Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU ( TAHUN 1 3 )

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARAN 2 Bestari 7.30- 8.30 Bahasa Melayu


EMK: Nilai Murni berbudi bahasa, jujur Keusahawanan TMK belajar melalui TMK BBM: komputer, kad gambar, lembaran kerja

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

Tema:

Kebudayaan Tajuk : Makanan Kita SP: 1.4.4 / Literasi 3.2 ( jika ada murid LINUS) Obj : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat; i. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul. ii. Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila. iii. Literasi: ( jika ada murid LINUS) Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar. Aktiviti: 1. Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog. 2. Main peranan sebagai penjual dan pembeli. 3. Berbincang tentang cara yang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula. 4. Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. Aktiviti Literasi ( jika ada murid LINUS) 1. Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru. 2. Memadankan frasa menunjukkan permintaan dengan gambar yang sesuai. Penilaian: Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi yang dipaparkan.

Refleksi:
30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif PdP. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan. Pentaksiran: BIDLIE1 ( jika ada )