Anda di halaman 1dari 1

LembaruntukDonatur

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID KARAWACI RESIDENCE


Sekretariat
Email
Website
No. Rekening

: Perumahan Karawaci Residence Blok C7 No. 23, Telp: 0811160244


: muslim_karawaci_residence@yahoo.com
: www.mtbahrululum.blogspot.com
: 0175223631 (BNI Syariah a.n Zarul Fuziono)

Bismillahirrohmanirrohim

TANDAPENERIMAANINFAQ/DONASI
Telahditerimainfaq/donasiuntukkeperluanpembangunanMasjidKarawaciResidencedari:

Nama

:_____________________________

Alamat

:_____________________________

NoTelp/Hp

:_______________________

Email

:________________________

Dengannominal

:__________________________________________________________________

Carapenyetoran

: Langsung/tunai

TransferkeRekeningPanitia(BNISyariahNo.Rek.:0175223631a.nZarulF)
* setelah transfer, harap telp/sms Bpk. Awang (Bendahara) di 08158934271 atau email ke
muslim_karawaci_residence@yahoo.com

SemogaAllahmemberipahalakepadamudalamapayangtelahengkauinfakkan,dansemogaAllah
memberkatimudidalamhartayangengkausisakan
,2010

PANITIA

__________________

DONATUR

__________________

Catatan:Untukinfaq/donasimelaluitransferkerekeningpanitia,harapmelampirkancopybuktitransfer

LembaruntukPanitia

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID KARAWACI RESIDENCE


Sekretariat
Email
Website
No. Rekening

: Perumahan Karawaci Residence Blok C7 No. 23, Telp: 0811160244


: muslim_karawaci_residence@yahoo.com
: www.mtbahrululum.blogspot.com
: 0175223631 (BNI Syariah a.n Zarul Fuziono)

Bismillahirrohmanirrohim

TANDAPENERIMAANINFAQ/DONASI
Telahditerimainfaq/donasiuntukkeperluanpembangunanMasjidKarawaciResidencedari:

Nama

:_____________________________

Alamat

:_____________________________

NoTelp/Hp

:_______________________

Email

:________________________

Dengannominal

:__________________________________________________________________

Carapembayaran

:Langsung/tunai

,2010

PANITIA

__________________

TransferkerekeningPanitia

DONATUR

__________________

Catatan:Untukinfaq/donasimelaluitransferkerekeningpanitia,harapmelampirkancopybuktitransfer