Anda di halaman 1dari 2

Ujian Konservasi Piaget

Nama: ____________________________
Umur: _______________
Kelas: _____________
Ujian
Nombor

Kedudukan asal
Adakah sama bilangan duit di

Transformasi
Sekarang adakah bilangan duit

setiap baris?

masih sama ataupun ada yang


lebih banyak?

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Tidak (

Kenapa?
______________________
______________________

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Tidak (

Kenapa?
______________________
______________________

Jarak

Adakah panjang kedua-dua kayu

Sekarang adakah kedua-duanya

ini sama?

sama panjang ataupun salah


satunya lebih panjang?

A
B

A
B

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Tidak (

Kenapa?
______________________
______________________

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Tidak (

Kenapa?
______________________
______________________

Ujian
Cecair

Kedudukan asal

Transformasi

Adakah jumlah kedua-dua air di

Sekarang adalah jumlah air masih

dalam kedua-dua bekas sama?

sama di dalam bekas ataupun


salah satunya lebih banyak?

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Jawapan kanak-kanak:

Tidak (

Sama(

Kenapa?

Tidak (

______________________

Kenapa?

______________________

________________________
________________________

Jisim

Adakah sama jumlah plastisin

Sekarang adakah setiap bola ini

dalam setiap bola ini sama?

mempunyai jumlah plastisin yang


sama atau lebih salah satunya?

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Tidak (

Kenapa?
______________________
______________________

Jawapan kanak-kanak:
Sama(

Tidak (

Kenapa?
________________________
________________________

Anda mungkin juga menyukai