LAMPIRAN A

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KURIKULUM

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 1

1.

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA PENOLONG KANAN: MOHD GHAZALI BIN HJ ANUAR JAWATAN HAKIKI: GPK PENTADBIRAN GRED JAWATAN : DGA32 BAHAGIAN / UNIT :KURIKULUM TARIKH MENYANDANG JAWATAN: 16 OKTOBER 2011 TARIKH PENEMPATAN: 16 OKTOBER 2011

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 2

2

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN PENTADBRAN

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan atas perkara-perkara berikut: 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 PENGURUSAN KURIKULUM Program dan akiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Kurikulum. Menentukan rancangan Pengajaran Harian, Mingguan, Penggal dan Tahunan dibuat oleh guru. Memastikan semua program panitia matapelajaran berjalan lancar. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Menyediakan jadual waktu P & P dan guru ganti Menguruskan peperiksaan awam dan dalaman. Melaksanakan Program Kecemerlangan Akademik. Memastikan program PPSMI berjalan lancar – Buddy Support System.

2.1.10 Memastikan Pusat Sumber digunakan semaksimum yang boleh. 2.1.11 Memastikan semua guru dan murid menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan. 2.1.12 Memastikan Program KIA2M dan PROTIM dijalankan. 2.1.13 Memastikan murid-murid Prasekolah dan Pendidikan Khas menerima pelajaran. 2.1.14 Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. 2.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.3 2.3.1 PENTADBIRAN Membantu menentukan agihan tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru. Membantu pengurusan peperiksaan awam/dalaman, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru. Membantu mengumpul data, maklumat dan sistem perangkaan. Melaksanakan pencerapan dan pemantauan – P&P guru dan buku latihan murid. Pemantauan Kelas Pemulihan/Pendidikan Khas/KIA2M/PROTIM?Prasekolah. Menyediakan Data EMIS dan Maklumat Kelas Guru(MKG). Menyediakan laporan Prestasi Guru dan Kakitangan Sokongan Sekolah. Memastikan program Perkembangan Staf dijalankan mengikut Takwim Sekolah. BIDANG UMUM Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 3

2 3.6 3.Menyedikan data dan maklumat guru yang terkini dan betul.Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden. . Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih inovatif.Memastikan Pusat Sumber digunakan secara maksimum mengikut jadual.9 3. 4. berketerampilan dan sejahtera. 3.Menyediakna program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah. . Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua matapelajaran. cekap dan berkesan.4 3.5 3. OBJEKTIF PENGURUSAN KURIKULUM . Membina hubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.Memastikan semua kelas mempunyai Jadual Waktu yang terkini.asp?idproduct=1 4 .Mengamalkan system pengurusan kurikulum bedasarkan kepada Pekeliling Kemajuan . Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus. .3 3. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. Mengembangkan potensi individu murid melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan.10 OBJEKTIF KURIKULUM Memberi peluang pelajaran kepada semua warganegara Malaysia. .com/productcart/pc/instPrd. go to http://store.1 3. . This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. Melahirkan insan yang berakhlak mulia.bcltechnologies.Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Pentadbiran Awam yang terkini dan dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. berilmu.Memastikan pencerapan dan pemantauan dijalankan mengikut Takwim Sekolah. . .3. To purchase.8 3.Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan. . Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. cekap dan berkesan. .7 3.

Malaysia B. go to http://store.asp?idproduct=1 . Islam P. Muzik Kemahiran Hidup P. Inggeris Matematik Sains Pen. Islam Kebudayaan Projek Khas Kesihatan Perkembangan Staf Maklumat Guru Bangunan & Selenggaraan Pendaftaran / Rekod Kebajikan Lawatan MSS 5 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Seni Kajian Tempatan Pemulihan Inventori Bahasa Inggeris Matematik P.Jasmani Projek Khas BBM Prasekolah Kelas Tambahan Pusat Sumber Perpustakaan Bilik APD Peperiksaan & Penilaian Jadual Waktu Jadual Ganti Bimbingan & Kaunseling Pentadbiran Disiplin & Pengawas Kantin Sukan Tahunan Projek Khas Permainan Bola sepak Bola Jaring Sepak takraw Hoki Badminton Kurikulum KoKurikulum Kewangan Bekalan Statistik / Data Perancangan /Pembangunan Sekolah Pengurusan Staff Pejabat SPBT Penyeliaan Guru Projek Khas RMT & Program Susu Sekolah Kebersihan & Keceriaan Pencegahan Dadah Keselamatan Badan Uniform Pengakap PBSM Tunas Puteri Puteri Islam Hal Ehwal Murid Kelab & Persatuan B.com/productcart/pc/instPrd. Moral P.5.bcltechnologies. CARTA ORGANISASI SEKOLAH SK DESA AMANPURI 2012 CARTA ORGANISASI SEKOLAH SK DESA AMANPURI 2012 GURU BESAR PIBG Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penyelia Petang Kurikulum Pentadbiran Panitia Bahasa Malaysia Sains Pend. To purchase.

CARTA ORGANISASI – KEDUDUKAN PEGAWAI Guru Besar Guru Bimbingan PK Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam Pengurusan PPSMI Pengurusan Panitia Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Prasekolah Pengurusan Pemulihan PROTIM Pengurusan Data EMIS dan MKG Pengurusan Kecemerlangan Akademik Pengurusan Pencerapan dan Pemantauan Pengurusan Prestasi Guru dan Kakitangan Pengurusan Pendidikan Khas Perkembangan Staf This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. go to http://store. To purchase.asp?idproduct=1 6 .com/productcart/pc/instPrd.bcltechnologies.6.

1 Memastikan rancangan pengajaran dibuat. Bil SENARAI TUGAS. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1 Menyampaikan arahan dan bahan dari PPD/JPN tentang sukatan pelajaran Arahan : 1.com/productcart/pc/instPrd.2 Guru Matapelajaran 3 Guru Besar 3.3 Guru Cemerlang This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.1 Ketua Panitia Matapelajaran 2.2 Ketua panitia matapelajaran 6.1 Ketua Panitia Matapelajaran 4.1 Memastikan pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid dilaksanakan mengikut jadual. 4. 2. Arahan : 5.1 Ketua Panitia Matapelajaran 3.7. JPN 5. To purchase. PPD matapelajaran 4.1 Ketua panitia 1.1 Memastikan sukatan pelajaran terbaru diperolehi.1 Semua Penolong Kanan 6. JPN 1. KPM Matapelajaran 2. 6.2 Guru Matapelajaran 5 5. 1.2 Menyampaikanarahan mendapatkan sukatan pelajaran kepada ketua panitia subjek. 3. 3.2 Guru 3. KPM matapelajaran 2.1 Memastikan pekeliling format baru peperiksaan diperolehi dan diagihkan kepada guru-guru subjek berkenaan. go to http://store. 6.1 Ketua Panitia 1.1 Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam P&P.2 Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Tanggungjawab 1.asp?idproduct=1 7 .2 Guru Matapelajaran 4 Guru Besar 4.bcltechnologies. PPD Matapelajaran 4.1 Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan buku kerja murid Tahap 2 dilaksanakan.2 Guru 3. 2.2 Memastikan rancangan siap dan dilaksanakan semasa pengajaran. GB 6 Menyediakan jadual pemantauan dan pencerapan guru dan buku latihan murid Guru Besar 6. Menyampaikan kepada ketua panitia matapepajaran pekeliling format baru peperiksaan Guru Besar 2.2 Memastikan laporan pencerapan dan pemantauan disediakan. GB 2 Memastikan rancangan P & P dalam jangka waktu yang ditetapkan Memastikan pemilihan dan penilaian buku rujukan guru dan murid Tahap 2 dilaksanakan Memastukan Bahan Bantu Mengajar dimanfaatkan sepenuhnya dalam P&P.

PPD Headcount disediakan.1 Guru Besar 7. 9.2 Guru Bimbingan 10.1 Ketua panitia matapelajaran 12.2 Guru matapelajaran 12 Menyampaikan maklumat tentang kerja kursus PAFA dan PEKA Arahan : 1.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8 Menyediakan soalan peperiksaan 8. menyelesaikan sukatan pelajaran 12. PPD 3.2 Ketua Panitia Matapelajaran 8.3 Memastikan laporan Besar Headcount dihantar ke PPD.3 Guru matapelajaran 10 Merancang dan 10.3 Guru matapelajaran 9 Menyampaikan arahan dan membuat analisis Headcount 9. To purchase.2 Menyediakan laporan.2 Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut Takwim yang ditetapkan.1 Menyediakan jadual semakan Buku Rekod Mengajar Guru.2 Guru matapelajaran This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.1 Ketua panitia matapelajaran 11. 8. Guru Besar 7. Guru 9.2 Memastikan kerja kursus dilaksanakan menepati tarikh-tarikh yang ditetapkan.1 Memastikan program panitia matapelajaran dirancang dan tarikh akhir dilaksanakan. 3.3 Guru matapelajaran 11 Menyampaikan arahan kepada ketua 11. kecemerlangan Guru Besar 10.1 Menyampaikan maklumat dari JPN kepada guru-guru matapelajaran 12.2 Ketua Panitia Matapelajaran 9.1 Ketua panitia matapelajaran 10. go to http://store.asp?idproduct=1 8 .1 Setiausaha Peperiksaan 8.1 Setiausaha Peperiksaan 9.7 Memastikan semakan Buku Rekod Mengajar Guru dilaksanakan 7. JPN 2. 1. JPN 9.bcltechnologies. 8.com/productcart/pc/instPrd. Guru Besar 12. Guru Besar 11. 7.1 Memastikan markah dan keputusan peperiksaan Arahan : diperolehi.1 Memastikan program melaksanakan dirancang dan program peningkatan dilaksanakan.2 Memastikan analisis 2.1 Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanankan oleh Guru guru-guru Besar matapelajaran.

14.3 Memastikan laporan KIA2M dihantar ke PPD.1 Penyelaras KBKK 15.1 Penolong Kanan 18. 18.com/productcart/pc/instPrd. 13. 16.asp?idproduct=1 9 .1 Penyelaras KIA2M 17.2 Guru Matapelajaran 18 Menyediakan jadual waktu kelas.2 Pembantu Tadbir 14 Guru Besar 14. 18. To purchase.2 Memastikan muridmurid terlibat mengikut program KIA2M.1 Memastikan semua staf sokongan menjalankan Guru tugas mengikut bidang Besar masing-masing.2 Memastikan semua guru mendapat jadual waktu persendirian.bcltechnologies.2 Memastikan guru yang akan menerima APC mengikut pemantauan dan pencerapan.2 Memastikan guru telah menerima input berkaitan kelas yang akan diajar.1 Memastikan muridmurid dipilih melalui prosedur yang ditetapkan.1 Memastikan Penolong Kanan melaksanakan tugas sebagai penilai pertama. 15.1 Penolong Kanan 16.3 Guru Pemulihan 15 Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Khas Guru Besar 15.2 Penyelia Petang 17 Menyampaikan maklumat tentang KIA2M Guru Besar 17. 15. 14.1 Memastikan murid yang terlibat adalah benar-benar lemah.2 Ketua panitia Matapelajaran 14. go to http://store. 18. 17.1 Memastikan setiap kelas mendapat jadual terkini.1 Penolong Kanan 13.3 Memastikan jadual relief disediakan.2 Memastikan laporan diserahkan ke PPD. persendirian(guru) dan relief Guru Besar 18.2 Guru KBKK 16 Menubuhkan jawatankuasa LPNT (Laporan Penialian Prestasi Tahunan) Guru Besar 16.13 Memastikan staf sokongan menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing Menyampaikan maklumat tentang program PROTIM/Pemulihan 13.1 Memastikan murid tahun 1 telah melalui Ujian Penapisan. 17.2 Penyelia Petang This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. 16.1 Penyelaras Tahun 6 14. 17.

Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut Takwim. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian. go to http://store. To purchase. 8.8.asp?idproduct=1 10 . 6. Memantau pelaksanaan aktiviti 7. 2.com/productcart/pc/instPrd. menyimpan rekod dan mendokumentasikan pelaksanaan aktiviti. Mengadakan mesyaurat jawatankuasa dan menyediakan bajet.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN PPSMI MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN JAWATAN PROSES KERJA 1.bcltechnologies. SPI Bil 3/1981 SPI Bil 1/1982 PK Pentadbiran Setiausaha Program PK Pentadbiran Setiausaha Program Guru Besar/PK Pentadbiran 4. SPI Bil 4/1986 SPI Bil 10/1993 SPI Bil 4/1994 PK Pentadbiran Setiausaha Program This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Melapor. Mewujudkan struktur organisasi yang menyokong pelaksanaan program. Merancang aktiviti/takwim 5. UNDANGUNDANG/ PERATURAN Guru Besar PK Pentadbiran Guru Besar/PK Pentadbiran 3. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa.

go to http://store. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet. Menubuhkan struktur organisasi.bcltechnologies. Mendapatkan maklum balas dan mengambil tindakan susulan. 5. 2. Menyediakan senarai tugas jawatankuasa 3. Ya 7. Tidak 6.asp?idproduct=1 11 . To purchase. Menyediakan laporan penilaian dan dokumentasi untuk difailkan dan dihantar ke PPD/JPN. TAMAT This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan.8. Memantau pelaksanaan aktiviti.com/productcart/pc/instPrd.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN MULA 1. 4.

Jun. 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan Jawatankuasa Sistem Bimbingan Taulan Mengadakan mesyuarat jawatankuasa dan menentukan bajet Merancang aktiviti/takwim/bajet Melaksanakan program Membuat pemantauan Tindakan Guru Besar Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Ahli Jawatankuasa Guru Besar/ PK Kokurikulum Penyelaras (Ketua Panitia) Penyelaras (Ketua Panitia) Tempoh/ Tarikh November/ Disember Januari Januari Sepanjang tahun 3 kali setahun (Mac. go to http://store.1 Borang pemantauan .com/productcart/pc/instPrd.2 Borang laporan aktiviti tahunan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.Sistem Bimbingan Taulan Lampiran PK 1. September) Setahun sekali (Oktober) Catatan 6 7 Membuat analisis /post mortem Membuat laporan program dan dokumentasi 8.8.bcltechnologies.4 Bil 1 2 3 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN -SBT Nama Borang Rujukan Catatan Borang laporan aktiviti bulanan – Sistem Lampiran PK Bimbingan Taulan 1.3 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN Bil. To purchase.asp?idproduct=1 12 .

