Anda di halaman 1dari 9

.

(
.Cerakinkan kalimah berikut

3.

4.

5.

1.

2.

(1)

.(
.Padankan yang sama barisnya

6.

7.

8.

9.

.
10

(2)

(
.
.Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan

________________

11.

________________

12.

_______________

13.

______________
________________

14.
15.

(3)

.(
.Suaikan

16.

17.

18.

19.

20.

)(4

( .
.Lorekkan jawapan yang betul

.
21

.
22

.
23

.
24

.
25

" "

"
".

( " "
" "

Tuliskan sama ada rukun Islam atau rukun Iman

:
.

.
26

.
27

.
28

.
29

.
30

.
)(5

( ..
.Padankan gambar dengan perlakuan dalam solat

31.

.32

.33

.34

.35

)(6

( .
.Pilih jawapan yang betul

.36

)(
.
( 20
( 12

.37

_______

________________

16

)(.
(

.38

____________________.
(
(
(

.39

_________

.
( 4
.40

)(
__________________ .
(
(
(

)(7

( .
.Tuliskan adab bagi gambar di bawah

.41

__________________

.42

__________________

.43

__________________

.44

_________________

.45

_________________

)(8

(
.
yang salah

bagi yang betul dan X

.Tandakan

46.

47.

48.

49.

50.

(9)