Anda di halaman 1dari 2

Fungsi Trigonometri : Identiti Asas

3 identiti asas trigonometri

P (x, y) r y

O x x

Merujuk kepada rajah di atas, bagi sudut , sin = , kos = adalah koordinat P dan OP = r unit Dengan menggunakan Teorem Pithagoras, x2 + y2 = r2 dengan r2 + =1

dan tan = , di mana x dan y

( )2 + ( )2 = 1 Jadi kos 2 + sin 2 = 1 Tulis semula (1) dan (1)

sin 2 = 1 - kos 2 kos 2 = 1 - sin 2

Bahagikan rumus (1) di atas dengan kos 2

1 + tan 2 = sek 2

Bahagikan rumus (1) dengan sin2

kot2 + 1 = kosek2

3 Identiti Asas Trigonometri adalah

sin 2 + kos 2 = 1 1 + tan 2 = sek 2 1 + kot 2 = kosek 2

Buktikan identiti berikut:


a. b. c. d. e. f. g. sek kos = sin tan (1 + tan 2 ) kos 2 = 1 kot + tan = kosek sek (1 + tan 2 )(1- sin 2 ) = 1 kos 2 sin 2 = 1 2 sin 2 + = 2 sek 2 =1

Anda mungkin juga menyukai