Anda di halaman 1dari 49

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE NISKOG NAPONA

Priredili : Josip Zdenkovi & Vedran Bezmalinovi

SADRAJ ODVODNICI PRENAPONA, FIZIKALNA SLIKA IZVORI PRENAPONA KLASIFIKACIJA UREAJA PRENAPONSKE ZATITE SMJERNICE U PRAKSI, SCHRACK OPREMA

KORITENI IZVORI ZNANJA

IZVORI PRENAPONA
- direktni, bliski i udaljeni udari groma
(LEMP - Lightning electromagnetic impulse),

- sklopne manipulacije u elektroenergetskim mreama i instalacijama


(SEMP - Switching electromagnetic impulse),

- smetnje u elektroenergetskim mreama i instalacijama - elektrostatska pranjenja (ESD - Electrostatic discharge) - nisko i visoko frekvencijski odailjaci - nuklearne eksplozije
(NEMP Nuclear electromagnetic impulse)

ATMOSFERSKA PRANJENJA

1. Direktni udar groma 2. Udar groma u fazni ili dozemni vodi dalekovoda 3. Atm. izbijanje oblak-oblak 4. Inducirani prenapon u sekciji niskog napona

ATMOSFERSKA PRANJENJA

Udar groma u dalekovod

Direktni udar groma u: - stup dalekovoda - zatitno (dozemno) ue - fazni vodi

UDAR GROMA U DALEKOVOD

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

RAZINE ZATITE OD MUNJE

Odnos izmeu zatitne razine i efikasnosti zatite (IEC 61312-1) zatitna razina efikasnost I 0,98 II 0,95 III 0,90 IV 0,80
Klasa I su zgrade tipa kole, muzeji, javne zgrade 90-95% stanova i ureda spadaju u klasu III i IV

KARAKTERISTNI PARAMETRI
I - tjemena vrijednost T1 - vrijeme porasta T2 - vrijeme do pada na 50% vrijednosti

Trajanje 10% do 10% QI Naboj dugog udara

Quelle: EN62305-1:2006

RAZINE ZATITE OD MUNJE

IZBOR UREAJA PRENAPONSKE ZATITE


Razina zatite LPL lightning protection level LPL. I: 50% / 200 kA 100 kA/4 vodia 25 kA / vodiu

LPL. II:

50% / 150 kA 75 kA/4 vodia 19 kA / vodiu 50% / 100 kA 50 kA/4 vodia 12,5 kA / vodiu

LPL. III +IV:

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE SPD (Surge Protective Device)


To su ureaji koji ograniavaju prenapone na slijednoj opremi.
Odvodnici prenapona se ponaaju kao nelinearni otpori, iji se iznos mijenja u zavisnosti od veliine narinutog napona. Idealni odvodnik prenapona i uz vrlo velike struje odrava uvijek konstantan napon na sebi. Odvodnik prenapona osim amplitude nailazeeg naponskog vala smanjuje i njegovu strminu. Prvi odvodnici prenapona bili izvedeni od estica silicij karbida (SiC) sa iskritima. Suvremeni metal-oksidni odvodnici prenapona varistori- se sastoje od cink-oksidnih (ZnO) ploica.

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE UPZ prema kapacitetu odvodenja: Odvodnici struje munje - za zatitu instalacija i
opreme od direktnog ili bliskog udara munje

Odvodnici prenapona - za zatitu instalacija, opreme i


uredaja od udaljenih udara munje, sklopnih prenapona kao i elektrostatskih pranjenja

Kombinirani UPZ - za zatitu instalacija, opreme i


uredaja od direktnog ili udaljenog udara munje

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE

KATEGORIJE UREAJA I ELEKTRO OPREME (IEC 60664-1/DIN VDE 0110 Part 1)


Ureaji prenaponske kategorije I
(Posebno tieni uredaji).

Ureaji prenaponske kategorije II


(npr. mali kuanski aparati, runi elektrini alati..).

Ureaji prenaponske kategorije III (npr. razvodna ploa, glavni prekida, razvod ukljuujui
kabele, razvodne kutije, prekidai, utinice, a u industriji sabirnice, razni motori koji su trajno prikljueni itd.)

Ureaji prenaponske kategorije IV


(To su svi ureaji od glavnog razvoda i napajanja objekta u smjeru mree kao: brojilo, glavni osigurai itd).

