Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A Bulatkan jawapan yang betul. 1. Di antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia ? A.

B.

C.

2. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan ___________ untuk bernafas. A. air B. makanan C. udara

3. Buku, kapal terbang dan _________ adalah bukan benda hidup. A. kucing B. kerusi C. harimau 4. Manakah antara berikut boleh melahirkan anak? A. Buaya
1

B. Table C. File/Fail 5. __________ boleh terbang seperti burung. A. Ikan B. Kuda C. Rama-rama 6. Makanan yang manakah yang membantu kita untuk kekal sihat? A.

B.

C.

7. Manakah antara makanan berikut yang membantu menjaga kesihatan kita? A. Mempelam B. Keropok C. Sayur-sayuran 8. Berdasarkan pernyataan di bawah, berapakah umur Saiful?
Saiful boleh berjalan, berlari dan melompat. Dia juga boleh bertutur tetapi tidak boleh membaca dan menulis.

A. 5 bulan B. 3 tahun C. 8 tahun 9. Mustaqim semakin ___________ dan bertambah berat apabila dia semakin dewasa. A. lebih kecil B. lebih rendah C. lebih besar

10.

Berapa kali kita harus makan dalam sehari? A. sekali B. dua kali C. tiga kali

11.

Manakah di antara haiwan di bawah yang makan haiwan lain sahaja? A. Lembu B. Singa C. Tikus

12.

Anak haiwan manakah yang menyerupai ibubapanya? A. Anak kucing B. Berudu C. Ulat beluncas
3

13. A.

Yang manakah merupakan makanan bagi burung helang?

B. C.

14.

Apakah nama anak bagi haiwan di bawah?

A. Anak harimau B. Anak kambing C. Anak kucing 15. Gambar di bawah menunjukkan haiwan memerlukan ________ untuk hidup.

A. air B. makanan C. udara


4

16.

Ular adalah ____________ daripada cicak. A. lebih panjang B. lebih pendek C. lebih ringan

17.

Panjang pen adalah bersamaan dengan _______ klip kertas. A. 4 B. 5 C. 6 18. Ada tiga orang dalam gambar di bawah. Siapakah yang paling rendah?

Alex Aminah Norman A. Alex B. Aminah C. Norman

19.

Kapur lebih panjang daripada pemadam tetapi _________ daripada pen. A. lebih tinggi B. lebih panjang C. lebih pendek 20. Panjang sebuah kotak pensel bersamaan 6 batang mancis. Panjang sebuah kamus bersamaan dengan 4 batang mancis. Kotak pensel adalah ___________ daripada kamus. A. lebih pendek B. lebih panjang C. lebih ringan

Bahagian B Jawab semua soalan A. Gambar di bawah menunjukkan 6 jenis benda.


6

a. Namakan 3 jenis benda hidup yang terdapat dalam gambar. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ b. Namakan 3 jenis benda bukan hidup yang terdapat dalam gambar. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ B. Padankan gambar dengan pernyataan yang sesuai. Benda hidup bernafas

Benda hidup membesar

Benda hidup memerlukan makanan dan air

Benda hidup melahirkan anak

C. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

drink minum energy tenaga

food makanan eat makan

water air

1. Kita _________ makanan setiap hari. 2. Kita ___________ banyak air. 3. Kita makan dan minum untuk mendapatkan ___________ untuk bermain. 4. Kita memerlukan _________________ dan ______________ untuk terus hidup.

D. Lihat gambar di bawah. Gariskan jawapan yang betul.

Cicak makan (serangga, buah) kecil.

Buaya makan (sayur-sayuran, daging).

Arnab makan (daging, lobak merah).

Harimau makan (haiwan lain,


9

tumbuhan).

Katak makan (biji, serangga) kecil.

E. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah. 1. Tanaman berbunga menghasilkan biji yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. 2. Tembikai mempunyai satu biji sahaja.

3. Terlalu banyak air akan menyebabkan anak pokok mati.

4. Pokok bunga raya bukan tumbuhan yang berbunga.

5. Buah oren dan buah belimbing besi mempunyai banyak biji.

10

F. Yang manakah lebih pendek/rendah. Bulatkan jawapan yang betul. 1.

2. 4.

3.

5.

11