Anda di halaman 1dari 2

UJIAN BERTULIS SEJARAH PENGGAL 2

TEMA 1

NAMA

: __________________________________________________

TINGKATAN

: __________________________________________________
BAHAGIAN A

Arahan:
Terdapat 5 soalan esei, jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan membawa
markah sebanyak 20 markah.
1. Huraikan tentang agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh
masyarakat Jahiliah.
2. Terangkan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad
di Kota Madinah.
3. Huraikan kaedah-kaedah pemilihan khalifah yang digunakan dalam
pemilihan Khalifah al-Rasyidin.
4. Jelaskan perbezaan kerajaan pusat dengan kerajaan wilayah yang
diamalkan kerajaan Khalifah al-Rasyidin dan Kerajaan Turki
Uthmaniyyah.
5. Huraikan etika-etika perang yang dianjurkan Islam.

BAHAGIAN B
Salehuddin al-Ayyubi
Dua contoh peristiwa yang menunjukkan Salehuddin al-Ayyubi seorang yang
baik hati, bertoleransi dan pemurah.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Jizyah dikenakan kepada orang bukan Islam atau golongan zimmi yang
berada di bawah naungan negara Islam. Nyatakan syarat-syarat jizyah:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Liza83tintabahasa/pra-U/sej2/ujian