5 1. go to http://store. 2.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 13 . 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah. SPI Bil. 5. 4/1986 Panitia matapelajaran.bcltechnologies. Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 3/2007 Garis panduan pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan. 1/1982 Waktu sekolah dalam bulan puasa. To purchase. SPI Bil. 4/1994 Penilaian perkara asas fardu ’Ain (PAFA) dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SPI Bil. SPI Bil. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. 3. 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar / waktu luang (Free Period).8. SPI Bil. 4. 6. SPI Bil.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI – SBT Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa Kurikulum Jawatankuasa Progran Peningkatan Kecemerlangan Jawatankuasa Pencerapan dan Pemantauan (guru. SENARAI NORMA KERJA – SBT Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 3 kali setahun 2 kali setahun Sekali setahun Seminggu Tiga kali setahun 1 2 3 4 5 Mesyuarat ahli jawatankuasa Pelaksanaan aktiviti Melengkapkan borang laporan Membuat pemantauan Penulisan laporan 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 2 jam This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Buku Latihan) Jawatankuasa Pengurusan Panitia Jawatankuasa PPSMI Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Pentadbiran Pejabat Jawatankuasa Perkembangan Staf Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Jawatankuasa Majlis Rasmi Sekolah Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Jawatan Yang Dipegang Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi Ahli Jawatankuasa 8.asp?idproduct=1 14 .7 Bil.com/productcart/pc/instPrd.bcltechnologies. go to http://store.6 Bil.8. To purchase.

9. Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian 6. Menilai perjalanan jadual waktu 11. Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar 5. Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar/PK/Pejabat/PPD 17. Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Guru Besar 14.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI Guru Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Pegawai Yang Dirujuk Proses Kerja 1. Membentuk Jawatankuasa Jadual Waktu 3. Mengedar jadual waktu kepada semua guru Pentadbiran dan guru kelas S/Usaha Jadual Waktu Guru matapelajaran Guru kelas 16. Menyusun jadual waktu 7. Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan PK 12. Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Undang-Undang / Peraturan Guru Besar PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu Guru 9.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 15 . Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guruguru/kelas 8. Menandatangani jadual waktu guru dan guru PK kelas Pentadbiran PK 15. go to http://store. Buku Rekod Mengajar dan bilik-bilik khas This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Menyediakan salinan jadual waktu guru dan Pentadbiran guru kelas S/Usaha Jadual Waktu 13. Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar 4. Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Matapelajaran 10. To purchase. Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling 2.bcltechnologies. Menampal jadual waktu di kelas masingmasing.

PK menyediakan senarai nama guru mengikut opsyen matapelajaran dan darjah yang diajar 3. Menyediakan jadual waktu untuk GB.asp?idproduct=1 16 . Jawatankuasa menyusun Jadual Waktu 7. Pengesahan Guru Besar 6.bcltechnologies. Jawatankuasa Penyusunan Jadual Waktu 4. Membentuk AJK Jadual Waktu 2. Pejabat. PK. S/U jawatankuasa jadual waktu 12. Guru Besar menandatangani jadual waktu 11. Pejabat. go to http://store. Bilik guru.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU MULA 1.9.com/productcart/pc/instPrd. Kelas dan Bilik-Bilik Khas TAMAT This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Mengedar jadual waktu kepada semua guru darjah 9. PK. Menyediakan salinan secukupnya 8. Guru Besar menyemak 5. Lekatkan satu salinan dalam bilik Guru Besar. To purchase. Pelaksanaan diuji/Perlu pindaan 10.

bcltechnologies. go to http://store. To purchase. 1 2 3 Aktiviti Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Tindakan Guru Besar Guru Besar Catatan Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan Guru Besar kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu AJK Jadual Waktu Guru matapelajaran PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.com/productcart/pc/instPrd.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN JADUAL WAKTU Bil.asp?idproduct=1 17 .9.

4 Bil.com/productcart/pc/instPrd. PK dan Pejabat Meletakkan jadual waktu di kelas masing-masing/buku rekod mengajar 4 120 minit 120 minit 2 hari 2 hari 5 6 7 8 9 10 11 12 1680 minit 240 minit 30 minit 30 minit 30 minit 240 minit 30 minit 30 minit 2 minggu 2 hari 1 hari 1 waktu mengajar Setiap hari Ikut keperluan 1 hari 1 hari 13 14 15 16 17 30 minit 30 minit 30 minit 30 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. go to http://store.bcltechnologies.asp?idproduct=1 18 . To purchase. SENARAI NORMA KERJA – JADUAL WAKTU Jenis Kerja Masa Yang Diambil 40 minit 30 minit 60 minit Jumlah Unit Yang Diperuntukkan Dalam Setahun 1 hari 1 hari 1 hari 1 2 3 Menentukan agihan waktu mengajar mengikut pekeliling Membentuk AJK Jadual Waktu Mengadakan mesyuarat dengan panitia matapelajaran untuk merangka cadangan kasar Menyediakan senarai guru dan opsyen matapelajaran dan bilangan kelas diajar Menyemak dan meluluskan cadangan agihan Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Menyusun jadual waktu Menyalin/mencetak jadual waktu untuk guru-guru/kelas Mengedarkan jadual waktu kepada guru/kelas Masuk ke kelas mengikut jadual waktu Menilai perjalanan jadual waktu Membuat pengubahsuaian jadual waktu jika berlaku pertindihan Menyediakan salinan jadual waktu guru dan guru kelas Mengumpul semua jadual waktu guru dan guru kelas untuk ditandatangani oleh Guru Besar Menandatangani jadual waktu Mengedarkan jadual waktu kepada semua guru / darjah Menyediakan salinan untuk rujukan Guru Besar.9.

go to http://store.10. Melaksanakan program 8. Menentukan fasilitator 4.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. masa dan tempat 5. Membuat anggaran perbelanjaan 6.bcltechnologies. To purchase.asp?idproduct=1 19 .com/productcart/pc/instPrd. Menulis laporan pelaksanaan aktiviti 9. Mengenalpasti keperluan – laporan daripada ketua panitia 3. Mengadakan mesyuarat/penubuhan jawatankuasa 2. Menentukan tarikh. Membuat laporan tahunan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Membuat post-mortem / penilaian kursus Undang-Undang / Peraturan 10. Mengeluarkan surat jemputan 7.

asp?idproduct=1 20 . Menentukan tarikh. Mengeluarkan surat jemputan 7.10. Mengenalpasti keperluan .2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF MULA 1. go to http://store. Anggaran perbelanjaan 6.bcltechnologies. Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa 2. Post-mortem / penilaian kursus 10. Melaksanakan program 8. Laporan pelaksanaan aktiviti 9. To purchase. Laporan tahunan TAMAT This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Mencari Pengganti 4. masa dan tempat 5.com/productcart/pc/instPrd.laporan ketua panitia Tidak dapat hadir Fasilitator 3.

bcltechnologies.asp?idproduct=1 21 . go to http://store.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN SUBAKTIVITI PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF Bil.laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Tindakan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK Pentadbiran S/Usaha Jadual Waktu Guru Besar Catatan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.com/productcart/pc/instPrd.10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktiviti Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan . To purchase.

bcltechnologies. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SENARAI NORMA KERJA – PERKEMBANGAN STAF Jenis Kerja Mengadakan mesyuarat penubuhan jawatankuasa Mengenalpasti keperluan .asp?idproduct=1 22 .com/productcart/pc/instPrd. To purchase. masa dan tempat Membuat anggaran perbelanjaan Mengeluarkan surat jemputan Melaksanakan program Melaporkan pelaksanaan aktiviti Membuat post-mortem / penilaian kursus Membuat laporan tahunan Masa Yang Diambil 2 jam Seminggu Seminggu Sehari Sehari Dua hari Sehari Dua hari Sehari seminggu Catatan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.10.laporan ketua panitia Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.4 Bil. go to http://store.

