Anda di halaman 1dari 9

2.

0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3 Mata Pelajaran Tarikh Tahun Jumlah Pelajar Masa Tajuk Bidang Nilai Nilai Sampingan Pengetahuan Sedia Ada Hasil Pembelajaran : : : : : : : : : : : Pendidikan Moral 21 September 2012, Jumaat 3 14 orang 8:00 9:00 pagi (60 minit) Simpati Mencerminkan Baik Hati 1.0 Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri 1.9 Baik Hati Tanggungjawab terhadap Masyarakat, Kasih Sayang, Kejujuran Murid mengambil berat tentang ahli keluarga di rumah. Kognitif: 1) Murid menyatakan sekurang-kurangnya 3 perkataan yang ada kaitan dengan nilai baik hati menggunakan aplikasi Smart Art dalam Microsoft Office Word dengan betul. 2) Murid menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kebaikan apabila sentiasa membantu mereka yang berada dalam kesusahan dengan jelas. Afektif: 1) Murid prihatin terhadap kesusahan yang dialami oleh anggota masyarakat dengan ikhlas. Psikomotor: 1) Murid berusaha membantu mereka yang berada dalam kesusahan dengan sepenuh hati.

Gabungjalin Sumber P&P

: Teknologi, Bahasa, Seni. : Cerita Sang Merpati dan Si Semut (rakaman MP3 & transparensi), OHP, LCD, komputer riba, pembesar suara, permainan Silang Kata, kertas sebak, lembaran kerja, pen penanda, pita pelekat : Bercerita, perbincangan, bermain, soal jawab : Pemupukan nilai, pembinaan rasional, moral kognitif, tindakan sosial. : Mengenal pasti sebab dan akibat, menyenarai, membuat perkaitan dan perhubungan

Kaedah/Teknik Pendekatan KBKK

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3 LANGKAH ISI KANDUNGAN / NILAI Set Induksi Guru menayangkan video Terima Kasih 8:00-8:05 Guru (5 minit) Pelajar menyanyi lagu Terima Kasih Guru AKTIVITI P&P Guru menanya mengapa perlu mengucap terima kasih atas bantuan yang diberikan Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Murid mendengar rakaman MP3 tentang cerita Sang Merpati dan Si Semut. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 nilai yang terdapat pada audio yang didengari CATATAN

Langkah 1 8:05-8:20 (15 minit)

1) Isi Kandungan: Cerita Sang Merpati dan Si Semut (rakaman MP3). 2) Contoh Soalan: a) Apakah nilai yang hendak disampaikan dalam cerita Sang Merpati dan Si Semut? Nilai baik hati Nilai kasih sayang Nilai tanggungjawab terhadap masyarakat b) Bagaimanakah perasaan anda semasa melakukan kebaikan? (guru memberi respon berdasarkan jawapan murid dan mengaitkannya dengan nilai baik hati).

1)

Sumber P&P: LCD Komputer riba Pembesar suara Cerita Sang Merpati dan Si Semut (Rakaman MP3)

2) Kaedah/Teknik: Bercerita, soal jawab 3) Pendekatan: Pemupukan nilai 4) KBKK: Membuat perkaitan dan perhubungan

Langkah 2 8:20-8:40 (20 minit)

Permainan Silang Kata. (rujuk lampiran) Murid dikehendaki menamakan sama ada nilai-nilai murni dalam silang kata terdapat dalam audio cerita Sang Merpati dan Si Semut yang didengari.

Setiap kumpulan mendapat satu permainan Silang Kata. Setiap kumpulan melaksanakan permainan tersebut. Permainan dipantau dan dibimbing

1) Sumber P&P: Permainan Silang Kata Kertas sebak Pen penanda

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3 oleh guru. Murid melihat cadangan jawapan. Guru bersoal jawab dengan murid. Pita pelekat LCD Komputer riba

2) Kaedah/Teknik: Perbincangan, bermain 3) Pendekatan: Moral kognitif

4) Nilai Sampingan: Kejujuran 5) KBKK: Mengenal pasti sebab dan akibat 6) HP: K2, A1 Langkah 3 8:40-8:55 (15 minit) 1) Isi Kandungan: Cerita Sang Merpati dan Si Semut (rakaman MP3). 2) Contoh Soalan: Adakah anda jujur dan ikhlas semasa menghulurkan bantuan? (guru memberi respon berdasarkan jawapan murid). Apakah yang perlu anda lakukan Murid mendengar semula cerita Sang Merpati dan Si Semut. Murid diminta untuk mengaitkan isi cerita dengan situasi sebenar. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Murid mendengar rumusan cerita daripada guru. 1) Sumber P&P: Cerita Sang Merpati dan Si Semut (transparensi) OHP 2) Kaedah/Teknik: Bercerita, soal jawab 3) Pendekatan: Tindakan sosial

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3 untuk memupuk nilai baik hati? Berusaha membantu mereka yang berada dalam kesusahan (mana-mana jawapan yang sesuai).

4) KBKK: Membuat perkaitan dan perhubungan

5) Nilai Sampingan: Kejujuran 6) HP: A1, P1 Penutup 8:55-9:00 (5 minit) 1) Isi Kandungan: Soalan yang terdapat dalam transparensi Cerita Sang Merpati dan Si Semut. Murid mendengar rumusan isi pelajaran daripada guru. Murid diperjelaskan dengan nilai Baik Hati. Lembaran kerja diedarkan kepada murid sebagai latihan pengukuhan. 1) Sumber P&P: Cerita Sang Merpati dan Si Semut (transparensi) OHP Lembaran kerja 2) HP: K1, K2, A1

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3

PERMAINAN SILANG KATA

1. K 2. B 3. E M

4. S M A

5. 6. J 8. P R I H 9. T N S 10. O N L B U U I A 7.

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3

Lampiran 1/1 MENEGAK MELINTANG

1. Kita harus mengambil berat tentang .......... orang lain. 2. Simpati menggambarkan .......... hati. 5. Kata seerti bagi tolong. 7. Golongan .......... amat memerlukan bantuan wang. 9. Mereka mengumpul wang untuk .......... kebajikan.

3. Mereka mengutip .......... untuk membantu orang miskin. 4. Belas kasihan. 6. MERCY banyak membantu mangsa bencana ......... 8. Kita mesti ......... dengan kesusahan orang lain. 10. Selain bantuan kewangan, kita juga boleh memberi sokongan ........

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3

Lampiran 1/2 Cadangan jawapan:

PERMAINAN SILANG KATA

1. K 2. B A 4. S I K 8. P R I N 10. M O R A N L H A M P A J 9. T A B U N I N T U I S K I N T I 6. A L A 3. D E R 5. B 7. M R M A

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3

G NAMA : KELAS : LEMBARAN KERJA: Petikan di bawah menggambarkan nilai baik hati, iaitu bergotong-royong membersihkan sekolah. Arahan: Sila lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan-perkataan yang diberikan. TARIKH : Lampiran 1/3

Pada hari Sabtu yang lepas, murid-murid SK Seri Murni telah mengadakan aktiviti gotong-royong bagi .............................. kawasan sekolah mereka.

Guru besar, Encik Amirul berasa gembira melihat semangat .............................. yang ditunjukkan oleh murid-murid. Mereka membersihkan kawasan longkang, .............................., padang, stor sukan, .............................. , dan menanam pokok untuk mengindahkan kawasan sekolah mereka.

Penglibatan semua murid dalam aktiviti .............................. ini telah menjadikan sekolah .............................., dan cantik.

kerjasama bersih

gotong-royong halaman sekolah

bilik darjah membersihkan

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral Tahun 3

Lampiran 1/4