Anda di halaman 1dari 27

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Isi Kandungan

Cetakan Pembentangan Strategi dan kaedah Projek dan Tunjuk Cara dalam Pembelajaran Moral 2

Rancangan Pengajaran Harian

18

Ulasan Rancangan Pengajaran Harian

20

Softcopy bahan bantu mengajar berasaskan ICT Softcopy pembentangan tugasan 21

Refleksi

23

Rujukan

26

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

10

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

11

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

12

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

13

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

14

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

15

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

16

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

17

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Penyediaan satu rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar berasaskan ICT.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

Matapelajaran Kelas Tema Tajuk Masa Standard Kandungan

: : : : : :

Pendidikan Moral KSSR tahun 2 2 Bestari Hemah Tinggi Berbudi Pekerti 12.30 hingga 1.30 Tengahari Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.1 Mengamalkan budi pekerti mulia sesama ahli keluarga.

Standard Pembelajaran

5.1.3 Menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. 5.1.4 Menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga.

Objektif pengajaran

1. 2.

Menyatakan perasaan berbudi pekerti Menunjukkan cara berbudi pekerti

EMK BBM

: :

Kreativiti, TMK, Bahasa, Nilai-nilai Murni Komputer riba, LCD projector

18

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Langkah 1 ( Set Induksi) Aktiviti : (Tontonan Video) 1. Guru memaparkan tontonan video nyanyian lagu satu satu sayang semuanya. 1. Guru bersoal jawab dengan murid-murid dan menghubungkaitkan kasih sayang ahli keluarga dengan tajuk pembelajaran hari ini iaitu berbudi pekerti sesama ahli keluarga. Soalan : Murid-murid, adakah kamu sayang ahli keluarga kamu?

Langkah 2 ( Paparan Slaid Bergambar) 1. 2. Guru memaparkan paparan slaid gambar-gambar kekeluargaan. Murid diminta menyatakan amalan baik dan mulia di dalam ahli keluarga murid-murid. Langkah 3 (Perbincangan) 1. Murid menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. 2. Murid dipilih oleh guru melaporkan dapatan di hadapan kelas.

Langkah 4 (Membuat Buku Skrap) - Kaedah Projk dan Tunjuk Cara 1. Guru memaparkan contoh buku skrap ringkas menunjukkan ahli keluarga yang bahagia. 2. Guru menunjuk cara menampal, menempatkan gambar mengikut urutan yang betul, penyediaan muka hadapan dan cara mengikat buku skrap.

Langkah 5 ( Peneguhan dan Penutup) 1. Guru mengedarkan lembaran kerja : memadankan kelakuan pekerti dengan gambar. 2. Guru membuat rumusan pembelajaran pada hari ini sambil menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid.

19

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Ulasan Rancangan Pengajaran Harian

Saya telah menerima pengagihkan tugasan oleh pensyarah untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Matapelajaran Pendidikan Moral Tahun 2. Standard Kandungan yang diajar ialah Hemah Tinggi; mengamalkan budi pekerti mulia sesama ahli keluarga. Set Induksi yang telah saya pilih telah menimbulkan suasana ceria dan rasa ingin tahu yang lebih kepada murid. Seperti yang kita maklum kanak-kanak memang sukakan nyanyian. Seterusnya pada langkah kedua, penggunaan TMK melalui Persembahan Slaid juga telah menarik minat murid murid untuk meneruskan aktiviti pembelajaran. Persembahan yang ringkas tetapi menarik ini sangat sesuai untuk menarik perhatian murid untuk belajar. Dengan menggunakan kaedah perbincangan pada langkah ketiga amat bersesuaian kerana pada pendapat saya setelah dihidangkan dengan tanyangan video dan persembahan slaid , minat belajar murid masih dapat diteruskan. Kaedah ini dapat memberi peluang kepada murid untuk menyatakan atau menyuarakan sesuatu pendapat. Aktiviti seterusnya ialah dengan menggunakan strategi pengajaran yang menggabungkan dua kaedah pengajaran iaitu kaedah projek dan tunjukcara. Dengan menggunakan kaedah tunjuk cara murid-murid akan lebih jelas tentang apa yang hendak dilaksanakan. Kaedah Projek dapat memberikan pengalaman merasai sendiri kepada murid-murid. Pada akhir sesi pengajaran, peneguhan nilai murni dibuat agar nilai-nilai murni dapat disemai dan diamalkan dalam diri murid-murid supaya mereka menjadi insan yang berguna dan bermoral pada masa akan datang. Secara keseluruhannya perancangan P&P yang telah saya sediakan dapat menarik minat murid-murid untuk belajar dan seterusnya membantu proses pencapaian objektif mata pelajaran ini.

20

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Softcopy bahan bantu mengajar berasaskan ICT

21

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

22

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Refleksi

23

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

REFLEKSI INDIVIDU

Alhamdulillah, syukur saya ke hadrat Yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnianya saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugasan ELM3102 yang telah diberikan oleh pensyarah Encik Mohd Dzulkifli Bin Abdul Jalil. Tugasan yang saya terima pada 23 Februari 2013 ini perlu diserahkan selewat-lewatnya pada 6 April 2013. Dalam tugasan ini saya diamanahkan melakukan dua tugasan iaitu saya dikehendaki menghuraikan strategi dan kaedah Projek dan Tunjuk Cara dengan menggunakan menggunakan perisian MS Power Point. Kemudian, tugasan kedua pula ialah menyediakan satu rancangan mengajar harian mata pelajaran Moral Tahun 2 menggunakan strategi dan kaedah Projek dan Tunjuk Cara dan menyediakan bahan bantu mengajar berasaskan ICT berdasarkan tajuk yang diagihkan. Semasa menerima tugasan ini, saya benar-benar berasa amat gentar kerana maklumat berkaitan strategi pengajaran menggunakan kaedah projek dan kaedah tunjuk cara amatlah terhad. Dengan berbekalkan buku Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah yang dibekalkan oleh pensyarah kami barulah saya mendapat idea untuk melaksanakan tugasan ini. Ditambah dengan bantuan capaian internet beberapa maklumat tambahan dapat saya perolehi. Dalam melakukan tugasan pertama,saya telah mengambil banyak masa untuk mendapatkan maklumat yang jelas tentang kaedah penjaran Projek dan Tunjuk Cara. Secara jujurnya maklumat berkaitan tajuk ini sukar ditemui. Walau bagaimanapun berbekalkan usaha berterusan dan dibantu dengan bimbingan yang diberikan oleh pensyarah dapat juga saya mengumpul maklumat yang dikehendakki. Tugasan kedua adalah menyediakan satu rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar berasaskan ICT. Berbekalkan pengalaman sebagai seorang guru yang telah mengajar selama lebih 15 tahun saya menggunakan pengalaman ini sebaik mungkin dalam membina satu rancangan pengajaran yang sangat berkesan dan membina minda murid-murid saya untuk mencapai objektif pembelajaran.

24

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Secara keseluruhannya saya berasa sungguh puas dapat melaksanakn dan menyelesaikan tugasan ini pada masanya. Hasil tugasan ini tidak akan terlaksana tanpa usaha yang gigih dan dibantu dengan bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh pensyarah Moral kami iaitu Encik Mohd Dzulkifli Bin Abd Jalil. Tugasan ini ini serba sedikit telah memberikan saya semangat supaya menjadi seorang insan yang berakhlak dan berbudi pekerti seterusnya menjadi guru yang berdedikasi dan disegani oleh murid-murid, ibu bapa dan masyarakat. Sekian Terima Kasih.

Faizozaki Bin Othman 740826-01-5633 PPG-Ambilan Jun 2011-Matematik 1

25

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Rujukan

26

ELM 3102 - Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah

Rujukan
Hanapi Mohamed (Drs) (1996). Falsafah Pendidikan menurut Al-Quran Kuala Lumpur : Pustaka Mini

Abd Rahman bin Ahmad (Dr) (2006). Pembangunan Modal Insan Apa dan Kenapa Perlu dalam konteks Organisasi Di Malaysia. Kedah : Human Resources Academy.

Ahmad Zaki Berahim@Berahim et all.(2006) Prosiding Seminar tamadun Moral Tentang pembangunan modal Insan Peringkat Kebangsaan 2006 . Kuala lumpur: Akademik Moral Universiti Malaya

http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php http://www.youtube.com/watch?v=y9H6Q-dZ56E https://www.youtube.com/watch?v=OMcByMqYjAo https://www.youtube.com/watch?v=sEcd7JTJvT4 http://www.scribd.com/doc/126029034/DSP-P-Moral-Tahun-2-Tambahbaik-Feb-2013 http://ms.wikipedia.org/wiki/Tunjuk_cara http://ms.wikipedia.org/wiki/Teori_pembelajaran_dan_pengajaran

27

Anda mungkin juga menyukai