Anda di halaman 1dari 1

Rujukan

Borhan Yusof, Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa, Hasbullah (2007). Kegiatan Profesional Olahraga. Taman Serdang Raya. Penerbit Open University Malaysia (OUM). Helen Ten (1997). Manual Olahraga, Petaling Jaya: Junjuara Publications. ____________, (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia, Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Teng Boon Tong (1989/1994). Panduan Pengajaran Olahraga. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd. Wee Eng Hoe (1995). Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Shah Alam: Fajar Bakti.

Anda mungkin juga menyukai