Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) BM Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1 Tarikh / Hari Masa Kelas
Isi Pelajaran

: : :

26 Mac 2012 8.40 9.40 ( 1 jam) 5 Kenanga


Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti Murid gambar 1.Menyatakan gambar. 2.Menyatakan jenis makanan yangh dimakan murid semalam apa yang dilihat di dalam BBM: Gambar tengah hari Nilai: Bekerjasama KBKK: Sumbang saran Catatan

ngkah/Masa

et Induksi

Bersoal

jawab

tentang

1.Menunjukkan

minit)

makanan kesukaan murid.

hidangan makanan tengah hari. 2.Meminta

makana

menyatakan makanan yang dimakan semalam.

ngkah 1

Menganalisis data

Aktiviti berkumpulan: 1.Meminta murid duduk

Aktiviti berkumpulan: 1.Membaca petikan secara mentalis (secara senyap) petikan 2.Mengelaskan makanan mengikut jenisnya: Karbohidrat,Protein,Vitamin,garam galian dan lemak

BBM: - Petikan teks -jadual Nilai: Bekerjasama KBKK: Mengklasifikasi

5 minit)

dalam kumpulan 2.Mengedarkan kepada murid. 3.Meminta murid membaca petikan secara mentalis

(secara senyap) 4.Meminta murid

menganalisis data dengan mengkelaskannya mengikut jenis makanan Membentangkan laporan 1.Meminta ketua kumpulan membentangkan laporan di hadapan kelas. 2.Menampal jadual yang 1.Ketua laporan di hadapan. setiap kumpulan membentangkan BBM: Jadual Nilai: Mematuhi arahan KBKK: Merumus

ngkah 2

5 minit)

dilengkapkan oleh murid di papan putih.

ngkah 3

1 .Mengenalpasti penanda wacana 2. Membina dan menulis ayat

1.

Mengarahkan

semula

1. Membaca teks secara senyap. 2. Mengenalpasti dan menggariskan penanda wacana yang terdapat di dalam petikan.

BBM: Lembaran kerja Nilai: Mematuhi arahan KBKK: Mengenalpasti, Menjana idea

0 minit)

murid membaca teks secara senyap. 2. Meminta murid dan penanda

3.Menyenaraikan penanda wacana di dalam lembaran kerja . 4. Membina dan menulis ayat menggunakan penanda wacana di dalam lembaran kerja.

mengenalpasti menggariskan

wacana yang terdapat di dalam petikan. 3. Meminta murid penanda

menyenaraikan

wacana yang digaris. 4. Meminta murid membina ayat menggunakan penanda wacana

enutup

1.Penerapan nilai murni

1.Mengingatkan murid agar sentiasa makan makanan seimbang. 2.Meminta mengamalkan seimbang. 3. Menyebut semula murid makanan

1.Menyebut semula makanan seimbang yang berkhasiat. 2. Menyebut semula penanda wacana yang telah dipelajari.

Nilai: Menghargai kesihatan KBKK: sumbangsaran

minit)

penanda wacana yang telah dipelajari.

Bil. Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk Objektif i) ii) iii)

: : : : :

35 orang Bahasa Melayu Sukan Dan Kesihatan Kesihatan Asas Kesejahteraan Di akhir pengajaran murid dapat:

Mengelaskan maklumat berdasarkan topik yang dibincangkan. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada bahan bacaan. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana.

Pengetahuan sedia ada : Konsep serta penanda wacana di dalam pengajaran yang lepas. Bahan kad gambar dan lembaran kerja. Nilai Kemahiran : : Menjaga kesihatan, bekerjasama, berdisiplin Membaca, lisan dan menulis. : Petikan teks m/s 58 buka teks Bahasa Melayu Tahun 5, : Murid pernah didedahkan dengan frasa dan rangkai kata

REFLEKSI Kelemahan Murid lambat memahami maksud dan penggunaan penanda wacana kerana penanda wacana adalah satu perkara yang abstrak , tiada gambaran konkrit untuk membantu murid memahami kemahiran tersebut. Selain itu, kaedah penerangan yang digunakan membuatkan murid rasa agak bosan dan kurang menunjukkan minat semasa P&P dijalankan.

Kekuatan Set Induksi berkenaan makanan kesukaan murid beserta gambar menarik perhatian murid. Pengetahuan sedia ada murid tentang makanan berkhasiat membantu guru untuk menyampaikan pengajaran. Guru juga telah dapat mengenal pasti tahap kognitif murid bagi memastikan pengajaran yang disampaikan berkesan serta boleh menguji kefahaman mereka dengan memberi latihan yang sesuai sebagai penilaian.

Cara Mengatasi Teknik latih-tubi perlu dilakukan bagi mengukuhkan kefahaman murid iaitu melatih-tubi murid membina dan menulis ayat mengunakan penanda wacana. Bagi mengelakkan rasa bosan murid, guru bolehlah menggunakan alat multimedia semasa pengajaran. Contohnya murid mencari maklumat dengan mengakses internet atau menjawab latihan/penilaian menggunakan komputer.

Anda mungkin juga menyukai