Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 1

Tema Nilai Standard Kandungan

: : :

Saya Baik Hati 2.0 Baik Hati 2.1 Membantu keluarga Pada akhir pembelajaran , murid dapat: 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri

Standard Pembelajaran :

EMK Pengisian kurikulum Masa Aktiviti

: TMK : 1. Bahasa Malaysia : 60 minit ISI KANDUNGAN CATATAN

Set Induksi (10 minit)

1. Guru menerangkan mengenai sikap baik hati yang akan dipelajari

Teknik penerangan: 1. Baik hati ialah sifat yang mulia Ujian Formatif: Teknik soal jawab. 1. Menyoal murid mengenai kandungan video yang ditayangkan.

Langkah 1 (30 minit)

1. Guru menayangkan satu tayangan video a. Ahmad yang Baik Hati 2. Guru menyoal murid mengenai video yang telah ditayangkan. 1. Guru menerangkan mengenai video yang ditayangkan kepada murid. 2. Guru bertanya soalan kepada murid untuk menguji pemahaman murid terhadap tayangan video tadi. 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. : Gambar, video, LCD, lembaran kerja

Langkah 2 (20 minit)

Teknik soal jawab: 1. Apa yang Ahmad telah lakukan?

Pengukuhan (10 minit) BBM

Ujian Sumatif: Lembaran kerja.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 1


Tarikh Tema Nilai Standard Kandungan : : : : 6 Februari 2013 (Rabu) Saya Baik Hati 2.0 Baik Hati 2.1 Membantu keluarga Pada akhir pembelajaran , murid dapat: 2.1.1 EMK Pengisian kurikulum Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri

Standard Pembelajaran :

: Pemikiran Kreatif : 1. Bahasa Malaysia 2. Dunia Seni Visual

Masa Aktiviti

: 60 minit ISI KANDUNGAN CATATAN

Set Induksi (5 minit)

1. Guru menerangkan mengenai sikap baik hati yang telah dipelajari.

Teknik penerangan: 2. Baik hati ialah sifat yang mulia Ujian Formatif: Teknik soal jawab. 1. Menyoal murid mengenai gambar yang ditunjukkan.

Langkah 1 (15 minit)

2. Guru menunjukkan contoh gambar/situasi yang bertemakan sikap baik hati kepada murid. 3. Guru menyoal murid mengenai gambar yang telah ditunjukkan. 4. Guru mengedarkan beberapa naskhah surat khabar lama kepada pelajar.

Langkah 2 (30 minit)

Membuat buku skrap: 5. Guru meminta murid menggunting gamar yang mempunyai tema Baik Hati dan kemudian menampalnya di atas kertas warna. Murid juga dikehendaki menulis ayat berdasarkan gambar tersebut. 6. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 1. Teknik menggunting dan menampal

Pengukuhan (10 minit) BBM

Ujian Sumatif: Lembaran kerja.

: Gambar, surat khabar terpakai, gunting, gam, kertas warna, dan lembaran kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 1


Tarikh Tema Nilai Standard Kandungan : : : : 7 Februari 2013 (Khamis) Saya Baik Hati (Kesinambungan daripada pelajaran yang lepas) 2.0 Baik Hati 2.1 Membantu keluarga Pada akhir pembelajaran , murid dapat: 2.1.1 EMK Pengisian kurikulum Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri

Standard Pembelajaran :

: Pemikiran Kreatif : 1. Bahasa Malaysia 2. Dunia Seni Visual

Masa Aktiviti

: 60 minit ISI KANDUNGAN CATATAN

Set Induksi (5 minit)

1. Guru menyorot kembali (recall) pelajaran yang lepas.

Teknik soal jawab: 1.Apa yang kita telah pelajari semalam? Ujian Formatif: Teknik soal jawab. 1. Menyoal murid mengenai gambar yang ditunjukkan.

Langkah 1 (15 minit)

2. Guru menunjukkan contoh gambar/situasi yang bertemakan sikap baik hati kepada murid. 3. Guru menyoal murid mengenai gambar yang telah ditunjukkan. 4. Guru meminta murid menyambung tugasan buku skrap yang telah diminta dalam pelajaran yang lepas. 5. Guru meminta murid menghias buku skrpa mereka mengikut kreativiti dan idea masingmasing. 6. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.

Langkah 2 (30 minit)

Membuat buku skrap: 2. Teknik menggunting dan menampal

Pengukuhan (10 minit) BBM

Ujian Sumatif: Lembaran kerja.

: Gambar, surat khabar terpakai, gunting, gam, kertas warna, dan lembaran kerja