PRENAPOSNKE KATEGORIJE OPREME I KLASE UPZ-a


Prenaponska kategorija elektro opreme

6kV

4kV

2,5kV

1,5kV

KPO

kWh

,I

,II

,III

Klasa UPZa

POJMOVI
Impulsna struja munje Iimp: Struje munje oblika 10/350 koju odvodnik moe podnijeti karakterizirana je tjemenom(kA), brzinom porasta di/dt (A/s), specifinom energijom i/t(J/) i nabojem i*dt (As). Vano za UPZ klase T1 Maksimalna struja odvoenja Imax: Tjeme strujnog impulsa 8/20 u ispitivanju prema IEC/EN 61643 pri kojem odvodnik pouzdano odvodi i jo nije mehaniki ili elektriki oteen. Imax > In

POJMOVI
Nazivna struja odvoenja In Nazivna struja odvoenja je vrna vrijednost strujnog impulsa, valnog oblika 8/20 s, za koji je ureaj prenaponske zatite predvien prema odreenoj normi Zatitna naponska razina Up: Ovo je maksimalna trenuntna vrijednost napopna na prikljunicama ureaja prenaponske zatite izmjerenog pri: - nazivnoj struji odvoenja, odnosno uz - 100% ispitnog napona vala 1,2/50

POJMOVI
Najvii radni napon Uc Najvia efektivna vrijednost napona koja smije trajno biti prisutna na odvodniku, to je napon pri kojemu odvodnik jo ne provodi Kombinirani test impuls Uoc: Kombinirani naponsko strujni impulsi se generiraju hibridnim generatorom (1,2/50 s, 8/20 s). Napon otvorenog kruga ovog generatora oznaava se Uoc za naponski impuls 1,2/50. Struja kratkog spoja ovog izvora za strujni impuls 8/20 oznaava se sa Isc. Koristi se za testiranje ureaja prenaponske zatite klase III prema IEC61643.

POJMOVI
Kapacitet prekidanja, gaenja popratne struje If Kapacitet prekidanja je oekivana efektivna vrijednost popratne struje pogonske frekvencije, koja moe biti automatski ugaena ureajem prenaponske zatite uz narinut maksimalni trajni radni napon Uc. Podnosiva struja kratkog spoja Podnosiva struja kratkog spoja je veliina struje kratkog spoja pogonske frekvencija na mjestu postavljanja ureaja prenaponske zatite koja se mora ograniiti osiguraima ispred ureaja prenaponske zatite.

PRIMJERI TESTNIH VALNIH OBLIKA ZA UREAJE PRENAPONSKE ZATITE

Testclass I

Testclass II

Povrina ispod linija je indikator energije pojedinog valnog oblika !

PRIMJER DJELOVANJA IMPULSA 40 kA 8/20 s (lijevo) i 10/350 s (desno)

Izvor: Dr. ing. Peter Hasse Dehn + Soehne PEG 2001 meeting Las Vegas, March 27-29 2001

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE


international (IEC)

Odvodnici struje munje


european (EN)

T1

B / I / T1 Testirano standardnim impulsom struje 10/350s Odvoenje dijela struje munje Izjednaavanje potencijala Prenaponska zatita ureaja

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE

Odvodnik prenapona

T2

II

- C / II / T2 - Testirano sa strujnim impulsom 8/20s - Snienje preostalog napona UPZ-a klase I - Ogranienje induciranih prenapona - Prenaponska zatita ureaja

UREAJI PRENAPONSKE ZATITE


Odvodnici prenapona za zatitu krajnjih ureaja

T3

III

- D / III / T3 - testirano s naponskim valom 1,2/50s i strujnim impulsom 8/20s - Ogranienje sklopnih prenapona - Snienje preostalog napona prethodnih UPZ - Prenaponska zatita ureaja

METALOKSIDNI ODVODNICI PRENAPONA, FIZIKALNA SLIKA


Pri nailasku prenapona, stvara se meu esticama cinkoksidnih ploica jako elektrino polje, pri emu se prostor oko njih ionizira i postaje vodljiv. to je vei napon koji djeluje na odvodniku (promjenjivom otporu), to je jae polje i ionizacija koja omoguuje stvaranje vodljivih kanala, pa se otpor odvodnika smanjuje i tako se odvodi jaka struja u zemlju. Kada naponski val prestane djelovati, smanjuje se napon na odvodniku, slabi i elektrino polje i ionizacija oko ZnO estica, pa se smanjuju i vodljivi kanali, a odvodnik e poveavajui svoj otpor prekinuti struju, koja bi inae dalje tekla kroz zemlju, zbog djelovanja pogonskog napona (popratna slijedna struja).

METALOKSIDNI ODVODNICI PRENAPONA, FIZIKALNA SLIKA


PODRUJE 1 PODRUJE 2 PODRUJE 3

u normalnom pogonu tee kroz varistor mala kapacitivna struja (izmeu podruja 1 i 2) pri poveanju struje kroz odvodnik od gotovo milijun puta preostali napon na odvodniku se praktino ne mijenja, podruje 2 pri daljenjem poveanju struje, podruje 3, preostali napon poinje rasti

METALOKSIDNI ODVODNICI PRENAPONA, FIZIKALNA SLIKA

meka aktivacija, nema prenaposnkog impulsa niska razina preostalog napona, mogue paralelno spajanje u sklopu bez slijednih struja; struje koje nastaju zbog pogonskog napona koristi se za klase I+II+III (B+C+D) male dimenzije 1/2/3/4 TE sadre termiki sklop za iskljuenje pri preoptereenju