5 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – JAWATANKUASA Sekolah: JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 2008 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran / Penyelia Petang Setiausaha Program Perkembangan Staf (Guru B&K) Setiausaha Kuriklum Semua Ketua Panitia This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.10.bcltechnologies. To purchase. go to http://store.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 23 .

bcltechnologies. : ___________________ ___________________________ (NAMA PENUH) This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.6 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR YANG DIHADIRI Nama Sekolah : ______________________________________________________________ Nama Guru Perkara Penganjur Tempat Tarikh : ______________________________________________________________ : ______________________________________________________________ : ______________________________________________________________ : ______________________________________________________________ : ________________________ Masa : __________________________ LAPORAN _________________________________________________________________ CATATAN / TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL: Tarikh Tindakan Disediakan oleh. To purchase.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 24 .10. go to http://store.

asp?idproduct=1 25 . Bil. 4. 6.com/productcart/pc/instPrd.bcltechnologies. To purchase. 5. 2. 3.10. Kekuatan Aktiviti : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 8. Cadangan : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Disediakan oleh.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN Nama Sekolah : ______________________________________________________________ 1. go to http://store. _________________ (NAMA PENILAI) This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Program / Aktiviti Tarikh Pengurus Nama Penilai Jawatan Penilai : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ : __________________________________________________ Keberkesanan / Pencapaian Aktiviti : Penilaian Matlamat/Objektif Tercapai Tidak tercapai 7. Kelemahan Aktiviti : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9.

Penentuan keperluan (adakah keperluan latihan relevan dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 2. Kelemahan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 8.com/productcart/pc/instPrd.7 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN KAJIAN KEBERKESANAN TAHUNAN PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN 200.asp?idproduct=1 26 .10. Kekuatan aktiviti : _______________________________________________________________________________ 7. go to http://store. pembelajaran dan pengalaman serta menepati kos?) ________________________________________________________________________________ 5. Penentuan keutamaan (adakah sumber digunakan secara optimum?) _______________________________________________________________________________ 3. Pengukuhan pembelajaran (adakah pihak pengurusan sekolah mengukuhkan pembelajaran?) _______________________________________________________________________________ 6. Penentuan objektif (adakah objektif jelas dan tercapai?) _______________________________________________________________________________ 4.bcltechnologies. 1. ____________________ (NAMA SETIAUSAHA) Jawatankuasa Perkembangan Staf This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Reka bentuk dan pembinaan latihan (adakah selaras dengan pengajaran.. Cadangan penambahbaikan: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Disediakan oleh. To purchase...

. ___________________________________ 4........ Sekian.. _____________________ ( NAMA PENUH Guru Besar... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...10. Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.. To purchase.. SK .8 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS MESYUARAT _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ Tarikh : _________________ Tuan.. NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas..com/productcart/pc/instPrd. ___________________________________ 3........ ___________________________________ 2.bcltechnologies. sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan mesyuarat seperti beikut: Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : __________________________ Agenda : 1. ___________________________________ 2.. ) This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software..asp?idproduct=1 27 .... go to http://store.......

.........................9 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ...................................asp?idproduct=1 28 ..10......com/productcart/pc/instPrd......................... Hal-hal lain Agenda Tindakan Disediakan oleh........ go to http://store.. ______________________ (NAMA PENUH) Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Staf SK ..... _________________ (NAMA PENUH) Setiausaha Jawatankuasa Kemajuan Staf SK .................... This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software............ 1 2 3 4 5 6 Ucapan Pengerusi Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lepas Perkara berbangkit Program / perancangan ..bcltechnologies.... MINIT MESYUARAT KALI KE... To purchase...... Disemak oleh....... Tarikh Masa Tempat Pengerusi Kehadiran : : : : : ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________(bilangan) : ___________________________________(senaraikan) Nama yang hadir Nama yang tidak hadir: ___________________________________(senaraikan) Nama yang turut hadir : ___________________________________(senaraikan) Bil....

............10........ Perkara Anggaran Perbelanjaan (RM) Catatan JUMLAH Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia ______________________________ __________________________________________________________________________ Disediakan oleh............ ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 20......10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – ANGGARAN PERBELANJAAN JAWATANKUASA PROGRAM KEMAJUAN STAF SEKOLAH KEBANGSAAN ... To purchase..asp?idproduct=1 29 ........... Bil..com/productcart/pc/instPrd...................... go to http://store..... This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software................ SK ...... ANGGARAN PERUNTUKAN : RM ..bcltechnologies... ______________ (NAMA PENUH) Setiausaha. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf................

______________ (NAMA PENUH) Setiausaha.11 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – NOTIS PROGRAM Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. _____________________________________. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd. Sekolah Kebangsaan ____________________. go to http://store. sukacita dimaklumkan Jawatankuasa Program Kemajuan Staf akan mengadakan program / aktiviti seperti berikut: Program / Aktiviti Tarikh Masa Tempat 2. NOTIS PROGRAM / AKTIVITI KEMAJUAN STAF Merujuk perkara di atas.asp?idproduct=1 30 . Sekian. To purchase.10. Sekolah Kebangsaan ____________________. : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : ______________________________________________________ Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih. __________________________________________________________________________________ Tuan/Puan. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf.

Ringkasan Aktiviti Bil. go to http://store. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. To purchase.bcltechnologies. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.asp?idproduct=1 31 . Perkara / Butiran / Isi : _______________________________________________ Sila lampirkan nota / edaran yang diberi kepada peserta kursus. B. Sekolah Kebangsaan ____________________. Kehadiran Peserta (Lampirkan bersama helaian ini) Disediakan oleh.com/productcart/pc/instPrd.10.12 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF Sekolah : _______________________________________________________________ LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEMAJUAN STAF TAHUN ______________ Hari Masa : : ____________________ ____________________ Tarikh : _________________________ Tempat : _________________________ Kumpulan Sasaran : ________________________________________________________ Tajuk/Tema : ________________________________________________________ Penceramah/Fasilitator : _______________________________________________ Penganjur A. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha.

com/productcart/pc/instPrd. M.13 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF PELAN INDUK PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ Tarikh Bidang/Tajuk Sekolah Bestari Januari Promod (Program Modul Pengajaran) Semua guru Penglibatan Semua guru Penceramah Catatan Pembinaan Jadual Februari Spefikasi Ujian Semua guru Pensyarah Komponen Sastera dalam B. M. go to http://store. To purchase. Dll Jurulatih Utama B.10.I.bcltechnologies. Mac Semua guru Komponen Sastera dalam B. Jurulatih Utama B.asp?idproduct=1 32 .M. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

go to http://store.asp?idproduct=1 33 .bcltechnologies. sila guna helaian tambahan) B. Peserta Yang Hadir. Sekolah Kebangsaan ____________________. To purchase. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Nama Peserta Catatan Disediakan oleh. Bil. Peserta yang Tidak Hadir Bil.14 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF – KEHADIRAN PROGRAM KEMAJUAN STAF Sekolah __________________________________________ PROGRAM KEMAJUAN STAF TAHUN __________ A.10. Jawatankuasa Program Kemajuan Staf. Nama Peserta Tandatangan (Jika tidak cukup.com/productcart/pc/instPrd. ________________ (NAMA PENUH) Setiausaha.

11.1

Proses Kerja
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Kurikulum
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Pegawai Yang Dirujuk Guru Guru Guru PAR

Proses Kerja 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. 3. Menandatangani rekod penyerahan. 4. Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar.

Undang-Undang / Peraturan

GB/PK/GKMP 5. Menyemak Buku Rekod Mengajar. GB/PK/GKMP 6. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. 7. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. 8. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing.

GB/PK/GKMP

Guru

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 34

11.2

Carta Aliran
DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI

Penolong Kanan Pentadbiran
TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

MULA 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. 2. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar ke pejabat setiap hujung minggu untuk disemak. Lengkapkan semula 3. Merekod penyerahan.

4. GB/PK/GKMP menyemak BRM 5. Puas hati?

6. GB/PK/GKMP menandatangani

7. Guru mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing TAMAT

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 35

11.3 Senarai Semak

Penolong Kanan Pentadbiran

DOKUMEN
AKTIVITI SUBAKTIVITI

TAJUK
PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT
TARIKH DISEDIAKAN

PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN

Bil. 1

Aktiviti Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menandatangani rekod penyerahan. Guru

Tindakan

Catatan

2 3 4

Guru Guru

Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh PAR penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyemak Buku Rekod Mengajar. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. GB/PK/GKMP

5

6

GB/PK/GKMP

7

GB/PK/GKMP

8

Guru

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 36

Mengambil semula Buku Rekod Mengajar masing-masing. Menandatangani rekod penyerahan. Menyemak Buku Rekod Mengajar.11.asp?idproduct=1 37 . Mengumpul dan menurunkan cop Guru Besar/ PK / GKMP dan tarikh penyerahan pada Buku Rekod Mengajar. Menyerahkan ke pejabat pada hujung minggu berkenaan. Menyemak rekod penyerahan dan mengambil tindakan seterusnya kepada guru yang tidak menyerahkannya. To purchase.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN BUKU REKOD MENGAJAR MINGGUAN Bil. Jenis Kerja Menyediakan rancangan pengajaran harian sehari sebelum pengajaran dijalankan.com/productcart/pc/instPrd. Masa Yang Diambil 40 minit Jumlah Unit 1 Setiap Hari 2 3 15 minit 5 minit Setiap Minggu Setiap Minggu 4 60 minit Setiap Minggu 5 40 minit Setiap Minggu 6 20 minit Setiap Minggu 7 10 minit Setiap Minggu 8 10 minit Setiap Minggu This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.bcltechnologies. Menandatangani jika berpuas hati atau memulangkan semula untuk dilengkapkan. go to http://store.

bapa atau penjaga. Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Memproses markah-markah.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan GPK/S/usaha Peperiksaan Guru Besar / GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Tingkatan Semua guru yang terlibat Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Proses Kerja 1. pentaksiran) 3.12. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. To purchase. 2. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Undang-Undang / Peraturan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. 10. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Laporan Adab Belajar. 7. 12. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. 5.asp?idproduct=1 38 . 9. go to http://store. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar. 8. 4. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Buku Kemajuan Murid.bcltechnologies. 6.com/productcart/pc/instPrd. Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. Buku-Buku Markah. 11. Menyediakan tugas pengawas. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan.

To purchase. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Mencatat dan memproses markah 8.bcltechnologies. 3. Menyelia perjalanan peperiksaan 6. Failkan TAMAT This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. 11. go to http://store. 7. Mengedarkan takwim sekolah / takwim peperiksaan.12. Menandatangani Kad Kemajuan / ADAB 10. Menyerah buku kemajuan kepada murid untuk tandatangan ibu bapa. Menyediakan analisis peperiksaan 13. 2. 4. Menyediakan Jadual Peperiksaan dan Tugasan.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN MULA 1. Melengkapkan Kad Kemajuan / ADAB 9.com/productcart/pc/instPrd. Mengurus pengiriman JAPIM/JPN/PPD 14.asp?idproduct=1 39 . Menerima kembali kad kemajuan murid 12. Mengedarkan jadual. Menyediakan soalan-soalan 5.

Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN DALAMAN Bil. Buku-Buku Markah.asp?idproduct=1 40 . Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. penyedia GPK / Setiausaha kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Memproses markah-markah. 1 Aktiviti Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Guru Kelas 12 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. bapa atau penjaga. GPK / Setiausaha Peperiksaan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 8 9 Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran 10 Guru Kelas 11 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Kelas Guru Besar untuk ditandatangani.com/productcart/pc/instPrd. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. To purchase. pentaksiran) Tindakan Guru Besar Catatan 2 GPK / Setiausaha Peperiksaan 3 4 5 6 7 Menyediakan tugas pengawas. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal.12. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. Buku Kemajuan Murid.bcltechnologies. Laporan Adab Belajar. go to http://store. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa. Peperiksaan Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan.

Menyemak dan menandatangani buku/kad kemajuan murid Masa Yang Diambil 10 minit 1 Hari Jumlah Unit 2 60 minit 1 Hari 3 120 minit 2 Hari 4 5 6 30 minit 120 minit 30 minit 1 Hari 2 Hari Setiap hari peperiksaan 7 80 minit 1 Minggu 8 9 840 minit 360 minit 1 Hari 3 Hari 10 360 minit 3 Hari 11 120 minit 2 hari This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Mencatatkan markah-markah peperiksaan ke dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar.asp?idproduct=1 41 . pentaksiran) Menyediakan tugas pengawas. Mengedarkan markah kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Buku Kemajuan Murid. BukuBuku Markah. penyedia kertas peperiksaan dan pemeriksa kertas. Mengedarkan jadual-jadual dan arahan tugas berkenaan. Laporan Adab Belajar. Menerima kertas-kertas jawapan dan memeriksa.com/productcart/pc/instPrd.4 SENARAI NORMA KERJA – Pengurusan Ujian/Peperiksaan Dan Pentaksiran Dalaman Bil. pertengahan tahun/akhir tahun/percubaan. To purchase. Menyediakan soalan-soalan dan simpan di bilik kebal. go to http://store. Menyerahkan Jadual Peperiksaan Dalaman (ujian bulanan.bcltechnologies. Menyelia perjalanan peperiksaan berkenaan. 1 Jenis Kerja Mengedarkan takwim sekolah / kalendar peperiksaan sekolah.12. Memproses markah-markah.

30 minit 1Hari 13 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada murid untuk dibawa pulang dan ditandatangani oleh ibu. go to http://store.com/productcart/pc/instPrd. 30 minit 1 Hari 18 Mengurus pengiriman ke JAPIM / JPN / PPD (jika perlu) 30 minit 1 Hari This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.12 Serahkan Buku Kemajuan Murid kepada Guru Besar untuk ditandatangani. To purchase. 30 minit 1 Hari 16 Menerima dan menganalisis secara keseluruhan keputusan peperiksaan. 360 minit 3 Hari 17 Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan. 30 minit 1 Hari 14 20 minit 1 Hari 15 Menyemak bilangan buku yang dipulangkan dan menghantar kepada PK HEM untuk simpanan. Menerima kembali Buku Kemajuan Murid / Slip Keputusan Peperiksaan dan semak tandatangan ibu bapa/penjaga. bapa atau penjaga dan tetapkan tarikh pemulangan.bcltechnologies.asp?idproduct=1 42 .

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. 4. 3. Penambahbaikan Program. Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Pemantauan Program. 7. Undang-Undang / Peraturan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.13. go to http://store. 8. 6.asp?idproduct=1 43 .1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Penyelaras Program Penyelaras Program Guru Matapelajaran PK / Ketua Panitia Guru Besar / PK Guru Matapelajaran Proses Kerja 1.bcltechnologies. Membentang kertas kerja perancangan program. 5. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor. 2.com/productcart/pc/instPrd. To purchase. Mesyuarat kajian semula. Pelaksanaan Program.

Capai sasaran yang ditetapkan TAMAT This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Melantik jawatankuasa bertindak 3. 4.asp?idproduct=1 44 .bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd. Melaksanakan program 6. go to http://store. To purchase.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK MULA 1. Membentangkan kertas kerja perancangan program 5. Kajian semula 7. Mesyuarat perancangan 2. Penambahbaikan program Tidak Ya 8. Mengedarkan jadual.13.

com/productcart/pc/instPrd. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.13.bcltechnologies. Mesyuarat kajian semula. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Penambahbaikan Program. go to http://store. To purchase. This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Pemantauan Program.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. 1 Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.asp?idproduct=1 45 . Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Membentang kertas kerja perancangan program. Pelaksanaan Program.

com/productcart/pc/instPrd. go to http://store. Mengumpul / membahagi murid mengikut skor.bcltechnologies.13. To purchase. 60 minit 1 Hari 8 Penambahbaikan Program.asp?idproduct=1 46 . 9 Bulan 6 Pemantauan Program. 60 minit 1 Hari 4 60 minit Bergantung kepada program Berterusan 1 Hari 5 Pelaksanaan Program. Berterusan Berterusan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Masa Yang Diambil 120 minit 1 Hari Jumlah Unit 2 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik. Berterusan 7 Mesyuarat kajian semula. 120 minit 1 Hari 3 Membentang kertas kerja perancangan program.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK Bil. 1 Jenis Kerja Membentuk Jawatankuasa Projek Kecemerlangan Akademik.

9.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 47 . Menyelaras dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. go to http://store. 2. Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. 6. 5. 4. Menilai aktiviti-aktiviti. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 3.14. Undang-Undang / Peraturan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar / PK Guru Besar / PK Guru Media GB /Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Guru Media Guru Media Guru Besar / PK Guru Media Proses Kerja 1. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan 11. Mengurus pembelian dan penerimaan bahanbahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. 10.bcltechnologies. Menyediakan laporan bertulis tentang aktivitiaktiviti. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. 12. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. To purchase. 7. 8. Failkan.

Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menguruskan perkhidmatan dan pentadbiran 6. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar 9.14. Menyediakan laporan bertulis 8. 2. Menguruskan pembelian dan penerimaan 5.2 Carta Aliran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH MULA 1. Mesyuarat Jawatankuasa membuat perancangan tahunan. 3.bcltechnologies. Failkan TAMAT This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Perpustakaan APD/BBM 4. Menyelaras dan menjalankan aktiviti APD Penilaian Aktiviti PERPUSTAKAAN BBM 7. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.com/productcart/pc/instPrd. To purchase.asp?idproduct=1 48 . Guru Besar mengesahkan laporan 10. go to http://store.

com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 49 . To purchase.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan Menilai aktiviti-aktiviti Mengubahsuai aktiviti jika perlu Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Meneliti dan mengesahkan laporan aktiviti-aktiviti Failkan Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. 1 Aktiviti Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.bcltechnologies.14. go to http://store.

bcltechnologies. go to http://store. Meneliti dan mengesahkan laporan aktivitiaktiviti. Menyediakan laporan bertulis tentang aktiviti-aktiviti. Masa Yang Diambil 30 minit 1 Hari Jumlah Unit 2 60 minit 1 hari 3 20 minit 1 Hari 4 5 6 7 8 9 60 minit 2 hari 120 minit 3 hari 10 11 30 minit 1 hari 12 5 minit 1 hari This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Failkan.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH Bil. Menyelaras dan menjalankan aktivitiaktiviti yang berkaitan. Menilai aktiviti-aktiviti. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah untuk membuat perancangan tahunan. Mengurus pembelian dan penerimaan bahan-bahan dan peralatan Pengajaran dan Pembelajaran. Membentangkan rancangan tahunan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 1 Jenis Kerja Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah. Mengubahsuai aktiviti jika perlu. Menyerahkan laporan kepada Guru Besar / Penolong Kanan.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 50 . Mengurus perkhidmatan dan pentadbiran. To purchase.14.

Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. 4. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. 6. 10. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon.asp?idproduct=1 51 . go to http://store. 13. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. 3. 14. Membuat analisis keputusan peperiksaan. 15. 11.com/productcart/pc/instPrd. 9. Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan. Memberi taklimat kepada semua calon. Undang-Undang / Peraturan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.bcltechnologies.15. 7. Menyemak borang kemasukan murid. 8. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. 12. To purchase. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan. 2. Menjalankan peperiksaan. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. 5.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Pegawai Yang Dirujuk S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan Guru Kelas Guru Kelas Guru Kelas S/u Peperiksaan PAR Murid S/u Peperiksaan S/u Peperiksaan PK / S/usaha Peperiksaan Pengawas Luar Guru Besar/PK S/u Peperiksaan Proses Kerja 1.

15. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan/borang semakan kemasukan 10. Murid tandatangan borang 9. Menerima taklimat dan borang dari JPN 2.bcltechnologies.Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR) 1. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. go to http://store. Failkan satu salinan rekod This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Memerima semula borang 5. Menjalankan peperiksaan 14. Membuat salinan secukupnya 16. Murid mengambil keputusan di pejabat 17.com/productcart/pc/instPrd. Mengirimkan/faks analisis keputusan kepada JPS/PPD 19. To purchase. Membuat analisis 18. Menyediakan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk 12. Taklimat kepada semua calon 13. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD 15. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4. Murid menyemak borang 8. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3.asp?idproduct=1 52 . Failkan satu salinan 11.2 Carta Aliran Penolong Kanan Pentadbiran .

To purchase.asp?idproduct=1 53 . Menyemak borang kemasukan murid.com/productcart/pc/instPrd. Memberi taklimat kepada Guru Kelas. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. 1 2 3 Aktiviti Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Menyemak dan menandatangani analisis keputusan peperiksaan Mengurus pengiriman analisis keputusan ke JAPIM/JPS/PPD (jika Perlu) Tindakan( _/ ) Catatan 4 5 6 7 8 9 10 11 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan.bcltechnologies. go to http://store.15. Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil.

go to http://store. Mengambil keputusan peperiksaan dari JPN/PPD. Menyediakan persiapan dewan peperiksaan dan pelan tempat duduk calon. Menjalankan peperiksaan. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang. Menyerahkan borang kemasukan kepada S/u Peperiksaan.15. Memberi taklimat kepada semua calon.asp?idproduct=1 54 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menerima taklimat dan borang dari JPN (bersama disket). Menyiap dan menyusun semula borang kemasukan. Masa Yang Diambil 120 minit 60 minit 40 minit 60 minit 120 minit 120 minit 60 minit 30 minit 120 minit 60 minit 120 minit 60 minit 1 bulan 120 minit 120 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.bcltechnologies. Mengedarkan borang pilihan matapelajaran kepada calon melalui Guru Kelas. Mengepos dan failkan satu salinan dokumen berkenaan.com/productcart/pc/instPrd. To purchase.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PEPERIKSAAN AWAM (UPSR) Bil. Menyemak borang kemasukan murid. Membuat analisis keputusan peperiksaan. Menerima dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan. Menyemak dan menandatangani borang kemasukan dari JPN. Memberi taklimat kepada Guru Kelas.

5. 3. 9.bcltechnologies. Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap.asp?idproduct=1 55 . Menyediakan borang instrumen pencerapan. 7. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar. Membuat analisis prestasi pengajaran guru berdasarkan laporan yang diterima. To purchase. Mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran. Membuat persediaan yang rapi sebelum dicerap. 4. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh. 6. 2. Membuat Laporan Pencerapan.com/productcart/pc/instPrd. Mengambil tindakan terhadap teguran dan bimbingan dari pegawai pencerap.16. go to http://store.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. Merancang jadual pencerapan pengajaran & pembelajaran sepanjang tahun dengan mengambil kira opsyen matapelajaran dan kekerapan dicerap. 8. UndangUndang / Peraturan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GPK Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penolong Kanan Penolong Kanan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase.asp?idproduct=1 56 . go to http://store.bcltechnologies. Failkan satu salinan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Menerima salinan borang kemasukan untuk semakan 7. Memerima semula borang 5. Murid menyemak borang 8.16. Guru Besar mengarah Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan 2. Memberi taklimat kepada Guru Kelas serta mengedar borang 3. Murid tandatangan borang 9.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Pentadbiran .com/productcart/pc/instPrd. Menghantar borang bersama lampiran ke Unit Penilaian dan Peperiksaan JPN 6.Pengurusan Pencerapan Pengajaran Dan 1. Menerima dan mengedar jadual peperiksaan / borang semakan kemasukan 10. Memberi taklimat kepada murid dan mengedarkan borang 4.

Menentukan pegawai-pegawai yang mencerap dan yang dicerap. hari & masa pencerapan termasuk topik yang diajar.bcltechnologies. 1 Aktiviti Penolong Kanan menyediakan jadual pencerapan. bimbingan dan dorongan selepas pencerapan dijalankan. Berbincang dengan pegawai yang dicerap mengenai tarikh.asp?idproduct=1 57 . To purchase. Taklimat umum kepada pegawai pencerap mengenai kepentingan pencerapan dijalankan. Pencerapan dijalankan.16. Menyerahkan laporan kepada Penolong Kanan untuk dianalisis dan difailkan.com/productcart/pc/instPrd. Mengisi borang laporan pencerapan.3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. Tindakan( _/ ) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Pegawai pencerap memberi teguran. go to http://store.

To purchase.16.asp?idproduct=1 58 .4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. go to http://store.com/productcart/pc/instPrd. 1 Jenis Kerja Masa Yang Diambil 30 minit Jumlah Unit Sekali setahun Menyediakan borang instrumen pencerapan Memaklumkan kepentingan dan keperluan pencerapan 2 30 minit Sekali setahun 3 Mencerap dan melapor 60 minit Sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi setiap orang guru Selepas setiap kali pencerapan dijalankan Selepas setiap kali pencerapan dijalankan 4 Berbincang dan membimbing guru yang dicerap Penyediaan laporan pencerapan untuk Guru Besar dan Penolong Kanan 30 minit 5 30 minit This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.bcltechnologies.

Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran. 4. Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai. Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran.17. Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki. 12.bcltechnologies. Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran. Menyemak dan membuat pengesahan. 11. sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing. Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan. Undang-Undang / Peraturan Penyemak Guru Besar PAR This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. To purchase. Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran.asp?idproduct=1 59 . Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran. 8. Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan . 7.com/productcart/pc/instPrd. 10. Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya. 6. 3.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Guru Matapelajaran Murid Ketua Kelas Guru Matapelajaran Penolong Kanan Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Penyemak Proses Kerja 1. 5. 9. 2. go to http://store.

Buku latihan dikumpulkan 5. Menyerahkan kepada penyemak dengan menggunakan borang khas 9. Latihan disiapkan oleh murid 4. Penyemakan oleh guru matapelajaran 6. Jadual agihan menyemak diagihkan 7.bcltechnologies.2 Carta Aliran Murid Penolong Kanan Pentadbiran . Latihan diberi oleh guru matapelajaran 3. Borang (3 salinan) diserahkan kepada Guru Besar dan tandatangan 13. Guru Besar menetapkan latihan minimum murid setiap bulan 2.Guru matapelajaran memilih buku latihan 8.com/productcart/pc/instPrd. Menyemak/memberi komen/ulasan 10.asp?idproduct=1 60 .17. Failkan/dikembalikan kepada penyemak/guru matapelajaran This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Guru matapelajaran memberi reaksi pada borang 12. Mengembalikan buku latihan bersama borang kepada guru matapelajaran 11. To purchase.Pengurusan Semakan Buku Latihan 1. go to http://store.

sederhana dan terbaik dari kelas masingmasing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.3 Senarai Semak DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil.bcltechnologies.17.asp?idproduct=1 61 . 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah. To purchase. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Tindakan( _/ ) Catatan 7 8 9 10 11 12 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.com/productcart/pc/instPrd. go to http://store.

sederhana dan terbaik dari kelas masing-masing Menyerahkan kepada penyemak (Guru Besar/PK/GKMP/Ketua Panitia) dengan menggunakan borang khas dalam 3 salinan Menyemak dan membuat pengesahan serta memberi komen yang sesuai Mengembalikan buku latihan bersama borang untuk mendapat reaksi guru matapelajaran Memberi ulasan pada borang khas itu dan menandatanganinya Kembalikan satu salinan kepada guru matapelajaran.com/productcart/pc/instPrd. To purchase. go to http://store.bcltechnologies. 1 2 3 Jenis Kerja Menetapkan latihan minimum setiap bulan bagi semua matapelajaran Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan yang ditetapkan Melengkapkan / menyediakan latihan yang dikehendaki Mengumpul semua buku latihan dan menyerahkannya kepada guru matapelajaran Menyemak dan membuat pengesahan Menyediakan jadual agihan menyemak dan mengedarkan kepada semua guru matapelajaran Memilih beberapa buah buku latihan murid berdasarkan yang lemah.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID Bil. penyemak dan sesalinan difailkan dalam fail semakan buku latihan Masa Yang Diambil Jumlah Unit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.asp?idproduct=1 62 .17.

5. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis. Ucap terima kasih. Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid.18. Menyemak kehadiran murid. 14. Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Memastikan kebersihan kelas. To purchase. 13. Masuk kelas mengikut jadual. Ucap selamat dan baca doa 4. Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. 11. Set induksi.com/productcart/pc/instPrd. Undang-Undang / Peraturan This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran. 9. 8. 12. 6. 10. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. 7. 3.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pegawai Yang Dirujuk Semua Guru Semua Guru Murid Semua Guru Semua Guru Semua Guru Semua Guru Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Guru & Murid Murid Proses Kerja 1. go to http://store. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep.asp?idproduct=1 63 .bcltechnologies.

Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah 14. Ucap terima kasih This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Guru menyemak kehadiran murid 6. Set induksi 7. Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan 13.18. Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran 2. Penilaian Bimbingan individu atau Ya kumpulan 9. Memberi latihan lisan dan/atau bertulis 12. go to http://store. To purchase. Murid ucap selamat dan baca doa 4.Pengurusan Pengajaran Dan 1.asp?idproduct=1 64 . Guru memastikan kebersihan kelas 5.2 Carta Aliran Pembelajaran Penolong Kanan Pentadbiran . Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid 10. Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep 11. Guru masuk kelas mengikut jadual 3. Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran 8.com/productcart/pc/instPrd.bcltechnologies.

com/productcart/pc/instPrd.18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktiviti Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Tindakan( _/ ) Catatan 13 14 15 This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. go to http://store.asp?idproduct=1 65 .3 Senarai Semak Penolong Kanan Pentadbiran DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil.bcltechnologies. To purchase.

go to http://store.asp?idproduct=1 66 .4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bil. To purchase.bcltechnologies.18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jenis Kerja Menulis rancangan pengajaran dan pembelajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan baca doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran murid Set induksi Memaklumkan tajuk pengajaran dan pembelajaran Perkembangan isi pengajaran Penilaian Menjalankan aktiviti mengikut tahap pencapaian murid Membimbing murid yang lemah dan tidak memahami konsep Memberi latihan lisan dan/atau bertulis Menerapkan nilai-nilai murni serta membuat rumusan Membuat tindakikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah Ucap terima kasih Masa Yang Diambil 30 minit 30-60 minit 1 minit 2 minit 3 minit 2 minit 2 minit 10 minit 10 minit 10 minit 5 minit 10 minit 3 minit 5 minit 2 minit 1 Hari 1 hari 1 Hari 1 hari 3 hari 3 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 hari 1 hari Jumlah Unit This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.com/productcart/pc/instPrd.

19. Menyediakan jadual guru ganti dan menandatanganinya. Undang-Undang / Peraturan Guru Besar Penolong Kanan PAR PAR Guru Ganti Guru Ganti This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. 4. Menyemak dan mencatat maklumat dan menandatangani di ruang yang berkenaan dalam Buku Guru Ganti.bcltechnologies. 5. 3. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir. Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. 6. go to http://store.asp?idproduct=1 67 . To purchase.1 Proses Kerja DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI Penolong Kanan Pentadbiran TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Pegawai Yang Dirujuk Guru Besar Proses Kerja 1. 2. Menjalankan aktiviti pengajaran. 7. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang. Mengedar slip guru ganti kepada guru yang terlibat.com/productcart/pc/instPrd.

Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar. Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang 4. 5. Menerima maklumat dan tandatangan 7. Failkan borang jadual waktu pengganti This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software. Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang 3. To purchase. Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat 6. Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar 9.com/productcart/pc/instPrd.bcltechnologies.2 Carta Aliran Penolong Kanan Pentadbiran – Pengurusan Guru Ganti (Relief) 1.19. go to http://store. Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir 2. Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran 8.asp?idproduct=1 68 .

1 Aktiviti Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Menyampaikan maklumat kepada Penolong Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Tindakan( _/ ) 5 minit Catatan 1 hari 2 2 minit 1 hari 3 10 minit 1 hari 4 2 minit 1 hari 5 5 minit 1 hari 6 7 8 9 2 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti 20-50 minit pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti 2 minit 2 minit This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.3 Senarai Semak Penolong Kanan Kurikulum DOKUMEN AKTIVITI SUBAKTIVITI TAJUK PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT TARIKH DISEDIAKAN PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil.com/productcart/pc/instPrd.bcltechnologies.asp?idproduct=1 69 . go to http://store. To purchase.19.

To purchase. go to http://store.4 SENARAI NORMA KERJA – PENGURUSAN GURU GANTI (RELIEF) Bil.com/productcart/pc/instPrd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jenis Kerja Menerima maklumat tentang guru yang tidak hadir Masa Yang Diambil 5 minit 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Menyampaikan maklumat kepada Penolong 2 minit Kanan / Penyelia Petang Menyediakan jadual guru ganti dan tandatangan pada borang Menghantar satu salinan slip guru ganti kepada Guru Besar Menyerah slip guru ganti kepada guru yang terlibat Menerima maklumat dan tandatangan Masuk ke kelas dan menjalankan aktiviti pengajaran Mencatat aktiviti dalam Buku Rekod Mengajar Failkan borang jadual waktu pengganti 10 minit 2 minit 5 minit 2 minit 20-50 minit 2 minit 2 minit This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.bcltechnologies.19.asp?idproduct=1 70 .

com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1 71 .bcltechnologies. To purchase. go to http://store.20. SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 2 3 : : : Butir-Butir Tugas Catatan Disediakan oleh. ……………… (Tandatangan) Nama : Jawatan : This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

....21 Bil...............asp?idproduct=1 72 . (Penolong Kanan) Disemak oleh...... Borang Laporan Aktiviti Bulanan Sistem Taulan Tarikh Aktiviti/Program Catatan Disedaiakan oleh.. go to http://store.... ..... To purchase..... .com/productcart/pc/instPrd................... (Guru Besar) This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software..bcltechnologies.

... ................. To purchase.......... go to http://store.22 Bil. .... (Penolong Kanan) Disemak oleh...... Borang Pemantauan Sistem Bimbingan Taulan Nama Ahli / Guru Yang Kekuatan/Kelemahan Dipantau Cadangan Penambahbaikan Catatan Disedaiakan oleh.......com/productcart/pc/instPrd....bcltechnologies.asp?idproduct=1 73 . (Guru Besar) This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software..........

asp?idproduct=1 74 ............. Borang Laporan Aktiviti Tahunan Sistem Bimbingan Taulan Isu / Masalah Aktiviti Strategi Pelaksanaan Mula Tarikh Akhir Indikator Kejayaan Disedaiakan oleh...23 Bil........... (Penolong Kanan) Disemak oleh..bcltechnologies...... go to http://store.............. ... To purchase...... .com/productcart/pc/instPrd.. (Guru Besar) This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful