Anda di halaman 1dari 1

UPAYA PENANGANAN HAMBATAN BONGKAR MUAT LPG TYPE-C DI KAPAL MT.

GAS INDONESIA

SKRIPSI
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sebutan Professional Sarjana Saint Terapan di bidang Nautika

Disusun oleh :

MAULANA PERDANA YUDHA NIT 42052201 N

JURUSAN NAUTIKA PROGRAM DIPLOMA IV POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 2013