SABK SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2013 MATA PELAJARAN ANGGARAN PERUNTUKAN : : SEJARAH RM 850.

00 ANGGARAN PERBELANJAAN (RM ) 150.00 100.00

BIL

PERKARA

CATATAN

1. 2.

Persatuan sejarah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PMR & SPM Fotostat Latihan/Latih Tubi Mind Mapping dan inkuiri learning dalam Sejarah Bahan Bantu Mengajar E Learning Sejarah

3. 4.

150.00 150.00

5. 6.

200.00 100.00

JUMLAH KESELURUHAN

850.00

Jumlah Anggaran Perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia Lapan Ratus Lima Puluh sahaja Disediakan Oleh :

…………………………… ( JOHARI BIN ISHAK )

SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH TAKWIM PANITIA SEJARAH TAHUN 2013

BIL

NAMA PROGRAM

JANGKAAN

SASARAN PELAJAR ( TINGKATAN ) 1 2    3 4  5

BELANJAWAN

TINDAKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mesyuarat Panitia Sejarah Bil 1/2013 Modul Terkini P & P ting 3 dan 5 Kelas Tambahan Mesyuarat Panitia Sejarah Bil 2/2013 PBS Sejarah Kerja Kursus Sejarah Pemantauan Buku Latihan dan Sukatan Pelajaran Mind Mapping dan inkuiri learning dalam Sejarah E Learning Sejarah Bengkel Teknik Menjawab Sejarah PMR & SPM E Learning Sejarah

9 Januari 17 Januari Mac - Okt 13 Mac Jan - Okt Feb - Jun 13 March

RM 150.00

Semua ahli Panitia Sejarah Semua ahli Panitia Sejarah Guru Sejarah Semua ahli Panitia Sejarah Guru Ting 1 Guru Ting 3 Semua ahli Panitia Sejarah

RM 50.00 RM 50.00

8.

5 March

RM 200.00

Guru Ting 4

9. 10.

17 April May - Jun

RM 150.00 RM 150.00

Ketua Panitia Sejarah Semua ahli Panitia Sejarah Ketua Panitia Sejarah

11

Jun Jumlah

RM 50.00 RM 800.00

Disediakan oleh

………………………… (JOHARI BIN ISHAK ) Ketua Panitia Sej

SABK SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2013 MATA PELAJARAN ANGGARAN PERUNTUKAN : : SUKAN DAN PERMAINAN RM 1500.00 ANGGARAN PERBELANJAAN (RM ) 150.00 100.00

BIL

PERKARA

CATATAN

1. 2.

Merentas Desa Sukan dan Olahraga

3. 4.

Sukan Tahunan Badminton

350.00 150.00

5. 6. 7. 8.

Bola Jaring Latihan Olahraga Bola Tampar 1 Murid 1 Sukan

200.00 100.00 250.00 200.00

JUMLAH KESELURUHAN

1500.00

Jumlah Anggaran Perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia Satu Ribu Lima Ratus sahaja Disediakan Oleh :

…………………………… ( JOHARI BIN ISHAK )

SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH TAKWIM UNIT SUKAN DAN PERMAINAN TAHUN 2013

BIL

NAMA PROGRAM

JANGKAAN

SASARAN PELAJAR ( TINGKATAN ) 1 2    3 4  5

BELANJAWAN

TINDAKAN

1.

Mesyuarat Unit Sukan dan Permainan Bil 1/2013

23 Januari

Semua ahli Panitia Sejarah Semua ahli Panitia Sejarah Guru Sejarah Semua ahli Panitia Sejarah Guru Ting 1 Guru Ting 3 Semua ahli Panitia Sejarah RM 200.00 Guru Ting 4

2. 3. 4. 5. 6. 7. Kelas Tambahan Mesyuarat Panitia Sejarah Bil 2/2013 PBS Sejarah Kerja Kursus Sejarah Pemantauan Buku Latihan dan Sukatan Pelajaran Mind Mapping dan inkuiri learning dalam Sejarah E Learning Sejarah Bengkel Teknik Menjawab Sejarah PMR & SPM E Learning Sejarah

17 Januari Mac - Okt 13 Mac Jan - Okt Feb - Jun 13 March

RM 150.00

RM 50.00 RM 50.00

8.

5 March

9. 10.

17 April May - Jun

RM 150.00 RM 150.00

Ketua Panitia Sejarah Semua ahli Panitia Sejarah Ketua Panitia Sejarah

11

Jun Jumlah

RM 50.00 RM 800.00

Disediakan oleh

………………………… (JOHARI BIN ISHAK ) Ketua Panitia Sej

SABK SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2013 MATA PELAJARAN ANGGARAN PERUNTUKAN : : UNIT KOKU RM 850.00 ANGGARAN PERBELANJAAN (RM ) 150.00 100.00

BIL

PERKARA

CATATAN

1. 2.

Persatuan sejarah BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PMR & SPM Fotostat Latihan/Latih Tubi Mind Mapping dan inkuiri learning dalam Sejarah Bahan Bantu Mengajar E Learning Sejarah

3. 4.

150.00 150.00

5. 6.

200.00 100.00

JUMLAH KESELURUHAN

850.00

Jumlah Anggaran Perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia Lapan Ratus Lima Puluh sahaja Disediakan Oleh :

…………………………… ( JOHARI BIN ISHAK )

SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH TAKWIM UNIT KOKU TAHUN 2013

BIL

NAMA PROGRAM

JANGKAAN

SASARAN PELAJAR ( TINGKATAN ) 1 2    3 4  5

BELANJAWAN

TINDAKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11

9 Januari 17 Januari Mac - Okt 13 Mac Jan - Okt Feb - Jun 13 March 5 March 17 April May - Jun Jun Jumlah

RM 150.00

RM 50.00 RM 50.00

RM 200.00 RM 150.00 RM 150.00 RM 50.00 RM 800.00

Disediakan oleh

………………………… (JOHARI BIN ISHAK ) Ketua Panitia Sej

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful