Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013

MINGGU

TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN/ TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

BBM/ NILAI/UNSUR PATROTISME/ PEDAGOGI

PBS

2-4.01.2013

unsur-unsur seni GARISAN Olahan garisan untuk menimbulkan: 1. 2. 3. 4. Jalinan Ton Bentuk Pergerakan 1. Memahami bahawa olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk. 2. Memahami bahawa pergerakan dapat digambarkan melalui olahan garisan. 1. Menghasilan jalinan yang mempunyai garisan dengan menampakkan kesan seperti kasar, licin dan lain-lain. 2. Menghasilkan satu lukisan yang menampakkan nilai jalinan, ton, bentuk dan pergerakan. Pensel, pen dakwat, arang dan krayon. B1D1E1 Mengenalpasti unsur seni garisan rupa bentuk jalinan ruang warna B2D1E1 Mengelaskan unsur seni, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada sumber alam

Dengan menggunakan pelbagai teknik dan media.

711.01.2013

WARNA 1. Kajian warna pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek: sewarna harmoni penggenap Fungsi dan nilai warna.

1. Menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi. 2. Mengolah warna iaitu sewarna, harmoni dan penggenap dalam menghasilkan aktiviti seni.

1. 2. 3. 1.

1. Mengkaji bendabenda di sekeliling dari aspek sewarna, harmoni dan penggenap. 2. Mendapatkan warna dari alam sekitar dengan bancuhan dan olahan warna Contoh : i. Warna sebatang pokok ii. Warna pakaian.

Warna air, perca kain dan daun.

B1D2E2 Mengenalpasti prinsip rekaan Kontra Harmoni Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan B2D1E2 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada objek buatan manusia

1418.01.2013

JALINAN 1. 1. Fungsi jalinan Memahami ciri-ciri estetik dan fungsi 1. Mengkaji jalinan pada benda alam dan Bahan kutipan dan gam.

B2D2E1 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan pada sumber alam 1

tampak dan jalinan sentuh: 1. 2. Benda alam. Benda buatan manusia.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 jalinan benda buatan manusia. 2. Menghasilkan kolaj dengan menggunakan bahan kutipan yang mempunyai pelbagai jalinan.

2125.01.2013
4

RUPA 1. 1. 2. Kajian dan olahan rupa. Kajian perkaitan rupa muka taip dan corak. Memahami perkaitan rupa dengan muka taip dan corak. Menghasilkan dan memperkembangkan pelbagai rupa. 1. Menghasilkan rupa secara tindanan, mengurang dan menambah. 2. Mendalami kemahiran mengolah rupa muka taip daripada blok 3 x 5. 1. Menghasilkan gubahan yang menunjukkan konsep ruang berdasarkan contoh gambar yang dikumpulkan. MajalahSuratkhabar

B2D1E3 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada hasil seni visual B2D2E2 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada objek buatan manusia

2.

29.01.201301.02.2013

RUANG Konsep ruang

1. Memahami konsep ruang dengan lebih jelas. 2. Mengetahui bahawa ruang boleh menggambarkan suasana sekeliling.

Contoh-contoh pemandangan.Warna air berus dan kertas lukisan

B2D2E3 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada hasil seni visual

0408.02.2013

BENTUK 1. 1. 2. Kajian sifat-sifat bentuk. Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi. Menggambarkan bentuk .melalui kegiatan dua dimensi. Memahami kadar banding manusia. 1. Mengkaji, memerhati, melukis dan mewarna bentuk-bentuk asas. 2. Mengkaji tubuh manusia mengkaji kadar bentuk manusia dan melukisnya dalam beberapa pergerakan. Warna , pensel dan gam.

2.

B3D1E3 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan arca melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E4 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan cetakan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik

1315.02.2013

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA

1822.02.2013

iv. JALINAN 1. 1. 2. 1. Jenis jalinan sentuh tampak Mengkaji bentuk jalinan.

Mencipta jalinan dengan pelbagai bahan. Mencipta jalinan dengan pelbagai teknik.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 1. Cipta satu kerjakolaj Gambar buah nenas, berdasarkan daun, sisik ikan, tikar, pungutan bahan yang tayar, anyaman, perca Memahami jenis-jenis menunjukkan jalinan. kain, kertas warna, jalinan sentuh dan tampak. 2. Menghasilkan kerja gam, gunting dan kolaj daripada keratin sebagainya. majalah atau surat Mengaitkan aktiviti jalinan khabar berdasarkan dalam mencorak. tema yang sesuai. 3. Membuat capan Merancang penggunaan dengan bahan berjalinan dalam menggunakan bahanaktiviti kolaj. bahan yang mempunyai permukaan yang Menghasilkan satu berjalin. e.g. pelepah penghasilan seni dengan pisang. menggunakan pelbagai 4. Lukis beberapa objek bahan berjalinan contoh cawan, botol, pasu, buah-buahan dan masukkan jalinan.

B3D1E1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan lukisan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E2 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan catan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik

25.02.201301.03.2013

Prinsip RekaanHARMONI Kajian bagaimana susunan, ulangan, irama dan kadar banding telah dapat mewujudkan harmoni dalam organisasi rekaan.

1. Memahami harmoni dan pada benda alam dan buatan manusia. 2. Memahami beberapa susunan ulangan dapat menghasilkan corak yang harmoni.

1. Memerhati susunan yang terdapat pada benda-benda alam seperti daun-daun, dahan dan ranting.

Bahan kutipan

B3D1E5 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tipografi pada reka bentuk poster atau seni reka tanda melalui penerokaan pelbagai media dan teknik

10

0409.03.2013 1115.03.2013
PENEGASAN Kajian bagaimana unsur-unsur seni, prinsip serta struktur dapat mewujudkan penegasan dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf. IMBANGANKajian imbangan simetri dan tidak simetri dari aspek unsur-unsur seni.

Pentaksiran PBS

11

1. Menyedari bagaimana wujudnya penegasan dalam alam dan benda-benda buatan manusia.

1.

2.

Mengamati dan mencari kawasan penegasan. Mengaitkan kontra unsur-unsur seni dengan penegasan. Memerhati dan mengkaji bendabenda alam dan buatan manusia yang simetri atau tidak simetri dari

Warna air dan berus. B3D1E6 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tembikar melalui penerokaan pelbagai media dan teknik

12 Dan 13

1822.03.2013 01-

1. Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek unsur-unsur seni.

1.

Kertas warna gam dan gunting.

B4D1E1 Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan

05.04.2013

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 2. Memahami segi bentuknya. penggunaan imbangan simetri dan tidak Menghasilkan poster simetri dalam aktiviti dengan teknik kolaj seni. yang menunjukkan konsep imbangan. KONTRA Peranan kontra dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf. 1. Memahami kegunaan kontra dalam menghasilkan corak dan poster. 1. Mengkaji dan memerhati bendabenda alam seperti susunan daun sejenis tetapi daripada pelbagai saiz, warna dan bentuk. Mendalami peranan kontra dalam menyampaikan maklumat dan mempengaruhi orang yang melihat. Keratan iklanPoster Warna berus dan kertas lukisan. B5D2E5 Menghasilkan poster atau senireka tanda yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai secara manual dan berbantukan komputer

14 Dan 15

0812.04.2013 1520.04.2013

2.

16 Dan 17

2226.04.2013 29.04.20130103.05.2013

PERGERAKAN/IRAMA Kajian pergerakan berdasarkan gabungan beberapa unsur-unsur seni. 1. Peranan pergerakan dalam menggambar.

1. Memahami konsep pergerakan di alam sekeliling 2. Memahami penggunaan konsep pergerakan dan irama dalam menggambar.

1.

2.

Menghasilkan gambar yang mempunyai pergerakan atau irama. Mengkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia seperti ombak laut, alunan air, kibaran bendera dan lain-lain.

Pen dan kertas.

B5D3E2 Menghargai sumber alam ciptaan Tuhan dalam proses penerokaan idea dan penghasilan karya

18 dan 19

0610.05.2013 1317.05.2013

KEPELBAGAIAN Kajian kepelbagaian dapat dihasilkan melalui perlanjutan, gayaan dan kontra.

1. Memahami bahawa kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan perlanjutan dan kontra. 2. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling berhubungkait. 1. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung

Menghasilkan kepelbagaian corak dengan menggunakan motif benda alam atau buatan manusia dari segi gayaan kontra, warna, rupa, saiz dan susunan.

Contoh karya Warna, berus dan kertas lukisan.

B5D4E1 Mempamer dan memperihalkan hasil kerja sendiri dengan menggunakan bahasa seni

20 Dan 21

2023.05.2013

1.

KESATUAN Kajian kesatuan dan hubungan di antara unsur-

Mengkaji beberapa karya seni dari segi penggunaan

Contoh karyaKertas warna gam dan gunting. 4

1014.06.2013

unsur seni dengan prinsip rekaan dalam satu gubahan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 kait di antara satu unsur seni, tema sama lain untuk dan rekaan menghasilkan dalam sesuatu rekaan yang mewujudkan baik. kesatuan. Struktur RekaanGARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR 1. Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak 2. struktur formal 3. struktur tidak formal B5D3E1 Mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa menjalankan aktiviti penghasilan seni visual seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri

22 dan 23

1721.06.2013 2428.06.2013

Struktur RekaanGARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR 1. Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak struktur formal struktur tidak formal Kegunaan garisan grid / garisan struktur dalam kegiatan menggambar menggunakan ruparupa bulat, segi tiga , segi empat sebagai asas dalam menggambar.

1.

1. 2. 1.

2.

3.

1.

4.

5.

Memahami bagaimana struktur dalam alam sekitar boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan grid. Memahami wujudnya garisan grid/garisan struktur dalam mencorak. Memahami dan menggunakan garisan grid/ garisan struktur sebagai panduan dalam mencorak. Memahami wujudnya kesatuan dalam struktur tidak formal. Memahami gabungan rupa asas untuk menimbulkan bentuk objek dalam menggambar.

1. Mengkaji dan melukis corak struktur di alam sekitar seperti genting, corak fabrik, dawai mata punai dan lain-lain. 2. Mereka satu corak tekstil daripada motif alam secara struktur ulangan dengan menggunakan garisan grid atau garisan struktur sebagai panduan

24 dan 25

0105.07.2013 0712.07,2013

Seni dan KomunikasiCiptaan untuk pernyataan hasrat diri dan masyarakat melalui: LUKISAN 1. 2. 3. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik

1.

2.

3.

Mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri gubahan yang unik. Memahami struktur gubahan dalam lukisan kajian tumbuh-tumbuhan. Memahami alat-alat

1. Mengkaji keseimbangan subjek dalam ruang. 2. Meneliti bentuk, jalinan, cahaya, warna dan bayang. 3. Mendalami media dan teknik lukisan.

Warna pensel, warna air, pastel dan sebagainya. Contoh-contoh karya.

B3D2E1 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan lukisan B4D2E1 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan lukisan B5D2E1 Menghasilkan lukisan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai 5

4. 26 dan 27

Gubahan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 dan teknik melukis. B3D2E2 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan catan B4D1E2 Menghasilkan catan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D2E2 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan catan B5D2E2 Menghasilkan catan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D2E2 Menghasilkan catan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai

1519.07.2013 2226.07.2013

CATAN - Cat Air 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan 1. Memahami tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang 2. Memahami tatacara penghasilan catan 3. Memahami cat air dan teknik penggunaannya. 1. Memerhati dan mengkaji sudut pandangan yang menarik dengan menggunakan tetingkap. 2. Menghasilkan gubahan berdasarkan pecahan ruang hadapan, tengah dan belakang. 3. Mengaplikasi teknik cat air. Contoh-contoh catanCat air, berus dan kertas.

28 , 29, dan 30

29.07.201302.08.2013 0510.08.2013 1923.08.2013

ARCA 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan 1. Memahami tatacara mereka bentuk sesebuah arca. 2. Mengenali pengarca tempatan serta karyakarya mereka. 3. Mencirikan jenis-jenis arca 1. Mereka bentuk sebuah arca bertema buah-buahan tempatan. Gambar karya pengarca tempatanSabun, pisau pengukir.

B3D2E3 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan arca B4D1E3 Menghasilkan arca dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B4D2E3 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan arca B5D2E3 Menghasilkan arca yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B5D2E3 Menghasilkan arca asemblaj, stabail dan mobail yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 31 dan 32

2630.08.2013 0206.09.2013

CETAKAN 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan 1. Mengenali pelukispelukis tanah air dan menghargai sumbangan mereka terhadap karya-karya yang berbentuk cetakan. Mendalami teknik, media dan gubahan yang dihasilkan oleh pelukis tempatan. Lino, blok kayu lapis, strobod, pisau pengukir, kertas dan dakwat cetak

B3D2E4 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan cetakan B4D1E4 Menghasilkan cetakan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan B4D2E4 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan cetakan B5D2E4 Menghasilkan cetakan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran idea B5D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan, stensil dan monoprint yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media, teknik dan disiplin cetakan yang betul dan sesuai B3D2E5 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan poster atau seni reka tanda B4D1E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warna B4D2E5 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan poster atau seni reka tanda B5D2E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warna

33

0913.09.2013

Rekaan untuk perhubungan dan perdagangan melalui seni grafik LOGO 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik gubahan

1. Memahami proses menggubah logo 2. Mengetahui cara-cara menyesuaikan serta mengawal alat dan bahan 3. Memahami maksud yang terkandung di dalam logo dan keindahan penciptanya. 4. Memahami hasil kerja sendiri dari segi keaslian gubahan, kemasan dan kesesuaian logo dan tema.

1. Mengumpul logo yang terdapat pada bahan bercetak seperti akhbar dan majalah. 2. Mengkaji logo yang dikumpul dari aspek idea, fungsi dan jenis logo

Buku tampalan behan bercetak kertas warnaAlat geomerti

34

1720.09.2013

ILUSTRASIRekaan ilustrasi untuk buku cerita 1. 2. 3. 4. 5. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan Penilaian

1. Memahami prinsipprinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya. 2. Memahami alat dan bahan serta teknik menghasilkan ilustrasi.

