PETA MINDA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Bahasa

Kemahiran Lisan

Kemahiran Membaca

Kemahiran Menulis

Mendengar

Bertutur

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Lisan

Kemahiran Bertutur

KEMAHIRAN LISAN

Mengenal maklumat khusus.Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. .Mengesan urutan. -Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. . .Mengenal sebab dan akibat.Mengenal sikap dan perasaan orang . . . . -Mengenal PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN MEMAHAMI . -Mengenal peranan dan perhubungan yang bercakap. . -Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. -Mengenal perhubungan orang-orang yang berinteraksi.Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci.Peringkat Kemahiran Mendengar Aras Rendah Tinggi . .Mengenal perhubungan orang. isi-isi penting.Mengesan urutan. .Mengenal maklumat khusus.orang yang berinteraksi.Mengenal sebab dan akibat. -Mentafsirkan maksud orang yang bercakap.

Mengenal dan mengecam Mengenal dan mengecam Mengecam sebutan baku Membuat inferens Menerangkan sebab sesuatu perkara Aktiviti Menganalisis maklumat Mencari makna perkataan Membuat rumusan Memberi pandangan Membuat penilaian Memberi pandangan atau pendapat AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR .

Jenis Pertuturan Pertuturan Sehala Pertuturan dua hala JENIS PERTUTURAN Aktiviti • • • • • Perbualan Memberi pendapat Simulasi Main Peranan Perbincangan AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR .

Kemahiran Menulis Mekanis Mentalis JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENULIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful