Anda di halaman 1dari 7

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG.

TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERTAS KERJA: PROGRAM KARNIVAL BELIA 2013

TARIKH: 88-88-8888 TEMPAT: DEWAN SERBAGUNA KG TIONG SIMPODON

ANJURAN BERSAMA: PBBKTS (logo) KBS (logo)

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG. TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perkara 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

Kandungan Tujuan Pengenalan Matlamat dan Objektif Jusfikasi Program Tarikh dan Tempat Program Senarai Tetamu Kehormat Senarai Penceramah Senarai Pengadil Pertandingan Kumpulan Sasar/Peserta Tenaltif Program Senarai Jawatankuasa Pelaksana Implikasi Kewangan Keupayaan PBBKTS Faedah Melaksana Program Penutup i. Semakan dan Kelulusan ii. Lampiran

Mukasurat

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG. TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0 TUJUAN Kertas Kerja ini dikemukakan bagi memohon bantuan kewangam daripada pihak berwajib serta para dermawan supaya aktiviti yang telah dirancang dengan baik dapat direlasasikan dan berjalan dengan lancar.

2.0 PENGENALAN KARNIVAL BELIA PBBKTS merupakan satu aktiviti tahunan yang dirancang oleh persatuan sebagai medium utama untuk melatih lapisan baru kepimpinan persatuan selain memupuk nilai-nilai bermasyarakat dan berpersatuan dalam satu komuniti. Selain itu, PBBKTS menjadikan Karnival ini sebagai medium utama untuk melatih antara lapisan kepimpinan baru dan lama memupuk sikap Kerjasama dalam PBBKTS Selain itu, tujuan utama pihak persatuan menjadikan aktiviti ini sebagai aktiviti teras persatuan setiap tahun adalah untuk memenuhi dan menepati tujuan penubuhan PBBKTS seperti dalam FASAL 4 Undang-Undang Persatuan. Walaupun Karnival Belia ini merupakan aktiviti teras tahunan yang telah dirancang oleh persatuan, namun aktiviti ini sering tidak dapat dilaksanakan saban tahun disebabkan kekangan utama kewangan pihak persatuan yang amat terhad untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti karnival belia yang dimaksudkan. 3.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF Matlamat dan Objektif utama dalam Program ini adalah untuk menyampaikan secara pratikal perkaraperkara berikut kepada Komuniti Setempat khususnya kepada belia-belia di seluruh kawasan Tiong (6 perkampungan). I. II. Meningkatkan keyakinan diri serta mewujudkan persaingan sihat seterusnya mewujudkan semangat daya saing dikalangan belia setempat. Mempelajari, menarik minat dan seterusnya memperkenalkan sukan-sukan tradisi dari kawasan Lembah Kiulu supaya menjadi tarikan pelancong suatu hari nanti selaras dengan wawasan 2022 PBBKTS bersama JKKK Kampung Tiong Simpodon untuk menjadikan Tiong Simpodon Sebagai Kawasan pelancongan baru berkonsepkan Homestay menjelang tahun 2022 selaras dengan

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG. TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

usaha Kerajaan menerusi Kementerian Pelancongan dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk memperkasa Pelancongan sebagai sumber pendapatan baru bagi penduduk Luar Bandar.

III.

IV.

V.

Memupuk serta meningkatkan semangat Muafakat danPerpaduan. Selain sentiasa mengamalkan sikap hormat-menghormati, toleransi dan sentiasa berkerjasama diantara satu dengan yang lain sejajar dengan seruan Perdana Menteri YANG AMAT BERHORMAT DATUK SERI NAJIB BIN ABDUL RAZAK untuk sentiasa mengamalkan sikap Kesederhanaan dan menerapkan Konsep 1Malaysia. Mencungkil bakat di kalangan belia di enam (6) perkampungan Tiong yang mewakili 40% dari penduduk tetap di Lembah Kiulu ini melalui aktiviti sukan yang diadakan oleh PBBKTS dengan Kerjasama Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Menarik minat Belia setempat untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang lebih sihat berbanding dengan mengamalkan atau masih meneruskan Kebiasaan-kebisaan lama dengan Kerjasama Kementerian Kesihatan melalui ceramah-ceramah kesedaran yang akan dianjurkan oleh PBBKTS.

4.0 JUSTIFIKASI PROGRAM Program ini sangat sesuai diadakan pada Tarikh dan Masa yang dicadangkan disebabkan pada tahun ini Pesta Menuai akan diadakan di Kampung Tiong khususnya Kampung Tiong Simpodon (KTS) sebagai perkampungan pertama dan tertua yang dibuka di Kawasan Tiong ini. Selain itu, Masa dan Tarikh yang ditetapkan merupakan cuti umum seterusnya menggalakkan lagi jumlah penyertaan terhadap aktivitiaktiviti yang dianjurkan bersama oleh PBBKTS dan KBS. Selain itu juga, aktiviti-aktiviti yang dianjurkan dan dijalankan adalah sangat bersesuaian dengan konsep 1Malaysia dan tidak menyentuh mana-mana isu sensitif Negara khususnya di Kampung Tiong ini malahan dapat memberi pelbagai faedah kepada penduduk-penduduk Tiong terutama kepada BeliaBelia seluruh Tiong.

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG. TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM Tarikh Tempat Program : :

6.0 TETAMU KEHORMAT NO 1. 2. 3. 4. TETAMU KEHORMAT JAWATAN MP (P108) Tuaran ADUN N11 KIULU UPKR Ketua Kampung Tiong Simpodon Pengerusi Gabungan Ketua-Ketua Kampung Tiong Pengurusi JKKK Kampung Tiong Simpodon Ketua Kampung Tiong Ratau Ketua Kampung Tiong Gondohon Ketua Kampung Tiong Pirungusan Ketua Kampung Tiong Karanaan Ketua Kampung Tiong Tomburung Pengurusi JKKK Kampung Tiong Simpodon Pengurusi JKKK Kampung Tiong Ratau Pengurusi JKKK Kampung Tiong Gondohon Pengurusi JKKK Kampung Tiong Pirungusan Pengurusi JKKK Kampung Tiong Karanaan Pengurusi JKKK Kampung Tiong Tomburung

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG. TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.0 CERAMAH DAN PENCERAMAH No 1 2 3 4 5 6 7 8 Penceramah Kementerian Kesihatan (MySihat)* Kementerian Pelancongan* Jabatan Hutan Sabah* Taman-Taman Sabah* Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)* Tekun Nasional* Kementerian Luar Bandar* En Ahmad Janius Abdullah CEO- RNJ VENTURE SDN BHD (Usahawan KTS) En Duali Munsin Engineering Manager (Petronas Metanol Labuan) (Penasihat 3 Persatuan) Tajuk Ceramah Bahaya Rokok dan Alkohol Homestay Undang-undang Hutan Simpan (Enakmen Tanah1968) Hutan Simpan Komuniti Penggunaan Dadah- Terkawal dan tidak Terkawal Pinjaman Tekun Apakah IKS Luar Bandar? Bagaimana memulakan perniagaan? Bagaimana pengurusan perniagaan yang baik Smart Management Think and make it Happen

PERSATUAN BELIA DAN BELIAWANIS (PBBKTS) KG. TIONG SIMPODON, PETI SURAT 315, 89257 TAMPARULI, SABAH, MALAYSIA Tel: 013-5977650 (Pengerusi), 014-8670929 (Setiausaha) WEBSITE:- WWW.PBBKTS.BLOGSPOT.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.0 SENARAI PENGADIL ACARA Badminton PENGADIL Persatuan Badminton Tuaran dengan kerjasama Persatuan Badminton Negeri Sabah En Muhimian Toksin (Pengadil bertaluliah-FAM) Ester Souti (Ketua) Duanis Soimi Martin Madaun William Stephen Jessy Souti Unik Gitom Markus Asun STATUS/MAKLUMBALAS

Futsal Sukan Rakyat