1. Mengkaji ilustrasi yang terdapat dalam bukubuku bercetak di pasaran. 2. Menghasilkan sketsa ilustrasi cerita dengan menentukan lokasi dan peristiwa yang hendak

Contoh-contoh buku ceritaWarna, berus dan kertas lukisan.

B4D4E1 Mengamalkan nilai kendiri yang baik semasa menghasilkan lukisan, catan, arca, cetakan, poster dan seni reka tanda, kraf tembikar dan anyaman seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri B5D2E1 Menghasilkan lukisan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan 7

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 digambarkan.

35

2330.09.2013

ANYAMAN Kelarai 1. 2. 3. Penentuan tema, motif dan fungsi Teknik bahan Penilaian 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kelarai yang berasaskan alam. 3. Memahami aspekaspek kemasan dalam menganyam. 1. Menentukan tema, motif dan fungsi. 2. Mendalami tatacara menganyam 3. Menghasilkan anyaman dengan teknik yang betul. Mengkuang atau kertas warna dan pisau

B3D1E7 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan anyaman melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D2E7 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan anyaman B4D1E7 Menghasilkan anyaman dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B5D1E7 Menghasilkan anyaman yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B5D2E7 Menghasilkan anyaman yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan alat, bahan, proses dan teknik yang betul dan sesuai

0104.10.2013
36

Barangan KrafReka bentuk kraf tradisional, tempatan dan kebangsaan. BATIK LUKIS 1. Penentuan tema motif bentuk dan fungsi Teknik dan proses Gubahan Penilaian

2. 3. 4.

1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf serta fungsinya 2. Memahami reka bentuk batik yang berasaskan alam. 3. Memahami aspekaspek kemasan dalam membatik

1. Memperolehi kemahiran memproses batik lukis. 2. Melakukan proses membatik dengan penggunaan canting yang betul

Alat dan bahan membatik, Contoh-contoh karya batik.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 37

0711.10.2013

UKIRANUkiran bunga timbul 1. 2. 3. 4. Penentuan tema, motif dan fungsi Teknik dan proses Gubahan Penilaian 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf ukiran serta fungsinya 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran yang berasaskan alam. 3. Memahami aspekaspek kemasan dalam ukiran 1. Mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan ukiran tradisional mengikut disiplinnya. 2. Menghasilkan reka corak ukiran. Pisau pengukir, kertas pasir, syelek/kiwi dan kayu jelutong.

B4D3E1 Mempamerkan dan menerangkan tentang hasil kerja sendiri daripada aspek Asas Seni Reka

38

1718.10.2013

TEMBIKARTeknik picit 1. 2. 3. 4. Penentuan tema, motif dan fungsi Teknik dan proses Gubahan Penilaian 1. Memahami kesesuaian bentuk bekas dan fungsinya. 2. Memperolehi kemahiran tangan dalam aktiviti membentuk dan membina di samping mempertajamkan kepekaan deria sentuh. 1. Menggunakan alat dan bahan serta teknik dalam berbagai rekaan. 2. Mendalami teknik picit dalam menghasilkan tembikar. Contoh-contoh tembikar.

B3D2E6 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan tembikar B4D1E6 Menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B4D2E6 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan tembikar B4D2E7 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan tembikar B5D1E6 Menghasilkan tembikar yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B5D2E6 Menghasilkan tembikar yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan alat, bahan, proses dan teknik yang betul dan sesuai

39

40

2125.10.2013 28.10.201301.11.2013

Peperiksaan akhir tahun

Peperiksaan akhir tahun

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 41

0408.11.2013 1115.11.2013

Peperiksaan akhir tahun

42

Ulangkaji dan semakan

[BAND 6]

B6D1E1 Menghasilkan lukisan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E2 Menghasilkan catan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E3 Menghasilkan arca yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B6D1E4 Menghasilkan cetakan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan B6D1E5 Menghasilkan rekaan poster dan senireka tanda yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada gubahan tipografi, reka letak, gubahan warna dan imbangan B6D1E6 Menghasilkan kraf tembikar dan anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B6D1E7 Menghasilkan anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B6D2E1 Menghasilkan lukisan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E2 Menghasilkan catan yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E3 Menghasilkan arca yang yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif 10

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2013 B6D2E4 Menghasilkan cetakan yang yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E5 Menghasilkan poster dan senireka tanda yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif, secara manual dan berbantukan komputer B6D2E6 Merekacipta karya kraf tembikar dan anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif.

B6D2E7 Merekacipta karya anyaman yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif. B6D3E1 Mempamerkan dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan menggunakan bahasa seni

B6D4E1 Menyediakan portfolio hasil kerja sendiri, warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar negara B6D5E1 Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab,berdisiplin dan yakin diri dan contoh yang baik kepada rakan sebaya B6D5E2 Menjadi pembimbing rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti

11