Anda di halaman 1dari 1

Kebaikan penggunaan boneka 1. Tidak memerlukan masa yang banyak, perbelanjaan dan persiapan yang susah. 2.

Tidak banyak memakan tempat, pentas boneka boleh dibuat kecil dan sederhana. 3. Tidak mengharap ketrampilan yang susah 4. Dapat mengembangkan daya imaginasi kanak-kanak, meningkatkan keaktifan dan dapat menambah suasana gembira.

Tujuan penggunaan boneka dalam pengajaran: 1. Mempelajari bahasa dalam suasana yang menarik dan berkesan 2. Mengguna dan memperkukuh kemahiran bahasa melalui pengalaman sesuatu cerita, [eristiwa atai isi pembelajaran seperti biasa. 3. Memupuk daya kreativiti untuk menghasilkan ciptaan dan karya seni. 4. Melibatkandiri secara aktif dalam P&P 5. Membina keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan berkesan 6. Memupuk semangat bekerjasama dan berkongsi pengalaman \teransang dan berminat untuk belajar secara tekal dan kekal

Jenis-jenis pentas Pentas kerusi Pentas tingkap Pentas rentang Pentas pintu Pentas meja Pentas berlipat Pentas terbuka