Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI Alhamdulillah, segenap kesyukuran kepada Allah yang telah memberi kesempatan ruang, peluang serta ilham yang

melimpah ruah untuk menyiapkan kerja kursus Statistik (MTE 3105) telah berjaya disempurnakan jua. Jutaan terima kasih kepada pensyarah yang terlibat, Oon Boey Lay atas tunjuk ajar serta bimbingan yang diberikan dalam mata pelajaran ini serta tidak lupa juga kepada semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak. Melalui tugasan ini, banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaatsaya peroleh. Sesungguhnya tugasan ini banyak membantu saya sebagai bakalguru pelatih untuk mengaplikasikan teori yang telah saya pelajari sebelum ini kedalam situasi yang sebenar.Tugasan ini mengkehendaki saya untuk memahami topik Khi Kuasa Dua dan ANOVA secara lebih mendalam dengan membuat pembacaan ilmiah mener usi 5sumber dan seterusnya menghasilkan peta minda bagi mengukuhkan pemahamansaya. Pada mulanya,saya menghadapi beberapa masalah dalam mengumpulmaklumat yang berkaitan dengan Khi Kuasa Dua dan ANOVA kerana kebanyakanmaklumat yang saya jumpai melalui internet tidak memenuhi kehendak projek mini inidan ada di antaranya tidak lengkap dan sukar untuk difahami. Kebanyakan bahanrujukan yang saya perolehi juga adalah dalam bahasa Inggeris dan ini agakmenyukarkan saya untuk menukarkannya ke dalam bahasa Melayu kerana khuatir setelah ditukarkan akan menyukarkan orang lain untuk memahaminya. Namun demikian, berkat kesabaran dan semangat tidak mudah putus asa, saya berusahamencari seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan Statistik Inferen : KhiKuasa Dua dan ANOVA dan cuba menghasilkan peta minda yang terbaik.Melalui tugasan ini, saya telah memperoleh pengalaman secara

langsung dansaya berasa seronok menyelesaikan tugasan yang diberikan kerana telah fahamsepenuhnya. Saya juga telah menyelesaikan tugasan ini melalui dua cara dan sepertiyang kalkulator) tugasan ini Excel dikehendaki bukansahaja untuk iaitu penyelesaian secara manual(formula danpenyelesaian menggunakan Microsoft mengukuhkan kefahaman

Excel. Sesungguhnya, menggunakan

sayamengenai topik ini malah mengukuhkan jugakemahiran saya dalam Microsoft menyelesaikan masalahdengan menggunakan ANOVA. Tugasan ini secara tidak langsung telah menambah ilmu di dada saya dan membuatkan saya berkobar-kobar untuk terus suka akanmatapelajaran matematik dan berhasrat untuk menjadi guru matematik yangcemerlang kelak.. Akhir kata, saya berharap segala ilmu yang saya perolehi melaui tugasan ini dapat saya manfaatkan Saya berasa sangat gembira kerana diberi peluang untukmenyelesaikan tugasan ini dan mendapat pelbagai ilmu dan kemahiran yang barudan tidak akan saya sia-siakan setelah menjadi guru kelak. Melalui tugasan ini juga,saya dapat mengukuhkan pembelajaran saya dan seterusnya saya akan cuba buatyang terbaik dalam peperiksaan akhir semester kelak dan mengharumkan namakeluarga saya. saya berharap ilmu yang saya peroleh ini dapat juga dikongsikanbersama orang lain dan saya akan cuba menyebarkannya. Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai