Anda di halaman 1dari 2

Nama

: ........................................................

Tingkatan

: ........................................................

Bidang Pembelajaran 1
Nilai : Kasih sayang
A. Isi tempat kosong dengan kata atau rangkai kata yang sesuai.
berkekalan
kemesraan

perhatian
beriadah

gemilang
sentuhan

potensi diri
kasih sayang

Ibu bapa seharusnya memberikan sepenuh (1) _______________ kepada anakanak. Kasih sayang ini tidak semestinya harta benda tetapi juga berupa (2)
_______________ dan belaian yang dapat memberikan kekuatan emosi kepada anakanak. (3) _______________ dan rasa tanggungjawab ini dapat memupuk (4)
_______________ yang berpanjangan dalam diri anak-anak. Ibu bapa yang sarat
dengan kasih sayang akan sentiasa mengambil berat terhadap anak-anak. Antaranya
menghantar dan mengambil anak dari sekolah, membantu anak membuat kerja sekolah,
(5) _______________ bersama - sama dan melakukan aktiviti lain bersama-sama.
Anak-anak pula mestilah menghormati, menyayangi dan mentaati ibu bapa serta
ahli keluarga yang lain. Kasih sayang antara anak dengan ibu bapa ini merupakan
sesuatu yang (6) _______________. Emosi dan jiwa anak-anak yang stabil
mengembangkan (7) _______________ dan akhirnya memberikan kejayaan yang lebih
(8) _______________.

B. Tandakan () pada penyataan dan tindakan yang betul.

1.

(a) Kasih sayang lahir daripada hati yang tulus dan ikhlas.
(b) Kasih sayang lahir daripada sikap berpura-pura untuk kebaikan.

(
(

)
)

2.

(a) Perasaan kasih sayang wujud pada manusia sahaja.


(b) Perasaan kasih sayang wujud pada manusia dan haiwan.

(
(

)
)

3.

(a) Menjaga kebersihan dan keselesaan hidup adalah matlamat kasih sayang yang
berkait rapat dengan alam sekitar.
(
)
(b) Undang-undang dan perlembagaan negara adalah matlamat kasih sayang yang
berkait rapat dengan alam sekitar.
(
)

4.

(a) Kita boleh membantu orang lain yang menghidap penyakit kronik atas dasar
prihatin dan sikap kasih sayang.
(
)
(b) Mendermakan organ untuk menyelamatkan nyawa pesakit kronik amat dialuAlukan bagi melindungi hak asasi manusia.
(
)

C. Jawab soalan-soalan yang berikut.


JAUHI DADAH .......... MUSUH NEGARA
1.

Berikan pandangan anda terhadap orang yang menghisap dadah.


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.

Bagaimanakah masa depan penagih dadah terhadap hidupnya sendiri?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

Senaraikan cara-cara bagaimana keluarga dapat membantu penagih dadah?


a)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________