Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar Tema Tajuk Fokus Utama

: Bahasa Melayu : 10 Mac 2013 : 9.45pg-10.45pg : 4 Pintar : 35 orang : Sentiasa Berhemat Kita Selamat : Utamakan Keselamatan :1.5 (ii) Aras 1 - Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan.

Fokus Sampingan

:6.3 (i) Aras 3 - Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. :11.2 (1) Aras 1 - Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. 11.2 Aras 1(ii) - Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini murid dapat: i) ii) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. menyebut dan menulis sekurang-kurangnya empat daripada lima amalan baik daripada teks yang dibaca. menyatakan sekurang-kurangnya empat daripada lima simpulan bahasa serta maksudnya

iii)

Kemahiran Berbahasa Sistem Bahasa Kosa Kata Pengisian Kurikulum

: Membaca,mendengar,bertutur dan menulis : Kata Nama Am dan Kata Nama Khas : insuran,peratus,ansuran :i.ilmu:Ekonomi dan Matematik ii.nilai: bersyukur,hormat-menghormati,bekerjasama

Kemahiran bernilai tambah: 1) kemahiran berfikir: Menjana idea 2) kecerdasan pelbagai: Intepersonal dan verbal linguistik Pengetahuan sedia ada: Murid-murid telah mengetahui dan mempelajari tanggungjawab ahli masyarakat dan perlunya mengamalkan nilai-nilai murni. Bahan bantuan mengajar: video,ldc,,speaker,laptop Buku teks,lembaran kerja,kad perkataan ,kertas A3 Langkah/ Masa Set Induksi (5minit) Isi Pelajaran Nilai-nilai baik 1.Guru menayangkan video BBM: ikhlas dari hatiyang memaparkan nilai-nilai murni. 1)video, 2.Guru mengaitkan jawapan dengan tajuk pelajaran hari ini. 2)speaker, 3)Laptop 4)lcd Kaedah : -penyoalan seluruh kelas. KB : -menjana idea Langkah 1 (15 minit) 1.Membaca petikan daripada buku teks yang bertajukUtamakan Keselamatan 2. Murid memberikan makna perkataan: i)Kesulitan = kesukaran,kepayaha n ii)Runtuh = roboh, jatuh kerana rosak 1.Guru meminta murid membaca petikan dalam buku teks. 2.Murid membaca secara senyap. 3.Guru memilih beberapa orang murid membaca petikan tersebut. -Mereka membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bbm : 1)Buku teks 2)kad perkataan Teknik : Penyoalan. Penerangan KB : Menjana idea Aktiviti Pembelajaran Catatan

iii)Tekun = rajin, bekerja bersungguhsungguh iv)Berkat = rahmat, restu.

-Murid mendengar dengan teliti. -Guru bersoal jawab dengan murid tentang cerita dalam petikan tersebut. - Guru menyebut perkataan daripada teks dan meminta murid memberi maknanya.

Nilai murni: Bersungguhsungguh

Langkah 2 (10 minit)

1.Mesej dalam teks adalah untuk memperlihatkan nilai murni yang diamalkan oleh penduduk Kampung Binjai. 2. Menyata nilai murni penduduk Kampung Binjai:i)mengadakan mesyuarat untuk menyelesaikan masalah. ii)melakukan gotongroyong. iii)datang awal ke tempat gotongroyong. iv)bekerja dengan tekun. v)tidak curi tulang. vi)makan bersamasama.

1.Guru menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 2.Murid-murid menyatakan amalan baik penduduk Kampung Binjai secara lisan.

Bbm : 1)Buku teks 2)Kertas lukisan

Strategi: Berpusatkan murid dan guru Nilai: Bekerjasama dan patuh pada arahan

Langkah 3

Membaca dan menulis ayat.

1.Murid menulis ayat-ayat yang menunjukkan amalan

Bbm :

(15minit)

1.Ayat-ayat yang menunjukkan amalan baik dalam teks:

baik dalam teks. 2.Ketua kumpulan membentangkan hasil kerja.

1)Kertas A3 mah-jong Kaedah: pembelajaran koperatif

3.Guru memberi ulasan dan i) Ketua kampung peneguhan pada setiap telah pembentangan memanggil anak buah beliau bermesyuarat di balai raya. ii) Dalam mesyuarat tersebut mereka telah bersetuju untuk membaiki jambatan secara bergotongroyong. iii) Pada hari gotongroyong, Penduduk kampung berkumpul ditepi sungai lebih awal. iv) Masingmasing bekerja dengan tekun. v) Tidak ada seorangpun yang curi tulang.

Strategi: Berpusatkan murid Nilai: Bekerjasama dan patuh pada arahan

Langkah 4 (10 minit)

Simpulan bahasa dan maksudnya. i))anak buah -orang yang berada di bawah jagaan seorang ketua.

1.Guru meminta murid menyebutkan simpulan bahasa yang terdapat dalam teks dan memberikan maknanya. 2.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada

BBM : 1)kad perkataan 2)Lembaran kerja

murid dan meminta mereka menjawabnya. ii)curi tulang -mengelakkan pekerjaan dengan tipu helah. iii)mandi peluh -basah dengan peluh. iv)besar hati -bangga/gembira. Penutup (5minit) Rumusan Guru merumuskan nilai dan hasil pembelajaran pada hari ini. Kemahiran berfiki: Menjana idea. Nilai murni: Bersungguhsungguh

Anda mungkin juga menyukai