Konsep Pengajaran Jawi Di Sekolah Pendahuluan Pelajaran Jawi merupakan sebahagian daripada mata pelajaran Pendidikan Islam.

Pendidikan jawi hanya di ajar kepada murid-murid beragama Islam di sekolah rendah sahaja. Masa yang diperuntukkan adalah selama 30 minit seminggu dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Namun, setelah Program jQaf diperkenalkan. Masa pendidikan Jawi menjadi 60 minit bagi 6 bulan pertamaTahun 1 dan 30 minit bagi 6 bulan kedua. Bagi murid bukan Islam diberi peluang untuk belajar Pendidikan jawi dengan kebenaran daripada Ibubapa. Pihak Kementerian juga menetapkan bahawa ejaan yang diguna pakai adalah daripada Dewan Bahasa dan pustaka. Tenaga Pengajar Jawio adalah terdiri daripada Guru Pendidikan Islam. Guru-guru lain juga yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dibenarkan untuk mengajar pejaran Jawi.

Perkembangan Tulisan Jawi dalam pengajaran di sekolah Pelajaran jawi merupakan sebagahagian pelajaran Pendidikan islam dan di ajar seawall tahun 1957 lagi. Pada tahun 1964 pelajaran jawi menjadi pelajaran pilihan di sekolah rendah. Pelajaran Jwi diajar kepada semua murid melayu tahun 1,2, dan 3 oleh guru biasa(bukan Pendidikan islam). Pada 1972 pelajaran Jawi menjadi sebahagian Pelajaran bahasa Melayu. Jawi diajar oleh guru Bahasa Melayu dan dibantu oleh guru agama. Mulai Disember 1990 Jawi di ajar dalam Pendidikan Islam mulai Tahun 1 KBSR. Dalam mesyuarat jawatankuasa Kurikilum Pusat 4/95 pada tahun 1995 telah meluluskan supaya Jawi diajar dalam pelajaran Bahasa Melayu. Bagaimanapun rancangan tersebut tidak dapat dijalankan apabila arahan daripada kementerian Pendidikan agar Jawi diajar dalam Pendidikan Islam. Apabila KBSR disemak semula pada tahun 2000, dan diguna pakai pada tahun 2003 pihak Kementerian Pendidikan telah menjadikan Pelajaran jawi antara kumpulan dalam

Jawi akan diajar mulai tahun 1 selama 30 minit seminggu di sekolah rendah.mata pelajaran Pendidikan islam. . Oleh itu pendidikan jawi akan diajar dalam pelajaran Pendidikan islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful