebih mengenali dan mempelajarinya iaitu mengenai konsep ruang. Disini saya telah mengetahui tentang apakah itu geometri 2-matra dan 3-matra dan banyak lagi. Disamping itu, semasa melaksanakan tugasan projek ini saya juga telah mengenalpasti beberapa kelemahan yang saya hadapi. Antara kelemahan tersebut ialah terdapat banyak sumber yang saya perolehi daripada internet namun begitu saya merasakan bahawa tidak semua maklumat yang saya perolehi itu adalah tepat kesemuanya. Oleh itu, saya terpaksa mencari maklumat dengan lebih teliti dan tepat supaya tidak ada maklumat salah yang saya perolehi.
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 53

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Selain itu juga, terdapat sedikit sahaja sumber buku yang dapat saya perolehi daripada perpustakaan yang berkaitan dengan tajuk tugasan ini. Ini menyebabkan proses melaksanakan tugasan ini menjadi sedikit perlahan dan lambat. Selepas melaksanakan tugasan projek ini saya telah dapat membina kefahaman tentang konsep ruang ini iaitu geometri 2-matra dan 3-matra. Setelah melaksanakan tugasan projek ini saya dapat memahami sedikit sebanyak tentang ciriciri geometri 2-matra ataupun 2 dimensi dan 3-matra ataupun 3 dimensi. Saya juga telah mengetahui bahawa bahan-bahan 3-matra ini adalah bahan-bahan maujud yang boleh kita lihat dan sentuh. Selain itu, bahan-bahan 3 matra atau 3 dimensi (3D) adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. 3 matra adalah salah satu aplikasi daripada geometri. Saya telah menyedari Kita sebenarnya hidup di dunia yang penuh dengan objek tiga matra. Setiap objek yang kita nampak, pasti kita boleh melihat ataupun menyentuhnya. Objek-objek ini adalah objek tiga dimensi yang boleh diukur dari segi panjang, lebar, dan tinggi. Disamping itu, sebagai seorang bakal guru saya dapat menguji dan menambahbaik kreativiti diri saya sendiri dengan merekacipta model 3-matra ciptaan bersama dengan rakan-rakan ahli yang lain. Ini membolehkan saya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri saya sendiri dan mencipta sesuatu solusi bagi menambahkan lagi kekuatan dan memperbaiki setiap kelemahan di dalam diri saya sendiri. Kesimpulannya, saya dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih mengenai konsep ruang ini dan mencedok beberapa aspek didalamnya yang mempunyai kualiti yang boleh saya gunakan sebagai panduan dan ilmu tambahan didalam hidup dan dunia pendidikan nanti khususnya sebagai seorang bakal guru kelak.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 54

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman REFLEKSI SEBELUM Nama : Sylvister Philip Ak Merajan No. I.C :911124-13-5271

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Dalam Kursus Literasi Nombor 3105, kami telah diberi tugasan untuk menghasilkan teselasi bentuk 2 Matra dan 3 Matra. Tugasan ini diberi tempoh masa 4 minggu sahaja. Pelbagai perkara yang saya telah alami sepanjang proses membuat teselasi 2 matra dan 3 matra atau 3 Dimensi ( 3D) ini. Walaubagaimanapun, tugasan ini merupakan tugsan berkumpulan, dimana setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang dan 4 orang sahaja. Bagi kumpulan saya, kami terdiri daripada 3 orang sahaja. Oleh itu, kerja berkumpulan dapat mengurangkan sedikit beban, kerana setiap orang akan mempunyai bahagian masing-masing untuk disiapkan. Sebelum kami melaksanakan tugasan, kami telah membahagikan tugas masing-masing supaya proses penghasilan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum menghasilkan satu hasilan 2 matra dan 3 matra, kami telah berbincang untuk memilih teselasi yang sesuai perlu dibuat berdasarkan soalan tugasan yang diberikan. Bagi teselasi 2 matra, kami dikehendaki untuk menghasilkan satu teselasi 2 matra mengikut idea kumpulan masing-masing dan menghasilkan 5 bongkah 3 matra yang berlainan. Ketika proses untuk memilih teselasi yang akan dibuat, setiap seorang kami harus memberikan idea masing-masing sebelum menghasilkan teselasi yang sebenar. Pelbagai perkara yang saya telah pelajari semasa memilih idea-idea untuk menghasilkan teselasi. Secara langsung, saya dapat maklumat baru serta input yang berguna berkaitan dengan teselasi 2 matra dan 3 matra. Bagi seorang guru, amat penting teselasi dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana, corak corak teselasi mudah dijumpa setiap hari seperti corak pada langsir, tikar, selimut, mozek, dan sebagainya. Semua corak ini mempunyai teselasi yang berbeza. Bagi 3 matra, saya telah mengenal bentuk asas semasa lakaran idea pertama . Bentuk yang saya kenal seperti kon, pyramid, sfera, kuboid, silinder dan sebagainya. Mengenali bentuk 3D amat penting kerana bentuk-bentuk ini mudah didapati dalam kehidupan seharian kita.
Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 55

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Sebagai contoh, bentuk sfera akan serupa seakan bola sepak, manakala bentuk kon akan berupa seakan kon ais krim.

Setelah selesai menghasilkan beberapa lakaran teselasi 2 matra , kami telah mengumpulkan semua lakaran idea untuk dinilai serta memilih teselasi yang sesuai untuk dibuat bersama. Oleh itu, kami telah bersetuju membuat teselasi 2 matra bercorak kubus yang berulang serta menghasilkan satu kbox mini untuk 3 matra. Walaubagaimanapun, kami telah menghadapi beberapa masalah ketika hendak memulakan tugasan teselasi ini. Kami dikehendaki untuk mencari bahan terbuang untuk menghasilkan satu set kbox mini tersebut.Namun, dengan bekerjasama, kami dapat menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dengan sepakat, kami telah mencari polisterin yang tidak diguna, kotak, dan bekas keropok yang berbentuk silinder. Dan bola getah. Akhirnya, kesemua bahan yang diperlukan untuk menghasilkan 3 matra dapat dicari .Bagi menghasilkan teselasi 2 matra, semuanya berjalan lancar kerana bahan-bahan yang digunakan hanya 1 kertas lukisan bersaiz A3, pensel warna, pembaris ,pemadam, pensel dan pengasah. Oleh itu, sebagai seorang bakal guru, kita harus bersabar dalam mencari pengetahuan dan memupuk nilai kerjasama dalam diri. Apabila kesemua bahan-bahan ini terkumpul, kami telah memulakan langkah untuk menghasilkan 2 matra dan 3 matra ini.

REFLEKSI SEMASA Setelah kami bersetuju untuk membuat teselasi yang dipilih, kami membuat hasilan berdasarkan tugas masing-masing. Setiap daripada kami membuat bahagian masing-masing supaya tugasan ini berjalan dengan lancar. Oleh itu, sebagai bakal guru, harus menanamkan semangat berkumpulan untuk menyiapkan sesuatu yang melibatkan aktivit kumpulan. Sepanjang proses pelaksanaan tugasan ini, kami dapat menunjukkan komitmen yang positif sesama kami. Walaupun kali pertama membuat teselasi 2 matra dan 3 matra ini, ini tidak mudah mematahkan semangat saya untuk
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 56

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

menyiapkan hasilan tersebut.Sebaliknya, saya telah mempelajari perkara baru serta mengenali benda yang baru seperti menghasilkan teselasi 2 matra dan 3 matra. Bagi menghasilkan teselasi 2 matra, kami telah menggunakan bahan-bahan seperti kertas A3, pemadam, pensel, pembaris panjang 30 cm , pensel warna dan gunting. Kami telah menghasilkan teselasi 2 matra terlebih dahulu diikuti oleh 3 matra. Dalam proses 2 matra, kami akan melukiskan bentuk kubus dengan membuat pergerakan yang berulang. Hal ini kerana, salah satu ciri teselasi ialah mempunyai corak yang berulang-ulang. Dengan pengalaman yang ada iaitu pernah mempelajari Lukisan Kejuruteraan, saya telah mengaplikasikan kemahiran tersebut dengan membuat garisan yang mempunyai sudut yang tepat. Membuat garisan ini merupakan paling rumit, kerana harus memastikan setiap panjang mempunyai panjang yang

sama.Oleh itu, sikap yang sabar haruslah diutamakan untuk menghasilkan kualiti yang baik dan sempurna. Apabila kesemua bentuk dan corak selesai dibuat, kami meneruskan dengan proses yang seterusnya, iaitu mewarna teselasi 2 matra dengan warna yang telah diplih mengikut kesesuain. Bagi seorang guru, teselasi juga memerlukan kesenian seperti yang terdapat dalam Pendidikan Seni Visual iaitu kemahiran mewarna yang betul. Seorang guru harus mempunyai kemahiran yang asas, seperti mewarna kerana kemahiran ini penting apabila murid-murid di dalam kelas meminta tunjuk ajar mewarnan dengan betul. Saya rasa gembira membuat teselasi ini, sebab banyak menggunakan pengalaman yang sedia ada.

