Anda di halaman 1dari 5

TOPIK 1 : Teori Pembelajaran dan Kaitan Dengan Penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

Perkaitan pendapat tokoh dengan penggunaan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Gagne : Bahan bercetak Bruner : Penggunaan peta minda dan bahan eksperimen Bandura : Relia, model Vygotsky : Rakan sebaya, penggunaan bahan/sumber/alat

Sensory Stimulation Theory untuk pembelajaran aktif. Tarikan pelbagai warna Fakta dan gambaran visual Pembelajaran melalui pelakuan (learning by doing) Pembelajaran melalui perdengaran (learning by listening)

Gaya pembelajaran dan kaitan dengan jenis sumber Sensori - intituitif, imaginasi Visual - lisan Aktif - menggunakan gerak tubuh, Reflektif

Sekuential - global Pembelajaran melalui pengalaman - Lebih bermakna melalui pengalaman konkrit dan mengguna bahan konkrit/maujud - Membuat pemerhatian - Aktif membuat amali - Membuat refleksi - Membuat penilaian

Topik 2 : Tujuan Menggunakan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pengajian Sosial
Tujuan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar jenis visual : - Rangsangan - Meningkat kefahaman dan intepretasi maklumat - Menarik dan mengekal minat dan tumpuan melalui pelbagai media

Meningkatkan daya ingatan Meningkatkan kemahiran berfikir Memberi motivasi Meningkatkan kreativiti Keseronokan dalam pembelajaran Memberi peluang untuk main peranan dan simulasi Kemahiran intrapersonal dan intepersonal Kemahiran psikomotor

Topik 3 : Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Bercetak untuk Pengajian Sosial
Panduan menghasilkan sumber pengajaran pembelajaran terpilih Anggaran kos kebolehgunaan Mobiliti Bahan mentah Saiz, warna Tatahias, kemasan Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan Simpanan dan penyelenggaraan Inventori

Contoh hasil bahan bercetak (buku teks, nota rujukan, carta, kad aktiviti, brosur, buku skrap, kit sumber) Persediaan sebelum penggunaan Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) Punca sumber tenaga Kaedah pelabelan Diuji kebolehgunaan

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek Faktor fizikal Perancangan Kos Masa Mobiliti Penyelenggaraan Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan

- Latihan untuk Penyelenggaraan

Topik 4 : Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Teknologi Pendidikan untuk Pengajian Sosial
Panduan meghasilkan sumber terpilih Anggaran kos Kebolehgunaan Mobiliti Bahan mentah Saiz, warna Tatahias, kemasan Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan Simpanan dan penyelenggaraan Inventori

Contoh hasil bahan teknologi pendidikan yang boleh dihasilkan (papan gulung, papan magnetik, papan flanel, papan flip, papan tulis lutsinar, model, diorama) dan alat seperti radio, TV, papan elektronik) Kegunaan dari aspek Imagen (contoh fotografi) Analogikal (contoh menunjukkan perbandingan) Logikal (contoh carta, graf) Menerang konsep Mempunyai unsur warna Bunyi menjadi simulasi Mempunyai panduan penggunaan Bersesuaian dengan tema pengajaran Diselaras dengan penerangan lisan Penggunaan ruang dapat dimaksima Untuk papan elektronik perlu diuji dan diselenggara

Persediaan sebelum penggunaan Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) Lampu/cahaya Peredaran udara Punca bekalan tenaga Kaedah pelabelan Diuji kebolehgunaan Menyediakan strategi semasa kecemasan

- Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial dari aspek : Faktor fizikal Perancangan Kos Masa Mobiliti Penyelenggaraan Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan Latihan untuk penyelenggaraan

Topik 5 : Prosedur Penghasilan dan Penyelenggaraan Bahan Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial
Panduan menghasilkan sumber : Anggaran kos Kebolehgunaan Mobiliti Saiz, warna Tatahias, kemasan Panduan penggunaan termasuk unsur keselamatan Simpanan dan penyelenggaraan Inventori

Contoh hasil bahan teknologi maklumat : - Penggunaan perisian. Contoh : PowerPoint, Internet: email, website, elearning - Bentuk alat. Contoh : Cakera padat, video cakera digital (DVD), pendrive, ipod Kegunaan : Ransangan yang tinggi melalui media audio dan visual Interaktif Eksploratif Pautan Simpanan data

- Hal semasa - Boleh disesuaikan untuk pemulihan dan orang kurang upaya (OKU) Persediaan sebelum penggunaan : Kesesuaian dan kesediaan tempat (physical space) Lampu / cahaya Peredaran udara Punca bekalan tenaga Kaedah pelabelan Diuji kebolehgunaan Menyediakan strategi semasa kecemasan Alat bantu lain seperti pointer dan lain-lain

Kekuatan dan kekurangan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dari aspek : Faktor fizikal Perancangan Kos Masa Mobiliti Penyelenggaraan Kesesuaian dengan aktiviti pemulihan / pengayaan Latihan untuk penyelenggaraan