ISKRITA, PLINSKI ODVODNICI PRENAPONA, FIZIKALNA SLIKA

i za visoke struje, brzi odziv, mali kapcitet bez struje curenja (prisutna kod varistora) ima slijedne, popratne struje tvrda aktivacija, impuls prenapona u pravilu via cijena

TNC , TNS, TT SUSTAV

IZBOR SCHRACK UREAJA


+

PROTEC 25kA

VARTEC COMBTEC 12.5kA

IZBOR SCHRACK UREAJA

VARTEC

POWERTEC kl. B+C


Iimp = 25 kA, 60kA (10/350s), IN = 40, 70kA
(8/20s) Klasa B+C Zatitni nivo Up<2,5kV Vrijeme odziva <50ns Izvedba s iskritem

POWERTEC kl. B+C


Iimp = 25 kA (10/350s), IN = 40 kA (8/20s), IS010111 IS010112 (sa pom.kontaktom) Iimp = 60 kA (10/350s), IN = 70 kA (8/20s) IS010113 IS010114 (sa pom.kontaktom) N/PE odvodnik Samo za TT/IT sistem !!! Iimp = 50 kA (10/350s) IS010084 Iimp = 100 kA (10/350s) IS010094

PROTEC kl. B+C


PROTEC (odvodnik munje + odvodnik prenapona)

T1 + T2 (B+C) odvodnik (25kA [10/350]+25kA [8/20])


Kombinrani odvodnik klase I + II Iimp = 25 kA (10/350)

prema normi IEC/EN61643*


Varistorska izvedba nema preostale struje blaga prorada
T1 T2 I II B C

COMBTEC kl. B+C


COMBTEC (odvodnik munje + odvodnik prenapona)

T1 + T2 (B+C) Ableiter(12,5kA [10/350]+20kA [8/20])


kombinirani odvodnik klase I + II Iimp = 12,5 kA (10/350) prema normi IEC/EN61643* Varistorska tehnologija
T1 T2 I II B C

nema preostale struje


blaga proradaI

VARTEC kl. C
VARTEC (odvodnik prenapona)

NIJE odvodnik struje munje

T2

II

za indirektne (inducirane) udare = prenapone T2 (C) odvodnik utine izvedbe In ... 15 kA i 20 kA prema normi EN/IEC 61643*

Varistorska tehnologija
nema preostale struje blaga prorada

ODVODNICI PRENAPONA KLASE D


Serija VMG

Varistor+iskrite rina 1TE Utina izvedba UP 0,9 kV In = 3 kA (8/20), 6kA (1.25/50) IS010200 odvodnik IS010201 podnoje IS010202 podnoje + pom.kontakt

ODVODNICI PRENAPONA KLASE D


Serija AD2 Varistor+iskrite irina 2TE Utina izvedba UP 0,9 - 1,2 kV In = 2,5/2,5/5 kA (8/20) (L-N/L-PE/N-PE) IS050022 L/N (varistor) IS050021 N/PE (iskrite) IS050023 podnoje 2P

PREDOSIGURAI I UREAJI PRENAPONSKE ZATITE

OSIGURAI PRI STRUJNOM IMPULSU 10/350s


Nema logike selektivnosti (1:1,6)! Za F4-F6 treba postaviti najvei propisani! Ako se postavi manji, tada prenapon koji se javlja pri izgaranju osiguraa F4-F6 moe preopteretiti slijedee odvodnike! Ako se postave vei od propisanih F4-F6 moe doi do eksplozije odvodnika

OSIGURAI PRI STRUJNOM IMPULSU 8/20s

UREAJ PRENAPONSKE ZATITE I RCD SKLOPKA


nepotrebni isklopi, smanjena pouzdanost napajanja prema IEC 61008-1 standardne RCD sklopke su otporne na strujne impulse 250A 8/20us, a selektivne RCD sklopke na 3kA 8/20us to znai da T1 i T2 odvodnici prenapona moraju biti smjeteni ispred RCD sklopke, tj u smjeru izvora

UREAJ PRENAPONSKE ZATITE I RCD SKLOPKA

U sluaju neispravnog troila i neispravnog odvodnika moe doi do neprorade RCD sklopke
Stoga se ureaji prenaponske zatite tipa T1 i T2 moraju staviti prije RCD sklopke

UGRADNJA UREAJA
L= L1+L2+L3 manje od 0,5m

ODVODNIK ZA FOTONAPONSKE UREAJE Odvodnik za fotonaponske ureaje - PHOTEC


550, 1000Vdc 12,5kA (10/350), 20kA (8/0)
Klasa I/II Kombi. odvodnik & II-odvodnik do 1000Vdc

(100)

ODVODNIK ZA FOTONAPONSKE SUSTAVE


Odvodnik za fotonaponske ureaje - PHOTEC Ugradnja izmeu panela i izmjenjivaa na DC-strani

HVALA NA PANJI