Proses membuat teselasi 3 matra diteruskan selepas selesai teselasi 2 matra disiapkan. Pada mulanya,kami rasakan agak sukar untuk menghasilkan 3 matra, namun apabila kami memulakan dengan memotong polisterin, kami telah mendapat idea. Kami telah bersetuju untuj menghasilkan sebuat set karaoke mini dengan menggunakan bahan yang terbuang. Dengan menggunakan kreativiti masing-masing, kami akhirnya dapat menghasilkan satu set mini karaoke dengan menggunakan bahan terbuang. Oleh itu, seorang guru haruslah mempunyai seni dan mempunyai kreativti
Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3) Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 57

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

dan perlu kreatif. Hal ini penting dalam penyediaan bahan bantu mengajar,guru haruslah mempunyai kreativiti dalam penghasilan bahan bantu mengajar, supaya murid suka tehadap pembelajaran.Untuk menghasilkan 3 matra ini, kami juga terdedah dengan bentuk 3 matra dalam kehidupan seharian. Bentuk 3 matra ini mudah didapati di sekitar kita seperti binaan bangunan, alatan elektronik dan sebagainya. Dalam pada itu juga, saya dapat mengenali cirri cirri yang terdapat dalam bentuk 3D.

REFLEKSI SELEPAS Sepanjang proses penghasilan teselasi 2 matra dan 3 matra, pelbagai ilmu serta kemahiran baru yang saya perolehi. Kemahiran kemahiran yang diperolehi ini boleh digunakan pada masa akan datang. Selain itu, saya juga dapat mengenali corak dan bentuk teselasi dalam kehidupan seharian kita. Corak corak teselasi yang menarik mampu mewujudkan suasana yang ceria. Malah, bentuk-bentuk 3D juga senang didapati dalam alam sekeliling kita. Bentuk ini seperti bentuk TV Plasma, kipas, meja makan yang bulat, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, semangat kerjasama sesama ahli kumpulan dapat dikukuhkan lagi dengan membuat kerja kumpulan seperti ini. Semangat kerjasama ini penting dalam memastikan kelancaran proses penghasilan teselasi ini. Pada saya, tanpa kerjasama, kerja-kerja yang mudah juga menjadi sukar. Oleh itu, sebagai guru, haruslah menyediakan aktiviti yang melibatkan kerjasama dalam murid. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Simpulan bahasa ini mempunyai mkasud yang mendalam. Dalam aktiviti matematik, kerjasama boleh diwujudkan dengan membantu kawan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang melibatkan matematik. Tugasan ini banyak menggunakan otak untuk berfikir bagi menghasilkan sesuatu yang menarik . Bagi menghasilkan corak teselasi 2 matra, saya telah menghasilkan beberapa lakaran idea untuk mencari yang baik untuk dihasilkan. Dalam proses membuat lakaran, saya telah banyak berfikir untuk menghasilkan corak yang menarik.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 58

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Oleh itu, kesenian dalam menghasilkan corak perlu ada. Pada pengalaman yang sedia ada, saya mampu menghasilkan beberapa corak. Tugasan ini telah memberikan kami untuk menjaga alam sekitar dengan lebih baik. Ini dapat dilihat dengan menggunakan bahan terbuang untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menarik. Saya telah menggunakan beberapa bahan terbuang untuk menghasilkan 3 matra. Bahan-bahan terbuang ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 59

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

RUJUKAN

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 60

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman RUJUKAN

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

Dale Seymour, Jill Britton, ( 1989) . Introduction to Tesselations. New York : Dale Seymour Publications. Douglas H. Clements and Julie Sarama. ( 2009 ) . Learning And Teaching Early Math ( The Learning Trajectories Approach ). New York : Routledge Taylor and Francis Group. Jill Britton, ( 2000) . Symmetry and tessellations. New York : Dale Seymour Publications. Margaret Sangster and Rona Catterall, ( 2009 ). Early Numeracy ( Mathematical Activities For 3 And 5 Year Old ). New York : CPI Antony Rowe, Chippenham, Wiltshire. Rujukan Teselasi diambil pada 01 September http://www.mathsisfun.com/geometry/tessellation.html Rujukan Teselasi diambil pada 03 September http://www.coolmath4kids.com/tesspag1.html Rujukan Teselasi diambil pada 04 September http://mathworld.wolfram.com/Tessellation.html dari dari dari laman laman laman web web web

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 61

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

LAMPIRAN A
SOALAN TUGASAN

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 62

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

LAMPIRAN B
BAHAN RUJUKAN

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 63

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman

LITERASI NOMBOR WAJ 3105

LAMPIRAN LAIN

Samson Lian Juk, Sylvister Philip, Alister Ashley Pendidikan Khas (MP)PK/PJ/PSV1 (PK3)

Teselasi 2 Matra dan 3 Matra | 64

Anda mungkin juga menyukai